دیجی آی تی http://best-friend.ir 2017-06-26T09:54:08+01:00 text/html 2017-05-13T12:04:58+01:00 best-friend.ir سامان حسنی بهترین باتری لپ تاپ لنوو http://best-friend.ir/post/132 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">بهترین باتری لپ تاپ لنوو</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <div class="full-width news-txt"> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">باتری لپ تاپ وسیله ای برای ذخیره انرژی در درون لپ تاپ میباشد که از دو قسمت سلول و برد تشکیل شده است . سلول باتری لپ تاپ وظیفه ذخیره سازی اطلاعات را برعهده داشته و برد بین مادربرد و لپ تاپ ارتباط برقرار میسازد . باتری های لپ تاپ عموما به 5 دسته لیتیوم یون ، نیکل کادمیوم ، نیکل متال هیدرید ، لیتیوم پلیمری و باتری های هوشمند تقسیم میشوند . باتری های لپ تاپ در برندها و مدل های مختلفی در اختیار مشتریان قرار گرفته شده است . یکی از معتبرترین باتری های لپ تاپ ، لنوو میباشد . در این مطلب سعی داریم علاوه بر معرفی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1146.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>ارزان ترین باتری های لپ تاپ لنوو</b></span></a> ، به بررسی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1146.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>بهترین باتری های لپ تاپ لنوو</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1146.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>پرفروش ترین باتری های لپ تاپ لنوو</b></span></a> بپردازیم .</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_19754.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b><span style="font-size: small;">باتری لپ تاپ G560 لنوو</span></b></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p><a href="http://www.itgheymat.com/p_19754.aspx" target="_blank"><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">باتری لپ تاپ G560 لنوو</span></span></span></b></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.itgheymat.com/SC_48.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">باتری لپ تاپ</span></a></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> -&nbsp;آی تی قیمت در مورد باتری لپ تاپ برای شما توضیح میدهد:</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" dir="RTL" lang="AR-SA">قطعه ای برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی است. با توجه به اینکه تغییرات شیمیایی در باطری شکل می گیرد، انرژی الکتریکی در آن ذخیره می شود و در باطری های قابل شارژ این اتفاق به کرات می افتد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">مشخصات فنی </span></span></span></b><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">Lenovo G560 Battery Laptop </span></span></span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">نوع باتری: Li-ion<br> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ظرفیت : <span dir="rtl">mAh</span> 4400 &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ولتاژ: 11.1 ولت<br> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;سلول: 6<br> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">رنگ: مشکی</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <hr> <p><a href="http://www.itgheymat.com/p_19724.aspx" target="_top"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b><span style="font-size: small;">باتری لپ تاپ لنوو S10-3 </span></b></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/p_19724.aspx"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b>Lenovo S10-3 Laptop Battery</b></span></span></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SC_48_1.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">باتری لپ تاپ</span></a> - آی تی قیمت در مورد باتری لپ تاپ لنوو S10-3 برای شما توضیح میدهد :</span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">باتری لپ تاپ برای ذخیره سازی الکتریکی است که با تغییرات شیمیایی در آن انرژی الکتریکی ذخیره و آزاد می شود. در باتری های قابل شارژ این فرایند می تواند چندین بار تکرار شود اما ممکن است مقداری از انرژی باتری در اثر گرما و فعالیت های شیمیایی که در زمان شارژ و دشارژ انجام می دهد هدر رود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b>مشخصات فنی باتری لپ تاپ لنوو S10-3<br> </b></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">فناوری ساخت : Li-ion<br> ظرفیت :&nbsp; 4400mAh<br> تعداد سلول باتری : 6‎<br> ولتاژ : 10.8V</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <hr> <p><a href="http://www.itgheymat.com/p_19753.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><b>باتری لپ تاپ لنوو تینک پد T61</b></span></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_19753.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>Lenovo Thinkpad T61 Laptop Battery</b></span></a><br> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.itgheymat.com/SC_48.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">باتری لپ تاپ</span></a></span><span style="font-size: small;"> - آی تی قیمت در مورد باتری لپ تاپ لنوو تینک پد T61 برای شما توضیح میدهد : باتری لپ تاپ برای ذخیره سازی الکتریکی است که با تغییرات شیمیایی در آن انرژی الکتریکی ذخیره و آزاد می شود. در باتری های قابل شارژ این فرایند می تواند چندین بار تکرار شود اما ممکن است مقداری از انرژی باتری در اثر گرما و فعالیت های شیمیایی که در زمان شارژ و دشارژ انجام می دهد هدر رود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>مشخصات فنی باتری لپ تاپ لنوو تینک پد T61</b></span><br> <br> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b> </b></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Battery Type: Lithium-ion<br> Voltage: 14.4 V<br> Capacity: 4400 mAh<br> Compatible Brand: Lenovo<br> Compatible Laptop Models: Lenovo Thinkpad 14 inches, T61 R61 Series, R400, R61i, T400, T61p<br> </span></p> <p>&nbsp;</p> <hr> <p><a href="http://www.itgheymat.com/p_19722.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-size: small;"><b>باتری لپ تاپ لنوو G510</b></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/p_19722.aspx"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);">Lenovo G510 Laptop Battery</span></b></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SC_48_1.aspx"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">باتری لپ تاپ</span></span></a></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> - آی تی قیمت در مورد باتری لپ تاپ لنوو G510 برای شما توضیح میدهد : </span>باتری لپ تاپ برای ذخیره سازی الکتریکی است که با تغییرات شیمیایی در آن انرژی الکتریکی ذخیره و آزاد می شود. در باتری های قابل شارژ این فرایند می تواند چندین بار تکرار شود اما ممکن است مقداری از انرژی باتری در اثر گرما و فعالیت های شیمیایی که در زمان شارژ و دشارژ انجام می دهد هدر رود.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مشخصات فنی باتری لپ تاپ لنوو G510</span></b></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span dir="rtl">تعداد سلول : 6 سلول<br> آمپر : 4400 میلی آمپر<br> ولتاژ : 10.8 ولت<br> سازگار با : لپ تاپ های لنوو E530, G510</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><a href="http://www.itgheymat.com/SC_102_535.aspx" target="_blank"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">لیست قیمت باتری لپ تاپ لنوو</span></span></a></span><span style="font-size: small;"><br> </span><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><a href="http://www.itgheymat.com/SC_102_535.aspx" target="_blank"><span style="font-size: small;"> <span style="color: rgb(255, 102, 0);">قیمت باتری لپ تاپ</span><span style="color: rgb(255, 102, 0);"> Lenovo</span></span></a></span></b></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><br> </span></b></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1146.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;">بهترین باتری لپ تاپ لنوو</span></b></span></a><span style="font-size: small;"> ، <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1146.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>بهترین باتری لپ تاپ لنوو</b></span></a> ، </span><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1146.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;">بهترین باتری لپ تاپ لنوو</span></b></span></a></p><br></span> </div> text/html 2017-04-04T10:04:09+01:00 best-friend.ir سامان حسنی مروری بر معروفترین برندهای پرینتر http://best-friend.ir/post/131 <div class="box-title" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 7px; position: absolute; top: -12px; float: right; right: 0px; color: rgb(0, 0, 0); padding: 0px 15px; font-family: WebYekan; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><h1 style="font-size: 12px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;"><span id="ctl00_cphleft_lblTitle" style="line-height: 20px;">مروری بر معروفترین برندهای پرینتر</span></h1></div><div class="full-width pro-info-body" style="width: 929.094px; float: right; clear: both; margin-bottom: 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: WebYekan; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="full-width news-date-cm" style="width: 300px !important; float: right; clear: both; margin-bottom: 10px;"><div class="cm-date-news" style="float: right; width: 100px; color: rgb(150, 150, 150); font-size: 11px; margin-left: 20px;"><br></div><div class="cm-count" style="float: right; width: 100px; margin-right: 30px; color: rgb(171, 205, 49);"><br></div></div><div class="full-width news-txt" style="width: 929.094px; float: right; clear: both; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); margin-bottom: 15px;"><span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: justify;"><a href="http://www.itgheymat.com/SC_38.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;">پرینتر</span></b></span></a><span style="font-size: small;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>جزء لوازم جانبی کامپیوتر است که دارای اهمیت خاصی است . پرینتر یا چاپگر دارای انواع مختلفی است که به اقتضای کار خود میتوانید هر یک از این انواع را استفاده کنید . برای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> مثال بعضی از افراد تمایل دارند که متن و تصاویری گرافیکی را به صورت سیاه و سفید چاپ کنند در حالیکه برای بعضی دیگر چاپ متن و تصاویر گرافیکی به صورت رنگی بیشتر کارآمد است . بعضی قصد دارند از تعداد زیادی صفحات متنی پرینت بگیرند در این صورت نیازمند یک<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.itgheymat.com/SC_38.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>چاپگر</b></span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>لیزری تک رنگ میباشند . از انواع دیگر پرینتر ها میتوان به پرینتر رنگی جوهر<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> افشان اشاره کرد که به منظور چاپ کردن تصاویر گرافیکی و عکس مورد استفاده قرار میگیرد.تمایزهای این چنینی سبب میشود تا کاربران در انتخاب پرینتر مورد نظر خود دقت بیشتری به خرج دهند . بنابر این چاپگرها به چندین دسته چاپگرهای جوهرافشان ‌‌‌‌(inkjet) ، چاپگرهای لیزری سیاه و سفید‌‌‌‌(monochrome printer) ، چاپگرهای لیزری رنگی ‌‌‌‌(Laser color) ، چاپگرهای چند كاره(Multifunction) و چاپگرهای قابل حمل ‌‌ (Portable Printer) تقسیم میشوند . در این مطلب قصد داریم به بررسی مشخصات فنی چند پرینتر با برند و مدل های مختلف بپردازیم .</span></p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAyAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkRGMzEzMUQ2MTg1OTExRTdBRDQwOTA4MjI5ODhFMTJDIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkRGMzEzMUQ3MTg1OTExRTdBRDQwOTA4MjI5ODhFMTJDIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6REYzMTMxRDQxODU5MTFFN0FENDA5MDgyMjk4OEUxMkMiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6REYzMTMxRDUxODU5MTFFN0FENDA5MDgyMjk4OEUxMkMiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAIBgYGBgYIBgYIDAgHCAwOCggICg4QDQ0ODQ0QEQwODQ0ODBEPEhMUExIPGBgaGhgYIyIiIiMnJycnJycnJycnAQkICAkKCQsJCQsOCw0LDhEODg4OERMNDQ4NDRMYEQ8PDw8RGBYXFBQUFxYaGhgYGhohISAhIScnJycnJycnJyf/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAowABAAEFAQEAAAAAAAAAAAAAAAIBAwQFBgcIAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDEAACAQMBAwcIBQcJBQYGAwAAAQIRAwQFITESQVFxMhMGB2GBkbEiQlIUocHRcrJigsIjM0MV4ZKi0mOzJEQl8FNzg8OTozRkhAjx4tNUdCY1FhcRAQABBAEEAwAAAAAAAAAAAAABESExAhJBUQMTYcEi/9oADAMBAAIRAxEAPwD38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWcrLxcKzLIzL8MezHrXLslCK88qHCa14t6Dg8VrSoT1K8tinH9XZT+/JVfmiB6CaPWu9/d7QFKOoZsFeX+Wt/rLr/MhWnnoeK614h95ta4rc8r5PGl/l8SttUfJKdeN+k5Zyq23tb2t8tQPTta8YM69xWtBxI40Nyycmk7nSrcfZXnbOEze8Ovahdd7L1PJuTe39rKMV0Rg4xXmRrCoGdb1rWrf7PUsuPRfur9IyYd6e81vqaxmL/nzfrZqUiVAN5Dvp3thu1nJ/OkpfiTMmHiB3yhu1W5L71u0/XA5tIkogdXDxL75x/wA/CX3rFp+qKL8PFPvhHrXcef3rK/Rkjj1ErwgdxDxa70R69nDn025r1XC/Hxh15dfAxJdHaR/SZ5+0iEnQD0mPjLqMf2mlWJfduzXriy9Hxqkv2mjJ/dyPttHkOVn4+OnxyrL4I7WaXJ1S/eqofq4+Tf6QPd5+PGlWGlk6Tejt2q3ehOSXQ4wPTNF1nT9f0zH1fS7vbYmTHitypRqmyUZLklF7Gj4vUZTfK2zp9Czu82LiysaNnZGLajLidmzJqPFL3qeWgH1wD5Yvd8e/Om8DytdyLCm2ou42608ii2Tt+J3e23v7yqX3rc5f9MD6kB8z2/FzvVb365bn04sn+ijKt+NHeWHW1Gzc/wDSP7UB9HA+eoeOWtw69yzP/wBPT/qG507xZ726lCV7A0/GzLMZcLnHjg06J0lF7ntA9sB5Ta8SO+Xv93rcufhm/tMq34jd531+7Mn924vrYHpgPPIeIutfvO7OT+bKLL8fEbL/AHndvOXPRJ+pAd4DiI+I0P3mh6jD/kyfqRdXiNpv7zTtQh040/sA7IHIrxH0D37WZD72PNE14i9131r92H3rU19QHVg5mHf/ALqT/wA+l0wmv0S9Hvz3RbUXrGPBv/eS4PxpAdADHxM/B1C32uDk2sq38dmcbi9MGzIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5bvf390HudiTuZl6N/Op+p061JdtOT3cS9yPPJnguv+K3erX5ThPK+SxJVSxMRu2uHmnc68vTTyAfQet99e7fd/ihn5sHkR/wArZ/W3ehxh1fzqHnGt+MWo5HFa0LFjh29yyL9Ll3pUF7EfPxHja1KW18r3klqbA6HUdV1LV73zGqZd3Lucjuyckvux6sfMjEqaxakuYktSjzAbIqjXLUoE1qNsDYIkjXrULXOXFn2ucozkiSRhLOtfEXFm2viRBmJEkkYizLfxIl83b+JAZWxFHJI11/U7NrZXil8Md5qcnUsm/WKl2cH7sd/nYG4y9TxsasZS4p/BHa/5DS5OqZF+sYvs4Pkjv9JhOO2pYv5djH2TlWfwR3+fmAvUq+epjXsrGx21OXHNe5Ha/O9yMDI1G/eThD9XB+7He15ZGPC1Kb3AZl3JysqxcnBdnZg0nCHLX4nvZ614Q3MTOsztZLjx2oOMuLmUouL9DaPOdMsP5HJxeBN3eH2pUSST27XuOt7m4eDp+Q+yybkpSp23DRW3T3YqS4n07ANj4z28axqek28Xhdv5a5KTj8TuU9SPM067tp6B3rnkZt+xLNxbdqNnjhZv2bjk5xbT9pSjsNBKNiGyVyaTdKu5T9EDQLifuv0Mmrd5r2bcn5mbtWuGNucrb4bseOP+IjJpNte0oQlwvZue0uxjbSr2VHyJ3JP9EDn1YvLbOEq/dZ6n4N6tj4V7VcHOjLguRtX7a4W3xRbhL6JI4yUIuLpbjGXI6ylT6YnQdz8p4OXPi2qVtxbolV1r9QHtf8c0lbrM30RKPvDpy3Y9z0L7Thpa0uRItS1t8iQHePvLiLq4s/6K+si+9VpdXDl55I4CWtz5KFmetXuSQHoMu90l1cP0zX2FqXfDIXVxILpk/sPO56xffvmNPVch+8wPR598c3ksWl0tsxrne/UXuViPTGp5xc1K/wDEY8s3InukwPRZ96dRlWtywui3H66nnPfDVJZt/s7ty3cmtrVuEI8P3pRSMHM1WdqEowuUe6Vzm8kednOX77uttukd7q9rfPJgd14RZly13/021am4278b8LqTaU0rM5RTXKk1XafTp4b4ReG+p2M7F74axxYcLSlLAw2qXLnaQcO1up9WPDL2Vve/Yt/uQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHyx4iQjPvbrUbi4lHLuONa7K05Ucaljxb4rTfRNr6mdt4jR4e+GtL/zLfpjFnES6zAuf4N/ubi6Li+u2OHB+G8vzoP9FFsqBc7PB+O+vzYP9JFeww3uyLq6bSfquFsqBc+WxeTMa+9al9TkV+Vte7mw88Lq/QZaKgXfk/hzLD6XNeuCCwb3JkY7/wCal+KhboVSAurBzPdnZl0Xrf8AWKrA1LktqX3bkH6pFug4VzAXvkNVX+WuP7qr6hDD1ec1COHflJ7oq3KvqLSiuYkpSW6TXQ2gJz0zUodbDvrptT+wxciNzFVb1m6nyRVuVfUZUcnJh1b9yPROS9TLsdT1KHVzb66Ls/6wHNzu6lmzdnDx7mxVcLUJSnTnbSqWo6Lq0ntw7y6YSXrR1q1rWI/5+++mbf4qh61qb62Rx/fhbn+KDA56x3ez3tnZcfvOK9bNla0WdlLiVty5ndtJfjMx6rlS69vGn9/Fx3/0iLz1Lr4ODLpxLS/DGIFbeFN+zO/j21zO/ZS/GbTTcd48u0jetXIJ0lO1chcUW9ylwSdKmoeXivr6Vgy6LUo/guRLmNqGHiXo37Ok4sLkdzjK+t/Onda+gDdaopZtuMbdxKcffmuL0LiRprGj8Fzt712V+9ySkuFR+7FNmbHvHZT9rTLf5t64vXxEv/7DhPfp9yP3Mn7bTApHClStaeVoo8VrlKvXNLn18XJXRfty9dpElrGivfby4/8AZS+uIEFjvlMvCg7VziToWlquhP8AeZUOmzbl6rxOGpaGnVZl6P3sd/o3JAbTjfLIi5rnMNalost2opfes3l6oyJLM0mW7U7H50b0fXaAyHOPOyjuJlpX9OeyOpYj6bjj+OMSVcV9XOxH/wCotL8UkBXiKOnKyEp4ketn4cenKs/1zEyNW0nGrXNsXpfDanx/gTAzJq3GLncfDFb2zUahqVuEXCFY16sF1pLnk/dRg5WtPI/YVrySaoor8lc/lZrLlxRUrl2WzfKTYF5u/l3oW4RlcuzahatW02226KMIra2z3jw38Irem9jr3eq1G7nqlzF06VJQsPep3uSVzybo+V7uK8Oe9/hd3ThHUdSuZOTrk1tvyxq27Ce+FhKTdeee9+RHp9nxy8N72x6nctv8vGv/AKMGB6KDjsfxU7hZSTs6vF157N9eu0ZsO/3c65u1jHVfjcofjSA6QGlt97+6t3qa1gvpyLa9ckZVvXtCu/stTxJ/dv236pAbAFiGZh3f2eRbn92cX6mXk01VOq8gFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8w+JceHvlrK/tk/TbgzhJdZnf+KEeHvpq/luW36bVs4GXWYFCoKgACoAqgSCqUJIIqEAAAKgAUAAAoVKAUKFSgVQABFABRvcqgUBLgm90X6GRn7HXah95pesChQg7+Ot962vzl9TIPMxFvvR81X6kBeKGO9Qw1+8r0Rf10Lb1PEW7jfRFfXIDMLdzcYr1WxyW5vpaX2lqeqRaorL88v/AJQIXusyEN5ankubqopelkO0m/J0AbVXoWoVk6vkjyswb9y5kSrPct0U9iMere/eVUa8gElZryMu28Vt8qJWrHE9xs8fEXKgJYaysajt35Q5qbDdWdW1e2qLLuJGLax6JR5E6pcibMqNjyAZMdc1f3shy+9FMhd1rLjw9r2UuJpJStxq2/MQlbhbi5zdIxVW2YEcWeZeWVeTVuL/AFFt/jkBnS1O5LfYs151bivUin8TyFtglDm4HKP4WiLslY48Yrjnu5PKBlW+8Wt4sePF1DKxp+67WTejt6OOh2fh54l9673ejTND1HOefh5112biyIxlcj7EpKUbkUpVquWp5vmXI241957kbLw545d/e77ScpfORbpzcMq+hAfXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPmrxVjTvrqvldl+mzbPPZdZnpHi3alDvpqDaorkLE4+VdlGNfTFnnEuswKFQACRUEkASKihUAAVAFG0t5Zu36Nxt7+WX2GO6ydZOr8oGbxwXvL0op2lv40YaRWgGX2tr4/Qn9hTtbXxP0GMkSoBf7a3+U/Ml9ZTtofC/SvsLVCtALnax+D0sdp+Qvp+0gkSoBXtH8MfR9o7Sfk8yX2DhK0Apx3Pifm2ByuPfJ+llaFaAQdXvbZh6hjdtYcoqs7ftLo95GfwigHJgz9Q0+5jyd23FvHk9kl7r+GRgAAAABXZzii5wKbSScud+krFtbpNF6ErnxSfnAjHifvP0mXZszk1tZWy37yuP7u02dh4+zit5f5sIv9JAUx8Tnb9JsrVhJQXw13b3X4ucK9hSalO1nJpKPs40EqLnSuLb5S6srSo9b52PTjQ/+sBehbWzaXXwwi5SlRLleww7moaXGDlZeXcmt0ZWYRXp7WXqLWNDI1Kau37coYsNqtOq435fIBlwh841dmqYy224P32vfl5OYyXFULyTokopcxVRSVWqUAxuHle5GPlTVqDuXNlNyNhLhjDtLnsxW1J7POc3nZLyrra/Zrqrn8oGJeuSvTc5eZcyOo8L48XiBoL5O3k15rVxnK0q6ci3nY+Fka+IGh+S7cfosXAPq8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHzv4ywjLvhd4lX/AA1j1SPMJWkpOjkvzn9Z6l4yr/8Ab5+XFsfpnmE+swIcD5Jv6PsHDPkm/QidCqQEFG58a/m/ylaXfij/ADX9pOhUCFLvPB/zl9TK/rvhg+ibXriiYAhW9/uk+icPraLd69dtwp2M05bFJODS5+rIvlm+90fP6f8A4AYqk37kl5l9pKvOpL81k6FaAW+KPK6dKa9ZJSh8S9KJlaV37QIpJ7qPoJcPkHBB74r0Ir2cPhXmAUKtxiuKTSXOwrcVuqvO/tKTxrN1JXY9pFbUpOVPWBWNy0+VPzk04f7Msfw3Bf7mnRKX2kf4VhcinHom/sAyqxXJ9JTjjzMxv4XY927ej0T/AJB/DKdXKvLpo/rAyeOHlK8cOf6DF/h15dXNn54J/WU+RzFuzIv70H9VQMzihzlaxfKYXy2pLdesy6VJfUVVrVYvdYl+c19gGdFuNeF71RremuZotyxsSTrLGtN8tI0/DQx+PVYf5e1L7s1/WMm1K5O2ndtu1P3ob0uhqoFt4OA9+LDzOa/SIvTdNf8AlqdE5fW2ZNf9qMcUecDDelaa/wB1NdFz7Ykf4Pp3NdXRKP8AVM2sedekVXIwMJaPpq3yvLo4X9aL0NL0lda7fX5kX+mXmijQF23haNGlcm9HptJ+qTM21b0iHV1Ca8krU1+FM1bIsDo7N3TI7FqcV0xur9AzLeRgblqllryzkvxJHHsiwO248a5Hhjn2JL/jw+uSKxxrL6t61J+S5B+qRwzRbuRVNqA76WNGCrKUElyucftMS9lafYnxZOVZSXuK5GT9EWzzu9GPFuXoFuKqgOq1bVbOa1Zw23ZXXm1w8XkXLQ1Uk+qt/L5ERsqkd1XyIvqFPK3vYFrhSVFyHtngn3Go1301KG18VvSbb5nWFzIfTtjHzvmPFZvhVeXkPqnwtVPD/Qa//bt+m5NgdeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADz/AL/eGse92RHU8LLWJqEbatSjdi5WrkYtuNeH2otV3qvQeU5vg536xpy7LEs5cVunYvw2+a92bPpS5chahK5dkoQgnKc5NJJLe22eT99fHTQtD7TB7uxjq+oRrF3k2sa2/vLbc/N2eUDw7OwMzTL88bULMrF223GcZU2NOj2xqjFV218cfSi1r3e3L16/LJzLMbd+43K47bpFye1tRe40PbuT5QOmUovdJPzokcx2hVXmt0mvOwOmoDnFl3Y7rsvSya1DIW66/SB0BjzfFNvk3LzbDVLU8pe/XpSKRzr62cVelIDag1qz7vKk/MTWoS5Yr6QNgVNfd1NWrsrbt8Sjyp05OgLV7PLbkuhp/YBsSSNfHVsV71NeZfaXFqmE982umL+oDNKoxY6hhP8AfLzpr6i4szEe6/D009YGQiqLUb9iW67B9EkXFKMt0k+hoCQFCtGBQAACoKAVKAqAFXzsoAK8T52G+jzpFABSvkj/ADV9hRtUpwx9C+okRAOS+CP9L6mRrDlh9MvtKtEWAbt/A10S+1Mp+q5VP+cv6gZFoBS1zz/ov7CE1aa60l+av65VkLm4DAvRs8XXk/zUv0iEE6+y/O0LvWJWt6A2eLF02ur5zIlSK4nuRbxlsLOZkRint9iP0gYmZlcCbXWeyKPcv/b7rmv5zz9N1HMnkadi49p4Vi5R9nSbh7DpVRpyHgmJYnqWV7Wy1HbN80ebpZ794EQUdS1jhVFHHsRSXIuOf2Ae4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8N8dMrU7+oYmkWsydrT5YyvXMWLcYTnKc48U+HrUUdldh4o9NnD2KR2crdD2vxrX/7BhPnwl/e3Dye71gOfnpN53OJW5OPKlJNv0k3hTiqfLXElzJP1M3aJIDnpYtN9m4vzGW3YtLfxLpi19R1EWTTCuRdmz8a8+whKzaW6Sk3uSOy4YvfFPpSZR4+PLrWbb6YR+wI45Yje2q6Ew8SXIbrWbFmMsezj24253G+JxVNmwvxxbKSXZxdPIBzjx7i5WQlGcN8vMdNctQjam4wSaTa/2Zz+Sm7jfxJPztKoGLKUpPik6t8pQnwlOECIJcLKUYFAVoxQCgRWhQCauSjuk10NlxZV+O67cXRJlgAZMc/MW6/PyVdfWXFqmcv3rfSk/qMIlR8gGctYzlvlF9MUXIazlPrRg/M19ZrWnuAG3WtXlvtQfQ2TWtPlsLzS/kNIVA3f8btJ0lZkuhpk1rWK1thOPmT+s0HLtK7PMB0C1jCfLJfm/Yya1XAf72nTGX2HN7EVUmtz2veB0q1HBe6/Hz1X1EvnMR7r8P5yOY45Dj8i9AHUK/Ye67B/nL7SacWqpprnTOTbryIy7OddtY/YRj7NW615wOg3kWjnXfm3Vp+kdvcW6Ul52B0LRbubjRrKvLdcmvOyvzmQ9nayAyb3WJWt5gu9OW+TJK5RUbqBu7eRCjhB1aXtNbkarJuzyrys2tqrRJcrLMchxhKEOtPZXyG40fB7OPzVxe1LZaT5uWXnAzsLEjh2I2ltk9s5c7PZfAiP+M1uX9ljr+ldPIj2HwHj+s12fkxl/fAezgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8P8bF/ruA//ACf/AFZnkt3rHrnjav8AWtOfPiP+8keR3esBFEkRRcs2+1u27VadpOMK83E1GoGfb0bUp6Rla6rPDp2IvbvzaipyclBQtJ7Zy4nTYb7O8PO8+BhQz3jxyLbtxu3LdiXFdtpx4mpW2k3w8vDU2/evPi8XRu7mDG0rFqbzb9q43G18tp8HdpccE3STXNvNz/8A6hm/KYmRZ0q1K9PTZ6vqELmQ7cbFqM+C2oyVudXc3xTXKgPKEbfQdGs6zku1kaniaXZhTjvZlzhrX/dw95+dG1786fZhe07vBi4zw7Gu48cqeK6fqr7SlcjsovaU1L0nKrnYV7No/h94V27lvIzdVx9XyrapW7l24W10WbU4/wBJs6KfdfujkT+XwdH0p2I0pfbhck+iEJQfpmfL+A+3vZGRJVUpUVTP4YralR86CPpBeGXcu7WeTpfacSacbfFbtqvNGzP1tmBkeC3hzkbf4fkWXT3L19ficjwGGTk2ttq/ct/cnKPqZm2+8neGwkrOrZkEtipfubP6QHr17wE8P7n7PIzrD/48H/eWmajP/wDbxojpLS9ZvcvFbv8AZt+SkoRXqOCt9+u+VmnZ67mUXJK65/jqZtjxP78Wpx49YuXIJriU7dmezl60ANnkf+3/ADbf7PNuNcjVmNxf93cr9BrLvgbq0W1bz415rmPdh9pmT8Y+9Nqbbv2JQ5O0xYfS4RRkWfHTXI7LkMG5z1tXIfgnEDQz8EO8/wC5v41zz3I+uBi3PBXvvDqY9i592/Ffj4TsoeOuVxfrtMw7i2Osbl2O3zykZtnxxwZfttEht39llU/FbYHmt3wg7+21X+Fcf3L1mX6Zg3fDPvzZrx6FlOnLCKn+Bs9kteMvd+VHd0vKgn8F+3L1xiZ1rxc7nXKdpYz7VN/sW5Lz8N1AfPWV3T7x4P8A4zSsqx/xLM19RhS0nUYpyliXklsb7KdPTQ+mI+Ifhzkz4787sZttuV3Fbe3yxczZ2O/fcNxVu1q8bUVuhK3dtpebsWgPkyWNch14OPSmiPZ9B9gw7w9xst0er4c+Lcrl2Cr/ANraRd+U7i5u+WnZFeaWHL1oD457N8nrKdmz7GfcnuFl79Jw7tfghj/9MtT8LPDq5tnoEPze1j/dyQHx72bHZs+tr/g14b3qtaXds/8ADu5C/FJnO654R+GumW+LsdTuXZqsLOLclN9MpTtyjFdLA+a+BlKPmR6vk+Hmiu5N2Xl49uvsQuSjOSX5UuzhX0GIvDjEv3oY+JlX7uRc2W7ELauXJdEY7el7hQeZ0fN9JFpnuWJ/7ddYybHbZGqWcO4+rYnb7SSX5crc+FPyJs1eq+BOdpclC/3j0y3ckqwtXnctzkudRSmwPIKA7bUvDDvPgxdzFt2NTtL3sG6pyp/w5qE/QmcjkYuTiXHZy7E7F1bHbuxcJLzSSYF7F0zKyLSyI227TbjF1W1reZH8Myf90/oNlpFxrChBVSjVrpk22bDtJ/G/SwObenZK32Z/zWW5Yk49aDj0pr1nUcc+f07SvaSe+j8yA5GVp1UI7ZP6FzlVj02UOodjHlJylZg5PfKjTfoaIzsYyVexXmcv6wHM9g+YjO0oLilsRt787EaxVj+mzFStSlWNqMfK25P+kwIafgO/cUrlFb3yXLTmOjSSSS2JbEYuIko7NhldIDoPZvAePsa7L8rGX0XTxk9p8CF/hddf9rjr0RufaB6+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxLxuX+r6Y/8Ays/7w8hu9Y9g8b1/qmlvnx7n40eP3esBFE4ycWpRdGmmn5UW0SQG4uqWrSyb8srsruVjxw9sa9nb41O6ltXXoXdOs5HeCWfOF61j6bm3rGNJSUndeHgtKNq3w+zwyptryo0yk0mk2uJNOmzYy7iXr2HYhj41xwtwVI0Srz7wO18Qdcs6ldwNPx6cOFGcp03RdzhUYeaMThsy52WJeucqi6dL2F2rbbbq3tbe1tvnNfrE/wDDRtLfdml5ltCqabb7PEhzyrIyyNuKhbhBe6kiQFCLRMo0EWmiDRfoRcQMdrYY17Et3VsXDLnRnuBBwA0NzHu2pcL2VdE+Rk3g5K5Yvof2m4dtNbVsKOAGmdvMx9tKx9KMizk5Cgk8bjS2cSe0z+BlOEDDnlSa/YXYNNOqq/rLE829G6prtOHli9iNlwsUYGueqS30nGS3PYysdWyPiT6UZzinvSZF2bb3wi/MgMaOt5cHsp5qp+suy7y6lLgVvKvY7judu5NepoXMSzONOBRfI0qFuODZUf1kay502BnWO+ferHo7Gt50Ut3Dk3afiM614n9+8drh1/MaXJO5x/3ikaNYViO2Ka85j3MJ9okquDdKregPQcHxf7+uLrq3aKNNlyzZn67Zscfxk76WJu5x4c5tUcnjQi2uatvhPOLNlWP1dvinKb2R5XQuuGZHfh3vzUpepgeovx074OxctdhhK5OLjC8rc+KDa2SSdxxbXlR5dqTzNWy7ufqGS8rKvS4rl683Kcm/LUi7k4dexej025Efm7K60nH70ZL6gLUcLJtutq64vk4Zyj9ZelHVr8Oxv5d25a3dncvSlH0T4qFY5eM912PndPWXoXrUt1yL6JIC5iWXj2+zbT28m7YqGUmWIuu4uxAuVKkUyoFeQhc6rJohc6rA0+T1i1DrF7J6zLNvrAbbF6plGLi7jLAoe2+BEf8AT9alz5Flei2/tPEz3DwKX+kavLnyoL0WkB6uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxbxwX+oaS+exeX9OJ45d6x7L44r/ABmjv+yv/itnjN3rAURJEESQE0TRbTJpgXUa3Nfbahj2eSC45Lpf8hsYmtsPtdRyb3JD2I+bYFlnlCpQCpShUoBSgoSAEaFOFMlQUCIcJFwLpSgFpwIu2X6CgGO7ZTszIoOEDGdso7Zk8KKOIGK4FHAynAi4AYriRcTJcCLgBjRindbfIkl5zMtOlKMtRt1cn5aGVj2LUlW44qMVK5NSim5RTlGqk0+rwrYucusVmjHk8kePXlMVvRfVya3Sa87DvS96fpf2mJDh7aXZ7IdnFqionWU2pU+7Qw5QneleuVqrbVd7e2XCkkiTbLWu3LWJxVtJOEt8YS6YRf1FqVjFl1say/8AlpeqhrlYuPJ+VVO0c+z2PZWvCdC+52qpVt5VqXk4pR+oK1jxMDlxIL7rnH1SKfK4S3W7kPuXpL11M6XdfvBDq8E+i4v0qFieh947e/GlL7rhL6wMZ2LK6t7Jj+fGXriU4ZLq5l1fetwl6mTng63b/aYV3/s2/wAJjT+dt/tMacemEl9QF7ivrdmQf37LX4WUlcyns7XHl/Pj6zEeTJdaFPoKfMxfIwF2zkT2vsvNNfWY9ttyo1RpmS6S2rdyGPFfrZ83F9QG2xtxlGNirYZVAB7p4GRpoOpy58ynotQPCz3jwOjTu1nvnzpfRatAengAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8a8cl/iNGf9nkL6bZ4vd3ntXjmvb0V/k5K+m0eJ3d4FCSIIkmBNMuItImmBNzUIym90U2/Ma/TE+wdyW+5JyZe1C52eHcpvlSC87K48ezsW4cyQF8rUhUVAmCNStQqRQpUVAqAABUoAKlKFQBQUKgCgBUCNKihUUCIOJRxLhR0Ax4KtX5WWrKd2GTfV2NpWKS7PjnGU23w+zGL9LMi3RW05c1WWuLAm+KSg/K4/wAgJiJtMVMW5xxuTo+LipKUpOTdEuVmBG5OEuOEnGW32otp7eg20ZY0IqMHCMXtSTSMZ4NmTbhcouZUdAYwaHBXNYwovau1i35tp6o4csrSb5afyHlUMS5ZuRu2bzhOLrGaqmn5GmZ8dX7xW+rqM5eSTUvxRYHpNuKS4OGiS3kuCPMedR7y95re+/C4vyoQfqSLse+euw/aWbNz81r8MgO9duJZu29ipJR28u046PfrOX7XAg/uykvWpF1d+7T2X8Cfmmn+KKA6SWOpdZWp7NiaRyvfPFsY+HiyjZt27s7rXFCKTaUavcZUe+mjz/aY16HPsi/VJGl7z63g6tDFtYKnS05ynxx4dslGKS2vmA1EIpQj0Iv3NGzcfTMXXLvB8nqF+9Zx6SrPisNKfFGmxbdhftvT1gtTX+ISfxcXEuLh4fdptjXoZutf/U9yu5mP/vIZ2U1/xMjhT+gsRafiEmbxHefppcXdsMkx8VeyZVCNKHvngjGndTKlz51z6Ldo8EPf/BVU7oXXz515/wBC2gPRgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHj3jotmiP/8AJX90eIXntPcfHVfqtEf5WSvotHht7eBRMki2mTQFxEky2iaAxNRfHLHsL3p8T6ImQnyGLcfaaj5LMEvO9pkVAnUrUt1K1AnUqmQqVqBOoIVK1AmmVIVFQJhMjUVAn0AjUrUCpUjUVCqlSgAqUAAEbjpbk+ZMkQv7LUvLRelgWZOMbMuPZFRo6GLKF21CWPN3IRUo3JQnb3Ph9luj+GRfvNdk01xcVIqK2bWyl2zqNq1euTd/sH7F+7GanB8PsUk+WlKIItRlGzblbh2dxTUKzmpbOF8dFTYuLl5Ss5K9clfjbtWYUinZsyai9qb69aVpylYvItWV2Kl8vK4pxcrfFGVy0qbG9/CpbUUtX3DJ+clG3duKak7E4NW3RPY4R5NoErtyxcje7HGnbvTm3Z4bsXCEG9kGt7pz1JznwXrTuq5KyqdqrWyTVfao6NJ05y070LtmNiONZjdqv8TGU+PfV7G+Hybi/b+X+bjPOt3LmMousbTo+Kj4eVbK7wKZM7EM6UMG9K/iSfFac4tTjCS4lC5VL2odV02V3EZPey3VfMvsYzjYadI3OTds5eUjK/alWCltezyc28CVu5O5FSSW1VpV7F5SLvbeFpVXl+0y8TLz8HFyMKzNfL5cYQyYRcXxq21KPWVVRrkLU87MeE9N7C27DdVc7ODur2uPZcj7QFlySTcobFv3MUhRSilt3OhfysztdOtYMcSEJ2Xcl8zGEleudo+pOW7hjybDG4XFJcyoBCb2MyL2sZ+qY2n4mXKMrOl2ni4cYxUeG25cb4mus23vMS7KifQQxF7K6WBucVeyZNCxjL2UZNAqlD6B8GY07m1+LLvv8K+o+f6H0J4Oxp3LtPnych/0qAd8AAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8i8dV/hdEf8AaZC/o2zwu89p7r46/wDgtFf9rfX9CB4Te3gQTJIgiSAuJk0W0yl652di5c+GLYGJivjnfv8AxzdOhGTUx8WHBjwXOqvz7S9UCdStSFRUCdStTWXdTcZuNuCcU6VfKXrWY57XBLoYGbUrUsK9XkJdrHmYF6oTLSuRKqcecC7UrUtcceckpV3AXKlJT4YuT3JVZGpSa44ShzpqoFv52CdJRknzbCazLL5WvN9hkWtS1KzBW1DGuxVP2lqEm6RUFVyj8MUP4llJW64OLJ21Ti7ONZLhcPb27djAsrJsfGvPUkr1qW6cfSicM/GgpqejWJcVKOs6xaST4dr30I/M6VNRV7TZWnxOU5Wpza4XPiUFGTVKR9kCSlF7mn0MlUxbstLlG08S3dtZClFTjJpwa5ZL3k/IX6gTLOS/YiueS+jaXKkZxU40fSmBh3p+zGDpSTSrKtF5dm0jfw541q1euKErN+TUHbuN8Si+GvDzPykci/ax7isX1WqrHZVNCNzEqpKCrvToBdtTzHaldx5Xo2cZ8dYyVLbuvhqk/iKY9+/C/wBtjTnPLuucW+HjlLjXBJU5W6lv9RRqMpRUt8VJpOm7YStPsLkLuNelauwdY3Iv2k+eoE5Zd7I7O1ddvhi4tONqMJPgWxcSS85ft2b1232sXKjctkYwaSi+Gr4pRZixt+3GbmnwLYkkuSm2hkW8q/ZioQbSjWjhPhbq3LanCS5TWvGv6c/L7OMevNevZG5Gdu72U3VuCmqx4WvacaNcUl7pWOTk29Lu6U7Nu7buNyt3ZcKduUuHikvZ4q+z8VPIW7k53bkrjXC+CNuKbTfs12uiit75itmeBHBv2cnGufN9bHv22qV2bJ7d3mJNK2w1py4xzz1VokkuZUItGNxXY20/aW189achsdajpGNcsrRc65mQlbg7jux4Zdo4Qc1w8MeGk3KNNuxVrtI0wrtYwbi6Pn85XIWNG9COJfd+DhxXHLZSXw/y8plaViS1TOeJ20bHsykpyjxbYqqVOKO9sxb6djJuY0nCbg5R7S31ZcLpVBa2mzFvbmXLMeFqJC5toudpfSX4dcI2mMvZMmhYxl7Jk0AjQ+h/COPD3JxfLeyH/wB7JHz1Q+ifCiPD3IwfLcyH/wB9MDtQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeS+Ov/wDHaM/7e8v6CPBrvWPe/HVf6VpD5si4v+7PA7vWAgVRFEkBcizHz5fqFbW+5JR+svRZjZD48qxb5IpzYF5JJJLkKgAByAAc85bfOZNrKhDZJMxXvZBugG3jm475WulF2OTYlumvUaNMuRknygbtXLb3SXpJcUXuaZpajiaA3TKbDTxvXORtecmsi6vfYG04mtza847Sa95mtWVe+L6Cvzd1cz8wGy7a4veKrJuLm9BrlmS5Yor83+T9IGx+alyxRJZnPD0M1vzceVNFfmbb5WvMBslmQ5Yv6CSy7L3trzGs7a2/eKq5H4kFs2qybL99L0okr1t7pr0mqUlzolUIz8jGx8yCjd2tdWUXtRhvRorqZE15Gk/sI7CSk1ubXnAi9JyF1MlPpi/tIvTdQXVuQl52vqLyu3Fum/SWr2Vm25RlbknBL21JJ8oFt4eqR9yMuiSIuGpx32JPo2+o7F6bZarGclXo+wtT05RTcbj2bdq/lA5HtsuHXs3F5mU+ecespLpRsLGrdpNxlacYrlrX6jYKUZxUlSSe1MDRLUYPfL0oms22/eRuJWLE+tag+mKLUsDClvsQ8yp6gNY71m51uGXoJRduLrGK281DNek4D3W2uiT+0tz0nFiqxlNeev1AY0Yynci2qRi6tvlL9vrssShCz7MVV/E2y/ZdZVA2+MvZMmhZxuqZAEaH0Z4XR4e4+meXtn6b1w+eLVmd+7CzaVZ3JKEEuduh9Od0MBaZ3b0/BW+1ao+mrbA3YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPKfHRf6NpT5sqf8AdSPALvWPoLxzX+g6bLmzGvTan9h8+3usBAqRKoCaMW37eZenyQSgjIrRNvctrMfCVbcrj33JNgZIAAAADnp72WqcUqc7oXp72W4JucUlV1VEukDcXsexj8VuEVSGxya2unKzHWJcuw4uxUE9sXHZVeVHbYfcrULlczULM4cXtWrDW1LklcXP5DJu93LseRrpQHn/AMlcW9D5WXMdtPQbi5PoLEtFuL3UBx/yzKfLs6uekyXuFmWlte6BzPy7HYM6F6bTkIPT/IBoOxZHspm+ensi9PfMBouzmuQpwyXIbt4EuYtvCfMBp9vMUbfItptnhvmIPF8gGuox7S3Nmc8Ui8ZgYiuXVuk/SSV+8veZfeMyLsNcgEFlXlzegr8zO5S20vaaVV5WUdl8xHsZJ1To1uYHoCv2ZbI3IumynEilyX6ubTrSL9R5+7c6uTe17W/KVhcyLUlKE2mtqVXT0AXYZNqMIxlVNJV2G2wLinjJxdVVpek52aktsl5DeaU/8FDpl6wNhUJkKlagTqQuP2WKkbj9kDWXn7Rex96LF5+0X8begN3jdUyDHx+qjKhCdycbdtcU5tRiudvYgOw8PdFeoao865GtrG2Qryzf2I+gMKHZ4tuHMvrOK7k6HHS9NsWae3TiuPnk9rO6trhgkBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFqukabrmFc07VceGTi3KcVufI1ulFqji1yNHgXif4c6T3Ss4ufpWTedvKuStvGvuM1HhjxVjNKMvTU+ijivEXuxb72abYxFd7O7YnK5bnHbRtJbQPltqjoKne5nhP3isyfY3bV5cm+L+s02R3A71Y9a4faJfBJMDmL1ZWpxh1pKifSUxWljwjXatjdOVM2l/u9ruNXttPvRpyqNfUa23YyLEOG9Znbab2Si1ygXKrnFVzluq5yjYF4FipWEbl2cbdtSnObUYwjVtt7EklvbA00YXL11W7UXO5OSjCEU3KUm6KKS3tnvnhx4V29Dhb1zvFajc1aSU8bElSUcau6U+R3fw9JsvDjwys93lDX9asqWtXFWxYltWKmvR2rW9+7uR6JNAa27iWpVrFPzGBe07HlvgvQbi4mYtxAc/f0jFl7iNbf0XG5IpHS3VvMG8ntA5W/otlVojXXtJtxbojq78DW34PbsA5e7psVXYYk8Fcx0V6DfIYzsVe4DQyweZFt4PkOh+WryFHi+QDm3hU5C3LD8h0csTyFmWN5AOfeJ5C1LEXwnQSx1zFqWMuYDn5YcfhLUsOPMb+WN5C1LGA0MsNFqWGb+WN5C08byAaF4nkLcsR8xvnjEHi+QDQPFfMUWNONaJbedV9ZvJYr5jGyoyx7M7jW5bOkDnNQtK1d4VypPztGy0x0wodMvWanJuO5wN7+FVNrpzph2/P62Bm1K1LdStQLlSFx+yEyNx7ANdeftGRjchi3n7Rk4r2oDeY/V2nbdwNFepaosu5GtnF2qu5zf2HE4sZXHG3BcU5NRilyt7EfQXcjQY6Xptiy1+sa47r55PawOv0/HVu3FUNii3ajwxSLgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFGqqjLUrEZb0XgBhTwbcuQsz0y2/dNmANHd0a1JP2F6DAvd2MG6qXMeEumKZ1VEOFcwHAZXh/oeRXtMG06/kpGlyvCfu7drTF4G/gbR6x2cXyEXZi+QDxDJ8G9LlXsbl63zba+s6TuV4W6b3XyXq2TJ5efuxe0S4bC5ZRXxvn5OQ2He/v1pui6rhd2sJRytWzb1q1fin7GNauSScrlPfcerHzvy31m3Y9W5JdEmB0UoVLM7ZplqOSv3s/Pt9ZJapkrfOvTFfUBnztVMa5YbILVLvKovzND+JV324+ZgWLmO+Yw7uKzZPNty3235mmRd+xLemvMBobuG3yGDewm67DqJPHly06UzSd49Z03u/pd3Usn9bwUjZsQaU7tyXVhGv0vkQGkuYDb3Ft6e+Ywe7PiBia3mXcXVMW1pMIwc7d+5fTjKVUuD24x20dd5hax4oaZhZFzH0/T55nZ3JQ7eVyMLc4RrHjhwqT2tbKrdtA3SwJcxNae+Yd0+9OJ3ncLUsC/hXr3H8u5J3LNxW1xT4byjFcS2+ybW/rfdjF1GWk5Op49nOg1Gdi5LhpKSqouTXDXbzgav+G15CL0mvunZLTlzE1py5gOHei190jLQU/dO9WnR+EmtOjzAedS7u191lqXdqb3VPTVpsOYmtMh8IHlM+7F7kqY8u7OUty+g9f/AIVB+6V/hFv4QPGZd28xbolmXd7NXuHtn8Gtv3Sn8EtP3EB4fLQ82K22zne9MYYmLC3XbyvnbPcO9Fqxg48rNtJTpWb5uZHzv3p1FZ2c7dt1s2W4p88uV+bcBz83Xh8iobnT/wDwlvz+tmmptobPEyrVuxC1Oqca1oqreBn1K1LCyrD96nSmTV609016QLlSM3sClF7pJ+cpPcwNde6xlYr3GJeftGbp1i7k3rVizFyuXZKEFztgej+G+hvVNUWXcjWxiUaruc3u9B9Cafjq3BbDke43d2Gi6XYxkv1lOK7Lnm953lqHDFUAuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcH4qd8s/ujotn+FW083PlO1byHRqwopOVzh96W32eTnO8PK/GXSM7V8LCuYTjL5N3HcsyfDJqfD7UW9mzh3AeDYWdmY+q2dVcndy4XlkO7erNyuV4nKbe2VWd3b8RNYj+1x8a55px9U2cBcx8yxJxnCcGuRfyEO2yob5zXTX6wPTLXiRd/fadF+W3da/FBmZb8SdPf7XDyIc/DKE/rieULNvr30+mK+wqs67yxi/M16mB7Fa8QtAn1537T/KtV/A5GZa7693Lm7UIR/4kZw9cUeJrNrvtrzN/WmPm4csJLzp/YB7xa7w6Pe/ZahjSruXawXrkZkMyzcVbdyM1zwkpfhqfPXzNl76rpRWN+0nWE+HoqgPoaV5+VHlvirelLJ0y3xPgVu7Lh5KuUVU5F63mYkE7Odeg3sio3pxVfLt2I1mbqeo6nNTys2eT2fs25X5OdE+twcqjUClUV42uVmN/iF8EuhtetDjvrfar0STAzbOVfx5q5YuztTW6cJOL5t8aFq8vmZyldfFcuOs7j2ybb2uT5a+UsdrNda1cXl4a+oosm3FqtU1yNNAe/8AcbXM2Xd7Cs3LiudhB2Yymqy4YNxjV73RKh19vVrnvW4P0o8T7n99NKwsK3iZLuwlDicn2blHbJvY4tnbY/fbu7cp/jowf5cJx9cQO+hqsPeteiX8hkQ1PEfXhOPmT+s43H7x6Nf/AGWoY8q8naRX0No2NvKs3FW3cjNfkyT9VQOphm4Ev3iX3k0ZMLuJPq3oP85fWcmrhJXEB2EVafVnF9DRcVpdJxqmucuRvTj1ZtdDa9QHYq0uYs5V2GLYldklVbIrnZzUczJjuvzX5zLWoak7OHcyMy8+ysxlOU5uqjFKrYHn/iZrrw8OVqE65eW3G3zpe/c83rPC78aHW95tVu63qV7Pu1jB+zYtv3La6q6XvflNJiYEszJUWvZT2gam3jZF2a7K1Oa8ibMn+HajFVeJeS5+CX2HtncnudG9wXZ29nQeoW+7GLG2ou1H0ID4/dq/Dr2px6YtfUU4qb9nSfXl3ulgXOtjwfTFGDe7haNd6+Faf5qA+UlIuRn5T6Xv+GHd271tPt+aNDCl4Rd2pSr8ml0NoD554l5z1Hws7p5GbnQ1jLtSjYx1THU1Tik98lXmPSNN8Mu7uDNXLeDByW5yVfWdtg6ZaxoRhbgoxW5JUAvYWOrcVsNgthCEeFURMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzveXSZajjyjHlR0RRpNUYHz7qfcXLV6Uoxe8093ufnw9x+g+k54ePc60EWJ6Rhz3wXoA+ZrvdjMj1rVelGHc7u3l1rH0H07c7vYM/3a9BiXO6eBP92vQB8xz0KS32WuipYnozXJNf7dB9LXe5ODPdBegwb3h/iS3QQHzjLSZLdKS6UYuTh3MeKm3xRrRulKH0Pe8ObD6sTUal4ZK9jXrUY7ZxaVOfkYHgN21G9Hhk2knXYWXg2eSTT8qPQsnwo702G+ztwuxW5ptM1V/uD3qsV4sCUqfC0wOQeC11LnrRT5bJj1bn9L7Tf3u7mu2P2uBeVPyG/UYVzCzLX7THuR+9Br6gNcrebHc2/Q/UUlPMUWpxqnsao9xmOLW9U6RV84EsSat2oexTZVqplRyo8sWYsIzuTjCCcpyaUUt7bNt/BZqK4+JS5abqgY6yrL3p+dFyGTajtjPhfOqoS0ma3SfniW5adfW6SfmaA2VjV8uy12Ofdh929JfpGxsd6tftU7PU7slzSkp/iTOYeDkLkT85F4uQv3b81GB3Nrvx3kt0rft3Pv2o/o8JnWvETWYftrGPc6FOHqkzzjgvw92ceio7bIj78l01+sD1W14lXFTttOXl4Lv9aBqu9HfK7ruLDBx7EsbHrxZHFJSlOnVj7Pup7fKcDHOyI+/XpSJyz79yPC+GPljGj9IGQ7DvOU3+zhvfOzpu6Whyy8iHs7G6s1OHbeVDHxba3bbnlbexHtvcTu6rFqF6cdu8Dr+72k28HFguGjobzhRSEVCKiuQkBHgXMU7OPMTAEHajzFOxjzFwAQVuK5CSSRUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKIo4Re9FQBbdm098UQlh48t8EXwBhT0rDnvtx9BiXe7mmXevYg+mKNwAOXyO4mgZFe0w7Tr+SjUZPhR3Yv1rhQVfhVDvwB5rjeEmhYOSsrGs0nGtKutK81TLveH2JLdBeg78AeX3vDiy68MTXX/Db4YnsNEU4YvkA8OveHF5dWJrr3h9lR3QfoPoB2rb3xRB4tmW+CA+c7vcfNhug/QYV3ujnw/dv0H0pLT8WW+C9BZno2HPfBegD5lu92cuO+zXzFmHd3J4qKzR9B9L3O7mDP92vQWl3VwFKvZr0AeR90e6N6WRC5dhsryo9u03DhiY8YRVKIYum4+Kv1cUqGaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFwi3Vop2cOb6WTAEeCPMOCPMSAEOyhzfSx2cOb6WTAEezhzfSx2cOb6WSAEezhzfSx2cOb6WSAEezhzfSx2cOb6WSAEeCPMVSS2IqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//2Q==" alt="" height="286" width="429"><br><a style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"></span></a></span></p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"></span></a><b><a href="http://www.itgheymat.com/p_18585.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پرینتر اچ پی مدل LaserJet Pro MFP M225dw</span></a></b></span><a style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><br></a><br>چاپگر اچ پی مدل LaserJet Pro MFP M225dw ، پرینتری چندکاره از نوع لیزری با قابلیت چاپ‌ سیاه‌و‌سفید است.&nbsp;&nbsp; با توجه به قیمت مناسب دستگاه‌های چندکاره، حتی اگر کاربر نیاز چندانی به قابلیت‌هایی مانند فکس و اسکن نداشته باشد، همواره خرید دستگاهی چندکاره به‌جای تک‌کاره ‌به‌صرفه‌تر است.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.itgheymat.com/SC_38_518.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>پرینتر Hp</b></span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>از دستگاه‌های پرکاربرد است که دارای ویژگیهای مختلفی است . این دستگاه دارای درگاه USBB میباشد که این در گاه جلوی بدنه‌‌ آن قرار دارد که قابلیت ذخیره‌ی فایل‌های اسکن شده روی فلش‌مموری را دارد . از دیگر ویژگیهای بارزی که در این مدل عرضه‌ شده، چاپ دورو به‌صورت اتوماتیک میباشد که در زمان و مصرف کاغذ صرفه‌جویی مینماید . در صورتی که این قابلیت به شکل اتوماتیک در پرینتر موجود نباشد، کاربر میبایست به‌صورت دستی اقدام به چاپ بر هر دو روی برگه کند که این امر فرآیندی است که علاوه بر امکان خطا ، باعث اتلاف وقت خواهد شد .<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br></p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SC_38_944.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پرینتر اپسون</span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مدل&nbsp; L130 Inkjet</b></span><br><br>&nbsp;<a href="http://www.itgheymat.com/SC_38_944.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>پرینتر Epson</b></span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مدل L130&nbsp; در ابعاد 482 × 222 × 130 میلی‌متر و وزن 2.7 کیلوگرم عرضه می‌شود. چاپ به صورت جوهرافشان و رنگی در وضوح 5706 × 1440 dpi با استفاده از 180 نازل مشکی و 59 نازل رنگی صورت میگیرد . سرعت چاپ 7 برگ در دقیقه به صورت سیاه و سفید و 3.5 برگ در دقیقه به صورت رنگی میباشد . کاغذهایی با اندازه‌های<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> A4، A5، A6، B4، B5، C6 (Envelope)، DL (Envelope)، No 10 (Envelope)، 10 × 15، 13 × 18، Legal و همچنین اندازه‌ی تعیین شده‌ی کاربر، پشتیبانی می‌شوند. چاپ دورو به صورت دستی انجام میگیرد .ظرفیت سینی کاغذ 50 برگ کاغذ استاندارد و 10 برگ Photo Paper میباشد . ظرفیت سینی خروجی 30 برگ است. چاپگر از طریق درگاه USB به کامپیوتر متصل شده با برق شهری تغذیه می‌شود. برق مصرفی دستگاه در حالت چاپ برابر با 20 وات و در حالت Sleep Mode برابر با 7 وات است. این چاپگر به مخزن جوهر مجهز بوده و کاربر میتواند با استفاده از جوهرهای T6641، T6642، T6643، T6644 تانکر جوهر را پر کند .</span></p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-size: 14px; padding: 0px 3px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SC_38_10.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پرینتر کانن</span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مدل PIXMA MG2540</b></span><br><br><a href="http://www.itgheymat.com/SC_38_10.aspx" target="_blank" style="cursor: pointer; text-decoration: none; transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>پرینتر canon</b></span></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>مدل PIXMA MG2540 یک پرینتر چند کاره جوهر افشان است که دارای کارتریج اضافه میباشد و دارای قیمت بسیار مناسبی است . این پرینتر که علاوه‌بر پرینت، قابلیت‌های اسکن و کپی را نیز داراست و همچنین با وضوح 600×4800 dpii&nbsp; عکسهای رنگی روی کاغذ مخصوص عکس چاپ میکند . اسکنر این دستگاه از نوع تخت است و قابلیت اسکن&nbsp; کاغذهایی را در اندازه‌ی A4&nbsp; دارد . این نوع پرینتر های جوهر افشان اصولا برای چاپ عکس و اشکال گرافیکی طراحی شده‌اند . در صورت تمایل به چاپ متن بهتر است به سراغ پرینترهای لیزری بروید که سرعت بسیار بیشتری در چاپ متن دارند .<br></span></p></span></div></div> text/html 2017-02-04T13:55:52+01:00 best-friend.ir سامان حسنی دانلود رایگان اپلیکیشن در کافه بازار http://best-friend.ir/post/118 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">دانلود رایگان اپلیکیشن در کافه بازار</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <div class="full-width news-txt"> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><h2><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="FA">کافه بازار </span></b></span></span></span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">امروزه کمتر کسی هست که نام <b>کافه بازار</b> </span><b><span style="color: black;" dir="LTR">cafebazaar</span><span lang="FA"> </span></b><span lang="FA">را نشنیده باشد و حداقل یکبار از خدمات بزرگترین فروشگاه اپلیکیشن اندرویدی ایران استفاده نکرده باشد. البته مجموعه های دیگری همچون ایران اپس و مایکت در بازار داغ اپلیکیشن فعالیت دارند اما تنها </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> در روزهای سخت تحریم و عدم دسترسی کاربران به اپ استور گوگل به داد کاربران ایرانی رسید. </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><span style="color: blue; text-decoration: none;" dir="LTR"> </span></a></span></span></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR"> <br> </span></b></p> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="FA">کافه بازار و یک بازار بکر </span></b></span></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">در واقع حسام آرمندهی مدیرعامل </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> در ابتدای راه اندازی اندروید مارکت خود اپ استورهایی همچون گوگل پلی، اپ استور سامسونگ و فروشگاه اپلیکیشن سونی &nbsp;را در مقابل داشت. با بررسی سطحی میتوان بزرگی یک بازار بکر و دست نخورده را در سال 89 متصور شد. اپ استورهای سامسونگ و سونی بصورت جدی فعالیت نداشتند و محدود به برندهای خود بودند. اپ استور گوگل نیز همواره ایران را در لیست سیاه خود داشته و به راحتی امکان دسترسی به برنامه ها وجود نداشت. خب بهترین موقعیت برای عمومی کردن و معرفی مارکت بازار جشنواره کنگره موبایل ایران با حضور شرکت کنندگان بزرگی مثل ایرانسل و همراه اول بود. موجی عظیم از کاربران حدودا صد هزار نفر در بازه ی کمتر از 3 ماه توانست تمامی عوامل </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> را شکه کند. البته واضح است که مشکلات فنی و سرور ناشی از استقبال بی نظیر اندرویدی ها در ابتدای مسیر ، خدمات رسانی را کمی مشکل می ساخت اما پایه گذاری اصولی و محکم برنامه بازار امکان توسعه سریع و وسیع را فراهم نمود. </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><span style="color: blue; text-decoration: none;" dir="LTR"> </span></a></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA"> </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="FA">رشد کافه بازار با وجود تحریم ها</span></b></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">همان سال نخستِ فعالیت </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> بدلیل رشد بی نظیر، مدیران این مارکت ایرانی تصمیم به مذاکره با نماینده سونی گرفتند که البته مورد تایید این برند مطرح گوشی موبایل نیز قرار گرفت. اما عوامل خارجی و تحریم ها طبق معمول جلوی نصب پیش فرض برنامه بازار روی دستگاه های سونی را گرفت. ولی اراده ی تیم فنی <b>کافه بازار</b> دو چندان شد و توانست در اواخر تابستان سال 90 امکان پرداخت اینترنتی را برای کاربران ایرانی بوجود آورد. </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">برای اولین بار بخش فنی <b>کافه بازار</b> اقدام به ایجاد برنامه تقویم فارسی نمودند و آن را به مدت یک ماه بصورت رایگان عرضه کردند. &nbsp;پس از آن برای دسترسی به امکانات بیشتر کاربران میبایست برنامه خود را به نسخه ی غیر رایگان ارتقاء میدانند. &nbsp;مدتی پس از ایجاد برنامه های پولی توسط خودِ <b>کافه بازار</b>، شرکت های توسعه دهنده برنامه های موبایل درخواست انتشار اپلیکیشن خود را در </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> داشتند که این امر بصورت ایمیل درخواست میشد و پس از بررسی مخرب نبودن اپ از طریق بخش فنی <b>کافه بازار</b> برنامه ها منتشر میشدند. مدت زیادی نگذشت که عوامل فنی بخش توسعه دهنگان نرم افزار را در سایت </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span dir="LTR">cafebazaar</span><span lang="FA">&nbsp; </span></span></span></span><span dir="LTR">تعبیه کردند</span></span></span>.</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">(<b>کافه بازار</b> در ابتدا ساختار درآمدزایی خود را روی آگهی ها و بنرهای تبلیغاتی بسته بود اما استقبال کاربران از اپلیکیشن های غیر رایگان وضعیت را برای توسعه دهندگان و <b>کافه بازار</b> تغییر داد. )</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">این اولین بار بود که توسعه دهندگان میتوانستند برنامه های کاربردی و مزد زحمات خود را با ارائه برنامه های غیر رایگان دریافت کنند. هجوم توسعه دهندگان و باز هم شرایط ایده آل برای رشد هر چه بیشتر <b>کافه بازار</b> .</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="AR-SA"> </span></b></span></span></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b></p> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="FA">راه اندازی سایت دیوار در اوج کافه بازار</span></b></span></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">حدودا یک سال پس از راه اندازی بخش غیر رایگان اپلیکیشن های موبایل حالا موقع پیاده سازی پرداخت درون برنامه ای اپلیکیشن ها بود که همزمان با این بخش ایده ی سایت دیوار نیز عملیاتی شد. سایت دیوار رسما در سال 91 فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_846.aspx"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">سایت دیوار</span></span></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> جزو بیست سایت برتر و اپلیکیشن دیوار جزو محبوب ترین برنامه های موبایل در ایران میباشد. </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> با شیب تندی در حال جذب کاربران بود اما سطح درآمدزایی آن با شیب ملایم تری جلو میرفت. این عدم هم خوانی سطح رشد و درآمد عوامل مارکت بازار را ناچار به جذب سهامدارانی کرد که خیلی زود <b>کافه بازار</b> توانست تمامی مخارج خود و پروژه های موازی همچون سایت دیوار را از درآمدهایش تامین کند. البته بگفته ی مدیرعامل بازار حسام آرمندهی در مورد تصمیمات اتخاذ شده در <b>کافه بازار</b> به هیچ وجه پشیمان نیست ولی اگر با تجربه ی حال حاضر بخواهد استارت آپ دیگری را راه اندازی کند در بسیاری موارد مثل نحوه راه اندازی اولیه و نحوه سرمایه گذاری رویکرد جدیدی را بکار میگیرد. </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><span style="color: blue; text-decoration: none;" dir="LTR"> </span></a></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA">&nbsp;<br> </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="AR-SA"> </span></b></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="FA">کافه بازار در مقابله با شایعات &nbsp;</span></b></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">بسیاری از مراکز فروش موبایل و فروشگاه ها ادعا میکنند که برنامه <b>کافه بازار</b> باعث خرابی سیستم عامل دستگاه و حتی ویروسی شدن آن میشود. در پاسخ به این شایعات مدیر </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: YekanWeb-Regular;" lang="FA"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx"><b><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: black;">کافه بازار</span></span></b></a></span><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> اینطور بیان میکند: قطعا اگر اپلیکیشن بازار ویروس داشت تا به امروز کسب و کارمان صدباره شکست خورده بود و کاربران باهوش کم نیستند. ممکن است اپلیکیشن هایی در گوگل پلی دارای مشکلات اساسی باشند و کاربران هم خسارت ببیند اما در اپ استور اپل تا حد قابل توجهی نظارت روی برنامه ها بسیار دقیق انجام میگیرد و حتی برنامه های پایین تر از حد کیفی مجاز قابل انتشار نمیباشند. بخش نظارتی <b>کافه بازار</b> چیزی مابین گوگل پلی و اپ استور اپل میباشد و تا حد امکان از انتشار برنامه های مشکوک و غیرمجاز جلوگیری میشود. </span></span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">در مورد مسائل فنی بازار هم به همین نکته اکتفا کنیم که اپ استور <b>کافه بازار</b> جزو اپلیکیشن های استاندارد و برتر دنیا همچون اپ استور گوگل میباشد. یکی از عوامل مخربی که باعث بوجود آمدن همچین تفکراتی میشود فروشگاه هایی هستند که به قصد منفعت بیشتر و نصب برنامه های اضافی کاربر را گمراه میکنند، &nbsp;اما این گفته ها و شایعات واقعا از کجا نشات میگیرد خدا میداند.</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span></span></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-family: Tahoma;"><span dir="LTR"> </span></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">کافه بازار</span></span></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA"> ، <b>مارکت ایرانی</b> ، <b>cafebazaar&nbsp;</b> ، <b>اپلیکیشن کافه بازار</b> ، <b>اپلیکیشن cafebazaar</b>&nbsp; ، <b>مارکت بازار</b> ، <b>اپ استور کافه بازار</b> ،</span></span></span></p> <p><span style="font-family: Tahoma;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></span></p><br></span> </div> text/html 2017-02-01T06:27:23+01:00 best-friend.ir سامان حسنی لیست قیمت محصولات تخفیف خورده دیجی کالا http://best-friend.ir/post/117 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">لیست قیمت محصولات تخفیف خورده دیجی کالا</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت محصولات تخفیف خورده <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دیجی کالا</span></a></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">فروشگاه اینترنتی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></a> در حال حاضر به عنوان بزرگترین سایت اینترنتی خرید آنلاین محصولات آی تی در ایران </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<br></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">فروشگاه اینترنتی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></a> در حال حاضر به عنوان بزرگترین سایت اینترنتی خرید آنلاین محصولات آی تی در ایران&nbsp; مخاطبان بسیاری دارد و همواره سعی بر این داشته در عرضه کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب سرآمد تمامی فروشگاه های اینترنتی باشد،<a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجیکالا</span></a> در سایت خود با ارائه پیشنهادات ویژه و تخفیف های شگفت انگیز روزانه تعداد زیادی محصول را به فروش می رساند و کاربران با مشاهده قیمت های تخفیف خورده و بسیار مناسب، انگیزه بیشتری برای خرید کالاهای جدید پیدا میکنند.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دی جی کالا</span></a> در سایت خود علاوه بر نقد و بررسی تخصصی محصولات آی تی و دیجیتال در بخش جداگانه ای نظرات کاربران و درخواست های آن ها را هم مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد تا در ارائه کالاهای پیشنهادی بر روی سایت با تخفیف ویژه بتواند رضایت خریداران را جلب نماید و با جمع آوری نظرات لیست قیمت محصولات تخفیف خورده را کاملا هدفمند نماید و بهترین انتخاب را پیش روی مشتری قرار دهد.تجربه خرید از <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></a> و سابقه رضایت مندی مشتریان نشان می دهد که دیجی کالا توجه ویژه ای به قیمت اصلی محصولات و قیمت های تخفیف خورده بر روی سایت خود دارد و در بررسی های انجام شده توسط سایت <a href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> که خود مرجع تخصصی لیست قیمت محصولات آی تی و بازار کامپیوتر می باشد مشخص گردیده سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دی جی کالا</span></a> محصولات خود را با مناسب ترین قیمت عرضه می کند. </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<br></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">بررسی سئو و بهینه سازی سایت </span></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><b><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجیکالا</span></b></a><b> - SEO </b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><b><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Digikala </span></b></a><br> <br> SEO (سئو) به معنای بهینه نمودن وب سایت برای جستجوگر های اینترنتی همانند گوگل،یاهو و بینگ است و در حال حاضر اصلی ترین قسمت در هنگام طراحی سایت اینترنتی می باشد،آنالیز سایت و بررسی کردن مداوم میزان بهینه سازی یک سایت با توجه به استانداردهای بهینه سازی سئو مهم ترین بخش واحد فنی یک سایت معتبر می باشد.<br> <br> در طراحی فنی و بهینه سازی سئو سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Digikala</span></a> و بهینه سازی برای موتور جستجوی گوگل در تمامی صفحات به نکات مهمی توجه شده است و با انتخاب واژه ها و کلمات کلیدی مناسب برای هر صفحه و توضیحات فنی مرتبط با هر بخش بهترین نتایج در صفحات اول گوگل به سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><b><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></b></a> اختصاص داده شده است،در بخش محصولات و جستجوی پیشرفته سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دی جی کالا</span></a> با بهره مندی از AJAX و سایر زبان های برنامه نویسی در سریع ترین زمان ممکن کاربر را به نتیجه دلخواه خود می رساند. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">قالب و طراحی ظاهر گرافیکی سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a></span></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> <br> در طراحی ظاهری با قالب بندی حرفه ای و&nbsp; چشم نواز و ترکیب رنگ مناسب برای هر قسمت از سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></a> توجه ویژه ای شده است و در کنار سئوی سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Digikala</span></a> که کاملا برای موتورهای جستجو بهینه شده ظاهر سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> هم کاملا حرفه ای و قابل توجه می باشد،درتصاویر گرافیکی به کار رفته در بخش محصولات آی تی و قراردادن تصاویر متنوع برای هر محصول در ابعاد مختلف به کاربر این امکان را می دهد تا با مشاهده جزییات دقیق بتوانند خرید بهتری داشته باشند،مشاهده تصویر محصول به صورت سه بعدی و بررسی تمام قسمت ها از هر زاویه ای امکانی است که سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> در بخش تصاویر محصولات سایت برای راحتی کاربران پیش از خرید در نظر گرفته است. </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">رتبه و پیج رنک گوگل و الکسا و تاثیر آن در میزان جذب بیشتر کاربر به محتوای سایت</span></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> <br> <br> کمپانی گوگل برای امتیاز دهی و اهمیت سایت های اینترنت از پیج رنک بهره میبرد و یکی از فاکتورهای اصلی برای رتبه بندی سایت ها در موتور جستجوی&nbsp; گوگل می باشد. پیج رنک گوگل عددی از 1 تا 10 است که با توجه به نوع سایت و محتوای آن و تعداد کاربرانی که برای مشاهده آن مطلب مراجعه میکنند تعیین میگردد،Page Rank فعلی سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></a> در حال حاضر 3 از 10 می باشد که برای یک سایت فروشگاه اینترنتی رتبه مناسب و قابل توجهی می باشد. <a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران علاوه بر محبوبیت در داخل کشور دارای شهرت جهانی می باشد و حجم مبادلات مالی آن در سایت های معتبر همواره منتشر می شود،این شرکت و محبوبیت بالای آن در میان کاربران&nbsp; توجه نشریات خارجی را به این سایت ایرانی جلب کرده است. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سایت </span><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></a> با سایت <a href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آی تی قیمت</span></a> به عنوان دو همکار در زمینه محصولات آی تی در بازار کامپیوتر فعالیت دارند و با این تفاوت که آی تی قیمت به عنوان مرجع قیمت فروشندگان و وارد کنندگان در حوزه آی تی و تلفن همراه است و دارای بانک اطلاعاتی به صورت کاملا طبقه بندی شده از تمامی وارد کنندگان و فروشندگان معتبر میباشد و اصلی ترین پل ارتباطی بین شرکت ها،تولیدکنندگان و واردکنندگان این صنعت با سایر همکاران ، مصرف کنندگان و سازمان های دولتی خواهد بود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_712.aspx" target="_blank"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br></span></span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> <a href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> تنها مرجع تخصصی اعلام قیمت کالاهای بازار آی تی و کامپیوتر می باشد و&nbsp; فروشنده کالا و خدمات نمیباشد و تنها با ایجاد محیطی کاملا رقابتی میان فروشندگان کالا و فراهم نمودن بستری برای ارتباط عرضه کنندگان معتبر و خریداران است، تعداد زیاد فروشندگان و قیمت های ارائه شده توسط آن ها سبب میگردد خریداران بتوانند به بهترین قیمت ها دسترسی پیدا کنند.خدمات <a href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> بدون هیچ گونه هزینه ای و به صورت کاملا رایگان برای مصرف کنندگان میباشد با امکان استفاده آزاد و بدون محدودیت از ویترین آیتی قیمت و مشاهده مشخصات و قیمت ها و انتخاب بهترین گارانتی و خدمات پس از فروش ، <a href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> علاوه بر آن که مرجع قیمت در حوزه محصولات IT&nbsp; و دیجیتال و تلفن همراه میباشد دارای بخش کاملا به روز و ویژه ای در زمینه اخبار و مقالات مرتبط با آی تی ، فن آوری اطلاعات و تلفن همراه میباشد. </span></span></p></span> text/html 2017-02-01T06:26:58+01:00 best-friend.ir سامان حسنی دیجی کالا بهترین و معتبرترین وب سایت خرید اینترنتی بازار آی تی و دیجیتال در ایران http://best-friend.ir/post/115 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">دیجی کالا بهترین و معتبرترین وب سایت خرید اینترنتی بازار آی تی و دیجیتال در ایران</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> بهترین و معتبرترین وب سایت خرید اینترنتی بازار آی تی و دیجیتال در ایران</span></b></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">فروشگاه اینترنتی<a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"> دیجی کالا</span></a> و سایت <a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> ارائه دهنده بروز ترین قیمت محصولات موجود در بازار آی تی می باشد </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABkAAD/4QMvaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjYtYzA2NyA3OS4xNTc3NDcsIDIwMTUvMDMvMzAtMjM6NDA6NDIgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDQyAyMDE1IChXaW5kb3dzKSIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDo2QkVCMzlCQUE4OTExMUU1OUEyN0Q0NTBBNzIzQzEyOCIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo2QkVCMzlCQkE4OTExMUU1OUEyN0Q0NTBBNzIzQzEyOCI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjZCRUIzOUI4QTg5MTExRTU5QTI3RDQ1MEE3MjNDMTI4IiBzdFJlZjpkb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjZCRUIzOUI5QTg5MTExRTU5QTI3RDQ1MEE3MjNDMTI4Ii8+IDwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJyIj8+/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQICAgICAgICAgICAwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQECAQECAgIBAgIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgATAEsAwERAAIRAQMRAf/EAPEAAAEEAgMBAQAAAAAAAAAAAAADCAkKBAcBBQYLAgEBAAEFAQEBAQAAAAAAAAAAAAQBBgcICQMFCgIQAAAEAwQECAcJBwwNDQAAAAQFBgcAAQgRAxQJIQITFTFBYaHhJDQWUdESU0QlCvBxgZFiI1Q1F8EzQ2R0RRix8SJCUoSUVSYnGTkygpKipLQ2Zna2KHga4mNlpbVGN3eXt9dYKREAAQIDBAUHBAsIEwAAAAAAAAEEEQUGITEUB0FRYQII8HGRAyQVCYHBNBahsdHhEiJEVHQ2FxNkxCZWGDgZ8cKElLTkJTVVdaW1xSc3Z3coOf/aAAwDAQACEQMRAD8AvQ7jD+dE/H0wBzuIF58RzQBzIgD3X32+E/GD5PhgDCGAycBd7UeZYS688IwfwWwB4+8WDd4c4FXSqxl0Qht4HF8XhBgrdIULoxgzBl8AMzMMxik+6MBpWTny/VQkGJw97fF6TGFZXx+mHGC/xaAHRNG7DZvIHGd0jgTcnJbhBBkmzDBhT4IFNAmMJxmD0+rx4H0qANy7jD+dE/H0wBiiCsHdfhhN/efgbnqfu44A7EvTYMUH+dGda4sP2Wz3oAhtr4zHDjL6ehsSJxkqklIyznT+YVRPvkrWRTusZhFJ2xQjCMeYENuK7NAEtyXEJ9ZJchVpAZCRZMpCQIoCcYH9LKzQHjAfFxQB324AXnhXxzgAu0+HvZfNXwm+s/V5IALxN3d1pvb4Tc+L9eADWT4e64L4T+tbwSgg6kR3GG8+I/uZQAruMP50T8fTAH63CH86J/wTxQBx3fD+eE7Kyz7lkALXaXu9n83vK9+KXwW8UAI93w+0lbfCfmeGXvwAbiBefEc0AHd2488I5vFABuIF58RzQAd3bjzwjm8UAK915+Ex/gkoAR3GH86J+PpgBHcIPzon3fBAC24w/nRPx9MAc93bjzwjm8UAG4gXnxHNAHG4w/nRPx9MAc7iBefEc0AHd2488I5vFAB3duPPCObxQAbiBefEc0AI7jDefEf3MoA7yAE7y8+bvtHutgBpVPZmQ/ZIXOgfaxiqVqfCFWYGIy/NBhoMw5UcmIPWmECg5zAT1QIGyVlkrPDADRnkzACu6EDSsmuDLa3PV5eqfj0DNEAMbF1oKAULMgF04Xc8KcdXMsQbE5XiguntnY+KAERDd3h8n7lUAb4MehTINiLkyDiwZoFF/kYzigD2tEx4MC5ihOkpDBNzdFtPBSHGA9H8Tp/34Am4dR8Eu2gO+2owNfGd91e5uQ/WpYoN+vAEfigrEUAowvhV76nKuDYhxnu0wBpR0MzdONokD09PVcm0UlyINK/PVepzbdhEVBvxwZZaPMfxULAFdxwU3VJ7QPU4z90yKVWyJoeY0SLLxj5OQUjCIS4Qs0N5DF4sCcnGfx92YrC/Qu1QBfMb9HlbcoNHt8S/UyITZSli3EfRSsHMH4LYA9htOTn6IAiKzy1ss2/y6nDU6EVSgSCiCr5tAt0eJs2GJ8zChBimusaCmOB62qO1bucpfspWy4p8UY7zRcPGlGvHjBYRVLrYJdGGyNhu94eNOyWo+JmUy2oGjR1LlYu7HVsbOZbU0a4rYpGjkf1A1JmtIlcDggO+1SDpoUzTg5uEIrFWYGok4M5plQjZkoQadGGvs5a85TE4e2WNnolpnKLAylnc5d0zOH6RdzFIXwjd791+jQbX+ITljlKyzzy4p+YqypajJpi8W7atbrU0JCNmnQlq2RMXJTrurwfeqF5EG7qePXNbpSHJwq1+oTANelAZiFNOXUyom1Rc/IAp8dO7wsiK2evq2Ts4ZxXK+saxnE7dS9+m93dCKqsINViujklkT24+uG3hyy3yllE+pB4zlVRNEwrVtGPejXbGKqunFqix0lq3acnP0RsEcbA2nJz9EAc/hPmreHR4OX+1gCn4tMx/MxKs2MOhADRHoaYA71mzJ6WuvCiJRNkKNpDe+Osc685gxqgMC+UjKR92HVlZLglGtz2uq8+0dGOFivzWyC7uuKQSGmKeTWdxKe4V+Ex7wXesL+cMrUxXf9yo6VIYVEW6HouEW29bxjftFFSFRDaZil8nG5ex2m3Ib5k2zML5Ko9bnBWVhTMVv/GdTJzDAxsScPC7RSoamBrTHT2aGhkIMjMyZxvTAyMjAZihQsUKTZfMYMGDIkFDf205OfogA2nJz9EAG05OfogBYPefOS5unTAHzs6LKmKkD7Orbhvjl/nkN0HfVim5OMSA9wVILTAsrksDH1OMJhg+YGYD44jlT6I205OfoiQUDacnP0QAbTk5+iADacnP0QAbTk5+iADacnP0QAbTk5+iADacnP0QApACe05OfogA2nJz9EAYe1+VzdEAF52a9/J/uQBXQE1PugzlK4w9bo3wijSqAe0SWDMGCFSCGsgiwGghksZb2AdLRAEFmRW29RucqX1IHNYdb1TN9dNiZJMOTk6PW/dcKL70bwGHGMwZeD4LPRoAnru/Zm8u85vNk4Jw/wA4W27Z3oe1eTxf/WE4AfJQVTOiCakFvW5S5ZMGl0EdOAj02EECxZoJCkJEpDEGUSkMGTttlZp0ccAasaeh9xGvrQeyqozVYYGTHqSKW3bFBk4Tre4QpOXA1IpFIcDPp44H1UKGgDoahFIn0RMYKUZljDTzPu0WaIArT1IZlF4o3MuafaWkSpKin9OBMi8tRKACCzQrKRXY5TODcH2DRKAJFKJ8gNzHuUCVqCzY1t32HlokIoUfSilxYwK16I0YwH3k/j4wlAFsRFodINymydHINNkiPS5CG3eTkCfCAysrCBQspdTBgwcAd6YmIMpLhhoajA4MrLS4WPMjIRaFChAwYJixg0Zp08MVRInr1PUvHT3u9h/OPulbd6faUmEQizM0y0bGrJ3CMovxADvyPWwZCFZvrBhMwmKJivu4oxusX6P2IqctSc5TlZLTGCprnpJ2jrBS5krvq0WEVujq54aDq3QPhR5nVFTjSYV/UjGQP1+So0xV1lqxtTmSy1IkZWYDnllNcVMapp6C05mTc3yjUaTUF0qb1ywinChpJc51DiYTXJ5JEm1p4+cpacVolOcWDWWbbWrJEkhRn8G2+N3Np98234ZPD1e8PGbTTNDeqXdmiNmTnsuEgsXSQvxfPBIDx/Z5l3eNVSTXi6Ey3e8243SupE+qKwu9O56BWBzg5C522THSCaOGLnyQ65GVMzd/f+xyQwX4nNN+uOc2W9HeiLNYtI6e1O2qRHn5Y2bUjKzKhVaz6SpaJWXHqwpUTqq9TlKuCG2sqD8rndymMOQgVOE+sOHD9rLrVs/7Hi47roDMhlU067tl7LCJCMUuWz27PZMCcXPBbO8iMsWlez2sFqDCK2ljVsrX0VFVVgnals3YfFSCaEjq2LXlneMBRW4hozRUiFG+Lrp+8C6iqKCFQgkumUqKMQWMClBqoRgE31xx/gdOGChZylKcrdM5R9Cr815PSL3u/d3VeTFN2K6kSN6rqSKRuvLN4dPD6zOz5plK+fPWVP0c79Gjuq6dOoKqWNYpCN6Rv0RS0j2/4oZN/wD05Of/AFjB/wDx/Fj/AG9M/wCiN3pQ2n/VCPvy8/sr+NjzKCs8YtriqPTlPAGnAwbm+UpGoDqSpvnCBHwULJMkw46lq7o7ok2rLXHSCWcmt8MXTR2bPrfN0kSs4bqx06r15aDAnEh4ez3h8ykeZob1SpNcIrVMLhFSGLWCfK19/RA1kss7JGpyvcewwukYnM10Qufq09XTyzW4PvNqkApTaheMnqSmjsbIunrzxOFxU9MQnuaDVrWKyHdY9uTsqr5fdVELzkvANOJxw4pX3r5+L7uS9/d1YXsvoirb2uF2zUV+vaa/6zox/wDJJvv8eUEZjcaOWs5VaC60g3wQdN2XW2z7ugY7oQjWUzohUH19oxIqQVHl+DKAdvCYDx3Vff8AjiSCKPLzz7F5mHVIE7Dt9RmJSpNu02VK2Xhg5sjQMiEaV/ngYDBp8F6wH9WDBQv06AHrVlZ2dBdD67MmqdZaK5UOgThw1+pEQ1Ke1VQap+QkLi5BVIMFGRSAAD9eUrZcdk9Nk9EPu4gMdT/tTGXAcnFyAFJuocnAX354EIhNigoTT6YDBrCI2I2cukWE7VNdTDH1aNmTu/T84Ra4SDOMWH3kA6qKKTQL2wnOCgZ14hMAH0WJIPnf0Lf17DY/77Ch/wBbzKI5Uv2ViV4Ux0HosnW9SzhdzwqqEiy9IJsmCb+WarFBeuDNzk8+HAWxIKENph7U/l0BTC+ChUfUgMurkTh8Z3ITYW39598OCI2I2cukWEolEealRnX/AHhkTU+uEZd/CEt3wcNiuCnuuvAhXLqe+NzbwGAR5f8AkwmJP3cQJDtr8rm6IANr8rm6IAV8uXLzeOAEtr8rm6IANr8rm6IANr8rm6IAyIA/Hly5ebxwBi+XPk5/HACAi86vffkwvg/UgCB9SNmlx+WusDm5TZbv4Yya2EXJl1zFYo0JzAHjOLggCM32TNuzBuSOswKPslemR23ojh/EzDxwBceD3nWLrj93D8MAaEoduZllN5Bej5yurq+UjgmG0nwYYSsj6cp6JTnosgDqqjHsLyYnviZL3waZyM6vc32LwvWuTRxQBTzIieoTOpqIdRgmMc39HVjGZUfdd/XVWE91vwoRejGptt2qGS34RF9n50M4AtK0KZZdIeXkiLpJ08NuWgz4aGnNVOofykZuKtzX0wYbqMX12XvWWQBIF5c+Tn8cAHlz5OfxwAzDMaMhxZQLWQalgwQCHgqe3OEghtx1YUEF7k15T8mfDKdk5xaddKqUZN4fM/Mpn7hWZM3nE3Qkvf8A5TNPbT3iotkBU6s8/FUa/FvAkCdegG0bfvCnU4fhpCyPWUBmdAAMjgYB15Suh2sWgrfJtlOUp62nRGuWTFPsZvO3G/Mbm25FNlqou2EU6Dtp4leaVaZb5MNN6gHfdizOc4Vy6SEbo2LtsRbUuvS8nKzyGIY5C5dLjKlDM42KOUYRaNmFCnyYRRMnzIIFGKSWqN1QowEA1NaUtfU1pynZZKcrbeKMuZryqSNaPdYBmifGS2G2/wAi238xz38PDMuv6l4nJSwqGcTp3LsDNLHTqNzVYLbGHReiaiPPJA/q8M0T/QNQ/wDs+4MWRlH9S5xzG0fiB/pOZP8A03/FGg2P2b27/wD0CMv+aZtcS/wos+CPgZF/W9foS+0hlrxTrOGVP66aecZ5dtwUv5m4njdOLMxN04vKzVcnVVdS1hWLGEM3KUOOBTFys1rZgQmG96LVRk2muZay58vxN99BfJBfJo5Rjnbr6ieZb8EjSsKPT+UZVl+0VpZ96F6FYUk0rpxqVsWEVOLKlwYnb9WSLf5vk4JEBMKmx8ws8ULL8Xpnp02zl70bd9fTkmwS9jZQ8h+denM7s55xWrKYzGpJ38NzOWqelrBdMYRhH2dCaY04MhQJf3WZ+h5XlzsZ3CbdmU5/Rf5OH4T7tnLGr2T6/j4mtF3vMd3vElRfzPHsbsbKv4UaxdcGI/po1L8187e1n2yl7694IiTXe/zYXd+/vMXhREfzCWcw/wBvvwUz/aX0+aGGZgYigoPbXV8zbeh9tigerpxig/azsnKNxXGjlrPy+aDbWd7WeqFSxdJmX42gzbECJZxplg++7xQT1quxSPL+56C4bPUILrVvvR/XX9eLiwFkPZeepRBSiWq5wCmRa/8AUHqlS2cK9v5ymKSiRlrYtCoKejRswOriRWnTOc7bLI9wQlGOWWyjdZgakqgzRKwKVCEnWDxrd4DimrvsMP1ioZnxwYHBOUKXqEgUy7rnBiojlRx+Zo7eR26FHryo9lgrF3L5XCa1jdoDBp0QKCmWsvSyeqNJguscE5bhMAM8mYUTiZylpnbKeiwBtXsqS1XabqIqVaW+ECtVBKRsCZbjC6Qv1WEVBCYDyaRsDBTlPr5kC0T5AUUb6eWopoI5aH02eXWeg295egxOyuqz1CYX1uiWF74GA2cVKk+me3l7LOrmoFvnbc+qGnelam9uG3KUgRKp11YMCn5ufmhwPN1J3cTYMvGWmFguXaoo40ctZTQbKRzx+zqsiz6WaYeJpxWwBOJMGQG56HQ5sslOficFIEcGws4BFgwwx5gOlbptnbPhsipUqq0hrxLstm4NKraXzg7m1VzVWLSzbjBAQYVijdm1kpDAnJyc4BjMGO3f3WGBe0wB9QARs7oRfWfgRMSCg2N6K0KT6czC5Jn5qKaVpTkZ1gGTrhbpshNML+RjDDRAHvG0fhl3kQd86rVOoiXCbS5xge+XiPUJOfJf1X9ceuAZjgeoQBplJ5hFDa9Xly2iOquYFSODfGW77lKk7mo8UfCzT6GDBgzD6wgDfDhvS1bQ3qJCOg4SSQd846skiEJJYKEIQ961iLCTGSThPIZ28wmB/UgDUqPrco/cFyDJoERUsyaqdAnxe8kSQOEmjQ+CSK+2dTBmHoEALIetSkdy3MGMs31SDOLd2i2QsMMb1LuEmzRUdV7YD3ODMMdADnfLnyc/jgDB8uXLzeOAOby82t3fXVlnVtHu4IAgwfRYLlqqL1tT6Faxfqp8ydJGyHTSDS6eGGnfc0NOpk5wTnE/Ufd/AjMUK6zAHXZF9G7+UqtG46uqWIQzeuC8B2UCAaDEGwPehSQkIOfbOLeA+AJ7Lu7EeXc3ux8GiAGKU7undhWQRKdur7Y31ydrYNfzD8iwMbPBxznAHq3YpnL14YA7oUM2N6ZBsRvIv+q9HoYwHxQBG3WxklqBeaxNU9Ri7BrT5X025dOSccsmFaoQocsiCavldw3JCa09UGoU8YT0esJa1k+GyANR0H52h3fOBe0e5mjfCKXqrkgJ3AYn48ILDNwuDMNLCSOQQyUrAJcfWwBYuBmAMeDuR4EYGGABgbEAxheLkKDCwvFg8HxwAr5cuXm8cAM3zEgogyoKrHABbnGCxFOTmyuQgeUsUKnuPX1uTh8mz4YtOuvqZNvofmUz/wAJ/X4PiaoSYrd6zNfbRCqH7P0+bQspU05Be5yxJENrOKgAxIljpSmYUsT4o3KzeY/WJhRsK6iCHDwU5+TiLPKlLRKNcckagZSudOdyYfKdxESK7VXTtVdms7Y+KPldWdd5RSiY0AzfTRZVOfhOkaoqrBLLktVbookVuTUTtZ3y1Rayy0Xd7pK9JLDdq/afWMe7B+Tn+E/lJq6Bm6B4yQD3p8NnBGac2HDJ3QLtWGtDm/4c9OzuneLST+sDN61RWM09Law+SdJGrkiXl3/R6Zlk53P/AHJVlvJ/M+sYxvlBZQM4Rbzb7xF+p/7UZP8A01r/AHq1G0+zi2fp5HGz4L5nFZtrPDjS2yLfyCVVq50i3YNf2pmDxZP0cmkPymajRC1w02yWbwauM416II0wiazFWdqMbIPipkxVJfKDV1jjyOMCBkLkL5NXTFtY5tKs2O8H9nVbj6Pl3oJH2kM+P6VnWY/AUlIUeuKqGa5ftUa2X9k16tHPYXsjV6WfcFuFfeoR024V96fNsrBJODT63ThqZm4Tu2PGdTKQZhjZT08k5xuV180ZPWUZe8PzQyqg8waarRmlQyedNFazlr6U1WHTd7uopjZEmvtM0Ah/0beP5nh/Mxh+pGpWTP1+ReV5+g3xJFjwY/uyVGrHU/roz7/fGC/64asQpt/qyv0wvKh//PBn/wAe/gp672kURssxwXKfG0iI2NlnDjFBG5vXn5dOp0nb50FFBg16YpkrhbksEg0k7LXNOXuEMAdlSjtEKaLZk6llxgJHswmJ/LoONHLWNBY7y48wS8q0y61I6G+A328MO1ysT7hA+pYnvQjkeYDE4sMHKX1efAQcSQU4suho0ZXXmFoNuakVIpD0mcgyVqoWxlNQzLD5WGgWUxkgczcX1+0eOj5hQtV1gZP+X4y1IFRTgohhgparUS0qrUCbPjBQqQ0FFJoVk+MBjOuGESsPt5dBWwiF9mIEf7Yr5XV1bsvsJ8H/AEzZLg0Qb6eWoaBntFYi7/pxEHdcX6Xyh4/85DCP6+W+XzHuJZ5joLRxsyd4EarVGJvk6254k0OiS0R9Vp4hFE6fGC8GD7D244xUUcaOWsaS0my+RnluAG6Qg8Uz5kvB5wkkmcGZ8oFupDTewo0Jy8YMGdTMMD/BYHiVTzxv0Wz+c4Tto35OGTaIRNXqeJ00QhxYwUFKSsKcdTB9c4Ioeh9D5YGBgTJtYHIAHIYPJ02oTAHc/SxQUGYDAfwRJPIrD5NdF9MFZDPu1VzVU3qbqQfNwnsW5epDNyLVR3TCle7xgMGDJxmgB2z+BRHKm4s5xp23pfy+kfTxTwlS1gWlfKplJk7kA0PKRCV7rVAwvGKSYzB/m8+9KiQUO1rtyg8vxG5eDsnLfMmm2yXbQNMFXCKeAgGDAi81T0h1QA0GNN1GLHT3hM/1pcdmjj4ojlSOvMAN1HU/lGZP586pwZjT9YvWhi9SG4j69NQopOGSbFjZC7bN4zAz+GyAPYZ3mWnSRT63FGl7To0BI0xmcVEJ5oFGcJcYblZ8q0aqJFwIZI3OJD8cPP8AAyE9a08MAekzc6E6cKMkhl5vJSE0Bc0DlEVUbeJkWsEgLFhT41KxYIAKmKUQwWYWnw/HatuKnOc7Z/BAFuv5vfmy/Bbyw+x/fnxRIKHnPLnyc/jgBDXEXd199vvB4bfuQBpR6F4PJi9EkKXPgxCaLxflKH7ydpFJMrNAZgMGCwfhMJbngCIqqzL/AGPcFYDFne1aVZg1dc/eb77TcUVhBVvoYMHg4AaKR0b18Exhsqaa9nIvr25+rftAFjRQUJxg8Z2yAJwqSqUF20DBoMlelShlU4RMWCxKrPS+zdZsemoyYwWNBy4bIAhhose15/8AiD8xRkBTjqMY0AxnWoUJchDA2GmiXKlQWINHAwRsDBDZ2AB8p6ors3hgCx0XvmGAHHcNZA+6yplIWILQhgL6sqyoLOXrhNjPT4AjBzKKY2Lq5TdzcuWlQ18oycNYiXaJwgMKsk8K+h4yfby/8VFQBGDTvUpVhlz/AMnFbvJ+Kbifq4y664KPkmWcO+CcYM7BAFjOnOqxk6qkODWTQLAtPgt99ZE/ZD5PCvoZwTzgDfxiXFZ+VHBCfBA5uQHxcKJzctvuyiiszCYQYDn4bbI8eu6iCxJrN29lLtm/l6qkxa+YrTuh7Na1yiWZ4cNbUYdoZGGZkKHl6TPkXM+FpsMIlKe6AZwFNAG8JAZ6JaNafvRgGZ5AMnb1Vlr34O7qVEWPsL5jrzRfi4VnKKYZy6saRSaVGielYrCIvkgsOaMNqm3W8yJu4dNNQ9O/6S8jK6fY8bE5uVLJEDPJIPs6O99YLWBzNLR8jy3ydGtLRy6Y+owydVlJnlPo9tdaeXTcWPVPiVLUubdN5n+qK/iqjvsuK+dIlt19mq9bUug6aibK5u6QKfqm2HunoksbqokkNCi5U8knuzupMySKgSOMmE1jO8kPnLfGI0TlLR8MXJSGXe9SMoeyLeexV37kOXuWGFOIbjO+3jM2j8zlp3uv1V3kXC4pO1Qdo71JYsI3Rt5oaty8cnX9AN9RT2Bn9+0jFoxRpK+TodE6xDrTmbT1OuawzeQ2VhfPUlxcc7ZxAoHKxKFnfeOLRyipCCXWWbb42l58V3H0nE3ll6gerfdXbEdYrFJojs2nT175I7F1ZO2cPglnfEsSulfrYpaFwkpBHqZUBsGCYPWOgYTHgh5eYWakpCuG3wSjxrfJ+TVC+WYo7wr9UgulFRLbfKfT4ZfEUzAyUoxpQMxk6VBT7ROy/OmyW2eSJpOmvJXTFF7m3NR93VURLUK2KTcE4v0vNPAyIObYpHmYPycbJRTkBl17Tot0S0x8Onspd6kXyVAr2KIkPJ0RMkZt+IQ94g6N+zBKQ7q71ete1aPSk2bPeIf8h2+2mZolRV1behe6TqiL69uOz4WZIOnbOyX9jPi5Ixvk79fk519tDefxKljwevfpsrJw1Vkb6ihrENKtbmpSVwLHPV9ruskpt9rT1g1h3qnck5I31TPyOHUws/2PHwWxl7r8n953Wa1cj1fgK+jDQc7ZV4jfc/D8mSC0gqqkl7rxWKTVDVt0L7BoLN7oFpBqMrCm4j55lLLUpLY4bZKBy1qHAGIwKppkIQYfAwSk9cKInMcAoPK0fsf2s7eK3M5y5Jw15Ss2T8UWXtI7gmQZVIQ9aRPo4GsC8IEFSCGZYTlwNOLwnlbKVoAdLFStlo+GAItaCMoWWWU7lwvDCtEsWCDdku+yBatYsEQDS5Y5Ys+lOROUAhu8NCgmMnOQXwynZEbD7eXQBt639mTRt6556vWXq/VbSFF+pBagSJPJKaws9RE8ZIZgwSlBn4IfORfPgnZDD7eXQLB17R5O74IgG8BW42Yo6LzELtMm4TT7hWCexRWnjReE+5wawwYww6/uGJIPM5c2Wsy+VtVhhT+tJFLl1X3bgUn0SyZwEJkaslEVhBo7WGKNNE8jHWPD6QGYMVKeGC+OANfo/JUQFJdWAPMEcatIjIUwg3aGO+fFqwSZOl0uECGhxjNzjFgMUHUO2YaI2H28ugWHvK3MoemDNUcv9JtkaoyRLH3+Q7nGbfhCZxkaoT5MT3PYNwRhKRCsC+XVRXHDD7eXQLDQxBlCrCn1Qo9Immcet0sFRMk6qATZHGBIJTS4tYgE0USwYxRSMO754qjgMWhtHbR2i2cSQbsXOQ3cK2ugXWv+lCJLhQx9QjwXLe/Z7LRhTfGd25m+8JcNkRsPt5dAsJaStiHcAVmLCpEVUsrTdllIgAiPLaVxJUD7mJ4+ChOuK8GcfxgPiSCHYZRIxaHrAcFOUE5rZJSY6DhnhsoHCpLJjZHLwV3oC+uDiYNBjVDI8Abv7ThcL1KI5Ufim6H07U5QmbU/1N1QmdYpC5CiNXHRdRpCEJSoUUi5jdXu4NQkyUeOAjwKOGg56JTs0+9OUgoNSOcmiolwUMRMY92Z88TkU3FokIHN2xDokoKzRWJcrGep02MUm8MdLAYOI2H28ugWDx6yMt9L1QM3TGyyIXn2JpimNyE8uE2CL09v6RuVpcomUA039YA9P41EkHZVz0jpPMYS7YkKcfIuR/6PdQ4RcH18nykGssWfI3d4wWgzj1h6iMIA76vih+7rhb9jUbdOd9mN6ybtJ12MYHT2/u8O4QeD3P8AWAPATHQBIFvD1hj9jPtO8Nhxe9ZAHQ3gfaz4fdb44A8ScJcQK03Qzp91kAN1cBlxioLsBe3xl8yJCGAO9Di54oIKC9jGA4AZ+tKT1RjL4zK1Urb4V2nCHIvFFf8A2fjoA9g37sOgw91hTRjTtX3Nz+ckeoQeK/gZwX8kAb+u68EmpCu+CmhCv0SO/DA1wnsKFCcHphNjAM+GAIAWXQ7iJLNoq/rSuv8AwvXiSRDfo8ZhBmKUJoQpsgBqQYD/AM3wA4HhoAloVj4Jt0E3fJJeA9sF7QWmQcXus9T5p6GcJs4ByxxCYAPxWANAl7+HCcH3LaPIZb+S58J3ej3g7KFFihWgGTOODB/UCgnP0rsQ78VgB67ZsmRml3fb0mG2WjbYjCdbCioAra5tm0ykqkGNqlpVPpIlJO0JUIdYNuTi8Kl5LJCDC8YpAYMnt/yfVpGcYnC+hDYAtz0/vym3vZdsXVC327ftCRCeVF8WiNOEFGgPGYPilAG8rswB3v3q+DX33OXktgBbaXfh5/8AkwBx5cuXm8cAL3ezvby54rr8N7rYArLZjOVXmKVv1LqR0QK5YQiboiDaqXaVLCHLWAQUUIwJLXGSFmwYGitbV1VAfD9XFC5y0cEvRpW4CrjLqsaxnSzBXjPA6FjZ5bFj0p7J2F4V+MnhW4e8pGdHvWdTOagc9qmjrCNYYrmxaWahiE/Z0a/R15hTJ0qepAL779a56uG/BMGLRerbFn/YlV12LZx5bDY79adwys/QJRU370ap+FqToZYWU0mKCL9ROKslcGcd81QRzS98ckwTdiYSpEMHF44aVJ0INnMeP1jDCBcUKE6LJcEZay7y0aUNvLM95cXMl9jm1W8oHN7jC43ZzxMsmlIU+0WVZdtXuK++nTpLkdJyUmI2nJz9EZTNDSIGq+k6pp2qjKxFi1S9dJrUktcv1LNilu6RAwx4mX4cQu+2SYpqlHJ0UasFSR6ur3kC6ogSSCSPQNtmLnrS0gNlOWJzG7qqFsQaSLnZbdkwZdTITt6CR5uuzRsGna8sasgTb1o9eSJ6sUc3Xe8CuNU0sFHreOMd6AooIaBeywBvpBtRmHzWBPeqwzdkuK2ke1p2eS384QwUQuwzhUvFgsF7UGvCfvh69AHyVGJki61676ia/SoAaIxTMZu5Ok3bUanGvXN3kQ3CfW90m1eoV4GRr21GoxezF920IcLCrF4EP9n6tSwsUFFBSNMtylxs8L6qgCQKg9sK1Em7DkXtUZy498g0OTG0mhFrBwd/BnC/SCNke6hxqnBODMRmNUNNI9OGSQC4rsQEd1XhgBv1XDe1oXNb94+CDppWj1im/UTKgmNBFAdHCqbTZm08U3YpSLB0bv7T24cWdTjaLdfrnuyGtGkmqCHy0Tt0AP8A6zUa5ijKKanVbZuDt2rynyoVJPOt2XASJgy5VaX7tqFNzmjwakHg0sPcBtTw5CnhYFFGk5Y0B2rwgMbUjL1U1BOupXaANnUPS63T51j0tl61SBA5oNpXulT80zPuiUOk6jkG7VOBLumXrtUjCIswpYZjh2BAhf3qB4gop2ruThoEMAxS+ZkpEo14JpSFyDhwwRo4xqjg9c7QK2RKpV4MWPeo+nNkSczEChRmKxw4l7VAGZeU2ZhqXKL9bNqr6kBjvOQR5iRQry50HvOFk3SUDC3tIBlJsk2gThwBiVSI8a1cjKZCLIgwEbO3rQoJZADo8rdF1Xokgd+6qWvnRLSYxOm+ENim3omvBSyKRQZNjwjkDAZu6dUFYC3MCA9PJBe1KbBfRSoLAGn7xAv2nH+BpVpaRnhSiTM6xXOeJagnI1qenapDmVLFNq8GdVCtu4xx/tGoN31ZMdISFLCzAgQI49NAnWgtkAaETdLuYG1NPzeoZqA79k+tf0cq4G6CMk7PkqApdYFUGVqLXTjWCxqzGkbbueeNBrmYYi1iKQABLytWWKt0zA61cAn5Sxk0KcUiIzFgLCuNVO4Ou39PgCppTBK2DZpiJhyAWcE6kdgI/wDJUj09J1dUUZlhWJcPHSA8IrTILAGrDkjrmFmpK0KhLq6FjUAQ0iJ84botaCo8amAzOucaLrWkj1HVNME6KPIl2ZyTNgU+FCgqrxsrZYQV2uAHkLmmytx2VxcFbgrCqFNpgGW5hByMPWfflYNeVm66NEhS8DpYBgxiPcAnPJo/vSEV4pLlfYQOBFYrqovrQDe6jHIfxubtYJx2l4+ha9pkiaJA7HFDfvf3NFJ4WKCJ8md8GsG3TTno8avVAfLjFCRQosI1VYC+i9lkBZS+Y3/srA+G31b+1w2FxfB+5tsgDooAV8uXLzeOAEoARvAYO90XtyG5/dwQB0IhLkQ/76DD2e744A8qaNOkzTtYMN89+ry8fBAGvTSm5JivvVyGuPM9T5oA14aUjEYq82t1hrjxcEAayUFD4c5BjCwTclgwrMg+HGAxHZRQX4IAEnTvUa0pH3SRCrJFgkgc8OTg1QbYVUJ4Lp9Tgzj8/F/5VAEb1WGS08GYK8DVLKqB4E2QM2zOL7ksa3+MNMWKPhmMUikWCwOJg8eoD7B+i+gwBM+39M5e3yfIUuTHGEJk2WhCctLQ/ZQZWFB4MHyQBvIrR4cB6WJvvis91sAequ7u7urv3e62AFtr8rm6IAyIAx4AIANr8rm6IANr8rm6IAV8uXLzeOADy5cvN44APLly83jgA8uXLzeOAEoAW2t54P72AOPLly83jgBLa/K5uiAFfLly83jgBLa/K5uiADa/K5uiAFtreeD+9gDjy5cvN44ASvA4MVeA70UDLRgotxYgtGiAgMWKKRQrtmDGDOwaYAMODmIvx2DLcffBsPfGQcID3oLDBfQxgzt279EAG1+VzdEAdMYpZJnRwTKQ4R6TOFSQBtgQqo3SicM1On56Rc90KMWAGHYLRP0a2AO5gAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgDHgDIgAgAgAgAgAgAgAgDHgDIgAgAgAgAgA/Be79zABABABABACf4T3fuYAUgAgAgDHgDIgAgAgAgAuv2vw/dgAgAgAgAgAgAgAgAgBP5v3eVACkAEAF7+2+D7kAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAY8Af/2Q==" alt=""></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">در بررسی های انجام شده توسط واحد خبری سایت <a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آی تی قیمت</span></a> در رتبه بندی سایت های پرمخاطب در حوزه تجارت الکترنیک وب سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجیکالا </span></a>(<a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Digikala.com</span></a>) به عنوان برترین مرجع اعلام قیمت های روز بازار کامپیوتر و موبایل می باشد که در تمام مدت فعالیت خود در عرصه تجارت الکترونیک دقیقا همانند سایت <a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آی تی قیمت</span></a> در اطلاع رسانی قیمت های اصلی کالاها به مشتریان بسیار موفق عمل نموده و توانسته جایگاه ویژه ای در بین خریداران آنلاین محصولات دیجیتال و بازار کامپیوتر برای خود فراهم آورد.<br> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">یکی از مهمترین مواردی که باعث پیشرفت سریع و محبوبیت سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><b><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیجی کالا</span></b></a> در بین کاربران و مصرف کنندگان گردیده در نظر گرفتن بخش ویژه ای به منظور نقد و بررسی تخصصی ویدیویی محصولات دیجیتال و آی تی در بازار کامپیوتر می باشد، <span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span> از ابتدای فعالیت خود تاکنون همواره سعی نموده در کنار سایت های معتبری همانند آی تی قیمت با ارائه جزییات دقیق و واقعی کالاهای پرفروش و جدید مشتریان و خریداران را از مراجعه حضوری مکرر به فروشگاه ها کاملا بی نیاز نماید. </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> در بازار کامپیوتر اکثریت خریداران همواره در جستجوی کالای اصلی با برند و گارانتی معتبر هستند و با توجه به اینکه کسب اطلاع دقیق از قیمت و کیفیت کالا بسیار زمان بر و مشکل می باشد سایت هایی نظیر <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>دیجی کالا</b></span></a> و<a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>آی تی قیمت</b></span></a>بستری را فراهم آورده اند که با یک جستجوی آسان و سریع بتوانند در بین محصولات بازار کامپیوتر کالای دلخواه خود را با بهترین قیمت و کیفیت تهیه کنند و با مشاهده لیست قیمت در دسته بندی های مختلف بهترین انتخاب را داشته باشند،در سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>دیجی کالا</b></span></a> لیست قیمت محصولات به شرح ذیل می باشد.<br> </span></span></p> <p><b> </b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> </span></span></b></p> <p><b> </b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><img alt="" src="http://www.itgheymat.com/UploadFiles/503digikala.jpg"></a></p> <ul><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت تجهیزات شبکه <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت قطعات کامپیوتر<a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت دوربین مدار بسته <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت دوربین دیجیتال <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت لپ تاپ <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت تبلت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت گوشی موبایل <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت لوازم خانگی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت لوازم جانبی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a><br> </span></span></b></li><li><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">لیست قیمت پرینتر و چاپگر</span></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>دیجی کالا</b></span></a><br> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></li></ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">خدمات ویژه دیجی کالا</span></span></b></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>دی جی کالا</b></span></a> از ابتدای فعالیت خود تا به امروز با تغییرات زیادی همراه بوده است و با افزودن بخش های جدید و دسته بندی های مختلف علاوه بر پوشش کامل کالاهای بازار کامپیوتر،موبایل،تجهیزات شبکه،قطعات کامپیوتر،کنسول بازی،لپ تاپ و تبلت در سایر زمینه ها هم به سرعت در حال رشد است و با ورود به عرصه محصولات دیگر همچون لوازم خانگی،ادوات موسیقی،پوشاک سعی بر این دارد با گسترش فعالیت خود همچنان برند محبوب کاربران در حوزه فروشگاه های اینترنتی و تجارت الکترونیک باشد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx"><img alt="" src="http://www.itgheymat.com/uploadFiles/%D8%A2%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.jpg" height="340" width="515"></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">دیجی کالا</span></span></b></span></a><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> با اعتماد سازی در هنگام خرید آنلاین محصولات و ضمانت بازگشت کالا تا هفت روز به خریداران این اطمینان را می دهد که در صورت هرگونه مغایرت و اشکال در کالاهای خریداری شده بتوانند محصول خود را مرجوع و تعویض نمایند،لازم به ذکر است تمامی کالاهای موجود در فروشگاه اینترنتی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> دارای گارانتی معتبر و اصلی می باشند و واحد کنترل کیفیت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> قبل از ارسال محصولات را بررسی می نماید تا از بروز هرگونه اشکال پس از خرید جلوگیری به عمل آید.<br> </span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAA0CAYAAAAjfRLqAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAIG9JREFUeNrsXQmYHVWVPre2t/Trfp30lu7OvkAISwiYMEgAR9DAyDejAqJ84oKMoyAjzjiOywx+MyowOowr4zIqDDOO4gIGUTYhCApCQAIhCUkgSSfdnd6312+rdc65dep1dXX1xibEvv3dflW3qm7dqvvfc/9z7rm3hOd5MBfmwpESlLlXMBfmAD0X5sKrNGj077afb55wQAg8qKqgaRq4REswBuxE01RwHAc8eZ4A1/VAwV8FDPCEA13Gf0JZPQQJMV+mW44NqqC2I8D2HNwW4GBmfpon81dom/LyXMzHP05BFTqUbRtcan3CAMel4wrex6P/oCke6Kpbp2tuoyqcJkPzFqV0d7Gm2C26ajfjfnNKt5bgeaJ3tOreHYdTV5RtJ6drE18GZgm9GQPWtQ/D2588DMWEhveJeWtCFntiWhBeCRYnXvh9khrWlS5g/dc74PGO8qsZn8sx/j3GkzAuwlgdedMEi8NIm48ZB+hXOlA9uJ6/4SJiHJewrAJBlICsUWvCsmK7QbCKGl2FRk21G5Oa26or1hJDc1o1xWnWVafFUN2FuuYs0ISdUlVqJA4CnzJ0sQEK2VgsRwDpCkc15C7xvKaaJ9rTbwWw8bxIuXBf4BtZmCvLAsaCeS68UqEO49MYq6Y5LztBQr/0cPUkSG0EJsntsq0g0BCwHgIW93UFpIRFsKYRmE2K4jYYqtliaO4SBO5CQ0WAKm6zBKvqNKO0rcFzMA9XglVIsI41DNdF4FJjkMBVZPQbcliMCRgqmpBJmK+rTdZiqsD8xkvn/moDTjk4CBv29EE5qc9B6o8XqGbuD4H5fzE+hLGNOm2u1EUM+sILBnRgEXGx27eRBlD3T8F2XEnGCa5GUiMxp6qKqqY00YCAbaxO2s0J1V6MgF2kCIuA2qIqbivut+Dx+biNQCXJ6vlgpfJ6QoLWkVLcB6vpKRXaL+hcpkYEZ4HiVsEL6FfIc1yUzCidXU2eS8FxVShaWqfjOrJxVCQwHi5rCqTLFpyxq89/JhWJz5wF6I8J6M0M6O9ivA5jDcYNGE0G9Xcm5dAT+TOByYVyuVwBrqx75LnEiTUtIZKJZKOqqY26rjdpmr44kTAWVVfVLu3pG/lRXxF+e0zz8PNJxapHsCG4faBKKiA5sw8iR4KWODbIX3oOAqMEq/CRRr+KCGStwvIfAe5SFLbjKf243W+79Kt2I71oL1nQramisam6cIWmlAzbUWUGjqLgvdQhx+OyeGPSeSitw8ZdvVA9WIBCdWIOzH/cQEC5mmMQvo7xPaH9v8P45WkBTWA2TUvCpr5+/p+lU6lVBFgEbgsqiM26rjUbhtGKaU0ohw0VFUdFVaRSl05lYXB05wNQzCVTernJsTXZ/VsuMFjVimQFBqkgZdDXLn1K4ktjE8Ha5xJYPbXPskUXpnfYLv66Sq/raj14QrfpiG5sCH2K0MySRVJakeAs2ibSHAEDBf2nxzS5D7rgqJ6rSC5tueqArqCyq3oV7aJEJD1vw+v2D4NraH5x5kD1ags9kf2hSSV0eHDFsmzClr7mmGNuX7Cg6RzP5W5c+IoVRaIclO7Jbtz1LRMITNv0oGgO7VW0/AkeGAhOXUpekqhEG5DrFlAJlBIV9/vwtxOlcydudyNYe1HCYiTQQpftiQGU1vijgom9hEpgJSmPjUfH6Okm6ElFkgurYEsKgVJZAlFRXUghBbZs7eGClSgaaiGD+YOiaJgXDFqOg3k5Fek8mNHgrD0DUDVUgnw2eeRLZxIwupDWjtdQmFGlSEAjJ2COjAB1ynDUqpXXLVmy+JyRkRHcd0HXNGm+Yx4gwU1IcvGY49hkwhvF8/rzOej33JEuLalWd43M/5LjpdttC3pQ4Pe4ntqVrNK6NEMbtJDskkmQpLvj2Zi3ApqU3CjDNVT+MG/b9iTYABtC2fJQtmODsZHrllHhLDlQLFpQLLhgoIa54phayOctGOgxZYNTKR9sAIYmWpE6pU2kHNSgNJfojRh08Z5+I/ZgFDl/01AR1u4fAge3Y8C8AOPXQtzuN3jZI/j7j6G0X2DazS/GlPYShX/HuIRL0YXxv9jsleZy7qJuXBgC+gZt2I/xJQ7/jPEEvn8R4xcxXoaxlY9Tmf72ZbdDCzGmHSEXhpqamvOKhSLYKK2TySSUzXKxt6/vAeTT7QjeTsu2uh3bxa7f7ckXCtjte92NjY1DKXxRDnb9Cl2TTD1VzquQqVVRGKC81jU4fCAHw4OjUEIwOijNSaKXURErlzwooZQt5h35KyOC1iq5YGIslWywysjpS3TcgXIRf4v++UZCgdM2NcNZFyyCFWtqoK+rIHsMUvwURZnnSOKtyJ7C9K0gQ7rGlINMeqkErN/ZD6mcCfnaWOnchPHC0P5xrJiE02ox3vyKg3liA/r7yPFH8Ph7I1ddLaoUeOLZPHSMvCyADpuHbsd4VeScVw7QRCWQHxMvbkLQIlgMGBwe3vXs7t1vdhDMHimHiioVRqm+oRSsb2yEbE0N3H33XfDw7x6GXTt3QUm0QXZ+CvL4wpasqoa/fN9S2P7oINz2vedhqK+MEv2lq3kC9123HJTxI9ccC5veuRDan8+DL++9alfaon1Ak6kQ93OqNCd6UEjqsLwnD2vahsGu0iejGjsw/iRkB3wA4xMYf8pwUlkjfzWED7A5i8p0GEv3E97PcNl3Bp23pr4sdONzGNdi7MV4EONtGD/EAyNkYnv0ReSdmDGgg1ZOvBjpRQsCOkvgVpASHDp06OO5kVx7Xd18STEIxCT96JpVq1bB9u3b4ZrPfw7uvPNOyiKJMeXnKM2DynPPDA/cd1t7+H7VL2HHTLVCGuwo7dx43W445Q1N2MMkIJ9zAJlMlrizwxYUD7dtF0aoYeIO9KdVWLd3FPRRlM7zUgGgT8N4MZeRLrwV4zti7n1hVPKxNJeqBUurkdDxdRg38Tn6JMyWzt/GjSUaPoOxhfNHbiXzz/vV5zdfDPs57yo2c12LsTukQC3D+A18LAsb9cdw+1SM7w4968/Y/hsOb8H4Om4Uaqhhh439hzD+GwOawiqMb+W0AYxfYICfh/GGUP0TRToQqc9LMB7FWFI5/oBt0LOT0MQrNV1vURRfASwVSwhiZ09VVVqa7yrUBIuzZs0a2LJlC1x++YfBNM0gv3u54oKwjzlVED4V4p4vVbiKbZWyRzjclocVx2UhP4rdqaI02HIkUpESmdg1YjmHLBx6qxNQlyvDku48uOO58+kYLw/lT/3yfTMox79E9r8UAvSZLNlnGv6XKzYcPhtuCPg0ZJvNizGLDPUSfzmLexCgN0aedTgCaGpEn59BXjkGbxD+JkJ/qNz/yg3suFD6zyKAvgvjmyexcOx5ARwa76zrSwP/DMuy8gjWTl96uxU5sHr1arjzrjvhI1dcEe0SNk6jmR4P0w9lzjZ0VYhsvQHZBgMVRlsOeWOjrHekhPaLoiGHdhRteKBWgVVdo7Dp8cNQg3w+nzbCgB6I5N87w3LsZckE3GvYU0hz4BGugAUbERPquz1fmSqHiAFV6LG8XcSacELn18SA2eQyiFD9BM5oxUmetS+yf3FML1LmPJOh9Oci5w1MYmI7FAF0eJSvPgbMNvd2B2eKG/kSSYkCaYJziHKs9GHrEqA7sJ4LmqpJqkHcubGpCX75q1/CVR/9aDSvhTH5b43sr34ZeNvzwUa6KQXKwmoYztvg6Vhe1TmuhLKhpOqkF4KjGpAvGbtP2dUDZz3ZJaGUz+ivhGnCjOz/E8ZvhgBN3fmTGOcHEk/4IJ+p51CSG1EgwQ/yqJoVAjQNHR8zy3IXIvtvZkpETkOPvcTvKBmiPsCS+/UM6KGYHnAKCc3/CLSapi0MAI6A7rRsW3rXURqZ2Uh6f+XLX47Lq2UqsPFtiszp4myMHldoIpLeHbo+7oVXCHoKOf6xgzno6bdgIKlCOZH6bm0+9QekFtWJsp31FEdv6OqpP2FPf8HV1RHyppOSWczKoD+h4GIiaL1wzxHZpoMPiPFSbIC7+wDQZc8H9Tj9N5J/f6SMTgjQ3eH3zGUcnUQHCYfuGCoRDs/wfd1IemmadzaZY8z+0HY7S+Tg3LxUbF+IUuh7h3py1E5FQJPtmVgI0o190qIhNKYjBvT394c583QSuj2y/wZ+8XG4cLnbXhZKf4w57WSAtsMv93unZ+DU+w+CXfAghwrfaNJory7AmkyhtF6znSV4lzpE8JWltF5yFHEIwbyVedwdIROYESOVOie5v+AykCLcHHmv7+fnp4p4Y+Si90aULJ1NfxVpJXyakmOaUBV5v1TG93K56F4NEcrSygqYyfdLsrVjvDFgItD+ghtW8DaiQqqBQV8XY9p8C9eFxvnENYwoKIlWPcX3q4Px/vl6TF3PUEKTs4Tr+zlrqroUFUEprRG4z4EHgQYNhqFDb+8QDA4OvhBAeyHuFhfUmBf4LHeb04YHL2+F00/MQOlgiZ4nkx11/nPe8OgljirAwuey2AGaHZIM4Uk+eqwciPAQ0JN3s+dznNTMEhOoYr4/RXH/muNkgcD+42nq7aYpjrfIwZ7Jg+7FS9aLY3jzTMJyKRQmD4G5LirMvjDFNco0r1pMeRFRCqQbGQT1UhsBTXzasuwOj60fFBOJJPR0d6PSVZzsoaaiHNOF18W04P0zufAhAvNJGSi2l5Eni2UofbeXDOWSQkqHsqGBS1YbIcFM0mcwQprviTBoshY8/SL54M4pjs24kU7Bx18sf72Gf38Vo9BNFYxpKERc+DVLYWBLSH6G1y2K7Ed7herJKYfrySHuhKEsVISScqWdltLsQzRErbAnfDqdgp6eSZX+lTHWgfZZPPjimLRDU12QMQTccWkzbCQwHyyDKyArfEU0/PCPgz8E/CDGDpYSdawgkWXgvrFxUgntfuyR1rLFhiRdOsTxpxLUgqX7k0yd/hxTFklHlrEus5PNYktY4UlOQsHCVgWX760wj/4Dm0M3cqXPBFwixEuxQXnP8OMQfTiaaV1zSDGbbD7OvlDP+75JLFmBoHT4ecMmz/tY8K1jq4Yew8eD66PORzewYutwb/7QpIAmXw7XVchk1+z7a3hg2Q6YlrWfHsV3pvckDenv75vspbVG9jsmKexMr4epGsSlG2rg85vmQXOT4YPZf+u/jID5nybp1grcWO6Zojy/fZFScMsUx9pmOFCwmm23ge75KRYcP2GFycIDHxLxivZMA72638zyGuLE//0C70cK490v4LonOM7EbOd70Kmaulzwvm3bfZh2iEAsLSDgu4j29sZK6EQMINtnWeBlMWn7ognZpAK3vKsRNp2aRb3dgXy3KR2msYgXgD/KF4SPY7x+NgUQPPzyKgoXgT/iFoQ/cK9xUkh0/op7oLkQ1ozlKKGqLg+sHgjoTgfJtFDGPOxK5RIcPnw4Lp+lbNwPh72zLMvKGGP8BCn2nnUZ2PTmeWDtKULZ8V1bOXwpIl2vn7YT9uL2xUyQH9/RvkTedkGjwga2OdStUzd8O1OgbpasqNt6DwaNcS5U7NBC+hmrqrrIdSs26ENSaiuqRDhKbxjN5aCrq2umCuH+WZZlUQx/nqA8bVyMNG8I6ZADcvYMh9dzowrC5RPYnzcbQI39nzVQwvfzpgVs7GzxoKfAv224vS0mi0debMVXJ47MFSyU4AWTBEZ6sZAc9kla2479HKURoGkmSCKZgNF8HgYGBmZqsuuYZcNaOJPr1zajol1wQIzH2dtD26RRb4cZCts/ZpiK3gQNKXxOvLYmZtXoPPIDqFZhqOgekYCuDKzQ8DZK6GWu70dMvtAHJLdmHwdd02FwYHAyQC+aRPGZaSCtf950lGVxrQar6mgse0JlnBLa/mVM/uczvxYw3ltMZdPi9Szl6ZwfR8q+iY99kS0CF8DY+hCBxxlZH2jwgyws0cmbRIUa2bqx0b9GXB3TYMmZZwNr/h+E8X4VN7Gye1XIFEpK2cl8f1LSSvwOM1wujZ/7saAx0ASVRIsB+3YX4X0/6ztyAU0DKaqu16mKsoicksi10nHcdhHqEVOpFHR3d0NASabhvybMzgY9I8qyOKuBklLAKbhTmfy2Rbtw8GcNr4zhFdKUhJvXIxn9HlkVRGWAoCL1vscK7zVsNXlbjGC9WwLfkyNf/wNjA0ifZOWU0sgl8jIYs8bcGioHlf/fQ/m9KySlaaDjvXzdrfxeU9wrZaazKEhhhfBOkCAgi1XZgwtu6no5nPtfPZSDFCtNU1tptZdgzqDjOgeFEJWOTpejhD0ztVB0wCSTGGdhsptAOVpqVDkXznTdgGPSH1Xq/CmsK3UxDS4cbubfo1nK7QodU7ls3SyFN3FjXc0ApUgedueA7//sg1HIt9bMJjcazHlP5B1F6VVYqt8G4/02vhbaDjzVSLdYwNJcwNio4mWyTnlFB10VB6pqVUg0GHDPtlG44NudsPyzB+DJbvPIVgrJX19RtTWq9Kjz5DJfju3sk4DmybGarsNA/JA3wMQh685ZliNuUOVgNKExo9LaYBWVikMaxo8wmhGrAzXaqznd4275k6Hz7xFjZ98esVYENu3NnJpmwO2OKe//ge/gfjm+ru+LMSf9TSGpS2Wg0bYTQ53EBuGfs59BvyOU5ye5DPcxXXkTp9sw3rchcNu9z3U8L4M9GVDM2dAz6sBXf9EP12wZgj+FoPn/akH1MpZr1j6GWoOwLadHcbw+gxZwcYS/1EB5HnS0x5rs6mIAfeBFmuycOMpSS5q56o9hh9SgEox3nUxHtKZeRM7nIo3vkyHi0cVcFFgSrwpB+i0hXr4s1AMcxb2bwj0JSeF9rIyejBd/lXk3gfpRPp8CTYCgIf5TfVOovMsP+RmI6lwJY8PaSZbwQWOgQYXj+Z5uRBjQMxWRLh7IzNego8eCH/xmCLbsLsCW/SUo2386a4xIQA9lbgJTW7B5IJ/Z7HiuncRXZiZMuY4GvfFkyoDnhjzY9vTDcXmsgInre8zWBr0sRsJPGMFRFRFnuaBZIQMhINMMmYcqcJ14/j+Etp/hkdDT+LQrZZxY/38IScErOQbhRBjzVbiWJfXfsqL2Tk4/IyTpS76yRv4xgu5L+sMnYMxXfCsXO+DUH+NGuZuV7+ND94OQtH8kSRWHmt+5N3bB9iOYVkwL6C73EVhbn/1Kc1Y51wPV6hy2b9/bOfiJpC6kFDE0Vc5YsZWhmdKF2Y4Szoiy5EwXgjHuCOi2hXgpTf+5IUb5o0Bujh8ax1d9d+hgpgStzhOeSXIp+C6T9DzBOd9gUAa+FWHO/SOM3wJ/kOlCj7o7v0UF09J+M6YAyyM3c2/0FfCHhCnfLuEvQHgF9zw0c3sNjA1vnxgB9AaZmwu/0xoN+ObP+8JgbggJhtpp9Jqo5H/tAjohFkOVNnBGldK1nOzOh6y6GttCnUaxeVqzCjnUivNDYqYK3WwAnY3JI5aytNE6ErYr+42IR8+3wff/BZZg3wR/zlzYPfJ0tjaEpw59hX/PZgBHp9i/D8Yc49/BFX7llKZln/qUYLy/QjAkT9OoAt72BQb3+QxcAtyvQs8DnNfvI/c4IbIv6VKqWnmqu60IH7tLmlXJl/ojTIPez/Fc1jX+hineZ5mTkyPWd7nBDh4ZHFp1FEV4jbmyIhdoKZnak7Sqjq74o0mZjAHtewowOhzr9bg0Jm3fLE12UbfRWJfGh3bnwWrbD4n5zZC3aB5gRaAQ/3yc+SmwFH4r81ebeXEUCNjNe1iBYh7f/1EvtFIpSXPhS/RbOLGKFcKpwjo2qf06kMEeyQsfNMHLC3SDTzNVuhXGBoa+y5aVi1j6f52plMK9y9tgvL8KFXQjDZaIRuPxH9w/RO4AR7Nd/TJ+JxexBYZoDy1zcDnb2c/mfD/B7230iKEcCdVtVoXbZDm0uLkBJUdtJxkYLBGWqlKhfV9usjyOiuzH+mBMEeIaROz1PXYCdrReCCeW7oWqXDuUq1qRBiUCYJOl4GE2vwGbtf5qvPCs9DDXe3LAQ+6fyam/Dyy/PPR9Oh//OesJQeO7DsYG7QRL0wPh7j+k2NEJgalta9QciQ3oUqYkF3ESuZ7+V4U7+z1NtAfYwPUmGyomZJJVas7sMtu+tTUXSGdqyPeEFMofcK+5jRXdvUyVbmRefgO8OB/tVxegVcVt8dd0pgUNdVoTbr8ml7j1Fwwf6C3ByWc0QcOCNujtik7omGBTbYeJk0LhM98+GW79zn7Y9cTAdNfHUpaabBa++Z3vQ//q9bDlubNhdedmaGy/BxJ2EUrpFpoAO4DAPt6w8/+mlQffaZl2igZ5he93lVM1MaQaxrOmPu+rtpq6W65sOmZ/psrcUllE0ndSOp5vTX4TZ/L2Wo7hEHajfEPommDY+lQG7W+5tRwO9WKbWUoG6378NdOD3hgwByZJA/Ol+/wa8z2PslRrtUf/9Uc9sLffupSl8rtZIW1jynIBNxZqjLQ0wUlsufkgN9gqOEKCoNr+4cNnnb+8bvCnrlvGLiud39NT3WC5TpEsZLRSp2mZ0LosCwPtRfjguQ+AVa5oWhmYOJGSXuj6ChBrknD1d9bBmRe1wM6HRuBD59wPxcI4BnwLTFzIZc14ZUuDH91yM/zZhlPh6Wd2gF2zCBQ9AZm2LbC6+w5o6XoQhI09pqJBrmoZdDadUZfINl1m2Dni5o6rV3WNiswTavczv27tfRDShQ5wEvOglKhDZcqu80ESAK3iONQsu3shKcICTK6BseHuIJJBbFfFx8iT/B0bkkdWEZuBvJwVZzLp9bNYfxOes91XAIXKVKI7NJDze4gfaf1z5r9kxaGZL6cZqlivpZV7T7q+ffeTh8ufZXpBAz0Xs0T+D9YN1rFSehNL7V1cf2XuJX/yWgVxeLFRCeifPXrWPzZnB69zXBsKZnrHgf70cR4KLRoFr0lkwHaKmO7BsSdk4cF7D8O1H34KinkrsE7cEtKOg5WGpLK1cm01fPrLr4ejj62BR7e2w4nrmmDrQ53wuQ8/CaODlR7uWuaFQakKzH/laNna06rgwrdeCuedfSV0Hn7eH+Qhbq+q0Id6VCadhvqDd0P14LNgpeuho+YEsJtPall7wqpdiA6LRuqTKTDaO/N37Nyx/eKW4l6oKbbDivbNMH9oBxSTjZKyeBGzSMXSPY23XuBxKkLneFN46nkVE8oL9OaLhJRGTULA2q+1w9Ndf5qmujCgffuxsBfbtDyup0LJVg6ajgNpQwHTHvv0g4Yvbt/OETjulAb41h1vhNv+51m484ftneWic/oELe+4Gjj//Sth/ZuykEwk8Lph0DG/tt05WHliFr6x+Sy455bn4ec374dCzv5UXCE3nNkC575rIaw9uwit9tHQtr0fjAwv6Ss/UORBBiVtSqmBQ3Wngtt8NtBXWryRbmgoHGxJjVTV+G4pLujlBCQGO8ys2Q357CroWHwe2MY8OG3rR0FxLfCkkHyNVibIdejBUOf8oSuAVoTXSitzkutoQksda2jJRNkaKlsosctyuVwLTFonGl9a2/PDsGLxPLjkM8vg1L9oht5OWnLXAAXBn7fKUJdNw6ITk7B0EUrLtn7oL9HcP3/ZXE+4cGj/KCxpaYIPfOZoWPum+bD9gT4oljxIahoqo2UQlgELV2tw3gVrwdBd2PEcUr/SIBCnFxGfUU8oUrqmSr2QhBE5otkz2gteVVMd1bRl+qPdlq1C2bS6aW2+ZHkA6nu3wuH5J0NX4+thQc/DkEflEuZW7D9yAK0qyoqy7X+DRFcLi5fV1+8om9lfWK6ZNxQDsWzTcs2WKjzTcoUpCpptDmnmSce32vp611SUhIkSwsrbpp1UNLOtY9AcaNOsBMwrp9Mp01A8p+yq5aSeMEleFkdUa7jfdBYuqndO/rsW23SFm0VJPlgagWxyHvQN9kBXexk82/S/36L6/iW0vp5tO7yGCHISBKyh6/LTGQHWU6lUtrGp8VrLsoBWUJVrTtO2ZQ0G7rACdQVLScL+5nMQ0L8DBRuFOzfj48gBtBDe0WVyUAIdCqgAJrS2FclE7VUp+b3AHH/3xP+IT5W0fADUJ7GDLw+jgqhI2luis1BC5lHKN6Q08OTwRaLCFjOpDKHQrvMMi1a/RMJge56w7X6wEHRmDlxH8dJWXthWwqu1U1W6qavVtpJfcGNpUL9xRWvzDVq6utm27CLeqoSFsebZjqlpaqmmpgYblcCoNGRrai5KJBINhUJBOksQ0G28AzaEXMC3yL6RKh6G9obTYaD2OJg/+DSMZpaitHfmEHEkALpowR5DV48laUhJRZSEBasLJmhFXugjaZUVS8OKFLDHTaDqjEk94V9Ag+lykRNFjPnaB42FPsTpf2BTkd9rs6XNzbpbQeUvW1t9uZoUcrmFgB7QRAS57C/9er4ZjiS5BHOlLP4SkzQlMmEYcqICBQMccBNVsPPoD8PGxz8GhjkMplEzB+ojAdBDefG2mnTmG4pwVoI/MpXGmjUQDIlgrSEJDanNj00EElICBnp78Dk2qLicjtdEx08nckLfVPMqI37jwSRcogr6UzVqFdILWtu3kHTdiRORxiwHEG1GDHxaksE8IFf1d8bm0iVG26Gt/gxIHPNxWL/tXxDU9H3CJjC1DKhzwH7tAhqVv71D+cSmFCpmilB113OSiqIiaRAIIDPpCS+JoEtqqpFShUh5nlOFqnXGcW1iIDKixE35jcGlc9OooBFjwTRXpuM5sqEIMuILaatNIOwNv5mMh6SQKa4/p9lNHVYgraiql3Tlyvsunz3WaESFSvgtJ1jtiSYukJVlaHjksaGh4ftJaTRtK2yzhMTIPtjX8EZIreqANCqX2WIbZIqd4KjpOXS8dq0cQn4VilcdtRDQFrgiR1CRX7mS3xZ0pHSmTxi7UokCBEelOwdNaHIyLUlZGy8Xiua7n0pJ50iLBP1pimLggYSDSLUdO6mrasJQ9aTpllPIwpPUAPBuGdyu8pRSRnjpZ1VIqQOD/V90RTFFDQd7hiSCNo3KbLBN6UnaBjoOgA1SSbiOO9LfP3BXb1//lSjZPTI9hoU7lV6zkf07NmxbdikUjAZ44zOfhrrhZ6CQmgP0azEIb85cNReOoKDMvYK5MAfouTAX5gA9F+bCyx/+X4ABAINZilP2OEmaAAAAAElFTkSuQmCC" alt="" height="64" width="237"></span></span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br> تفاوت اصلی سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دیجی کالا</span></a> با سایت <a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">آی تی قیمت</span></a>&nbsp; در این است که آی تی قیمت به عنوان مرجع قیمت فروشندگان و وارد کنندگان در حوزه آی تی و تلفن همراه است و دارای بانک اطلاعاتی به صورت کاملا طبقه بندی شده از تمامی وارد کنندگان و فروشندگان معتبر میباشد.<br> <a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> فروشنده کالا و خدمات نمیباشد و تنها با ایجاد محیطی کاملا رقابتی میان فروشندگان کالا و فراهم نمودن بستری برای ارتباط عرضه کنندگان معتبر و خریداران است، تعداد زیاد فروشندگان و قیمت های ارائه شده توسط آن ها سبب میگردد خریداران بتوانند به بهترین قیمت ها دسترسی پیدا کنند.<br> خدمات <a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> بدون هیچ گونه هزینه ای و به صورت کاملا رایگان برای مصرف کنندگان میباشد با امکان استفاده آزاد و بدون محدودیت از ویترین <a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آیتی قیمت</span></a> و مشاهده مشخصات و قیمت ها و انتخاب بهترین گارانتی و خدمات پس از فروش ، آی تی قیمت علاوه بر آن که مرجع قیمت در حوزه محصولات IT&nbsp; و دیجیتال و تلفن همراه میباشد دارای بخش کاملا به روز و ویژه ای در زمینه اخبار و مقالات مرتبط با آی تی ، فن آوری اطلاعات و تلفن همراه میباشد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.itgheymat.com" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آی تی قیمت</span></a> پل </span></span>ارتباطی بین شرکت ها،تولیدکنندگان و واردکنندگان این صنعت با سایر همکاران ، مصرف کنندگان و سازمان های دولتی خواهد بود، <a target="_blank" href="http://www.itgheymat.com"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آیتی قیمت</span></a> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">بعنوان </span><span style="color: rgb(255, 102, 0);">مرجع قیمت محصولات آی تی</span> و ارتباط دهنده مستقیم فروشندگان به خریداران میباشد و به هیچ عنوان یک فروشگاه اینترنتی نمیباشد و فعالیت این سایت صرفا معرفی واردکنندگان،تولیدکنندگان و فروشندگان رایانه و موبایل میباشد و فرایند فروش توسط فروشندگان معرفی شده شکل میگیرد.</span></span></p></span> text/html 2017-01-24T12:10:40+01:00 best-friend.ir سامان حسنی آنالیز اپلیکیشن ها و سایت های پر بازدید http://best-friend.ir/post/114 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">آنالیز اپلیکیشن ها و سایت های پر بازدید</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه ما دنبال یک زندگی راحت و بی دغدغه هستیم . این روزها مردم وقت خود را سرمایه ای عظیم میدانند که حاضر نیستند به هیچ قیمتی آن را هدر داده و یا از دست دهند ، بنابراین سعی میکنند کارهای روزانه خود را به آسانترین شکل و سریعترین نحو انجام دهند.با پیشرفت تکنولوژی این امکان برای عموم مردم به وجود آمده است تا بتوانند با استفاده از امکاناتی که تکنولوژی نوین در اختیار آنها میگذارد نهایت صرفه جویی را در وقت خود نموده و امورات خود را به سریعترین و آسان ترین شکل ممکن به انجام برسانند.یکی از وجهه های پیشرفت تکنولوژی تولید اپلیکیشن های کارآمد و یا سایت های بسیار قوی و پربازدید است.در این بخش ما به معرفی انواع اپلیکیشن های کارآمد و معروف و سایت های پربازدید میپردازیم.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> همه ما برای خرید خودروی دلخواه خود نیازمندیم که قبل از خرید از بازار خودرو و قیمت های روز خودرو مطلع شویم و طبق بودجه مالی خود خرید کنیم.خرید و فروش خودرو به صورت سنتی معایب خاص خود را دارد.از جمله این معایب کند و بودن و وقتگیر بودن این امر میباشد.شما میتوانید از طریق سایت باما خودروی خود را در کمترین زمان و به آسانترین نحو خرید کنید و یا بفروشید.همچنین به منظور راحتی کاربر <a href="http://www.itgheymat.com/SN_973.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن باما</b></span></a> نیز طراحی شده است که شما میتوانید با نصب این اپلیکیشن در گوشی اندروید خود در هر مکان و زمانی که هستید از خدمات باما استفاده نمایید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اپلیکیشن دیگری که به معرفی آن میپردازیم <a href="http://www.itgheymat.com/SN_970.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن اسنپ</b></span></a> است.این اپلیکشن یک سرویس مبتنی بر مکان است که میتوانید از طریق آن برای مقصد مورد نظر خود درخواست تاکسی کنید.با <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اسنپ</b></span> دیگر نیاز نیست آژانس های موجود در مبدا را به سختی پیدا کنید و یا لزوما شماره آژانس داشته باشید.در واقع اسنپ یک راه حل ساده به منظور درخواست خودرو میباشد که به کاربران کمک میکند تا در وقت خود صرفه جویی نموده و در کمترین زمان بتوانند آژانس درخواست کرده و به موقع به مقصد مورد نظر خود برسند.اسنپ سرویسی است که تنها در شهر تهران فعال میباشد اما در حقیقت به کل کشور خدمات خود را ارائه میدهد.از اپلیکیشن های مهم دیگری که جهشی در توسعه سایتها و اپیکیشن ها به حساب می آید <a href="http://www.itgheymat.com/SN_924.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن اول مارکت</b></span></a> میباشد ، در حقیقت هدف از راه اندازی اپلیکیشن اول مارکت معرفی اپلیکیشن های</span> همراه اول و همچنین فروش خدمات مبتنی بر محتوا میباشد.</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه کسانی که علاقمند به استفاده از تکنولوژی ها و برنامه های جدید هستند همیشه در صدد این هستند که گوشی اندروید خود را بروز نگه دارند و جدید ترین برنامه ها را دانلود کرده از آنها استفاده نمایند و از مزایای این برنامه ها لذت ببرند.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن کافه بازار</b></span></a> به شما این امکان را میدهد که بتوانید همه برنامه های جدید را دانلود کرده و نصب نمایید.شما میتوانید <a href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>کافه بازار</b></span></a> را بر روی سیتم عامل اندروید گوشی خود نصب نموده و از امکانات موجود در این اپلیکیشن استفاده کنید.معمولا اپلیکیشن هایی که از آنها استفاده میکنید پس از مدتی نیاز به آپدیت و بروزرسانی دارند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_915.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپ استور کافه بازار</b></span></a> امکان بروز رسانی تمامی اپلیکیشن هایی که روی سیستم عامل اندروید موبایل و تبلت شما نصب هستند را به شما میدهد.بیش از 13 هزار برنامه ایرانی وجود دارد که از طریق&nbsp; کافه بازار قابل دانلود و بروزرسانی است.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همیشه تبلیغات نقش موثر در موفقیت و رسیدن به هدف در هر زمینه ای برای عموم مردم میباشد.به عبارتی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت حتی شکل اعلام نیازمندی ها نیز تغییر یافته است .این روزها عمر کاغذ و روزنامه های کاغذی رو به&nbsp; اتمام است و همه امور به صورت آنلاین انجام میگیرد.حتی نیازمندیها نیز به صورت آنلاین در آمده اند و شما میتوانید از طریق اینترنت نیازمندی های خود را اعلام نموده و یا از نیازمندیهای روز شهری که در آن زندگی میکنید آگاه گردید.سایت هایی مانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_846.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت دیوار</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_914.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت شیپور</b></span></a> میتوانند به شما امکان اعلام نیازمندیها به صورت آنلاین را بدهند.با وجود <a href="http://www.itgheymat.com/SN_846.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>دیوار</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_914.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>شیپور</b></span></a> که از سایت های پربازدید هستند عموم کاربران میتوانند از نیازمندیهای روز آگاه گردند.همچنین برای خرید کالاهایی با تخفیف فوق العاده کاربران میتوانند از سایت هایی مانند</span> <a href="http://www.itgheymat.com/SN_916.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;">سایت نت برگ</span></b></span></a><span style="font-size: small;"> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_980.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تخفیفان</b></span></a> استفاده نمود.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_916.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>نت برگ</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_980.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>تخفیفان</b></span></a> محصولات خود را با تخفیفی فوق العاده در اختیار کاربران قرار میدهند.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همانطور که گفتیم این روزها مردم برای صرفه جویی از وقت خود نیازمندند تا کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی مردم حتی برای خرید کردن نیز در وقت خود صرفه جویی مینمایند.بنابراین مردم ترجیح میدهند برای خرید کردن نیز به فروشگاه های اینترنتی مراجعه کنند.از فروشگاه های اینترنتی که اکثرا برای خرید کالاهای دیجیتال برای کاربران مناسب است سایتهایی همانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_713.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت دیجی کالا</b></span></a> میباشد که بورس کالاهای دیجیتال است.همچنین ممکن است کاربران نیازمند خرید لوازم خانگی باشند که سایتی همچون سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_987.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>تهران کالا</b></span></a> برای این امر مناسب است.همچنین علاوه بر این سایتها میتوانیم از سایت هایی همچون <a href="http://www.itgheymat.com/SN_982.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت زنبیل</b></span></a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/SN_983.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت 5040</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_917.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت بامیلو</b></span></a> به عنوان سایت های ارائه دهنده سامانه خرید اینترنتی نام برد.عده ای از مردم شاید به دنبال برند خاصی از یک لباس ، کتابهای علمی مرجع و یا لوازم الکترونیکی حرفه ای هستند که شاید در فروشگاه های داخلی یافت نشود.در این صورت کاربران <a href="http://www.itgheymat.com/SN_996.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>خرید از سایت آمازون</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_996.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>خرید از سایت ایبی</b></span></a> را به خرید از فروشگاه های اینترنتی ایرانی ترجیح میدهند.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه افرادی که بروز زندگی میکنند و سعی دارند امورات و زندگی شخصی خود را بر مبنای پیشرفت تکنولوژی پیش ببرند تمایل دارند که همواره از اخبار روز تکنولوژی مطلع باشند.سایتی مانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_979.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت دیجیاتو</b></span></a> از نویسندگان و سردبیران ماهر تشکیل شده است که با قلمی شیوا&nbsp; و بدور از هرگونه اغرق و یا سطحی نگری همه مطالب روز تکنولوژی را به کاربران ارائه میدهد.همچنین <a href="http://www.itgheymat.com/SN_988.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت جی اس ام</b></span></a> در قسمتی اخبار روز تکنولوژی را بررسی مینماید و سایتی مانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_978.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت زومیت</b></span></a> که یک مجله اینترنتی پربیننده است رویدادهای فناوری را بررسی نموده و محصولات جدید را تحلیل میکند.همچنین سایت زومیت شامل مقالات تحلیلی برای علاقه مندان آی تی میباشد.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه ما در روزهای خاص و روزهای تعطیل در صدد این هستیم که از اوقات فراغت خود نهایت استفاده را ببریم.یکی از راههای بهره مند شدن از اوقات فراغت مسافرتهای خارجی و داخلی است.به همین منظورر میتوانید به تورهای داخلی و خارجی رفت و از طریق این آژانس ها مانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_992.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت لست سکند</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_984.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت جاباما</b></span></a> در تور های داخلی و خارجی ثبت نام کنید.همچنین <a href="http://www.itgheymat.com/SN_984.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>جاباما</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_992.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>لست سکند</b></span></a> به کاربران این امکان را میدهند تا از وضعیت و امکانات هتل های شهر و یا کشور مقصد خود مطلع گردند و طبق سلیقه خود هتل مورد نظرشان را برای اقامت در شهر مقصد رزرو نمایند.<br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه مردم علاقه مند اند تا از مسایل روز آگاه باشند و به اصطلاح از دنیا عقب نمانند و از رویدادهای جهان از قبیل رویدادهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، سیاسی و ... مطلع گردند.سایت های پربازدید مانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تسنیم</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> این امکان را به عموم مردم میدهد تا از رویداهای روز دنیا آگاه گردند.سایت یوتیوب سایتی پر بیننده است که به کاربران این امکان را میدهد که فیلم های مورد علاقه خود را دانلود کنند اما این سایت پربیننده در کشور ما فیلتر شده است ، بنابراین سایت های ایرانی مانند <a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت آپارات</b></span></a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت اپیدو</b></span></a> و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت فیلیمو</b></span></a> که محصولی از سایت آپارات میباشد به منظور دانلود فیلم به عنوان جایگزینی برای یوتیوب استفاده مینمایند.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> همچنین از سایت های پربیننده&nbsp; میتوان از سایت ایران تلنت نام برد که سایتی&nbsp; برای استخدام متخصصین در شرکت های معتبرمیباشد که کاربران این سایت میبایست لزوما بر زبان انگلیسی تسلط داشته باشند تا بتوانند کار خود را در <a href="http://www.itgheymat.com/SN_920.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>ایران تلنت</b></span></a> پیش ببرند.از سایتهای پربیننده دیگر میتوان به <a href="http://www.itgheymat.com/SN_994.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت شیکسون</b></span></a> اشاره نمود که این سایت شامل پوشاک و زیور آلات برند برای خانمها و آقایان شیک پوش میباشد.و در آخر به عنوان یک سایت پربازدید میتوان از سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>ایران جیب</b></span></a> نام برد که حکم یک اقتصاد آنلاین را دارد.سایت ایران جیب دربرگیرنده بیشترین موارد مهم اقتصادی پر مخاطب میباشد.همانطور که میدانید اقتصاد کشور حول محور قیمت دلار و طلا میچرخد که این سایت قیمت لحظه ای دلار و طلا را به ما عرضه میدارد.<br> </span></p></span> text/html 2017-01-21T06:03:41+01:00 best-friend.ir سامان حسنی اپلیکیشن اپیدو گامی موثر در محتوای عظیم رسانه ای آنلاین http://best-friend.ir/post/113 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">اپلیکیشن اپیدو گامی موثر در محتوای عظیم رسانه ای آنلاین</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هنگامی که زندگی برای شما یکنواخت شده و از روزمرگی خسته شده اید ، وقتیکه به دوستانتان دسترسی ندارید و نمیتوانید در کنار آنها از تک تک لحظات زندگی خود لذت ببرید ، وقتی به دنبال سرگرمی جدید برای گذاران اوقات فراغتان هستید ، بهتر است دنبال راهی باشید که بتوانید از لحظات خود به بهترین نحو استفاده کنید و از از همه لحظات زندگی خود لذت ببرید.روش های زیادی وجود دارد تا شما بتوانید حال و هوای خود را عوض کنید.یکی از این روش های متداول&nbsp; دیدن فیلم و یا گوش کردن به آلبوم مورد علاقه موسیقی است.به این منظور شما میتوانید به دنبال اپلیکیشن های پخش ویدئو و موسیقی بروید تا از این طریق از اوقات فراغت خود استفاده لازم و کافی را ببرید.در این بخش ما به توضیح <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن اپیدو</b></span></a> میپردازیم.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjZCQUVFQTBEQjk0NzExRTY4RTMyQzZEMjM3MjcyQ0M0IiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjZCQUVFQTBFQjk0NzExRTY4RTMyQzZEMjM3MjcyQ0M0Ij4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6NkJBRUVBMEJCOTQ3MTFFNjhFMzJDNkQyMzcyNzJDQzQiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6NkJBRUVBMENCOTQ3MTFFNjhFMzJDNkQyMzcyNzJDQzQiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAjgABAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAYHBAUIAwECAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAABAwICBAcKDAMHAgcBAAAAAQIDBAURBiExEgdBUWFxgRPTkaGxIjKSk1Q2F8FCUmJygqIjsxR0VbIzc8JDY4MkNBXhU/DSw0S0JRY1EQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwC1QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVjnPehfbBmSrtNJTUskFOkew+VsivXbjZIuKtlamt3EaT315n9TofMl7YC6QUt768z+p0PmS9sfU31ZocqNbR0Sqq4IiMmxVfTAXQCvbRmPerdWpJHZ6KlhdpSWqbLEnmrMr/skopYs5ORFq6m2xrwtip539xXVLPABugYDob7s+LV0qO41pZFT/wCUa2tbn6NquopLVUKmpskVREq9yeRAJCCsL1nneXY0V9ws1KyFv9+xkskXS9k6onSaX315n9TofMl7YC6QUt768z+p0PmS9sPfXmf1Oh8yXtgLpBS3vrzP6nQ+ZL2w99eZ/U6HzJe2AukFLe+vM/qdD5kvbD315n9TofMl7YC6QUt768z+p0PmS9selPvizfVTNgprfSTzP8mOOKZzl5mtmVQLlBCbXc96tejXzW620Ea8NR1qOw+gyZy93AkNPDmnDGqq6BF4o6WZe+6qTwAbUGulhzBs/c1lGjvn0sip3qtDUXB+8mBFdRMtNYifFVs8T16HTK37QEoBUt13mbwLNJ1dzs9NSqvkufFNsL9F6TK1ehTA99eZ/U6HzJe2AukFLe+vM/qdD5kvbD315n9TofMl7YC6QUt768z+p0PmS9sPfXmf1Oh8yXtgLpBS3vrzP6nQ+ZL2w99eZ/U6HzJe2AukFLe+vM/qdD5kvbGXbd6uerrN1FutVNVScKRRTOw+kvXYJ0gW8CJ22fedVNR9ZBaqFqpjsuSaR6dEcyt+0bqGHMez9/WUau4mUsqJ9qrA2QNXPDmbDGmrKHHikpZfC2rNFc6zelRo59LR2uvYmnCLrWv82SZveUCYgp2t3uZ0t8609dbKWmmbrjlinYv2pjw99eZ/U6HzJe2AukFLe+vM/qdD5kvbD315n9TofMl7YC6QUt768z+p0PmS9sbbLe8XPeZK/wDJW6goF2U2ppnsmSONvynr13cTWoFpgx6RlwbCiVksMk2Gl0Mbo2IvM+WRe+RrNt1zxZKZ9wt0NDcKOJFdM3qpWyxtTW7ZSdUcicKp3AJaClvfXmf1Oh8yXth768z+p0PmS9sBdIKW99eZ/U6HzJe2HvrzP6nQ+ZL2wF0gpb315n9TofMl7YkVmzXvSvLWyU1mo4oHaUnqGSxMw402ptpehALHBoqSPPD2otZUWuFfjNignkw6XVEZndTfMP8Ad0uPH+Vkw/8AlAZ4NDWMz0xqrRT2uZyamyw1EWPS2eQil5zfvQsyOkq7NSPgbrngZLKzDjVWTKrelEAskFLe+vM/qdD5kvbG7sud95l8Rr6CzUroXaqiRkscfOj3zpj0YgWcCP0Tc/SNR1bLaqdV1tjiqJVTpWeM1mecz5hypbKetY6jq3zzJCrVglYieI5+P+5d8kCZgpb315n9TofMl7Ye+vM/qdD5kvbAXSClvfXmf1Oh8yXth768z+p0PmS9sBdIKXZvozVI9GR0VE97lwa1scyqqrwIiTEptN+3rXNqSJaKGkiciKj6pJY9fzOuV/2QJ+DSU8WdHIi1NVbI14Ujp53p3XVLD3fBmfD7utocfnUkuHerANoCL1795MCbVE201iJ8VWzxO+1KrftEPu28neHZX7Nzs9NTIuhHujlVi80jZ1avdAtgFLe+vM/qdD5kvbD315n9TofMl7YC6QUt768z+p0PmS9sWFu+zPXZnsstwro4opY6l8CNgRyN2Wsjfj47nrji/jAk4AAAACgd6ft1ceaD8CIiZLN6ft1ceaD8CIxskZOqc03PqtMVBT4OrKhOBF1Mb853/UDzynku75oqVZSN6qljXCeskRdhnInyncid4unLWRMv5cY11LCk1YieNWTIjpFX5vAxOY3Nvt1FbKOKhoYmwU0KbLI26udeNV4VMkAAAAAA+KiORUVMUXQqLqwIRmvdXZryx9TbGtttwXTixMIXr89iaseNvfJwAOYrxZrlZa59BcoVgnZwLpa5vA5jtTmrxmEdH5qyrbszW11JVtRszEVaapRPHjfxpxtXhThOfLxaK6y3Ga217OrqIHYLxOT4r2rwtcmlAMMAAACwN2eQG3qRLzdmY2yJ2EEK/wB+9q6cfmNXXxro4wMPJW7S45hRldWq6ita6WyYfeSp/hNXg+cvfLksmXLNYadILXSsgTDB8mGMj+V718ZTYta1jUa1Ea1qYNamhEROBD6AB+JZooI3SzPbFG1MXPeqNaicqqR2t3jZLonKyS5xyOTgha+VPOja5vfAkoInDvSyRK/Z/PrGq8L4pUTu7BILfd7XdI1kt1XDVsTWsT2vw50RcU6QPeopqeqhdBUxMnhemD45Go5qpyo4rXOG6GCVr67LX3UqYudQOXxHf0nO8leRdHMWeAOWJ4J6aZ9PURuimicrZI3orXNcmtFRT8F7bwshQZipHV1CxI7xA3Fjk0JM1P7t/L8lejUUVJG+N7o5Gqx7FVr2uTBUVNCoqAfAAAPrWuc5GtRXOcuCImlVVT4XLuz3fR22CO+XeLauEqbVLA9P5LV1OVF/vF73OBqMm7o5KhrLhmTaiiXxo6Bq7L1T/Gcnk/RTTzFqUNvobdTtpaGCOmgZ5McbUaneMgAAY9bcKC3w9fXVEVLEnx5ntYndcqEdqd5+Sad6sW4pIqa+qjkennIzACVAi9JvLyVVPRjbk2Ny/wDeZJGnnPaje+SOmq6WrhSelmZUQu8mSJyPavS3FAMe6We13imWluVNHUxLqR6aU5Wu1tXlQqPOm6qrtLZLhZFdWUDcXSQLpmiTjTDy2p3fCXSAOVQWlvP3eshZLmGzRbLExfX0rE0JxzMROD5SdPGVaAL73WWqG35QpZmtRJq9XVEz+FcVVrE6GohQheG6O/09fl1tqc9ErLarmqxV0uic5XMenImOyBOj4qIqKipii6FRT6eVVU09JTyVVTI2KCFqvlkcuCNa1MVVQOc852uG05ouNBAmzDFMrompqayREka36qOwNMbLMt2/5q/V10RFayplV0aLrRieLHjy7KIa0AbbLeV7tmSt/K26LFrcFmnfojjavC53gRNJ+sqZZrczXZlBTeJGnj1M6pi2ONF0u5+BEOg7LZLdY7fHb7dEkUMaaV+M93C968LlA0eVt3Ngy+xkro0rrgml1VMiLgv+GzSjPDykrB8c5rGq96o1rUxVyrgiJygfQRi57ycnW56xyV7Z5G62UzVl1fOYmx3zU++fKe1h1NZh8rq2dqBPQRq2bxsn3N6Rw3BsMrtTKhFh0/SeiN75JEVHIjmrii6UVNSoBp5cnZYluSXSS2wOq0+Ns+Kq/KdH5Cu5VTE3CIiIiImCJoREPoAFdb7fZ6h/WJ+FIWKV1vt9nqH9Yn4UgFNAAASfJ2QbtmiRJm/6W2sdhJVvTHHDW2JujaXvIZO73IsmZq1amrRWWmlcnXOTQsr9fVMX+JeBC9aamgpYI6amjbDBE1GRxsTBrWpqREQDU5dydYMuxI2gp0WfDB9VJg6Z31uDmbghuwfmSSOJjpJXJHG1MXPcqIiJxqqgfoEart4+TKF6skuUcr04IEdMnnRtc3vmJHvYyS92ytXIzldDJh3mqBMD8TQwzxOhnY2WJ6YPjeiOaqcSouhTAteYrFeE/wDra6GpdhirGOTbROVi4OTuGyArfN26Kiq2vrMu4UlTrWjcv3L/AKCr5C97mKjrKOqoamSkrInQVEK7MkT0wcinUhFc9ZHpMz0KyRI2K6wN/wBPPq2sNPVScbV4OIDn8uvct7KVH66T8KEpiqpaikqJKWpjWKeFysljdoVrmrgqKXPuW9lKj9dJ+FCBPwAAAAFC7yqaer3h1lLTtWSad1NHGxNaudDE1E7pceVcvU2XLLBbYURXtTbqJU/vJXeW74E5CK0FlbXb27tcpW4xW2KBzMdXWywRtZ3Go5SwQAAA8Kyuo6CndU1s8dNAzypZXIxqY8rj5RXChuEKVFDUR1UK6Osiej248WLVUrPfjPKjbRTo5Uics8jmcCub1bWqvMjlK4s99u1kqkqrZUvp5dG0jdLXInA9i6HJzgdNgrvKu9223DYpb61tBVLgiVCY9Q9eXHFY+nRylhMkZIxskbkex6Ytc1cUVF4UVAP0AABBN6+VG3azLdqZmNdbWq52CaXwa3t+r5SdPGTs+Oa17VY5Ec1yYORdSooHKwNvm2zf8JmKutqIqRQyKsOP/af48f2VNQBuMp5flzFfae2MxbG9duokT4kTdL3fAnKp0ZSUtPR00VJSsSKCBiRxRt1I1qYIhX25eytgtNTeZG/e1snVRLxRRa8Od+PcLHAEUztn635WhSFqJVXSVuMVMi6Goup8qpqTk1r3zZ5szDDlyx1FzkRHSNTYp4l+PK7yG83CvIhzpXV1VcKyatrJFmqKhyvkkdrVV/8AGgDNvuZ73f51mudS6VMcWQp4sTPoxpo6dZqwAB60tXVUc7aikmfTzs0sljcrXJzK08gBa+SN7LpZI7bmVzUc7BsNwREamPAkyJo+snTxlpIqKmKaUXUpysXDujzhJXU7sv18m1UUrNuje5dLoU0LHzs4OTmAskp/fDlVtLVR5ipGYRVTurrGpqSXDxZPromnl5y4DXZhtEV6slZbJET/AFMTmsVeB6eNG7ociKBzMD9SRvikdG9Nl7FVrmrwKi4Kh+QJxuqyq29XlbjVs2qG2qj9lU0PmXTG3lRvlL0cZeRHcgWRtlyrRU6t2Z52JUVHAvWSptYL9FuDegkQArvPe9KO1SSWuxbM9exVbNUr40cS8LWp8Z6dxOUzt6Gb32G1NoqJ+xcbgitY9NccSaHyJxKupvd4Ci1VVXFdKqBk3C5XC51Dqq4VElTO7W+RyuXmTiTkQxgABnWm+Xay1CVNsqpKaTh2F8V2HA9i+K5OdDBAF55F3k0uYtm33BG0t1RPFRNEc2GtY8dTvm9wm5yvFLLDKyaFyxyxuRzHtXBWuRcUVFTiOgsgZqTMtjbNMqfn6VUhrGpoxdh4siJxPTv4gSVzWvarHojmuTBzV0oqLwKc+bwsr/8A5y/yRQNwoKpFmpF4Eaq+NH9Re9gdCEK3s2VtyyrJVtbjUW1yTsXh2F8WVObDxugCijIt9xrrZVsrKCd9PUxLiyRi4LzLxovEpjmbabJdb1O+ntdM6qljZ1j2MwxRuKNx8ZU4VAm1JvqzBFDsVNJTVMiJgkvjRqvK5GqqdzAjuZc+ZhzI3qa2VsVIi4pSwIrI1VNSuxVXO6VMWryjmiiTaqbXVMb8pInOb3WIqGpc1zXK1yK1yaFRdCooHw+ta5zka1FVyrgiJrVVPhLd19lbds2U7pW7UFCi1UiLqxYqJGnnqgFs5CytHluxRQPan56pRJa1/DtqmhnMxNHdJID8SyxwxvllcjI42q57l0IjWpiqqBrcx5ktuXLc6vuD9Hkwwt8uR/A1ieFeAovNOeb5mWZyVMqwUWP3dFEqpGicG38teVejA/Gdc0T5mvUtW5VSkiVY6OJdTY0XXh8p2tTQgAAAJLlTPt8y3KxkUi1Nvx8eilVVbhw9WvxF5tHGhGgB0xl/MFtzDbmXC3v2o3aJI10Pjemtj04FQ2RzxkTNc2Wr3HM5y/kKhUjrY+DYVdD0T5TNfe4ToZrmvaj2KjmuTFrk0oqLwoB9K632+z1D+sT8KQsUrrfb7PUP6xPwpAKaMyzWqpvF0prZSpjNVPRjV4Gprc5eRqaVMMtHcpZGvlrb5K3HqsKWnVdWLk25VTo2U6QLMs1po7NbKe20TdmCnajU43L8Z7uVy6VM0Gvv14prHaam6VX8umZtI3UrnLoYxPpOXADWZxzrbcrUiOm+/rpUX8tSNXBXfOevxW8vcKQzDm2+5inWS41DnRY4x0zPFhZzM+FdJh3i71t5uM1yrn9ZPO7FeJqfFY3ia1NCGGAAAH6jkkikbJE5Y5GLi17VVFRU4UVCxsl72KykkjoMxPWppFwaysXTLH/U+W3v85W4A6nhminiZNC9JIpGo5j2ri1zVTFFRU4z9lR7oc3yR1H/AOarpMYZcXUDnL5L08Z0XM7WnLzluAVdviyo10TMy0jMHs2Yq9ETW1fFjlXmXxV6DZblvZSo/XSfhQk3uFDBcaGooalNqGpjdFInI5MCIbpqKW32O40MyYS0tznifwaWMhb8AE3AAAAAay2UTYbnd6r49VURLj82OmgYnfxNmflrWo56t1uXF3PgieBD9AAABU+/L+bZ/o1HhiKtLS35fzbP9Go8MRVoAkOWc83/AC29G0k3XUeOL6ObF0a8ezwsXmI8AOgcrbw7DmNGwtf+Tr110kyoiqv+G/U/w8hKTlVFVFRUXBU0oqFzboMx3i60tZQ3B76mKi6tYKl+lyI/aTq3OXyvJxQCxAABTG+uibFf6OsamC1NNsvXjdE5Ux7jkK8LW35Nbs2d+HjY1CY8n3RVIHSOTaJKDKtrpsMFbTRueifKkTrHd9xuTGtyI230rU1JDGieahkgU9vruzpbpRWhjvu6aJZ5ET/uSqrUx5mt75WxLd6jnOzxXo74rYUTm6pikSAAAAAABscuXV9mvtFcmLglPK1z+WNV2ZE6WqprgB1Sio5Eci4oqYovIfTDtDnPtNE93lOp4lXnVjTMA50z7RJQ5wusDW7LVnWVqcGEqJL/AGjWWWjSuvFDRKmLamoiidzPejV8JJN7CImdqvDhjhx9G01mRWo/OFoRdX5li9xcfgA6MREREREwRNCIfQAOed4l2ddc3V8m1jFTP/KwpxNh8RcOd20vSRs97g98lfUyP8t8r3O51cqqeAAAAAAAJtujuzqHNbKNXYQ3GN0Tk4NtiLIxe8qdJCTd5Jc5mbrQrdf5uJOhXIi95QOjzHuFIytoKmjk8ipifE7me1W/CZAA5WexWPcx2tqqi86Fhbk/aKt/Rr+LGQW6IiXOrRupJ5ETm21J1uT9oq39Gv4sYFzkW3hWi11GWLlVz0kUlTBA58U6sTrGuThR+slJoc9+x93/AEzwOcy2tx9E1KS6V6p4z5I4Gu5GNV7k+2hUpdm5hGplSdU1rWSY+jiAnxEN6l1dbsoVDI3bMlc9tK1eHB+Ln91jVQl5W2+5Xf8ADW5PirUux59hcAKeAAAAAAAAOgd2l0dc8n0TpHbUtLtUr1X/AAlwZ9hWnPxdO5VXLlmrRfJStfs+jixAsErrfb7PUP6xPwpCxSut9vs/Q/rE/DkApo6A3Y0TaPJdBgnjVG3O/lV71w+yiHP50hkxrW5StCN1fk4V6VYiqBuird9t2e2G32diqjZFdUzJxo3xI/C4tIpHfM97s1wtd5LKOPY6XyKoEDAAAAAAAB7UVXNQ1kFZTu2ZqeRssbk4HMXaTwHTtDVMraKnrI/IqYmSt5ntRyeE5cOjciuc7J9oV2lfyrE6ETBO8BvTXWqibSVN0c1MG1NX1+HK6CBrvtNU2J8RERVVNarivcwA+gAAAAMGgqmzVlyhRfGpqhjFT6VPBIn8RnEKtF4SHeZfrRI7BKuKnmhRflxQRo5E52ux6CagAABU+/L+bZ/o1HhiKtLS35fzbP8ARqPDEVaAPrI3yPbHG1XvcuDWtTFVVeBEQk+Vt3d+zGrZms/J29ddXMioip/hs1v8HKXDlnI1gy2xHUkPXVmGD6ybB0i8ezwMTmArnKu6K5V+xVX5zqClXSlOmHXvTlxxSPp08hbVos1sstG2htkDaeBunBulXO4XOculy8qmaAAAAqzfl/Ls/wBKo8ERVBa+/L+XZ/pVHgiKoA6ioP8AYU39Jn8KGQY9B/sKb+kz+FDIApHfJb3U+aI6zBerrqdjtrg24/u3J3EaQMvzeZlh9/y+51MzbrqBVnp2prc3D7yNPpJpTlRCgwAAAAAAe9BRy11dT0UKYy1MjImImnS9yNTwngWJufyw+sujr9UM/wBLQ4tp1VND53Jhin0Gr3cALjhibDDHCzyY2oxvM1MEP2DGuVdDbrfUV864RUsbpX8GhqY4dIFBbx6v83nS5vTVHI2FP8pjY177TxyF7Y2n9Q34TTVdTJV1U1VKuMtRI6V6/OequXwm5yF7Y2n9Q34QOjAABzZm+3vt2Z7nSOTDYqHuZ9CResZ9lyGoLX3y5YfIkOY6Vm11aJBXInA3H7uRe7sr0FUAAAAAAAlO7G3vrs50OCYspVdUSLxJG1dn7SoRYundDlh9ttUl4qmbNTckTqWrrbAmlq/XXTzYAWCedRMyngknkXBkTHPevEjUxU9CLbyrwlqyjWqjsJqxPykKcay6H9xm0BQM0iyzSSrrkcrl6VxLA3J+0Vb+jX8WMrwsPcn7RVv6NfxYwLnNDnv2Pu/6Z5vjQ579j7v+meBzmXBuRqtu03Gjx0w1DZcOSRmz/wCmU+TjdDd20GaPyci4R3GJYkx1dY37xngVOkC8iFb27Y6tyjJOxMX0ErKjR8nTG7vPxJqeVVTQ1lNLS1DduGdjo5GLwtemyqdxQOWgbXM+X6rLt5nttQiq1i7UEi6pIl8h6fDymqAAAAAABfm6y2voMm0rpE2X1jn1KovE9dlndY1FKcyjluozJe4LfEipDjt1UqfEiavjLzrqTlOjoYYoIY4IWoyKJqMjYmpGtTBqJzIB+yr9+FW1KS10WPjPklmVORiNYn8ZaBQ+9i8Jcc2SwRu2orcxtMnFtp48n2nYdAENOht3VU2pyXa3tXHYiWJ3IsbnMw7xzyW/uUu7ZbbW2d7vvKaRJ4k4VZImy7Dmc3vgWWVHvvt7211tuSJ4kkT6dy8TmO6xvd21LcNDnbLiZjy9UUDcPzLfvqVy8ErNSfWTFvSBzmD9SxSQyvhlascsblY9jkwVHNXBUVOQ/IAAAAAB9Yxz3tYxNpzlRGomtVXUh05ZaH/jrPRUGGC0sEcTsONjUavfKX3V5XfeL8y4TsxoLY5JXOVNDpk0xs6F8Zf+peoAxaOpbPPWxtXH8tOkS8i9TDJh9syJJGRRukkVGsYiuc5dSIiYqpEt21zdd7fdrkuqquk72JxM6uFGJ0NwAl4AAAACjc+XSotG82ouVMv31K+nkanAqJBFtNXkcmhS57Tc6W7W6nuNG7bgqWI9i8KY62rytXQpRm9P26uPNB+BEZu7PPSWCrW2XF6paqp2KPXVDIujb+i743dAvEHxrmvaj2KjmuTFrk0oqLwofQI5nXJlLmyihhkmWmqaZyugnRu2ibSIjmubimKLgnCarLW6iw2d7amuX/lKpqorVlajYmqnCkWLsV+kqk4AHxERERETBE0IiH0AAAAAAAqzfl/Ls/0qjwRFUFr78v5dn+lUeCIqgDqKg/2FN/SZ/ChkGPQf7Cm/pM/hQyABVe8XdnLLLLe8vxbb3qr6uhYmlVXSskScOPC3uFqADlZzXMcrHorXNXBzV0KipwKfDorMGRct5gVZK6mRlSv/ALqFerl+sqaHfWRSFVm49Feq0N1wZwMmixVPrMen8IFVAs6LcdWK7766xtbw7ELnL33tJLZd0mV7a9s1Wj7lM3SnXqiR4/026/rKoFaZMyFc8zVDZXNdTWtq/e1bk8rDWyLHynd5C+bbbqO10MNBQxpDTU7dmNieFeNV1qp7xxxxMbHG1GRsTBrGoiIiJwIiH6AFZ748ztgo48u0z/vqnCWswXyY2rixi/ScmPRykvzfmyhyva3Vc6pJUyYtpKbHTI//AMqfGU56uNwq7nXTV9Y9Zamoer5HrxrwJxImpAMc32QvbG0/qG/CaE32QvbG0/qG/CB0YAAPOeCGpgkp6hiSwytVkkbkxa5rkwVFQo/PW7iusE0ldbmOqbQ5VdinjPg+bJ83id3S9D4qIqKipii60A5WBfd93XZWu73TMidb6hy4rJSqjWqvLGqK3uIhFKjcdUo5fy12Y5vB1kKtX7L3AVeC0qXcdJtotXdmozhbFCqqvS5/wEwy/u5yvYntmip1qqpmlKipVJHIvG1uCMbzomIEC3f7sqi4Sx3W/RLDQMVHw0r0wfMutFenAzw8xciIjURrUwRNCImpEPoAFHb2Mztu98S3Uz9qjtm1Himp0y/zHfVw2e6TbeVntljpHWq3SIt1qW4Oc1f5Ebk8pfnr8Xu8RSCqqriulVAFh7k/aKt/Rr+LGV4WHuT9oq39Gv4sYFzmhz37H3f9M83xoc9+x93/AEzwOcz0pamakqYqqncrJoHtkjemtHNXaRe6eYA6VyzfqfMFlp7nBgiytwmjT4krdD2dC6uQ2pQG77OkmWLkrKjF9rq1RKliaVYupJWpxpw8adBfdPUQVMEdRTvbLDK1HxyMXFrmrpRUVANHnHJ9Bmm39RN9zVw4rS1SJirHLwO42rwoURfst3fL9WtLc4FjXFerlTTHIicLH6l8J0ueFbQ0dfTupq2COpgf5UcrUc1ehQOXAXfctzuVqt6yUjp6By/Ejcj2ebIjl+0an3G021//AF37PF1CY93rQKmNtl7K94zHVpTW2FXNRU62d2iKNON7/g1lt2zc/lWjeklUs1e5NOzK5Gs82NGr3VJnSUdJRQNpqOFlPAzQyKJqNanQ0DU5Synb8r278rS/eTyYOqqlUwdI5PA1OBDeA8aurpqKmkqqqRsNPC1XySPXBrWpwqBrM25hgy7Yqi4yKiyomxTRr8eZ3kJ8K8hzhNNJPK+aZyvllcr5HrrVzlxVV51JJnzOM2aLrtx7UdupsWUcS68F8qRyfKdh0IRkAbrJ+YH5dv8ATXLSsKL1dS1PjQv0P7nlJyoaUAdTwzRTwsnhekkUrUfG9ulHNcmKKnOh+ypN1WfGU+xly6ybMTlwoJ3roaq/3LlXgVfJ7nEW2BXu8Tdv/wAyr7xZmo25ImM9PoRs+HCi6kf4Sm6innppn09RG6GaNdmSN6K1zVTgVFOpjUX3KlgzAzC50jJZETBk7fElbzPbgvQugDmwFt1+5Cie5XW+5yQt4GTxpJ9pjo/AYke46p2vvLuxG8OzAqr35EAq8kOUck3bM9UiQMWChYv39a9PEanCjPlO5E6S0LPuhyxb3tlrOsuUrdOEy7MeP9NmGPSqk2hhhp4mwwRtiijTZZGxEa1qJwIiaEAxLLZqCx22K229nVwQprXynOXynvXhcpnA1mYb/b8vWyS4178GM0Rxp5cj18ljE41AjG9nMzbVY1tcD8K25orFRNbYP7x31vJ7p5blvZSo/XSfhQlSX++Vt/us1zrV+8mXxWJ5LGJ5LG8iIW3uW9lKj9dJ+FCBPwAAAAFA70/bq480H4EREyzM/ZBzXeM11txt1Ek1LMkXVydbEzHYijY7xXvautq8BH/dZnr9uT08HagZuRd5lVYEZbbmjqq1ouDFTTJCnzMfKb83ucRc1sutuu1K2rt1QypgdqexccF4nJravIpRnusz1+3J6eDtTMteQ95toqPzNtp30svC6OogRFTic3rcHJzgXkCF2i77zIUbHd7DFVomuaGogif0tWRzV6MCTUtfWTNRZrbUUzuFHvp3d+OdwGcDzWV6JikT1XiRWY/xGvrbpdIUwpLNUVT+D72mjb3XT494DaH5SWNZFiR7VkaiK5mKbSIupVQr691u92va6K32uK2RO0bTJ4JJfPfJgnQ0h8OQ950Fd/yMUMrK1VxWoSqi6xV5XddivSBeYIJZrnvVpGtiutmiuDEwRZW1EEUuHLsyK1fNQlVHcbhM3/UWqopX8KOkpnp3WTqveAr3fl/Ls/0qjwRFUF1b0ss37McdtS00izLTLMsqOkiZht9Xs+XImPkqQH3WZ6/bk9PB2oF7UH+wpv6TP4UMgw4Hz09HDGtNJI+ONrXNasetERF8qRqGruV6zQxrm2zL0k79TX1FTTRt58GSvVe8BID8xyRysSSJyPY7yXNVFReZUKozBbt8N+R0VRTpT0rtC01NPBGxU4nL1yud0qYNiyxvZy+/G2QrHGq4ugdPA+J3Ox0uHSmkC5wRW13vPSNRl3y6iuTDGWlqYNP+XJL/AGiQwVU8qIr6OaBV4HrCv4crwMkHk+aRqYtgkfyNVn9p6GpuF4zBEjkt9gmqX/FdLUU0TMeiV7u8BuyJZv3jWfLjH08TkrbnpRtMxfFYvHM5PJ5tZG79HvivDXQspG0FM7QsVNPC1VT50iyq7uYESXdZnpVxW3IqrrXr4O1A0N6vlyvte+vuUqyzP0ImprG8DGN4GoYJLPdZnr9uT08Haj3WZ6/bk9PB2oETN9kL2xtP6hvwmd7rM9ftyeng7U22U93ecLbmS319ZQbFNTzNfK9JoXKjU5GyKoF0Axp6uoiaqsopp1TUjFhTH0krCPXS957VqstGXURy44S1VTAuH+XHL/aAlEkkcTFklcjGN1ucqIidKn6KYvuV97F/ftXOFZY0XFsDZ4GRN5mNlw6V0mdl+374bE1sUFMlTSt0JTVM8EjUTiavXI5vQoFsgj9tvWaHta255ekgfqc+CpppG8+D5WKnfN1HPK9MXU8kfI5Y/wCzI4D2Bjy1M0aYtpZZeRixJ/HI00dyvecGtVtqy657uCSpqadqJ9SOV2PnASNzmtarnKjWtTFVXQiInGVznXevSULZLfl5zams0tfWeVFH9D5bu9zmmv8AY972YMWV0GzTL/7WGeCOLpakuLvrKpofdZnr9uT08HagRaoqJ6md9RUSOlmlcr5JHri5zl1qqqfglnusz1+3J6eDtR7rM9ftyeng7UCJlhblHsbmOsRzkRXUjkairgqr1ka6DU+6zPX7cnp4O1PrN1+fY3o+Og2HtXFrm1ECKipwoqSgX6aHPfsfd/0zyHWNN8lqRsctI24U7dHV1M8DnYckqSo7u4kiu02Zr1lyut09ilpaupgdGxW1FNJHtL87rWuTzQKCBLPdZnr9uT08Haj3WZ6/bk9PB2oETJdkjeFcMsPSlmRau1PXF1Pj40arrdEq6uVupeQ/Pusz1+3J6eDtR7rM9ftyeng7UC7bLf7TfaRKq2VDZ2aNtqaHsVfivYulqmxKJoN3m8i21DaqgpX007dUkdTC1eZcJdKchPLNdN6lK1sV2ssVexMEWVlRBFLhy4SKxe4gE6Br6S418zU/MWqopXcKOkp3p3WTr4DM61+GPVPx4sWY/wAQHoDXVlyuELf9NaaiqfwIklMxvdfOi94il5uW9ara6K12aK3sXFEkWeCWXDkV0iNTzQJTfcxWewUq1VzqGwt+JHrkevExmtSks65/uOaJeoai0tsjdjFSoulypqfKqa15NSd8ya3d1vGr6h1VW0rqmd/lSSVMLnL0rKeHusz1+3J6eDtQImCWe6zPX7cnp4O1Husz1+3J6eDtQImCWe6zPX7cnp4O1Husz1+3J6eDtQImWZkbes6kZHa8xOdJA3BkNfpc9icDZU1uT52vnI/7rM9ftyeng7Ue6zPX7cnp4O1AvmmqqargZUUsrJ4JE2mSRqjmqnIqHqUrY8p71rDL1lrhdC1VxfF18Do3fSjdKrSf2m9Z8RqMvGXUc5ETGalqYEx/y5Jf7QErBj09TNKiLJSy06rwSLEuHo5Xns5ytTFGq5eJMMe+qAfoGrrrpdYEwo7NUVb+D72mib3XTKv2SGXyo3v3JroqK3R2yB2j7meB0vpXSaPqogEmzTniyZZhX81J11aqYx0Uaosi46ld8hvKvfKNzNmi6Zlr1rK9+DW4pBTt/lxtXganHxrwm3k3YZ+lkdJLQdZI9cXPdUQK5VXhVVlPz7rM9ftyeng7UCJl17lvZSo/XSfhQkA91mev25PTwdqWfuxsF1sGX5qO6w/l6h9U+VrEex+LHRxNRcY3OTW1QJeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9k=" alt="" height="255" width="383"></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> اینترنت ظرف بی نهایتی برای جا دادن محتوا است. از جمله محتواهایی که در اینترنت موجود است ویدئو و موسیقی است و میتوان از طریق اینترنت فیلم ها و موسیقی های مورد علاقه خود را بیابیم و آنها را تماشا کنیم و یا گوش دهیم. همچنین برای پخش محتواهایی از قبیل فیلم و موسیقی اپلیکیشن هایی وجود دارد که کاربران میتوانند از این اپلیکیشن ها به منظور دیدن فیلم و پخش موسیقی استفاده نمایند.یافتن اپلیکیشن مناسب برای این کار مهمترین امر برای کاربران میباشد.برای دیدن فیلم های مورد علاقه تان به صورت آنلاین در هر زمانی و مکانی میتوانید <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن اپیدو</b></span></a> را امتحان کنید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjNCODBGQ0M0Qjk0NzExRTY5RkI3QzFCNEREQjJCRDBDIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjNCODBGQ0M1Qjk0NzExRTY5RkI3QzFCNEREQjJCRDBDIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6M0I4MEZDQzJCOTQ3MTFFNjlGQjdDMUI0RERCMkJEMEMiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6M0I4MEZDQzNCOTQ3MTFFNjlGQjdDMUI0RERCMkJEMEMiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAtwABAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAUGAwQHAgEIAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGEAABAwIDBQQHBQQHBAgHAAABAAIDEQQhEgUxQSITBlFhcYGRocEyQiMUsdFSYgdygjMV4ZKiskNTJPDC0hbxY3ODo8PTROKTszQlNRcRAAICAQMCBAUCBQQBBQEAAAABEQIDITESQQRRYSITcYGRMgWhwbHhQlIUYnKSI9Hw8YIzYyT/2gAMAwEAAhEDEQA/AOqoiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAijtQ1vStNb/rLlkbqVDPefTtDBV3qVU1L9RHvrHpdvlGznT4nyY009azyZ8dPutr4Lc6e37HuM+uPG+P8Adb01+rL4igOktZm1bTnOuiDdQvyyUAFQcWuyj/bBT6tS6vVWWzMs2K2LJbHf7qOHAREVjMIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiICv691XY6I8QSRvmuXND2xNoBQktGZx2bDuVO1HrPXb+rYn/RxHY2Godt3v9+vgp39QNLEjYNSYOJnyZf2TVzD5Go81A6Pa6Typ7jUA5/IyEMaRTK85M72VDyA4iuUrhz3yvI6cuK+mnxPd7DF2lO2rneP3cmzlcnymIVdiKt7K5u5ssbHzTOxIaC51e0qYj6XuW2slxLJEwxhwEWYOeXMbzHN4KioYM21ZrtmrS2xOnvZPYGgLLEFvdSSP3/HMtia3vLd9kzTTHdP0wF1zbRubzuaSDPVu1zSCGYZllXCtZTt+m/h4nXk7rJbjxvSkt6btcelm44y4Wx86Pvo7TVWxF4yXQ5Zr+Lazzrh5roS5Dq0LtN1SWKOrGscJIDsdkNHsPkCuoaTfM1HTre8Z/jMDiMcHDB4x7HAhdXaylbG/6Wed+Ywr/q7mutctUn8d6/obyIi6TyAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIobXNcOlCPJCJ3SVq3Nlyjcdh2qHPWl840ZaxiuzM4n14LSuK9lKWhz5O8wY7OlrepbpJsuKKuG96y+HT4PNw/9dYptS6whidLJZwNYwFznVBwAqTQS1T2n/dX/AJB91Va8Mmn/AObLQirfT/UV3f3bra8bG3M3NE5lW1I2toSdysirejq4ZphzUy050ekx9AiLyXBoq7ADaVVuDQ9Io6TUJAOCI5T7rnYedFgdeXrzTMIz+UffVcOT8p29HC5XfhWr/eDVYbvwXxZualZtvrCe0dT5rCGnsdtafIhcq068NnqXKuyWMkzW122uWjJKxvrt9w8Xkun2t1I1/LlJeHnA7TX7lzzr/TfodcNywUhvm8xpFAM7aNkH2HzVvcrmqstVDq4tV9Piej+Msq2ydvd+nLWavz6wZ7k22nW1raHUBE+AummFrV8zpn4UqCGNyNFMXKOdrMcUjpLCBscznZjdz0mmzVJzAkZGmp+Fq8aV0vreqZXQW7mQup8+XgZQ7wTi4fshW/S/06socsmpTG5k28plWR131PvO9SlUvb7VxR3X7ntcCfu5PdvrNV1ly00unlYpI/mGp3OHNvLh/wC091PWV0bozTdR0/THQ37chMhfFGTUta4CoNCQMQt2e50Pp+2yu5VqwirYmABzqdjRiVBah1Brl7G4adE2zgw45XsbO6uLQGF9W5hswXV2/aWnlO+nK2i/meR+Q/MLLj9pY1Wih8V6rabeVS38yPPy8wzgVy1FadtFkXM7P+ZaZqDbyQuMzXESOLs4f+JhcCQTQ44rolpdRXdvHcRGrJBUDeO0HwK3zYPbhp8qvqvE8vDnWSVHGy6eRsIoXUtddaTOt44cz2gHO40GIrgBt9KjJNT1S6OVr3NzbGRCnopj615eb8nhx2dErZLpxFV1+Z0QWaa6t4BWaRrO4nH0bVoTdQ2bDSJrpe0gUFPPH1KLh0a9m4pG5M2NZDj6MTXxXy/sobAxtL87n1JwoKYU3rly953zo71xLDRdbav9Y/gG0i0Ne17Q5uIcAQe4r2o7Rrpk9mGg8URyGu2m1vqUivVxXWSlbr+pJkJyERFcBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAVrqW3rO2Q4tkbh4s/wClVp0kfwjzV51m359g8j3ovmN/d2+pUK8Zy53Dc7ib+9/Su3trJ1h9D5/8tS2PLzW19SVdrUkbIi2C3eCwVcYwXVHAS89pIXn/AJhuBsgt/wD5QC19R/lLLWGOxmlllDi54eKAVAD9wxqBsK0IDAZ2c8kQkt5hbQnLXiy130V1XG1PH67nLk7juK3VVlT+3Wrmv1RvxXYsr1szAaRuD20IqWHEA+LTir9FJHLE2WM1bI0Oae4ioXPNWk08zsbpwdyGRhpc7Ak1cXHtOBpirP0hffUWBt3mr7V2Ub+F1S311WPcVmlbqU1o5O/8Zm4Z8mBtNW9VXXVSt4+RYVH3FyHSiFgz0OI2Y/0L5qd+IG8ph+a/+yO1RUOoRwPzktrsoTTxXg9/3i51wVtxUr3bJcoX9qX8T6HHjcOzXwRJNnazNI0ZmNwzHeexnZisQftJHvYrVhuo7mQuzjh2N2DyHYt60gMz87v4bPWVz4K2y2r4J24KPHe3kXtFZ/U2LSAfxnDH4R3LNNbW8+QzRsk5bs7C9oOU9orvWdF7OPHXHXijndm3IVV6w6iu9PDbKw+XcSN5jpiBwsJIo0HeaK1KC6n0X+Z2Rkib/q4Kujptc34mee5bY3VXTspRnlVnR8XDKFpsUt1qDZ7lxmkIdIXSnNVzGueM5fhSoxqpe6kgglkuy76q4LnRXA4hFWpyZ8BWrRhT8KiI7k25a/KMzTxNdsI3tPjsKlI5XS8t2mwGV7mhjn1LpXsAAow4MY+Og3bg7iavQalq39MR4I8zl91f6pnxfyRsmWaTJ9S/JBKK28NOJwoKwiMU3e47wTp7XDpupfQ3DybS5LTG99BlMgD43GhIFWkA4qNjibbyOjllN5JcZpbflFxbzow57KyMNS8nhLW9vvLQ6jdbx6tcQ27mOhgcWMLWhraAnh/drl8lZY63nG9a2Te2mnUo73pGRaWrZKJ1c9GXzqNogngvAK/Aaioq05m18Vrafrsn1NLl1Y5KNBoBlO7ZuXqCDUbrpEDUBluYm8yPNXNkZi0uH4i1VqO/+nkbK14a9hzNOBx8Cvme5x3wdzZ0to7cnx2caM9G+aFW2teSmGXK46hsYatZmlcMCGigr3k+xROsXYuRDdcxlXNpyWHM5oqTx+lQNxqjriZ0r3Z5H+87Bu6m5Z7XTtXvsYLd5acQ+mVpH7T6A+SrkvlyzVqavZJGVs9rSkpJvpm9yahyDsnaQB+ZlSPVVW5VXRulry1u47u5na10ZqI2VcSKbC40VqXZ2tLUx8bKNdDowK6r61GunwCIi3NQiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCL4aAVOzeVrHUbMbZR5VPsQJN7G0i0zqliNsvqd9y8nWLEbXn0FTD8CeNvBm8i1bS/trzP9O/MI6Bw8dn2LaUENQFilmiiFZHhgOwuIH2rKobXWh0tuMBmzCvm1Y9zltixWvWvKyhJPzcFqVVrJNwSP1tp/nM/rBfDf2f8AnN9NVBPhhyExl3C7K7N9o9C9tspKDDCla7qLzr/kO6VuNcNbaT6ZsarFj3dmTH8ysv8ANFfA/cs0Uscrc7DUbOzFQAiCl9KFIHftn7AtOx77NnyOt61VUv6U/wB2Rkx0rWU3PmbhAIpu3rmnU3OtNQNrHGSWVLXUJLmk8OzbgumIvWpkdJjqcHddrXuKqtnHFztJyFkOtS/wrOd9d7YnO/3VlGl9Ru2WNyP+6cPtC6yiv79jlX4jD4/ojlTOnuqJfds5f3srPtIV06R0a502yc+9GW7ndxNJBysZgxtQSO/BWFFW2W1lDOjB2GLDfnWXZbSQeu6I69bz7bC4bSrSaNcPsqFGQdMam4VkdHGOwkk+oEetWTUNSstNtnXV9M2CFu1zjv7ANqqDv1V0p2oQW0FtK62e9rJrqQhgY0mheGNEhcB4rjv2OLJZ3dXrvGh2rK6qJJq36YdG5r33JBGNGNp6yfYpyONsbAxmAaKBZF5c5rWlzjRoxJ3K+LBjxfZWJFrO27PS+VooDUeoXkmHTQHO2OuHCrR+yN/mo2K0ErXSXsjudukkJcfIdnktoCqy1vu7SPCSZjO5zgD9qxHVbBppzg4nc2rvsCrEVoXeH4luxQNZgwcXbtKtxNFhXVkV1joohlOowN/09wfm02Nefi8HqoMubi0e7lPc0uGVw2tc3sc04OHiuui1Zc6f9LdsDmSNLHN7t3gVX9O/T/ToLl1zqErr8g/KicMkTW1BGZgcc57amncunB3Sx1db+peB5nc9m73To413K5pp6q1xvLs6MhcaSXXLZEOHDGRjMziAfhVr0TonS9NLZ5x9ZdNoQ+QcDT+RmweasLI2RsEcbQ1rQA1oFAANlAFkWWTub3lVilX0r+5rj7alIdm8ll1tr9D4QCKbt4VIk6E0m0fJdahqEgt8xcxjQGEDaG14i7DsCn7jXY3PdDZDmPb70jqhox3bz5LRMT5pefO4yy7nu3fsDY3yWDxq0Oy2OpYecctjStRb20oOkafFbwt/9zdh0kzu9jS/M0eJVm0y7kuY3c2nMad2GB2LRtLVskzWvGGJcNmFFls5Y4rnhrlfw+nYrcapQlBd0qk1VarUl0RFUyCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDxI0OY5vaCPUq/wAkKxquxSR86k9THiHferV6muKdTHyamg2nADvWHUhb2MeeR+wAv2mhJwGCknsjsmumLg9zsIR3U2qu6q508L82JcQSfNaY1yvVPZtIjLeyx3vX+iranyPfT/UWm6f9QLlzuPJkytLtmav2qWd1zoo2CZ3gwe1yr2m2VtGyS6m5RdGDkZNUtwoMxZQ14nDb3refdSc64juLtksQy1gfmc0mMhjgWGMsbUVdgPeXRbBiTcVtaP8AV/DQ83/Ky29Tda8vL+Zvnr7SB/gXJ8Gx/wDqqLvOsNN1h0Js+Yx0Re17ZWhpxy0IoSN3ao/UNOgikD7ch0MmymagNAaDPjiHBwr2qsadGY33Uu6Odkf9cSn/AMtc35HtsT7S9qSnpu/M07XuMlsypeH8DodneGd7GvOdvZ7Vv/WyCfL8IOXL3KrWF0WhpaaEbCrBBqUXA57KuA4n4Vr3L57Hf0utszxX51s7vXlVacZ3+uh6TXVV5KINy6cI5uEZQce5b2kvzQv7n+wKDNw6Q5nGvYt/SLtkbbkyHhY5tD3nNh6lfsstP8jNk+zG/VrpC1GSr4VW7Jxa893BAPmOxpUN2u9C4r1C68vddvpJppJGC4lbEHOLg1mc5GgbgBhgta10i7upmwwMdLI7Y1tSV7Txu9JpdVlSm68lr80c3NJw1MeZ2G41KeXhi+U3trxend5LFbzOilbI6Q0+IE1w37VzLV+k7zS5iJM0luXZY7igaHYV2AmnmsOm6a366DmNzszDM12Ip3hcL/E5smSuS3duzTTX/XCXy5Gn+TWtXVY408f5HcBQivoKrHVHXOnaHnghpd34H8Fp4WH/AKxw2eG1S2hSNfp0MYAHKaGBuwZW4NoOygXMOudJdp3UNwdsN4TcRn/tCS8eTqruxcbN6zDa+dXDMrNpJ+P7kJq2sarr119Rfyl+3IwYNa0/Cxm5bV5oQ097PmNe2WrmN2Pa3CmcbtqxRRMEbZKbdnipp7dM1d/M+pMF/MGjlOBy5wANtN9O1bPSPAotZL/0fqn8w0OIuOee1+RJ2ksAympO0tpVa97c3F66kzssX+U329qqHQernTdf+in4I735L2uwpK0nJXvrw+a6FJowfM+TmlocS4NA7d1arNqG/M1x2REMhYDVpy02UwWVlvGcx37R4qVbotuNr3nzA9izM061ZiASR2kqORoshFwW8kxyxjAbTsaFK21lFbivvP3uPsWdkbI25WANA2Be0dpIvkdtNkEUN1D1Fa6JbB7/AJtzJhBbggOce09gCgHdRdRSuDZXxWZ2uEEYlIH5uY81p+UKkmF81auNbPwReFhdPEx7Y3PaHyVDGkgF1BXhG9cs1HVtYlkeH6jJI17iBE2Qio3Eti4B5FYtLM1reQTwgvuGPaWtGJJr7vnsVXdI4sn5OtbKvB7+P7FwuYBY6y+OlI5jVv7Mmz0OUixlXBjBV52BOpbbm2sd2GkOjweMPdf2+BWtbXL5GNmBIedpGBrsK2qevjbag34Q6KGeR7SHBoYAcMXf7BadT5hZpr2WaERvpgQc2zcdvpXy3s5rjFoys/Gdnl2qVpuXShN2hExbSiaBkn4hj47D61mWG2t2W8fLaa7yT2rMszncS4CIiEBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAFWprecSvaI3EBxAIBxxVlRSnBal+M6TJVnxXTgBy30bg0ZXbFGarDdR2ssvKe0MFS4tIFKjHYr4o3qBpdod+AKnkSUG04NJV8d/XT/ciM+R2xZKxvSy+qKLDd20mnZ5YnuMbHsq2QNzESMeRTITsk9S9i9snandAwSZnMuXkmUEEcp76gcveNmKhtK1mbTZnOaXcqSglY0lpIGwgjfipR+tWZeZTqt4IzG1oiGYS5g4d+TGMUOPvcS9PJVpvRtOYab6/A8TG1atfUk1EppdPNnnVLuIW7HRsdG5wgykvDhQQAkAUGwObVef0+tbHUb/U7O9iEzHZZ2tJIo6Nz2VGUjdKoXWdal1G55shIY2oYwnNQEknHxKnP0uhnOt3dwYn8k27m80g5cxkYQ3NsqQFj3FV/j2raJjbc37Zv35W3jEF9Z05osfuWrW+Bd/xLKNH00bIG+k/et5F5Xs4nvSn/FHqcreL+ppjS7Af4I9f3pJZw/TuihjaypzAAAcQ3lbiKHgxOtq8KpXXF8apE8rSnOxxvW3Nj1i7aG481xJ7zitvpvVLSzuZRckxMnjMYnb7zD24bFH9Xu5fU+oMGzmk08Wg+1aumXGnc5w1LmclzSGuhpma+oo7HDYurHTjipV68apfQwtb1N+bLBq+nXlnbsuPqvrbCRxEcrXFzc1N4qRu3FadhO36qIOG1wAPes+tajZ6fYO0Cw5jwXtluJpMprVrZAGU8lD2E7vrbfvlYP7QWlOj8yt+vwOm6HPyuU0nhfVvnU09a1/1C0f6/RTdRtrPYEyjtMZ/iDyAzeSzaXp89xbxvrkjNeLadp2BWF0bHsLHjM1wIcDiCDtBXm9p7tMvcK9Wq+9e1G+s2cnTbi6Uh68KycGZIQzJuFSPV9y2dKvLC3vGzXrZH8stdHy6YPBqC8EivbgsnUWkv0jV7mxNeWx1YTjjG/FmJ27aFbHTXR+o69LnAMFk0/MuXDA/lYPiXoWaiejOdTMGpZ2Gp6vrL47BvNuXSOk5sVWsbxV5mY+62uyq7bGXsgabhwzNaOa4YNqBxbVQ9U1WLpeuh9PxCB8WU3Ny9rXve5zQ4GpwJod4UOz+Y6y58uoXcjoIOOR8hLmtrsDGVAzHcrrBa9VZtUr06v6FHnrRuqTtbr4F9vusun7IEfVC4kpURWw5pPdmbwDzcoC9/UO8kq3TbNsQqMsty7M6m/5cf/Eo5ml6O2We3Lbgvt5HMcWvYeFjsmdjOXiK7V8utEfa/MbxM2kO4XAbnEfhNaZlpjwYE1ylv/VojHJ3GaG1CS3jWCz9F9SXGtW9xHe5ReW7gXBoygsd7pp3EGqkOoNftdEszNMc80lW28ANHPd7AN5VC0S7/k3UtvM45be7+VKTso8gVr3OoVOfqHoVxeOtL6zhfPK2sErI2ue4tNXsOVu4HNXxWHeYvbvNF6bKV+5fHnu8FmvVemn8ypz6k+8vH3uokSzSOGYnEMZ2MZUbBsqVtya7aR0FrEXtHuslawNr2lgB/slqx2vRXUlxss3RtPxSuaz1E19SlrX9NdUf/wDc3MMQP4c0jvsjHrXJ6uiOSte5cutXNurUP6sgIfmEzOoXvJcaAAVJ3AbFfulunBZMF/eN/wBU8cDHf4bT2j8RXrQ+i7PS5m3EkrrqVnEzM0NaD25cdm7FWZTWkOWa9p2Dpd5c2tp9C3jzMNxA24gfC/3XtIO/b9yrdhp+oMc+J8LgK4OOArsOOwhSeudTaRoUPMv5qPd7kDOKV/7LVA9P/qPaarfOtbyD6IPP+mkL8zT2B5yjKStVO6R6db8XoWW20tkfHN8x/ZuW+AvqKrci1m3LCIiEBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBF8X1AEREAREQBERAEREAUR1M64ZoV062e6OVrWlr2EtcBmbmoR+VS6jtfH/4W9PZC4+gV9iPZmeb/wCq8f22/gc2t9G1bUmvuIWPuMpo6QuFa0rSrzU+S1Y9Pvpebyg48hrny45crWbSaqxaPdQS2EMLrmK2ktrxtw4SOyB0YbR1DvK2TAy5bLHA7lnWLh7mvIr8iEklwH53LPijyaU5Upatm21NlPV7R4eqEUqUXTWmkr6DH3iF0Poe5mk6ZDpHGR0cr2NLzU0q00x8VUtVsYba2ingl+otrkPDX5Sx2ZhoQQVZ/wBPnV6bnH4blw/sxH2qaqLGvZWv7zrbpXxla6omibh2JldTsysp/cX3m3X+e/0M/wCBZGBj3hv4qBe+bGX5MjchNO/xqtD0vmYeddf57vQz/gXjT9QupdSltJTmjYwuDiADXh7APxLM4Na9zfw1xWpZUZrbvztp/ZB9iCXKJ1ERQXKjr/QelajdXGpySzsuJMrntY5oZwANwBjJ2DtUJ/yHpOXCe4/rMP8A5a6QaUxWrHa2IceW1pcNoBrTyquXucfdXtV4M3tpKLL90Xp7aT5U5eZRoP05t5zWOeZrPxuy08sMVIW/6Z6fDNHKbyZ3LcHUAYDUYjEg7+5XReHvaxhc80A2ldGFZKVi2W2S3W1o/RIpZVb0qkYrO2jtLdlvHUtjFATiTvJPeSV7mmihbmlcGjvP2BaU+ouPDAKfmO3yC0XRSzVkea7iXFX+JWUtESBtNH1GZt2+CG4ljGRskjA5zRWoHGKjHYt8CmAVdZzbZ4kjOU9u0Ednepay1GK54DwSja32hCUyq9d6UOdDqUbRxjlTEU94YsJ8Rh5BQ9tLFFYPYYua4te5oJdldR0ReCGUODW5tq6DrFiNQ02e02Okach7HDFp9IXL9P1CW2e6AkRSMfmY5/CA8YPjc7axrwKGhXXgbvjjfg/0OHuVwyzssi/UlX3Wp85lzFSOKUNlL+GFjicXtLzy83FUYlfWy2tqXh84kEfz4WRhznOikFHxEnljja7GmbLRy1rrTncUVzcEyZy6GgMsuLc74nHBhfsI4/tWfT22r7WO8DHci3int5J5zRrWHD3GUq4888Obdwrb08U/l6VHw1MYu7Q/j6nt46fqQussMc01uXF/Ie5rHbMAaVpuqF0vpfVf5potvcudmmaOVNvOdmBJ/aFD5rll9dm6u57imXnPc8N20BNQPIK7/pvaXsNnczygttJ3t+naScSzM172jvwHkp7yieCrelqtfruh2N2s1qr7bT9FsXVFCa51TpejNyzvMlyRwW0dC/8Ae3NHiqNedc9RXU5khlFnDsbDG1rsPzveCSfBebB72Ds82bWqhf3W0R0u7u7azt3XN3K2CCPF8khDWgeK591D+pssxfa9PMytrR17KMTif4bDs/e/qr7rd9qWv9EtcwGea0nrqGWgdy2BxY8tG3aCadiptm2AtP4m7R9yvWnic2atsd7Y7aWq4ZI2elwXlnLq+qyzySCXLK8EPe+oH4xw0qNpWB1uYBnbG7lE/Lke0tqN3d61ktdUu7FznW0hjze8MHN9BBCndK1MyjmapqEM0Vy1zBZuoCXY0D+ABgwVtVqZaM3eleufpyzT9WfWDAQ3O9n5X/l7Du+zoDXte0OaQ5rqEEYih2EFcFLXZi3aRhhQj0jArqP6dtvRoRdcSOdEZSLZjscrGgA0P7VVGSiS5ItS3QtiIiyLhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAfKhKhfMELggPhe0UrvwHivaj9RePlU2h9Ru+ErxzHHaVV3hwXWOUnJIlzRtIC8maMfEPtWivOdo2qvPyLe15m8bmLxXg3Y+FvpwWpnavWcdijmyfbRmNy/Zg1eDI/8AF61qTXkceBGI3LQn1J3wKlssdTSmGekEo+Ujw7V4N4+PFp8t3oUTHqmZ2V+9bJeHDbgdhWfuzsae0luift523EYe3wI71mVasr99tcZdrDg4b6dqsbXBzQ5pqDsPcujHk5LzW5y5cfC3k9j0iItDMIiIAiKkXn6iOjmdHbWOZrCW5pX5XGn5WtNPSqZMtMcO7idjft+1zdw2sVOXHfVKJ+Jd1H64C7Rr8DabaUAd+RyqY/Um436a0+ExH/lFff8A+lZgRLpZodoEwcKecQWf+Vhf9X6M2v8AiO9dWnieqjS1X+5TGzAqbGvhmp293FFlgtWNhZATXgoWnHtxqp3ph3SvUYuDDpLbZ9tkzhwFCJM2XKWkfh7FNnpHpw/+yaPBzx9j1dJtSmfPv8Z3GGzqrVrZOtnPjXVFA1bUbOWzt7GxbIIIC92abLmLnkupw7hVWL9PJA7Q76L8E4f6Wt/4F76h0vpXRoY3v0500kuYMa2aRreGlcxLz27go+y6ztrKH6W30uO2geePlPJdjgXYs4nU7SrVraZZ3dn+J72z9/irVjiuPl6YU+BbGvLTUbsQVnE1vn5ha4OrmLRTLXt7VWh1fo3xSPZ4scfsqvh6x0Bo4rh2G35bz9jFpBu+27iu+K//ABZZJy3mVY7MHcVfHcVUOsHPbFOWkgu5ZBGB95o9isWnXDNUtG3tgedbvzBr8W4tNDg+h2jsVf6huYnXboG8ckeVr27WhwNSD2rPNaqx25OE00ZNNW1TUPWSJ091xlHG70lS0MlwNksg8HuH2FSWlafaT27JjE0l+Ltox3+tSzdLsGtzOiAa3iJq4YDzXj2/G5reqmVJPVatGnIqWqiR1o+V3zpGgZTKXPG0A4E9i0Oib+e16pbbkF0d20xvaMADTmB2UYYEUU5dGGSGUUyNIcWt3U2gVW/0foltbtk1iokmu+CM/gYw5CB+05tT5LX8VyXuK1nbzbb8PEnF3DWTJSzbpbDCpOnLktYLUsUgJI7B9qyrUk1HT4nlktzEx2zK57Qa9mJXqWtWu7SnxZUwzWgrmj8S37lrFzQCxw4Tt7a9oUs5tMVq3FoJOJmD/UVYq0aAbHxZpG5DXMMa92FFqTNY0h8JdUbK4Or2ghZ5Wlri1woRtC15HAYepSVkk9N1Yyubb3H8U4NeNju4qjda6DdQ646e0gfLHe/NaI2l3zPjbh2ni81dtJsXskN1cN5ZaKRtdgRXaSNylG3ELnZRI0uG0AglXw5XitySnSGiuXCstFWzjWUzm+j9PdaGPLEPpYHNyht0WubStcoje2Qtx/Kp5vQ8l3jq+oyTgnPyYGNhYH41dShaSa7cqty+q1u5u3KivnVa/Uina46qG7WXhZ6fQgRovTGh2z7uS1iijio580oMrgcAKF+dwqT8Kquudf3l2HW+lA2tuatM5pzXClOHczyqr3qthHqOnz2clKTNygnc4YtPkRVchv7V9q+j25S0ljm9jhuWa5Xerbfnqet+L7ft7WadVyT0r/T9BZ2c19cubnx4pZp5CSGtGL3vK3RB07IBBFdTxzk5RcSsYICfAHO0HvWvZ5jpGolgBe51uw445C55NO3ia1Y7SzY3UIrfUGvhYXtbM0jK5oO85/FaqqrMvY9vhrf1uixbVpGsJOY677Fh6KupdK1+TTLvgFx8twqMvMZxsIPeCaeKydZdBmMv1XRGGgq+azYNna6Ifa1aXUjWWGp2/wBOHRy27Glj9oysd8sg7TkplNexdF029jv7CC8jplnYHUBrQ/E2vccFS15asvDU8b8pVZFi7lKPdrFv91evzRwwSl2BwK2LKyub2dsFtG6WR+DWMFT49wXSNd/TvTtU1Bt7BKbIvdW5jY0Oa8/iaKjK471PaTomnaPBybGIMr78hxe89rnb1PuqPM8ng5Kz09+nsEAbcauRLJtbat9wH87vi8sPFXSONkTGxxtDGMADWtADQBsoAsiLJ2b3NEktgiIoJCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiA0/qE5y1apnyqwF8+ojJGOagPkUYcFr30vyWu3NcCfWPavUVwwtGC5sji7+R0UXoXzNjFeeUe3zXzm1X3m9+CiUTqjG+J/asD5ZY96zT3GXf5LTmue5UtHiaVnqjxNM2cZX4OGw960nsNTUYr0+fGqyB7Zm7RULJ6my0UEfI3Karbs7pzRkccNxXyaPgNN2NFoQz8VOzaoJ3RLTsfmFzHjl99u/xUzpF8HNELyKO9w9/YoKC4LQC07MCFnDsvzIcN7m9neFel3VyjPJRWrxfyLai0tNvhdwVJ+YzBw+w+a3V21aaTXU4LVdW090ERFJAXNXWGnya3exXb3Rwxvlc4x0zAB57Qdy6UuYXckMfU1/FcyCCKV07HSkEhvMa7ISACdpC5u6qnwlTFup6v4fk33Cq3V+3Pp+7Tw8xPp+lR3P0xNy2U5cgaxkgdn9wso+PNWuFFj1LSLe0exsU4nzFwccoblcymZmDnAkV3FSLdQbE9n0cdnK21pHZzSXLGSNjrx5874zV+6nu1UdrLLa1treKCdkwMk0gDJGyOY17YaNeYyRUEOXNfFXi2ktP0PVw3yvJjq7WXJPRw50blxrXob/AOl5bHfarBv+WQO5jpAf7y6GCDsK4A6+vLa8e62lfG6R7myZXFuYVJoabcVOWepapyzJQvZHlDnbaE1pX0LvxfYj5/v1HcXLn+ozT9HZygVyyOaf3gD/ALqqGn2tvLFNeXrnMtLcNDhGWh73vrkjZXCuBJw3L7dajd3sQhn9xpzjsrSntUv03pNpq9lNp88vKc2VszcuXM6jSzYeyq6qWqqKfHfyPY7HLWn41Ws3VVu62a1aq7S2RbptAvCIfpn6eSaNnEplbXdzGPGzwUVe2kltNLbTNyyxktcN1e0doO5SWj6QNT1KOxMnJ5mbjAr7jS/ZUdiz9T2vIu4mjicy3ax79hc6EugzEd4jVvRMeR1tYq5lhrZvlR2izdo8GrPxhlj6VfdRdCvdZ0FxGZS00rTjq4gdoGIUDFFlHE4vcalzztJJqSfSrN+m7i/QJWu+G5e2ndkjPtWxN0faudWCd0TfwuAfjXcahcHd47XpxqtVaT5nvrOMuKtfX7yvPlDUT5Gha3dxp+nxSRujlbK53Aa5m+g9y22ane39jdZWxMbEwZzxB2U1rTbuC+u6OcBw3dTuBj9udYndJ3rQck8Z7a5m+wrl4dwlxh8ePHirLwg8+cy/ocRGjRETP+Q/H4T9i29H620jTbGPT7hsxnhLsxY1pbxvL20JcNzuxQT9RY5jm5HVcCBsp9q3NP0uxkax07LeWSRrXOzzFj8RWhYAdgK27HtcmK1nko6po56ZXa80sk1WNfNm3qPW812DHah0ERw/N5kexQnNEjqudU7tqsc/TmnttZZG2roiyN72yNkzNqxpIrnNcSOxV18HLbWm3BbW/Gdvmbva+R2XjZOPhoV7jvu4wfcqOVK0f8jonTt8b3S4nPxli+VJ3lgwPmFJOZvG3sVG6P1QwakbSQ/Luhlbs99lS3HvFVfFXtr8sVZ3XpfyPSTTI67t5bmQMY3K1vvSH7BvKzW2n29vxAZ5Pxu2+XYttFsIRWevsx0BzAaB8zGu7xiaHzC5/baJf3UbpLeF0sbcC5vb2Abz4K/9fPyaLH+a4a3+y8+xQ9j9ZJa6P9Fm5LZHG5ymgFHVOfyzKtqps8/uFz7i1XPppVxXdzaP3Kvai8t3/wCkkkief8oua71Lbj1jX4n5m39xUbnSucPQ8kKegY+2m1DU2NL5pJpLeyaBUue9xzkdtPvURd6feWbwLyIxF+LXEgtP74JFVTj4NnHkeTFVNO3WYmEphNvzJrpnqLW7vVoLa7uOdFIH5mljGnBjng1YwHcsHXGm8q8dIxoDLtudpw99vvAfb5rH0eyvUEX5GvcP6pb7VbOp9Ndf6W/lNL54SJIgNppg5o8WlaYm112Z634Pubpe5azf/Y1LfSFBzPR75+nXDpaEtcxzXNwPEONhxwwe0Lc6kvbG9vWXNnWskbecKU46YY1xNNuG5eoOl9bu7vkx2skLTiZZmuYxo34kY+Su2h9I6dpWWZ4+pvBjznjBp/I3ctbW1k+m7ju+2x3rnnlldY40e6f9xWtK6R1fWZG3erySQQkYZ8ZXN3BoPuDxVn1DVtG6UsI7ZgxaD9PaNJc91STUk1NCTtK1+r+qZ9HDbSxh5l7O3O17h8tjSSM3e6owCpNraumvPqr+V080rgZpji6lcclewbFOPG76vY+d/I/lbP0uFH20rpWpIC56g6ivCXOko4cNpE4tiaz84rT0qz9HXLvpZLJ5qYznjr+F3vAeDsfNJZdP0m1bDlEcbhVtqwgyS9j5njYD3f8AwqKs9UFtqkV0GiOGU1kaMAGuJD6DdQ4haqvOlkqwl9vxR5Ns/s56Wvk5WbjIvCti+IiLlPZCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiICEMlF85ixOdXevLirEmLVZSLF/c5h8szVgjuqDwXrUj/oJyfwk+jFRJkIpiuXuNLJ+R1YPta8yX+tA3rWk1SRu/zWkHF2NV4e4N8Vg2zZJeEm2L95fxnArK+QHEFRy9xPOxxw3FRqX0Z9vHmNhf8ACF5tpzUGvess0IuraSDNQvaQ13fTBRdpI9jeXIMsjOFw7xgVBBYY5WSD1FQ00DrW7eyvy38UZ/Kd3ktmGalD2LJPCbyMNafmR1e00rhTEHsSSUeIn5faFnjuCx1RtWjC/BZtnmnSQSlje/S3TZRhG7Bw3U3j2q1xvZIwPYatdi0qjxcbHNwqOJoPaFM9N6iZJH2jzi0Zmbtm0Aea3wXj0vrsc/c45XNb13+BYlrz3UEA+Y6hOwYk+gLYUNrTfnxu3Zaes/eo7/uMmDt7ZMaVrJpLltqc+GivdVehtfzixA4nub+64/YFSeodJsrzUp76PUoIWzUOSbOyhDQDjlO8KedDlbUOBIALm41ANKH1rxRy8W35bulFcuKluukr92d3bq2CzvhvxbXFyp0Kpb9L3F2/l2V9Y3UgBcY4ZszqDflLAaYrI/ofqNnu27ZP2ZGe0hbWlsbH+oERDQ0uzbBTbAa+tdHXsdtWmfFXJDryScT4m+X8r3eGyTdLylbWsb/BnHL/AKN1TTmtv74MjZLJkbEHZn5iC+ppwUw7VJ6VajlfTOc0C5a5pBw4sMhp3Oard1w0HSYq/DO0/wBl6qkM1JGSZW5o6ZdoGGzYuytVVQjys2W2W7yWibeGxhOmySw/KY504kDXN91oHeT396wW1xf6Zc8+3JimbVlaNdtwIoQQVOMunOrWNuMglA4hx9u1amoRBwfNly5nVy7dpVlaFB1dt+RyYMTw8KZKNttXU79Pgatna69aTxX9razF+L43iJzmkPaRXZTEFa11bahNPJLPBJzZ3Oe4ZHN4nkk0FO0rp+jf/qLL/sI/7oW6p5+R0r81ZW5PBTlHGU4ceHwKx0Fp99YaRJHeQmB0s7pGMd72VzWCpG7ELH+ovUWo9O6C2903KJ5p2wZ3tzZA5r3lzRs+DerWqP8Aq5FzOlo+xl3G4/1ZB9pVWeXlyPJe13o7OdDmjP1I62je57dTfV20Ojic3Hsa6MgeSzt/VTrgbb9rvGCH2Rqxaf0tpMulWDRpD7pl/FG64vmSNDoXvAY5wY81oPewCjuoOl+i9Dmjt7me+58oDwyIxuysJID31jApUbihQ2qFzu0nBbU4LZQKU+XHUfuNX3TNR+hnbdWwZMMpEZeCRlOxwpQg0Xm5uZLqd88prJIczqYDwC9BPXbSNz5S1kqNcnz5Q6xsl5m1pjzz3j/qJz/4Mi15pS+PKdxrXyW/a6lZW2mSQMtg6+lzMNw6hAY8FpLTtBymlAosnBJnlpHRf+SuRxSlVdXmbWjpMafoY45ZY7lht6mZj2mItGY5gcCBvxXWLaR8tvFJIwxSPY1zoztaXAEtPgVC6dZaNodnFdvFLiVgeXv4pCS2pawbuzDzWlqHUF5dEst620Jwr/iOHefhXlYcLpOu/Q+oxSlLf3dCa1LXbKwBYXcyYf4bdo/aO5a2l9Tw396LQwmIvBLHZswJArTYN1VVXRE+K+RF1vMydnvxOD2+INVtBbkya/UWUN0y2i3unzD91jh/vKmafPfc1ttazvhM7g2jXFranCpy9ivnUeiSdSWNpLaTNjcysjRIDlIeBgS2uIVZm6B1+FuZnJuPyxvIP/iNjHrWdk5k83vMOZ5netbOsLWu8EhY3Vt/zBa6fEf9PYsfFEaAZpcvG40AxOIWLURet6c//JB/PdeEsDzU0ynZ3baKKk6a6htMshs5ajFroqPcCN/yySFhvjq5ynUW3HCKNNwHCnhnUOz8DDJmuqXrfHartyjpVK0LX4JaEz0Q3NrdeyF7vW0e1dCVE6GtbhmoyTvjc2LkOaHlpDS4uYaA78Arnd3ltZwunuZGxRt+Jx9QG1Tj+35nd+Lq126lRNmzYRc+1zry6uHGDSAYoxtnNMx8NwCyaN1xewtEWqt+pZT+NGA2TftHuO9SudxJ9d6fztPZfMHHauo79iQgH0OoqpZyN+nzH3m4fcuixXWnazZyRwyCWKVjmSNGDgHgtNQcQuZPimsryazm9+F7mOIrSrDQEV3HaFv29tYZ5v5PE3R2W+/0N2eVzw2XHi4SfzMoD44UKzS20bNJhujIDLLK4NjwrQABzifEetYZprD+Vwxxgm8MjnTOoaBuxrQe/apjp/peS6y3V+DHBXMyHY547XdgXRbIqqZiH9Tycfb3y5HSlVkd6LWdKTDl/AsfTt0+70iCWT3mgxk9uQ0B9ClVjjjZGwMY0NY0Ua0CgA7gsi4bOW3tJ9Liq6461s+Tqkm/GAiIoLhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAVrFKr4HBKqSxr6lT6GcfiY4epQsjjnpXuUxqZIsXkbeEeRcKqEfXM09+K5u4+5I6MC0fxNmJvBmwqtS4c4cX4XAnw2FbkHFwU8F9dbskY5jm5XOBq1YxJ0LQ1mmvsX0Op5L4WPayJ5/FR3oPtC9U9aq0S2j6JsuPYtLVhLHNHeQMzMlIZNuAducfFZng7fJZmMZPC+CYVZIC1w9o796qSZLDTridrJJCOW7EuaQB/XP3LZurqK2pb2r2vDsHNjJIrQir3jb6VCWls6MvtpHOfynUAcSR3GngtpjA11KbdyQ/Eq1L128D1NGLeZpaflSYgdh3hZMwy1Xi6d8nKfhIIPq9qxRT4OB+EEuO3AbT4K1SzNuOUMGauI2LJoV6Ir6KR2NHZS49hwPqKhn3rJHcuM8O9y27aUNdXeN6mYc+DIa5Jp9VB0xQnUbywQGu3NX+ytrSNQjurNji7jaA147xv81r6/ZXN3DEbZvMexxJbUDAjvNFp3tXl7a6quTaThfFM5O3Sp3FVf0pNpt7bGLQ+Xcc8SgPwYMccMfuXnWYorWSLlNDA8OqMdoI+9aVrFrmmvdIy2LswoRTOO3Yw1WPUbvU7vI65tnRcutCGPbtpWta9i821a/4ftXx2WZPSzp/qnf4HasTfcc63q8b8LrwjYhhdcrrewkArmbVwFK0yPYT6Fb5Ndug8hllnZudzQ139XJ7VSHWWo3XU9hcWsD5IocvOlaDla0Odmzv2e6VfYJ2RR8t7A9ta/wCwovS/HV//AJ6/A4/yDjMlO1YNWfXWSsMV3pkkkbveZ8uVvoJoVrOv+mg3NPpklu0bXOgAHpYSpOa0hlYZrfYPeYovVYR/LbrsELz6GldqrLS8XBw3u61b3hSSFjp2g31u26tI80Mlcrg54rQkHAntCzHQdNd78Ze38LiSPNR/Q0ufQ8n+VK9g8Dlf/vKxpevG9q+DgnDk9zHS/wDckzGyNkbGsYA1jQA1owAA2ABZERVNAqv+o8Im6RuxvY6JzfHmNHtVoWhrGmR6rp01hK4sZMBxDEgtcHtNN+IQFc6VvNPGg2Nv9RFzY4mtczO3MD2EVqCoPrbo+91i+j1DS8kzixscsWZrTgSQ8EmlKGik3/pizLwXwJ3AxU9fMK03/ppqQdVk0BpsNXA//T9qAg+pNBudH6S0+1ndWcXDnPymoaXtccoPYFY+ldHj1HRmxPo1/wBPFleRUhxb71du1aN30H1IYxGSLmNpq1ol4a9oEhCuPTGj3Om2bW3OVrzGxmQGpGQbzs2qt6K9XVzD8G09PNEOtXuk/ijX0voyytm57131cxBwxDG+A2nzW+zp7SYXmWC2a2UA5HElwB3ENcS31KWRWq2lCbj4ma7fCojHTTb0qSo6lZGKcSOcZDIPfcczqjd60ElvDG3ls4iBm7a95U1qltzI302jjb471Ah8FXGWtG+6FK1LbM8PvInYSNw9IWjeQhjeZGasOJ3rZlZb3AcLfhkbU5TvUfbXYLnQSngIJx9Y9CtHXw3Idls+uzLL0dqDZbeWxc7ihOdgw9x5xp4O+1WVc76Tjv3a22a1aX20ZdHPNSjC2myu81oRRXjUNSsdMgNzfTthhHxO2k9jQMT5BRdJMnE3dQk5mF5m4vAexxoHAkbQCCua6713qOpZrbSQ6ytDg6c4TPH5ae5t3KAsoH28rZ4SWTMcHtf8WYGoNfFceTvKVcJcj2O3/C5slOV7LF4JqWdI1zrOx03NBbEXN0MMrfdae87/ACVLuLi91x77i+ucmSmWNwdlynDDJWmO3BWCXQ9P1aCPUIoxbSzjMSwVaXVo8EYVoRuUS/TbqwnaZWYbA9vE2hwI3du9dKaaTWz1PLtV1s62UOraa80YLbTJongxiOYgEhocK4jB1Kg94W4aZBH/ABsAMsnFldTEh4NfQvMcGZ5LAQHV2mpx7St+G3Y2lBnecA3bj7VJBgs7aSF4mY4xPGLXNwPlRSOrdNXWrTW+oWboyZYmidzyWkvaKZsAdwpgpOx0JzyJLyrW7eUNv7x3eSmgIbeLACOKMV3BoAxJUptOUVvSt1xsVfR+l7XTpmz6rNE+4xMMWbgFPi46FxHgrU17HDgcHeBBXDeo4tZ6z1m51a2j/wBAwuisjIcoMcRoMo96ryS44KufyPXYH1bZXLXN+Jsb/UQEtZ2csrhw48NeONQj9MIvz/0o/qG71qK0F9dwxW55lywSyNo2MirC3ONrqNXbdHvLm6hc244jHQCYYZ/EDAEb6KDQk0REAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQFI0S8lu7Fksgo9wGYd+9b6xW8EduzlxjAYAUwWzEwuOxSXI/VczmRxAYe+4+GA+1aQhLhs2KyOtXyNo5lR6Fhj0PLdNnzua1uJZmJb6K0WN8btaZNaZVWseBq2Gk3MlHNjo38TsB/t4LDe6VqXMxgcWjFvL4h6lbA5esw7VPs1iJZX/ACLTMI5jqttfWzwc0jG1qGuzAZhuoVks7ttwytKPbg5vf2+Cv+pWUOoWj7WXAOxa7aWuGxwVCOnS2Uz4JBSWNxBps7QR4rLJTj8DoxZVkW0WRnc3MF4YHZsBSm1bEUTnRjt8Fv2umPcKyHIDt/FT2LLi3saOyRFPaOdze0AO3JNdWcHHLI0UxyjF3kNq2da6cjnbzLN+V7dsTiS0nuJ2FUi9EtrI6OVhY9uBaVPDoRykkb3WTM/5fAwelSem9TCCPlOaOW7Bw3UO0HtCqIfVDL6VKpGxrW9Gosk0TEhihu3iI/JdxRn8p3Hw2LaZcClFAxXJeMjjiMWu71vWd22tJBiMCFDq48yLJJyvtexc+n7rkcTjg7Bzf9t6scF+AeE4dm5UO2vWYUOzYFPWckzWZ5AWjCm/BTS7WhS+KtlLLfFOyQYYHsWZQMFxur4LejvXAUdiPHH0rprkT3OK+Fp6G3P/AAJP2XfYVEW125kJcY+ZBWjzTCvipUTxStLK0LqihUK3T9bgtZLaPlSRyd5zDtpWgxW2Pi09V03OXM71aitno9lPwNtkjba7ZlPypwC2v4XbPQtTV48sV1btwEkb2tHc9p+9YrqLVXxwM+kc0QNDSQ5ryThjge5edVuJ7i4zx20zG5A0h7CDWp7K9q0rTVNNfXw2ML5lxsmmtolNbrU+9A//AKmcdlw7+4xWdV7o+wvLHT5WXUZiMkmdjTTNlytGI3bFYVTO08t411NOzq69vjVk01XZhERZnQEREAREQBERAEREBhnbmZXe3HyVQ1KNlvf8p/DE5wcDsGQnt7tiulFD6voDdSEdJeUYyauy5iWndtCtRpPXZmeVWamql+BVLtzY9SibZMMxpgyM5iXGooKV3KT0zoznTG71f4yXi1YcMTWj3D2Kw6dpFjprC22ZxH3pXYvd4n7lIKXfpX4T1K1xTrfxnitkU7XetNP0dp07SYm3FzFVmVoywxEbnFu0jsCo13cX+q3H1WozGeQ+6D7rR2MZsCmupNEFlq0+QUjlJmj3CjySRQdhTRLOwfO832d0cUbpBHHTM/l0LxU0wygnAryc2XLkyPG3xhx5H1vZ9v2vb4FnpV5W6q0xL16JGlp+kTXIdJhFBHTmXEnDG3xPb4KXutO02HTgbQyS3bGNuXueC0OhLnRHKwVpQ0dj8JXu6sbjVQHWF1DcwRkMZbtH0/LLyTlEb8N24rYbHp1zq8ksFw9kdk36e5juGnkmBg+nfkljNGVYDQOHvJTDo1Cc6Kz/AI1+BOXuLWatza4Ta1KJ6REVv19U/A2eidTZNztMlAw+bE044bHgKwXelh7TysQdrHff965lY3/8r1eO6gfzI4ZCMwBGeOpBwOIq3tXWo5GSsbJGQ5jwHNcMQQRUELs7a3o4veunyPL/ADPbrHnWSv2Zly/+S3KrHo15LdOjZEYo27XuBa2nd2+SsNhpdtZNq0Z5Pikdt8uxbyLc8sKnfqJq00VjDoVi6l7q7uWSDiyAfxHO30OzwqriuPdU3usf8z3V4/NbTNrFA17Q7LCDRmQPqMaZjTtKA3b2z07RrFuoNiL5dOiEdu6rtr+AVYDTFz8cFX9H1nVom3usXcz5IWxmKFjicjriQgsDGbBkAqaLa/5j1blGKZkNwx2DhIwmo7CAQD6F7tmT9QXtpbTxRw2dpV7ooQWspXZTvQEv0dpT7XThcSguvNQIlkOJdQ1yA9/FXzXR7G2FrbMi3jFx/Mdqh9EtOZPz3Dgi2dmf+hWFAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQEDDYkmshyjs3rfZkYMrRQBYc5XoVUwSZS4ISvFEJQg98wBfQ/MtZxK9Rl23cEJPmpahDp9lLdS+7GKgbydwHiVz+wdd6jqD7mR7s0jszsSB4eQW71hqz7y9bp0Z+VAQX97yPYCpTp7S2QwNe/33Yrny25OEdmCipR2e7NyGBsbG7KjaVjuLpsbHY7PePZ3qSdAKYLTuo2ubkcyrXbQqtQi1Wm9VJEv1RuwHZhTvUDr89pNEGztGcYtf8QWfVrf6KfPG+jHYhrvYq5q7TLxOmbQ7qgKlU29TS7qlpqR0hyu4HZhu7VjEy8mO3b/ignxH3rFKWfAR+1Ufet+Jzu8f+5ssfxVW8eKPmtPG3At/F/SodjmN96UD1/YpKz1HT4R86QvpsoHH2Kro5lF65aw02SumzZ3A1xbQ5Vd9Nu45ocjxg7Ahc1m1jTnSZ4s8dNrmNq4+ReAtqDqyC3HD9Q/t9xh9IqVHC3RB5qRDfzLy67lgmfE0OdyyQHDYV7t7+7fM3O12XaB3qox/qIyNtG6fnoKBzpKeoMXl/wCpN7X5NlAz9rM4/aFPtWK+/VdPnB0iK4uSP4f2Lft57kDFop2VqFyr/wDo/UThwQwsG4iNx+19Fjd131hJ7smSvwthb7WErStY6mN78tqo7F9Ufwev+hPqXdgXGndV9ZSiv1cg7aBjfTQBa7tZ6nk96/uMd3OcB6A9XMoZ2s3Mvd6D96xvvJR7zgzvw9q4pJca5JTnX0hzbnzOP2lYfppnGr5Wknac1Sgg7RPrMcGMl1CztEj2tHpWfTtb07UXuit545ZWNzubG4O4a0rh3rizLNh96cNpsGVzj6QrV0BZTfz1ksT3mOFrhKaENLS0gA+ZCSIOoIiIQEREAREQBERAEREAREQED1VZNmsRc5autzUgbcriAfQVRPrpbO+juIhjA5r2jEAjeDTtGBXVJYmSxuikGZjwWuHcRQhcu1+wdZ3MkRxMLi2vaw4sPoK4O6pxyVutFbR/7lse9+EzVvW+DJqknC/023N/UI9Is7GOI3JmhlmddstYv4hY9reQ17z7lGk1qN6g7zUZ7vLA1oit2msVtFUNBO873O/M5YWWt1LE+aKF8scfvOaKiu4V2VVq6JdoZpJAQ/UWA8xk4AkZuIYzcPzBWpjtfZcanVn7rB2ai1nnzatV8349F8dzxoHQk9zluNWrBDtbbj33D8/4FfYoo4YmQxgNZG0Na3cA0UAXyKdsmzBw2t3rV1TU4dPgznilfhFGNrj/AELo/wCvDR2eiW7PA7nu83dXTu/9tVsjHrGrx6dBXB88gPLZ7T3BU2XU78vdI+5kzvxNHOa0eABoFtBr766dcXczSSeIVoe5o7B4L5qF7n/0dqQBslkbsaPwjvXnZbXzVea9/ax10x1WtrF8GP11pWvOz+59EjSiv9TlfRt3O1g953McPIYqxWUGm9QWwtNVg+omthRsji4Oy7PfaQ7xxUNZWck8jba3bifRTe4nsVz03TobCARMxecZH73H/bYnYe9bJyTftrRz1Onv1gx4lSF7r1UdPj5EHN+nHT0hrGZ4ewMkB/vtcsEX6fNtZRJaajJHTYHxh3kaObX0Ka1jqGz0xpafm3JHDC04+Lj8IUHbdb3jXk3UEb4zujJa4ekmq9Y8mUWuytha2zIQQ4gcTqUzHeaLYUTZdS6ReUDZuVIfgl4T6dnrUqCDjuOwoTJ9REQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERARTWehexQLXF/C/YcexemytfsKsDNmXhz15JC+eagk9MxxK19Vv2WFlLck4sacrfzbAPSsj35cAqj1pqJLorJpw/iPHqYou4TZfHXlZIgrN7pr7mSnO9zi9zu01qfWrhaag1rASe4BUm0d82v4qBTDLlrTU14cVxtuT0Uk1DLfHe8wbF9lfI73PQoG01N9AcGhSUepNI2qytPUzdIcpFA/UIXbdVYJxkjdG0xHaNvHSneq0LWN7RWdoJ7nk+mi6f1HbQalbcuctcG4xk4Oae0HaFRLmKO0cY5W8wDAPYQPSKLWl1EeBz5MVp5LWSNNlGP8XN+6favP00XxFw7+Ee1bj7ywDDlEmfc05Wj019i3dJ6el1IiW8kdHC7FrG4GnnsVnZJS2UrjtZwkQ309p+I+kexMloza3N+8T7Fe/8AkHR5IeF8kb9zs1cfPBeemen7XS7qc3DWzzxyFsb3CuVlARQHea4qry1NV2124+pSKQ5czIOEbXcTh6VkhdERXlM/q19q7Ey9gaMrgKqi9aynTryKexjjiF2HOeeWx3GwjHEEfFilcktIZO3da8vArj5I48eFldgDQD6KLyL3L7pP9kfYFJaDpTdSuTc3/G0nZsBPgNyv9jpOjwRgMt4x4AI8imFqRXt268npJzKGd07wyPOXuODW7fUs74LmP+LG5hOILzlPrV613RdPntJXwxiKVkbnNezhdWm4hUuHSHuPFjXenurqS+2tOjPkVuZcHPjbX8TwVNW3R2qSsa9sbi12ILYyRTuNVjstCdnaaYrq2j8z+W2/NJLwwBxOJwwU0yKzagzzYXjSc7uDnUPQuoO9+KX0NaPWVuxfp/cH3o3U73sC6Mi0kw+ZTrXoW3Yyj4mAna57nPd5AANVh0rSLPS4eXbtxdi552lSCIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAtK80uwvWkXVuyUkUJI4qftDFbqKGk91PxJra1XNW6vxTg1oLK1t7cWsMTWQAUEYAy07wqx1B0LBdP8ArdLcba8YczSw5TXuKuCKQ22225b3koGk9Q61bXB03WLV8s8bXGO5jGXNT8Y3HwXi7vLiac3U7s0jsACMA2mwDsxV2vNPt7ote8ZZY8WStwcFF6nK7To+ZNDJKwfHEAR6K4Lyvyle6tejxUeTHvxpo1bxf7G2C1Kzy38/AppzzvyN8zuot61tXPcyCBuZz9g7+0rchvtM10ObYSD6qHbDIMj6dlDtVg0XTobKPMaOuX/xHbwPwt7lzdv2ubLZK+O2Gq+7mo+nieku8w4sPKsWyPRV/wDXQzadp8Gl2xc8jPSs0pNB6TsAUVqvUU0jTHYHlRnB1y7A/uNPtW11Bp895k5cxDBsiPu5hvNPaqzdQXNsa3EZLW7HGrm+kL3ceOtKqtVCWyPGyZbXs7Xct7s1Xxsc5zqPmccXONcT29q8PfHFTmQEV8Qadyym4jkjPzXc7ERxRggd1d1F6ZHM9jBcvMmXFrNor3966MeF2e2hyZ+6rjWjm3SNTAbeK4c10LXRxYFxdtP7AVz6Vk/0DrcVpA6jDjsfxUr4rS0zp+SfLNdgxxfDHsc4d/YFZYYYoIxHE0MY3Y0YBTmtjVeFdX4lO2pmtk96/oq1pXxkyoiLnO4IiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvLnBrS44AYkoD6TQIoybUmvfy2A07diKYBXwz8JXoSTRmoKr1t1lp8gHOjkidvNA5vqK3YeqNIlOQSHMfhyu+5NS5MtvpQOLHvWxBft2P2qE/nFpWozPb4H2rbhurCdtWytBPwnA+goRBKS3ELhXMufa/cC41qfHhjIZ/UFD61caQOwbK2u4VBVc17pXUZbuS909zZGy0c6I4ODqY03EVVMibRpiaq9SNjhO0bAAsjnPaTmxwqQs2nWeqt+Vc2b8PiaB/0etZrzTbqDikjLQ7YVzOrW51e4vExslIbWqyi7kaNuJ2LTyuGUfhxoveNOY7YPdaogtzPd1cvdHidqrGo1c4lWF3EFFy2fPuRGfcHE7w7PNWroVtqiM0rTjdXTS9tYWYu7DTd6VeLON+Zojao7T7drHAsGGIp3bFYLNzY/dwO9Re0uCcfoUrc9OMkArO9sTThmcQ0ekrUjBkvJeQ/mBxHEMRspgd68dQNbPaPzOq5uNfYFsaVAG5Xt2FRCLrNaHsb8On41e4V2muCrHWcJutSs7JrTlia55du4yB/uq4BzgMAM2wOUVqGnumvI5WCro20PjWpUtpaozd7XcWehE6Zp0kEQawe6p62gungCmHas9rbZW1cMh37lOWOnueBJKeHcN5CVpyfxFu44KIWmxFHT5HxOjY0yPcCDQV2ilVrwdMmtSw+GU1VyAAFBsGwL0tvZqc/+VeZRB2fT8bADJw920qZYxrGhjcA3ADuXtFetFXYxvktdzZyERFYqEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAF5c1rgWuFWnAg4hekQFT1/oi2vH/V6cTa3jDma5hymvcQouz6qv9JmbY9Sxua0HKy/YDTu5gHsXQFpalpNlqcJiuow8HYd6mfEGOG7t7mFsmZs0L+JsrOJpHbht8lpalc29m9okY4xPrmfSre7Hs7VV7vRdd6SlddaQ43Gnk1ktXkllO0fgKm9D6l0vXI3QN+Vcj+LZTYOrvLe0eCiycaE14z6lKNS/s7UPZPZsbllqHZAAK7QfNSWi21hERJMRJNtaT7rfALVv9GnhzS6bVzBVzrZ3rLP6FH28j5X8tjjFI33o3YOCpfusyqqbJbx1L4vx/au9ssu1nsntX5F8a4OFW4g716Vftbu6iaASCFIx6hXbRRXInvoTbBZbam+iwsnY7bh9iyrRNPYzaa3PqIiEBFjfKyMVe4NHaVqS6pE3BnEe04BVdqrdlq0tbZG+sL7mFho5wr2KGutcjYDnfh2bAsFtdPu/nuGSL/D3F3f4LO2dbJG1e3e9n9Ce+sZXZh2rKx7XirTgomOSuxZmzui4gCe0KK5X1IthXTck0WGC4ZOzMw7MCN9VmW6cmDTThhERAEREAREQBa9xO2NwY7ZtJS8ufp4S9ozvPuM3kqnX9/qXNL7hrmB2zDBSkCzyi3dx5mgjecAiqmZ2oxcpslHtxaitBJSnWJYS1zaEVBGw1W9oml86Z78tTg1rdq63c2FldjLcwMlH5mgnyO0LUsOn9N06Z81qwsMm1pcSB4V9qjkJKzD07fUBbC4V7RT7Vl/5Xv3bYsPFv3q6ooknkyow9KXW8Nb4keyq24um7mPZIGnfRzh9gVjRRJHJkOzQn5aSTkjsFT9pWzDo9jGMYxITtz0cPRsW+iCWVPWOjmSEz6dwnaYDs/dJ9qq01lPG5zHsLHtwc1woa+C6qtW606zvBS4jDyMM2x3pCztiT1WhrTM1vqcvERxFMBtWvbwF5llaNrqD9liumqdIytDpLF2cEGrHUDvI7FF2+l/Tt5e1zOFzd9e8LF1a0aOmmStlMkdawZH0pgeJvgVJ8ouHD73p+1fG24aaUxb7v7JW0xoYMdipBLsRWpWzzAyv+Y3N6aYresIHRMq2tOxbD2MmZkpgVms43tGR7fytO891O1SlqVdtD5E6eT4cu7vW9a2Vw/AR7drjUN9O/yUtYWLbdmdw+a7b3dy3VvXF1bOe2XwRrQ2VvEBwBzhtcRU1WyiLVKDFtvcIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgI/W7d9xps0bJDE4APztqDwHNux3LmepWDHz5pj9NeNNYruHhaTuPB7hr2cP8AeXWyqrr+jRtBLG/KdUtpuO8KluVXyq/iuhtidHNLrfVPqiB0nrW7097bPqJhfEKZNQjGIHwGRjNvc5qtNzY2GrQNuYntJeM0V1DQ7d5pt8lQLq1mtW0a3nWmPynbjvyH4Xdq86bd6jpD3XWiTZoTxTWUuDKbyWV4P2m8P7KVtW+mz8Cb4cmL1LWv9y/cm73UNe0a9ZaXFuLqOSvKnaQA4DacSAab8VY7G7jmAErHQyEZg1xaQR2gsJB9K1tE6o0rXG/TuAt71vE+ynpWtPeZ+LA7l51HR72B/wBRpBr8TrN+zvLDu8lS+NrVF6Z1bS2j8SX5zR7prRbEF1TAnBVqG/z4UMUzaF8D8HD7x4LfhlmczmBriO0D7FVWZe2OrXiWNj2uFRsWnfanDasNCHSCtG7q96gLvXMkDg12VxGIrQ+aqlz1DI4Hi21Km2Z7JFK9trNnp4E3ea8wXBdJI6QnY3Zv2HeB4LAzU5ruTlW+7FzvhaO8qu2pvdSucsDHCPMBLcUJaytTSuyppgrFHHDbRNghGVrcTvJPaTvqsbT16nR6UjchjtIjV4+omGOZ/u17mbPSsk2pFvxAv3Cqj3Tho24b1hs4Jby7JAP08fvPrhm3NHfvUbEb6s3PrL+V1WvICl7B80jKSP4xsdtWuIGN3gAYL79UYRlZEX/mREPU32vltpc7TjvO7wKmbeUTRNk2Zt3eqj/MH5+JpB7D2KxaNMJbQkHBry0DyBp61vhtLa6GGeuk9ZJGoX1YnSUXkTLog5jOvhK8Elwo05T27VhkimdHQkOIxB2IDZBWCS9t48+dwaI/eJ2BQ95dajp7+Y1pdCcSMVqtvGXZfPD80PqZrc+9TfTtCniDz1HqV4Zre508c62YOJzcRmqag9mCy2d5aaxbZf8AGaKOYdtVGXLptLH1toOdYSYTRHEtrueEtrW2u5G32kSZXH34a0c0qYJNa/06e0lzxVoMUVlbWSMMnDedscMD/sUQSTyIioQEREAREQBERAEREAWtcWNrc/xomvI2O2O/rDFbKJATgiZOn7ZwrE90Z3Vo5az+mnOOM9R3tp6qqfRVeOr6F1kuupGW2iWsDeKsh78B6lust4IzVkbWkbwBX0rMilVS2RV2b3YREUkBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBeHsa9uV4BadoOIXtEBW9c0i3iiMzG1je5olZtArgHDftwVK1zT2wRc2BxhfHxRuYaOr2g7V0bqF4ZpctcczmCn74P2BUnUnRuiEY2uwA27VzZUlbQ68F7cdXpJXbmKNzmx3Y5NxHQx3cfAMwNa8A4Ca/CMv5fiU9pPWl9ppba66DcW4pkvmULmiuBeBUO/aaV9Nra3dmI3Y5cGu3gdhUL9HNG1/0558EbiJIa1oaYkEYtOO5Xpl6X1Xj1JvgpfXH6LdavZ/8Ag6Fc2Wma5bMuInh9eKC7hdxA9pI296h9b1fVLBnKuWtt2HhbKMYnAfgIVS0+51DS5nXeiS0aOK4spPdpvqzy95v9lXXQurdL1xv0lw0QXn+JaTUIJptYfi8lpaia5VfzRjXJbHbjZTHRlEfdajcvd9O18jHEnP7rdv4zgskFhaseJdTnzgYmCHDfsLzjTtoFaup+mb7l/UaMzOxoJktR7+ypMY2O8lze4upnPLX1a5uDmnA1WDo0zrplx2UvXyL3c9Vad/K2WFnGLeOAh0TG0phWtTtNa1NVHfzqPJmc7FU8yHtUhokrP5hBzxmjzVodlQDSvmjq93qG8f8ASo8i4WcE8obeXgyWooRDjneO/wDCpN95DaO5DA1lBmDG+7jiadoxWk+65mZoOB2laua6v43WTGN5MZA+sdg6KlTRj/i2+6sWnuN35G//ADAzXIibxOpUgY4d6koJGhwG87Qo2FtvZw8q2q5zqZ5nYuce0rBJqEkA+Xi78SlaBqSzTRWzmVcNq3tEYyO3lDTwmUkf1WKkQ67PXLIM3erZ05eie1kI+GTEfuhbYdb/ACMc6im/UmnFecoqvPMB+5emkErqOQ9VovoeV8w2rySgM2ZrhjsO0KOutAsJ3maJptpx7ssXDj3t2H0LbzDtTmU8BiVAIuXS5zbuike24jkwecoY7x71VJOl9QhnL7S4hYPwue5pp5Aq429xK51GkuaPedu8l9l022me4nge7i7lYEFZWGs27RXlTdoY/H+2AilZNLmixieTRFIJ9ERZgIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiA1b60beWr7dxy59juwg1BVM1HSpLS4a2cAtOLXD3SO5X1Rms6Yb+FoYQJIiS2uwg7R6lnlpKlbo1xZOLhv0soV1kgicWbXYNGziOxa9o50XDlxFOICnFTE+alL/SZ7WbNcMIy+6do8ty1pQWirR4Lm1nU6Vt4yVnqe4c0s5HypWuD87OFwINQQRiCDitCC/huw1l8OTO2nLu4+HHteGDD9po/dUlq9o57Hyu37D9yjW2R2UXRjvxWhTJi5OWW3R+s9R0ost9YBurM05d23icG7i+lQ8eCtrLPp3XG/W8iC65lDzsrXnDe6oxXL7bn21YqB8LiS6F2La0pUb2nwW5YyX2nSG80SUs+Ka0fiKAVNWd34m/2VpNb+TMLY701Wx0Ky6V0eK4lln061dC7KIzka4VGbOSCKCuG5Sceg9PAVZptoOwiGP7cigOnet7PUSLef8A0l7sdDJ7ru9h+JWTE8UDqHGrK8J8CpSS0aKOzeslR1jpX6GZs8NyfoZH5XROrzG1BIaHdmG9YZHjIIoW5I24BowCtt1FFf20lpOC3NTuc1wNQ4eBVQvI59LldHetxcCYpRi147R39qwzY4cpaHThyyob9SPBqG95WhdyZTSta4Dx7FifqN7eXItLGEvkfg0b/RuHiVsRGMzS20sdLm2IY5reINwwIOFarPg4k2lddzSkOTEnFWnoe45lveR/hka4eBbT2KrXsbjNy425iTRrW4mvZRWfpTT59Pe587uK5a0OiGxtK0BO84rTEnykyztcWizGQ4NG0rahGFM2am1UP9Q9Y1LS/pIrN/JE+cmXvZloPWtD9PepdWk1n6C7ndcQXAcW5sS14qSQezDFdJyHTXl1NlfUsGapxafUsz5Wsa57iA1uJK0G61pskrY2zNdI7FrQRWnbStUBtBzVi1G8t7SxmnnJbExpzOALsDhgBjvWdr7d+/atbVIIp4Gw5srXGrj3AbMPFAV5nWkTzk0+zfKNgdIQz1Cq3Ga5fSxO+oszaye9DK12djnbmE0GUndVab9Ohtn/ACR4qT0+UFjopMWuFCFINnTtbhuWNEjgHnaEUG+wfa3rom4NOMZ/KdiK0IF5REWQCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAwXFtDcRmKdgew7j7FDXXSsMgPIkyA/C7EekKwIq2pW26LVvauzKTedHXskTo8jJWkggh1Dh4haD+i9TaOC33195p9q6Kir7VfMv79/I5jL0fq7an6dxPdR32LRf0zrFu0zut5IgziMlCMtN9dy64vDmte0scAWnAjuT2l4sLPbwRxqayhvS2OajLg+5O3AZgK8dN/wCYKR0vqrVdEe221UOurT4Z/ee1uypOx6z9QaQLLqWGGBhZAZI3xdhqRUDwOC2BpmdjopmB0TqnKcce0HcfBXo3EPWCMla6OukqS12GqWOqQNngkEzHYte33q9h/pWa7hjli5c7GzQu3OAc30Heucy6LqujTm90SRxbtdF72HY9g979pv8AZS//AFD1jktt44hZTjCWTB4PcA8UA8VePPTzMy9W9hZ2Yd9JCyLPi4tABPidqjbnpyOe/dfQudDLJhJlpR3pUZofXEVy1sF9lgucA2Q8MT/P4FMSdQx5uWJYWu3tzszeiqWp0a06E1s909fM8w6bBbPq1nH8TjxO9O5ZwC01G1uIKr93ql6bx89uQM1AC3ZQDsW1bdRj3L2Oh/zI8R5sPsKiI2JlvcnNS0ux6h076W8YC1tHNOxzXjeCtLQektN0B77i3zPuXDIJZOJwb2DsWxaXtvN8y0lD8uJA2+Y2rcN0HfxBs+JCCL6tdfSdPXrLSvOLKim3LUF4H7q5BaSXcd5FLA5xuc7SzHizk7Kba1XdczJBRpDg7CnctO30DR4Lw3jLWNtxi4PyjNXtBQEjC0CFgeOKgLvFQ2uzB1xHAy5+nDWkuGzAnv8ABTBBKreo3kQnnkbjMXGNo7hhgpQMtuWYxxcy7dTF5ytb6arZjY6E5nvbmdtbvWtpenR8sGVodXE+J2qUNtDlwbkb+FuA9Gz1KxB8e/nx5OHnNqY3OwGbsKLUuqwcTHA7w33Xd3ciAt6IizAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQGvcWVpcuY+eJsjo8WOIxB7ivn8vsqU5TfQtlEBpu0uxd8BHg5w+wqO1Ho/QtQb/AKiA5/8ANBo7zO/zU6iAozv0q0l0lfqpmxH4GhtaftOr9i+ah+l9jJCwafcvZKzAunIeC2mzAA1V6RTLBzJ36Za3HjBdQeOZ7T/cXz/kDqxmy4jf/wB64/32LpyJyYObw9G9Yxua5k0Ebm7HZqH+yxWLTdG6ga3JqcttKPxxFwd5jIAVZkUSJK9NY3EBqW8P4m4hYhPO3YagblZlqXGn287HNoYy74mYH7kJkrt1rzbarXMzyAE0biAdwPYquzU9OFy03L3RUNXZgXY13UqrRd9MXEZJjHPYa4g0d5g+xUvqDTXW8pNCO44GvYrIFzstT064a0QTMocGtrlPoNCs1xO8DhXP7ElzG92BUrBqV5bjltfnj3MfxDy3jyUyIJhz8z+Lai1LfULebB3y5TsB2eRRSQdGREWYCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAKK1rQbLV4SyYZJKUbK3b5jepVEBzlvR+qafcfw/qITsfFj6W7fUj+ntYne5sVg/ID75c1h8QJCKroyKZEnL9Q0LUbBjXXcWVrvjBDm17CRWhRdMlijljdHK0PY8Uc04gjvRJB//2Q==" alt="" height="301" width="452"></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> شما میتوانید بدون اشغال حجم لپ تاپ ، تبلت و یا تلفن همراه خود تنها با نصب اپلیکیشن جذاب <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپیدو</b></span></a> تمامی فیلم های مورد علاقه خود را تماشا نموده و یا آلبوم موسیقی مورد علاقه خود را گوش دهید.همچنین اپلیکیشن اپیدو شامل فیلم های اموزشی بسیار مفید برای کاربران میباشد و کاربران میتوانند در هر زمینه ای که علاقه مند هستند به تماشای فیلم های آموزشی در آن زمینه بپردازند.از مزایای مهم <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپیدو</b></span></a> این است که این امکان را برای نویسندگان و کارگردانان بدون آنکه هزینه چاپ و تکثیر بر آنها متحمل شود آثار خود را به راحتی به عموم ارائه دهند.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">محتواهای اپیدو به دو دسته رایگان و پولی تقسیم شده است. در قسمت رایگان اپلیکیشن اپیدو کاربر قادر است بدون ثبت نام به صورت رایگان از این محتواها استفاده نماید اما برای خریداری بسته های غیر رایگان کاربر میبایست ابتدا در اپلیکیشن عضو شود . برای این منظور کافیست شماره تلفن خود را در <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن اپیدو</b></span></a> ثبت نمایید پس از آن از طریق پیامک رمز عبورتان برای شما ارسال خواهد شد و شما می توانید با ارسال کلیدواژه (111) به 307000 عضو سرویس <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1001.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپیدو</b></span></a> شوید.بسته پولی ماهیانه مشترکین اعتباری به صورت روزانه 400 تومان شارژ میشود و در صورتی که درخواست غیرفعالسازی کد(222) به&nbsp; 307000 دهید، تمدید خودکار شما لغو خواهد شد. در حال حاضر، قیمت بسته نامحدود ماهیانه 10،000 تومان برای یک ماه در نظر گرفته شده است. با خرید بسته نامحدود تمام ویدئوها و موزیک ها به مدت یک‌ماه برای شما فعال میگردد.هزینه عضویت ماهیانه مشترکین دائمی پس از ارسال عدد 1 و تایید به منظور پرداخت از طریق قبض یا اعتبار سیم کارت پرداخت خواهد شد و هزینه عضویت ماهیانه مشترکین اعتباری به صورت شارژ روزانه 400 تومان می‌باشد.<br> </span></p></span> text/html 2017-01-18T05:59:18+01:00 best-friend.ir سامان حسنی اپلیکیشن زعفرون جایگزینی برای کتابهای آشپزی http://best-friend.ir/post/112 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">اپلیکیشن زعفرون جایگزینی برای کتابهای آشپزی</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"><br></div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">یکی از مهمترین اصول زندگی هر انسانی که بر روی طول عمر وی موثر میباشد تغذیه سالم و رژیم غذایی اصولی است.بنابراین خوردن غذای سالم برای هر شخصی یک اصل مهم میباشد.اصولا آقایان مجرد به دلیل کمبود وقت و همچنین تبحر نداشتن در آشپزی از روی ناچاری به فست فود پناه میبرند.مصرف فست فود در برهه زمانی طولانی موجب آسیب رساندن به دستگاه گوارشی و در نهایت به خطر انداختن سلامت انسان میباشد.بنابراین برای آقایان مجرد و یا اشخاصی که تنها زندگی میکنند لازم است تا حتی در حد ابتدایی و یا اگر بیشتر علاقمند بودند به صورت پیشرفته آشپزی را یاد بگیرند. برای حل این مشکل استفاده از <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن زعفرون</b></span></a> به این گونه افراد</span> <span style="font-size: small;">پیشنهاد میشود.</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br> <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjA3NzVCNjk2Qjk1NDExRTY4QThFODI1OTFEQkI1QUNBIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjA3NzVCNjk3Qjk1NDExRTY4QThFODI1OTFEQkI1QUNBIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MDc3NUI2OTRCOTU0MTFFNjhBOEU4MjU5MURCQjVBQ0EiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MDc3NUI2OTVCOTU0MTFFNjhBOEU4MjU5MURCQjVBQ0EiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAtwABAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAQFAwYHAgEBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAACAwQBBQYQAAEDAgMEBgUHCQcDBAMAAAEAAgMRBCESBTFBEwZRYXEiMhSBsUJSM5FyI7MVNgeh0WKCklODVBfBsnMkNDUW0kN08OHCZKJjNxEAAgECBAMFBQYFBAMBAAAAAAECEQMhMRIEQVFxYSIyEwWBwVKyc5GhsdFCNPByIyQV4fFiM4KiUxT/2gAMAwEAAhEDEQA/AOqoiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAoud/uve/wvro1yqgXVed/uve/wAL66NcqWXceJdD6D0X9vP6j+VCg6FIsgKyYdCjqTZbZPQqXkeqsyTQdCUHQvqKBIhXYHH2eyFhoFmu/j/qhYVNZEXmfCB0KxiA4TMPZCrzsVhF8JnYFxiJ6oOhfHAZXYbivS+O8LuwqJIrABTYvtB0INiKZAyWwHHbh0qdQdChW3x2+lTlFkonyg6FHvQMrMN5UlRr3ws7SizOvIi0CUCIpECXZgcE4e0VnoOhYbP4J+cVnUXmTWR8oOhV8wHGf2qxCr5vjP7V1HJHigSgqO0Im8doXSJZEDoSg6F9KKBMxXAHAfhuUGg6FPuPgP7FAUkRlmKBZ7IDiOw3LApFl8R3YuvILMlUHQlB0L6igSId4BxW4eysFB0LPe/Fb81YFNZEXmfKBdX5J+7Fl2SfWvXKV1bkn7sWXZJ9a9XbfxvoeX61+2h9RfLIvERFqPngiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiICj51a53LN41oqTwqD+NGuW+Wn9wrqvN/wB3bv8Ah/WsXOVk3LpNdD6L0RV20/qP5UQPLT+4VKsba4Jkow7llUrT9snoVKdcD05d2La4GLytz+7KeVuf3ZVgi7pRV50uSKG8trjj+A+ELD5af3Cra9/1H6oWBcrTAtjik+ZANtPTwKxitbnhM+jPhC8HYrSL4LPmhFiRuScEmuPMgeVuf3ZR1rc5XfRnYVYr47wO7Cu6UQ86XJGuC2np4E8tP7hU4bF9UdRdpRFtba447e4d6n+Vuf3ZS0/1DfT6lYLqVSuc3B0VMq4ld5W5/dlffsPV78Us7YzGI9/vAUrs2qwWxcm/Fu/1PUpwgnJLHEzbndztWZzSi3GmdedDTP8AiHM/8gf22p/xDmf+QP7bV1tFf/8AnjzZ5f8Amr/wW/8A2/M5INI1Ox+hu7cxSu74bUHu7Kp5W5/dlbVzZ/uzf8IetUyzzglJrkz1rG6nO1CbUU5KuBX+Vuf3ZVdNbXHGk7h8S2EKtn+PJ85RaoXwm5tp8ORW+Wn9wp5a4qO4doU9N47R61zUWaTKbW5/dlfPK3P7sqxKKWlFPny5Iqrm1uOA/wCjOxQPLz+4Vf3P+nf2f2quXHgWQetVfOmBB8tP7hUiytrgyOow+FZ1IsPiu+aidcDsu6m1wMflbn92U8rc/uyrFF3SirzpckUd7bXAlb3D4VH8tP7hVvf/ABW/NUdcrTAtj3km+JA8tce4V1Pktrm8s2TXChAkqP4r1ztdH5S+71p2P+serts6zfQ8z1tU20PqL5ZFwiItZ86EREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU3N/wB3bv8Ah/WsXOV0XnJ4Zy3dvIqBwtn+LGuZedi91yybld9dD6L0R/20/qP5USFKsNsnoVb52L3XKVYX0QMndduVCwZ6VzGLSxZZoo/n4vccnn4vccp1RR5c/hZhvf8AUfqhYF8vL2Iz+F3hCweci91yg1iaIYRSfBGc7FaRfBZ80KkN7FTwuVlFfRcJncd4QuxwzI3U5JacSWvjvA7sKwefi9xy+Ov4sju47YVKq5lPlz+FkIbF9UcXkVPC5POxe65QozVVE20/1DfT6lYKDoTftHVYbKL6N8gcQ9wqBlBO5bZ/w++/mI/2T+dWQhJrBVxMW63Nm3NRnNRemtHUoVsXJvxbv9T1LH/w++/mI/2T+dWmg6LPpj53TSNk4uWmUEUp2lW24SU02jz95urE9vOMLilJ0oseaLhERaTxTTubP92b/hD1qmW2a1y/c6jei4imZG0MDMrgSa1r0qD/AMPvf5iP9k/nWWdubk2lxPc22728bFuMriUoxSaxKHeq2f48nzitw/4fe/zEf7J/OtM1KRtrqNzavq50MhY5w2EqqcJJKqob9puLNyUlCak0qulQm8do9aj+ci91yediqO67aFCjNlUXxXxRzfxe45PPxe45TquZl8ufws93X+nf2f2quUm5vojA/uu2f2qv87F7rlF45F1pOKaeGJIUiw+K75qr/Oxe65SbG9iEju67wrizJTxi0sy0RR/Pxe45PPxe45TquZn8ufwsxX3xW/NUdL69iMre67wqP52L3XKDzNEMIpPNGddI5S+71p2P+seuYedi91y6dye8ScuWbwCARJt/xHq/bLvvoeZ62/7aH1F8si5REWs+dCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgKLnf7r3v8L66NcqXVed/uve/wvro1ypZdx4l0PoPRf28/qP5UFJstsnoUZSbLbJ6FQ8j1VmSkRFEmQrv4/wCqFhWa7+P+qFhU1kQeYOxWEXwmdgVedisIvhM+aFxnYntfHeF3YV9Xx3hd2FROlaNiINiKZAvOSPvRafNk/uFdWXKeSPvRafNk/uFdWWrb+B9T5/1r9xH6a/FhERXHlhERAEREAXHOYP8Af9R/xz6guxrjnMH+/wCo/wCOfUFRuMo9T1/RP+27/IvxICbx2hE3jtCzHulmUQooFhjuPgP7FAU+4+A/sUBSRGWYUiy+I7sUdSLL4juxdeRxZktERQJkO9+K35qwLPe/Fb81YFNZEHmF1bkn7sWXZJ9a9cpXVuSfuxZdkn1r1dt/G+h5frX7aH1F8si8REWo+eCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgKXnJgfy3dsOAPC2f4sa5l5OP3nLp3N/3du/4f1rFzlZNy++uh9F6Iv7af1H8qI/k4/ecpVhZREyd525eVK0/bJ6FQsWencwi2sGe/Ixe85PIxe85SEU6LkZ/Mn8TKm8sohP4neELB5OP3nKfe/6j9ULAoN4miGMU3xRHNnFTxOVlFYxcJned4Qoh2K0i+Cz5oXY45kbrcUqYYmHyMXvOQafC5zWFzqPcGnscQFIX1nxI/ns/vBSouRT5k/iZdD8NdHp/qbn9pv8A0p/TXR/5m5/ab/0rbm+Edi+rZ5UPhR87/kN3/wDaRrmkcj6bpWoR38E0z5Yg4Na8gt7wy7mjpWxoilGKiqJUKLt65dlquSc5JUq+QREXSsIijzahY28rYZ7iKKV3hY97WuPoJStMzqTeCVehIREQ4Fq99+H+lXt5NeSTztfcPL3Brm0qejuraEXJRUs1UttX7tlt25ODao6Gof010f8Ambn9pv8A0r4/8NtHa0u8zc90V8Td36q3BeJfhP8Amn1KPlQ+FFy9Q3dV/Wkcv8jEa952BI+Q0X3yMXvOWcb/AJzvWV9WOi5H0XmT+JkK5sYhA/vO2f2qv8nF7zlc3X+nf2f2qtUXhkXWm5Jt44mDycXvOUmxsojI7vO8K+KRYfFd81cTxJTwi2szL5GL3nJ5GL3nKQinRcjP5k/iZVX1lEJW953hUfycfvOVhf8AxW/NUdQbxNEMYpvNkfycXvOXTuT2BnLlm0YgCTb/AIj1zhdI5S+71p2P+ser9s+++h5nra/tofUXyyLhERaz50IiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiApub/ALvXf8P61i5yuh87Oc3li8c00I4VD/GjXLfMT++Vk3KrNdD6L0R020/qP5UT1KsNsnoVN5if3ypNjc3FZO+dypSpienLvJxXEu0Vd5m4/eFPM3H7wrupFXkS5o93v+o/VCwKNeXE/H8Z8IWHzE/vlcpXEtjgkuROOxWcRHBZ80LXH3NwGOIea0XVtJ0XSpdLtJZLZjnvhjc5xrUktBJU7Vtybo0ZN/uoWIwck3qbXdNPqOlfWEcSPH22f3gt5+wNG/lI/wAv51gvLDlrT4hcXkUMEYIo55piMRTHFW+RJYtowL1S03RQm2+CS/Mtm+Edi+rBZ3lpewCe0lbNCcA9hqKjcs60o8VpptNUa4MItc5l5xt9Gk8rAzzN5TM5taMjB2Z3dJ6AqGP8Qdahe193ZMML9go+Mn5rntoVXK9CLo2abexv3IKcYqjyq6N9DoKKFpGrWer2Tby0cS12DmOwcxw2tcOkKapppqqM0ouLcZKjWDTC5JzFa3bNcvG3cUj5ZZXGN2Vzs7Ce5kIB3Lpur6vZ6PZuu7txy1ysY3Fz3HY1oWly/iBq00hlt7CPhRneHvLfnOa0gKjcODpFyo88MT0PTlei5ThbUotaauWnHsZuPL0V5DolnFe18y2JokzYkYbD1hWK17lrm621txt5GeXvGjMI65mvaNrmO30Vzf31rp9pJeXbxHDEKuJ9Q6SVbCUdKadUlmZL1u4rsozjpnJ10r/lyJCLn9x+IOr3ExGnWbRG32XB0j6bswjBDVZ8s8xa9ql7Pb3tuIWMhzxuEb2d+tNr1FX4N0VX7C2ewvQg5y0pJVa1Ym08eAS8EyN4v7vMM3ybV9l+E/5p9S41N5zz0gk4v2lxjh3uLxM2FB/6wXY7YSG1iE+MpjaJa+9TvflS1d16lSlDu62i2/lvXr19lMuXYc4Dm44jxO39ZX3M3pHyrfvsXSf5WP8AZT7F0r+Vj/ZVfkS5o3f5a18E/uOe3Lmm3eARs/tVct85t06xteXb2e3gZHKxrcr2jEVe0LmouJ6DvlVXLbi6N8D0djuY37UpxTSUtOPRE9SLD4r/AJqqPMT++VIsri44ju+fCoUpiapd5NLiXiKu8zcfvCnmbj94V3UiryJc0ZL/AOK35qjrBe3NxxW98+FR/MT++VylcS2PdST4E5dI5S+71p2P+seuU+Yn98rqfJbnO5ZsnONSRJU/xXq7bKk30PM9bddtD6i+WRdoiLWfOhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQFFzv9173+F9dGuVLqvO/3Xvf4X10a5Usu48S6H0Hov7ef1H8qCk2W2T0KMpNltkw6FQ8j1VmSkRfFEmQ7v4/6oWFZruvHwa490bASsPe9x/7J/MprIg8zzJ4Hdi7Pov8As9j/AOPH/cC4w8OyO7jtnuldn0X/AGex/wDHj/uBX7fOXQ8f1v8A67X80vwKvnLXr3RLSCazax7pXlrhJWlAK4UWv82wanqVlpercJ0sJh+mZEC4Me+hzZRjQ9Ku+f8ATpbzRhNE0vNo/iPY3aWEZXU7FC5Y5y02LTYrLUX8B8DQxktCWPZ7JqNhXbmM5QlLTFpaeRk26cbFu9Ztq5chOSnTxUZF5XZqekaHquqcIxNLWut4pQW5nMrmeW7QMVsHKGt3mtadJc3bWNkZIWAR1pQAHf2ql5r5x06406Sw05/F44pLNQhjGVxpXaSrbkbT5rHQmGdpjkuHmbIdoa6gaD6Alt0moReqMY49RuU5WJ3rsFC5cuLRXPSka1ynbw6nzTdT39JJYzJM1jsQXhwYDT9ELfr2wtb61ktbmNr4pGlpBGzrHWFpnMPLWrWGqu1nQw5we7iOZH443nB1G+01w2hYRzpzW0ZXWAc4YEmKUV9GVchJW04zTzzpWpK9anuXC7YnGijFadWlwaPf4dSPj1O/tA4mLJmofeY7ID8hVvLzXds5qboYt4zCXtbxsxzULc2ylFS/h6SdavHHa6EuI6CXiqia7cz2nOc91bM4s8LmOjjoTmOWmwYqMZuNqLT/AFfcWXLMbu7vRlFN+VVVw72CTJn4gvfLrVjayOLIAwEHoL3ZHO9AW8WljaWdsy2t4mxwsGUNA9a5prWo6vrfCN5pzmPhrlfHHJUtdtaat2KZYc0812Nu238s+5YwUY6WKTOANxIbiuxuxU5yabUsnQjd2l2e3swjKKduuqOrB141PvMlvFpHN1pNYtEXEdHMWNwAcXZXU6nb1ZfiXNK21sohXhOkc53QXNAyrXdVvdY1W+hvrmykZLAAGNZG/KcpzCtWqTrGt65rNqLa800tDXB7JGRyZmkdFW71BzVLiVVqdY4F0bM9e2nLTJ2k4zepV7OtDeeXdPs7LSLZts0UkjbI+TaXueA4uJVnQDYFzPSde5m0mHy0FvJNbjwRSxP7nU1wGzqWy8scxa1ql/Jb39p5eJkedr8r21dWlKvAV9u7F6Y0aeWRg3Ozuxdy45RnGrlXVj9h5m5kkZza3SPJwlpe2PzJP0lCzP0Lalz25/8A6Mz/ABmfVLoS7ak3rrwk0R3luMFY0qmq1GT6hERWmQo+dfuxffNb/fauUjYF1bnWv/GL6gJ7rcBj7bVygZqDuP8A2Ssu48a6H0Pov7ef1H+CPqkWXxHdij973H/sn8ykWVeI6rXDDeCFS8j1FmS0RfPQoEyJe/Fb81YFnvfitw9lYFNZEHmF1bkn7sWXZJ9a9cp9C6tyT92LLsk+tertv430PL9a/bQ+ovlkXiIi1HzwREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREBTc3/d27/h/WsXOV0bm/wC7t3/D+tYucrHufGuh9H6H+2n9R/LEKVp+2T0KKpWn7ZPQqY5no3fA/YS0RFYZjbeUmtOlmoB+lfu61d8Nnuj5FS8of7W7/Ff61eLXb8Eeh85vH/c3f5meeGz3R8i+r6imZym5l5n0/l2CKW/ZLIy4cWNETC/YKnN8q0G75h/Du7ldM21vYHPOZ3AY5rSTvy7F1K5a11vIHAEZHbexaf8AhU4y8v3RkOctv52tJxo0BlGjqXJRjLxJMnbu3LbrCThXkzX7HmP8PbKZkwtL2eRhqwzsc8A9TdivT+LnLQpWK6FcG/RHHsUr8UCYuTrqSLuSNfGWubgR3hsK9a1aOuI+V3t9i7hc803eXkNfyJGMY4RSQuXblx1nJzfayJ/VvlvMW8K6zDEjhGoXn+rnK+XPwrnLszcI0+VWun2gHPGrzmmV9pagCg6ZPzLW49Nf/TAwf9w3THHD/wC2w0+RdIGDR+c+SdGvZbm1bfumuGkFsjCRQnMcoXl/OfJEmtfbZbf+ZjcHOaGHIC0UxC2e+si/njQ5wAGQWdzmw2kgN/tVdaWDm2fO7DQ+YmuHMNNmaIqOiNEqKidS17i65OWt6pLS3zjyPX9XOWKNPCuaP8J4Rx7F9/q1yyXFohucwxLeEahYLnTj9j8kxihNtdWhdhtDWiqtLCzy8+61PQFslnbgCmwgKRUQf6u8r5M/DucmzNwjT5V9/q1y0HBphusxxDeEalVT9Kkd+FothTii5Mlaf/Zc6i2bULUO5+0mcAZWWdy0imGJCArv6t8sHNSK57vi+iOHan9XOWQAeFcgO8J4Rx7F7sLAi05waf8AvXMpYaDfAw+srzcac5+h8nxt/wC1NZmQ0GzgklAQNP5h5P1bm23uYRet1KeVuRjmlsYcG5RmHRQLoy1uzs+Hz3qFx7L7C3IFNh4kw/sWyLiilWipXEnO5OenVJy0rTGvBLgERF0gfCARQ4hfOGz3R8i9IgPPDZ7o+RUHODWiygoAPpej9ErYVr/OP+ig/wAX/wCJULvgkadj+5t9fcaqiIsh9EQr/wCK35qjqRf/ABW/NUdVvNmq34I9D4ukcpfd607H/WPXN10jlL7vWnY/6x6u23jf8p5vrn7aH1F8si4REWw+cCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgKXnFzW8uXbnGgHCqf4rFzXzEHvhdH53+697/C+ujXKlk3C766H0Pojptp/Ufyon+Yg98Ky0S2uL4z+SYZ+Hlz0wpXZtWvLdfwy+NqP8P1KFuCc0uZs3t6Vrbzmkm40z6ofYes/wAo75Qn2HrP8o75Qt9RaPIjzZ4n+Wu/BD7/AMyo5Ztbm104x3MZikMjjlOOBOCt0RWxVElyMF247lyVxpJzdcAiIukDzJkMbg80ZQ5j1UxWofhc23boF1wHBzTqFzUg13tDf/xottnlhhhfLO5rImNJkc80aGjbWq1X8NrvT59GuWWckbi28uHPaygIa+QlhI620ogPf4niE8mXoldl70WXt4jdnoqqPnHnV+i32g6fb2/GjjEN0+R1e80tdEGM66OJ+RbLz+xj+U70PaHAGEgOFceNGN6nz6DpGpNsp761jmlsw11u5wxYaA4dWCA0CP8AEl8HNOryeRc6Ly+WJtCJA6AOc0yDcDmx6FTj8Qp28lCzFp/mDdAcYg8LKHcf9qraU6F1lvL2itvrjUBZxeavGGK4kLQS9jhRwd2jao55P5bOmfZRsIjZCTjCKmyT3gdtd3YgNCm/Et7+Z9IlbYvEBgaySOhMhNxSpZ05d3SoVp+JEzrHmR7rPvXPfhpsZxSIaSdmaq6k/l7RX39vqLrOPzdowRwS5cWtAo0fq7uhYo+VOXooryGOxibHqON00Nwfv9GOOCA5dd/iRMNK5fy2dJLOQSSuNQx4hOSkZ69/Qp0H4mFnNGq3JsXmE27mRx7JAYASDJ0A7+hdCfyny7Jb2ls+wiMOnuzWzC3Bp2ntqcTXaszeXdEbf3Goizi81dsMdxIWg5mnBwI2d7f0oDkg/EO5HJgsvK/5jzJbx6Hh5a8b9rGitpPxKfcc16TMLF7YvLtbKyhLy64aHkxjeBu6Vvn/AA7loab9liwi8nxONwqe371dvV2KS7l7RHX1vqBs4vNWbBHbyBoGRrRRoaNnd3dCA5hZ/iTMLTmMusamd5kgpWjM44NJewNr2r7P+JNxHo3LoZZ/SQPaZnOByvEH0IEZ/SGJ610mPlbl+KO9jZYxNZqRreAD4mNcfTiknKvL0ltZ2r7GIwae4utY6YMJOY07TiUBp+jc/Pv/AMQZLLyhjt7mJltHmBEjTHmlzvHXnI+RdGUCPQtJi1WTWI7VjdQmblkuAO8RSnqCnoAiIgCIiAKl5os7u7tIWWsRlc2TM4DcKHFXSLko6k1zLLN12rkbiSbjjRmhfYmsfyjvlCfYmsfyjvlC31FV5EebN3+Wu/BD7/zOV6zFLZXMcV43gSOZma12NRWlVA8xB74V3+I/++W3/jf/ADK1VZpwSk1yPd2l13LFubSTlGuBO8xB74XS+UHNdy7Zuaagh9D/ABHrky6tyT92LLsk+terNuqTfQw+tuu2h9RfLIvERFrPngiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiICi53+697/AAvro1ypdg5j02bVNGuLCB7Y5JsmVz8QMsjH40+atL/ptrH83B+y786z3oSlJNKuB7XpW6sWrEo3LihJzbo+VEamt1/DL42o/wAP1KN/TbWP5uD9l351sPKHLF5oT7p1zLHL5jLlyAimXtUbVuamm1RF2/3m3uba5CFxSlKlEq80bKiItR8+EREAREQGj/io18+mWNlxHxw3NxSYRmmYNbUA9IqtN5FsG6fzdZG3mlY17ntlbWjXMyOdR1Nowqt9/EPTNSvrGzl0+3ddutZ88kMZAkLS3LVtdtFrHKGg8wnmS2u7nTZrO1gLnySXBAqCxzMrW7z3kBU8yc0atzFfzwMlkZp3EdHDaR4Nc2M+N/vHMK49Svvw85q1b7UbouoTPvLWdrvKTSYyscwVyuO3LQHb1UVbzByFr+n6pJLpls+9sZJXSwGF1Hx5jmcwt7f/AFtV1yFyXqlrqf21q8QteE1wtrWuZ+Z+Be93ZUUQG93F/bW0kUUjvpJ3iONgxJcRX+xRJeYNObA97J4+MwEcJ7qUcPZcdyx6w/TLO4jvLyEEFrnOmqcDG0luVo2v6Et7jly2hjummOBs8TXtz4OLDsJDse1RbdWqpFTk6taoqnMkaffOuHzPe76AlptyRlJDm1p1rHFzBZOikmc9pijkcziMOYUALm/rGmxJLzSNRa6GR1WQ8OTP3mULzRlHChBWO+l0a3mt7WbhtDA4EZi3htLD3i1vTsqlXzQcmlVSjTm+bPo1uK6uoGafKJog8NuSBgGvbmaQV6vtftrWSjSHsjI47xjlDm5mBtNpcvWnanp87nQ2TWi0gbl4gGVuYHLlbhioMOq6DYOc+OMMjmcyON4Be59ThRprRjT8i5XDNHHJ0rrjjx4YcidBzBpsxgZmcya5jbKyFzSH5XbyOreg5i0owyTcXuQkB5AJpV2Rp/W2qFNq+khzrq4awXTWsoKuLg+tOH1UPQsmrX+jW0jvOMBiEYzltcxxq1mRu3bVNT5oeY6N644fwqkibmLT4bh9sc5mZK2HIGmpc4Vq3paN5T/kujk5Wzh0n0gDKGuaM5XN7Sdi8P1+yjLnTlkRY15Fal1G+Hd7TaFDdaZaadFMxkQjuXBxDnZal/ecakEkiqVfNHdbxpOP2ZGax17T76SOGFzhPIxzzC9pa5oaaHP0FWKh2t7p0k3l7WRj5A2rgzHAU2lTFJdak4t0xal0CIi6SCIiAIiIAiIgOb/iP/vlv/43/wAytVXR+auULzXNQiu4LiOFscXDLXtJNa1rgVTf011T+dh/Yd/1LLctzc21HifRbPfbaG3tQndUZRjRqj/I1FdW5J+7Fl2SfWvWr/011T+dh/Yd+dbny/psulaPb2Ez2ySQ58z2ggHM9z9h7VKzCUZNtUwM/qu6sXbEY27inJTToq5UZYoiLQeKEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAeXbPSPWvS8u2eketekAREQBERAEREAREQHxRXanZsnEDpW5iQ0UNSXH2aBZbu1ZdwOhe5zA7EPYS1wI3ghRbbQ9OtYWRQx5TG4vEv/AHC4kkkv241XHXgRequFKc2ZZtTs4mvpKx0rAaRlwBLh7Nd2KRapZvZbOdI1jrslsTTveBVzQeqixw6JpsRzcFshNcxkAdmLjUudUYlZpdPtpH27nNoLV2aJjcGh1KVoOiqd7sOd/s6ES31rTry5ZYyUF0Q54hIzUyHLiaUDl94uhC6mlklidPgyTiEEtAwygO8KlT2FrNHIzIIzLi6SMBr61qHZhvwWODSNPhiDDAyU7XySNa57idrnOIxK5R9hyk+Ol9piub/TfKtkAZLBdEBx8ILCcjnnDY1YNGZoL7J9/aUfFM76SafFxLe6A4ydG5WhtrdzcjomFoblDS0Uy+7ToUO70KwvJY5JmuyRlpMLTSNxYczczNhoQjTrXBhxlWtIuiMZvNNvIbm3lyMggpRzX0FNrXBzaZcVm04WIt7cRsbG6RnEjYe8+ju8TU4r3NpNhMxsZha2MPD3RsaGteW7M4A7wXu7sILqHhOrHhRskZyvbT3XDYlH2BKWbSboRZtT0iKWUS8OsbmhzwAe8/Do+Vep9T09s0IHClEjiHPqKtIwBpQk1pRZbTSNPtLZtrFC0xtJPfAcS47XEnaV6h0ywgaBHCwObXK/KMwr0OpVO92Ck/8AiYY7/S7l73NMUjGBpMuBFSS2hqNtQqyW90pt5xre3dcySPcyNhP0ZkZhJla6oDg0DFXNrptla2/l4om5CczqgEucTXM7pKzC2t2lpETAWVLKNGGbxU6K70o3yDjJpVon0K+yl0V9xFJbOY26lYSI2HGhAc6oGGCtFhitLSFxfDDHG84FzGhp+UBZl1IlFNLGnsCIi6SCIiAIiIAiIgCIiAL4Ni+r4NiA+oiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDy7Z6R616Xl2z0j1r0gCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAvg2L6vg2ID6iIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgPLtnpHrXpeXbPSPWvSAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiqde5ksNDZEbmr5ZjRkTaZi0eJ2O4KVpeq2WrWjbuzfnjdgQcHNcNrXDcQuVVaHdLpWmBMREXTgREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAF8GxfV8GxAfUREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREB5ds9I9a9Ly7Z6R616QBERAEREAREQBfF9RAEREARY55WQwvle4MaxpJc40Ap0rmHMWr67f3cLpZzb2zH1bDES1tAcHOO0qu7djbpXN5F1ixK82k6UzbOpr4SGguJoBiSehaRoXPrGvbY6qQXhxHmBuZ7LnBXXOWoutOVry4tnVfNHw4XD/APb3Kj0FTqmq9lStwalpaxrQ0DUdUZrd7c6y6jomOMUTHnwxMOOXt2qz5L1aOx1HIZmm1uqNc1pr3z4HOA37lqeh3dvJMdPuImSW87KRMeaN4jMQS7rV4z7O01krgIpmOIcGkESRk4BocMKdBWbwycpNp1wN7ScFFJSi40Osr6qflTUTqGjQyPlM00YySvO0uG9XC0p1VTz5RcW0+AREXTgXl72MFXuDQcBU0Xm4lEMEkx2RtLvkFVz60muL5/n9QkdO+5qYWV7rG7mgBRlJqlFWpZat661lSh0VFT6Xc3UMbIrkl8bW1c87WDcD0q3a5rmhzSC04gjYQuxkpZEZwcXRn1fF9Xlz2MpmcG1NBU0x6F0iekREAREQBERAEREB8QbF9XwbEB9REQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQHl2z0j1r0vLtnpHrXpAEREAREQBERAEREAREQHN+fdafe6zHosMp8natEl21hoDJWrWOI6ANipZdQkvLwwyANY4AAbaAdBUrm7Tp7LVNQu4o6G4mwOyoLRiAqHSSXXDeK+jAczgd9Nyw34vU5S4ZcfaettHFW0o48zb7Dl61ubyK1tfAe8ZXDvBvtK9/EGzm/wCJvitGtIhdETU0o1rhiFk5LtZDbzajKMpuHZYW9EbfzqZzfZSXug3McbywsAkoPaDDmy+miu29vTaxxc8cfuMe6u6ryXCDp7eJxhwdJJIY6MOByU9oe0KLYIGWOrxCC8hc+4Y05GxOyGQ0xzdfuqvdZ0zFjaSNqcOgblgs2300rWwBzJZiGQVw2mmYo8JLFd37cS5NODi64nRPw4M7Ibm2PeghDGtdTKQ6nhLekDat0UHRdKh0nT4rOIlxaKySHa95xc49pU5XpUVDDOWqTeQXl0kbfE4CnSQFT8y806fy/bZ53cS6e0mC2bi53WehvWuYya/LfXpuJ5XONyC4k1ADtzWj3RsUJ3NKdFqa4Flqw50b7sW6ajrOqXcA0u7ex7H5YXmgIPsnoXKuW9Xf5eO3mcOCwggk0LHbVO5bs5dS1iK0cS2Fwc64AJqWDd6VB5q5Sm0W9nMD/oHni25JxLTtb2tKrUpXYt000yxNDtx289OrW2qvCmB06F8T9OMwPxm1qfaFFrOhcz3FlqRtLsh2mzScOLpgeTQNPS1xVXHzTHLpltpt42SMOaGRztwAcFHmiIbdNDDKHUew7y5u9UzvyjCDSpik/eabe0jJzU/1puPYuDRsXM3PN3ZX89jpsbA2zLfM3MlXDMe8WBo6qVK1G+m1K+kdqWoS3EpPec1h+hjafC6Mg0AWGI3D4pfOHN5oEyCvhI9alWTXRMibka8gEhxqSRuDm7FN7iOp1eFcKYla23l201RSpi3gbZyjzhG8t0rUX0kaALa4ca5m7myHc7o6Vui49f27hZvup3Yk1Y1oxJ6cN4XRuUdU+0dHiz1E1uBFKCamoGBr1qyzfVxtLJYJ9M0Ztzt9EVNOtfEveXaIivMoREQBERAF8GxfV8GxAfUREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREB5ds9I9a9Ly7Z6R616QBERAfF9REAREQBERAEREBzLn66dJrL2sBc62aO7u7w9YWvaHZOu5waUD3BrcMS5xor/nORg1+6bG0AlrM5G80UjkyzEuowtp3IgZD6Nn5SsFycp3NHOWn2cT1LH9Oy5rhDV7ToFjbMtLSK2YKNiaGhL2LjWk0VM2eNzQK0qSFnULWRqJ0u6bpdPPujc23LjQB5wDqno2reeW3V1Zylj5G3MuYZJAcpG0NNcR1qfywwXvM0eUAsjeCRuo3ErXLe+uYnyQ3YLblj3NnzbQ9viqtr/D17JNZo0AANe70kb1g0vz6tfqS9hvX/AEya+E6YqLmjme30OKOIEOvbmohYdjRvkf8AohYuduZpuXdNjltohLdXL+FDm8LTSpcexcqvdTde3nmLskvm+NdSEueK7mtGxvUFquTawWfMp29lSeqXhXDmSNUhun3rr7Vp/Nzy0zyNxaAfCxu4U6FALBPJbstwHBrXdz2iQTjl39ivrTQxKGlsuSERmQXDh9GR0noWuOuXOF33gCKNY1xoat7vcy9IG9V2lql7K5l+4uaYJLn8NMjo/wCGsAlNxeSfGa1sZBNXCpJxp0hbBzZoB1nTw2NxZPb5nxge1UYtPata5Dvo9MfDZzBrftJokc8HBk3sxAdbV0FWWUtDS5yy6ma/KXmqbrlGlehweaW74J0nZwJalrvFX/2W2Q2zhHbGNxLsmRziaAkjaFX65ZG35vuI54REHP4sZGx8bsc1e2qs7iW4l0+Vunua27YDwMwqK9HaV5u+lKM4W1gtWMnljz7D1dq07buJVw8K5FDbxS1kjloHMe4OA6yp1j3b6OGuBwx206VUaSyVkAZOJGTufWdkp72aveVrLS21CGSndNKLl5d6UealT2HLL1UrxRc3WniS8tY4yeC2pc0DaetbJyjpdtYWMssAP+akLyT0DAKk08vnmkjLi0uwB30K3S2hZbwRwsFGsaAArfTFJ6pPJe8zeoPTGMK4un2IyoiL0zzT4vqIgCIiAL4Ni+r4NiA+oiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDy7Z6R616Xl2z0j1r0gCIiAIiIAiIgCIoOo3s0VIbZtZn7HEd0dqru3Y2oOcq0XBZt8kCcixwVEbWvfxJAO87pKialq8Gm0Nw05HDB42VG5dlcjCOqT0r8+gqc25nlE2v3rxuly+hoC2rkGAGO4uuyNvrK1O5spbnU7h9sfNsLvMzhmBYxzvD2gLoHKcFpDpDfKZuG97nd41NT1rFt3Gd+udFKf2/7noX70Ft4Qi6u4o/YqF0iIvQPPOL88wC35nvXtGXiODyBvzDap34czBuvxNrg5rgO0gr5+JUfC5kc47JYWEejBQOSrg2uuWsrh3c4Bduo7BZZYSq+EvebrXeg484P8Dd/xS0591oMdww0NpM1xFdrX9w06xVczkt5c7GSNysaKNpt/WJ6FvP4reeE+nPjkcLRtXOjqQ0vB2nrotTZIy4YHNJc8YEvxIol+TUqpYe8ntLacMX2+wC8u6COJpAaOHGdgIPS1Uttavlu5xJKHva8ggGmck40V7GQW0jOZ0bxmxrtWS50d+nTPlgjdccdwkhhbsG95krtoqrVyMW44RlJVVcK0LdzaclCWMkm1LjmX/Imk8XXIrjB8VhCBtqA948Xzl0xaT+HsrONdtYzKyRrJAf7At2Wnbr+nXi26mLeOt1rJRSS6Zmr896VHPpv2lGz/ADVmQS8bTHXvNPUtTsLhgmBGIlFfSunXduy6tpbaQVZK0sPpC5FEPKXc1pLhLayGM/qn8yzb+zqWrmtP5Gz0u5XVbbyx9jJXMVnc210L97A2OejonA4PaAA4nrBWDUM01pFMSSRQ+hbPqLGalya57aOlsHVG8hp2/wB5avHOfIR172Xu0KoksLU1+pKX2rFfaWwbUpp4ShNx9nAuOWZtSudWtRMG+WaahwwecMA7qXSVyHSJ9RF/ELUf5h0tLYu+HmoaZupdV059++yhfqMbIbwt+mjiJcwO/RJ3LXs1RTVEqNU0mT1HGcHX9JJREWswBERAEREAXwbF9XwbEB9REQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQHl2z0j1r0vLtnpHrXpAEREARF8JABJwA2lAfV5kaXxuaHFhIpmG0dai6hqDLS0dcNo80qwV2qJNq7PKeahkAMjR3HbiqLu4tQ1KUso6mlnR8jlSdHLS1GYmUt7pO80wqhY18TmjYBvVVbayxlsBI0h7SAXgd1znHcst3G+TPC2Z0Dz3nFxwLTuwWZ7qLgpRXmd1R05YvhVhOqwPltq8XEfxGkm2FJS3ENFdvWqfnKGPUGwOieTG7LhXB2O5fYnx2dlcTUIuGOLGQUpnHv9dViEdwYYZLxgZIO9G0HADaAsktxdVpKWNHGWrCqfaVuTapzPVyNJ0ts0MDDFcXDWSXGUeEUy4dSmcu6zY2tlHA6UGB7zwX0IIB2h3pVdqd1x7UyuLRNECYX+0D7p6QVX6dcTmOS4Ia7eWOALWOp0blKF1xk7tvDKOOFVyp/qcc5OVW64UOhm7thGJeI3I7wmu3sWSORsjA9vhdiFoOks1XVJ2SQMDLKN9LmaQ5QADiIqe0pt/zE3TtQlh07M6JrRVrqlvE6RXq2rbHdXElK5BRTyUZVk+bpyJqfGhR/irbV1K1mGBdCR20K1fSJiyUNbi9tHfIt3uoWc1R25uInvfBmDZAS0OJ2j0LVbHS5LzXLrT9HAAtXuYZHEujDQCO8/pzYBVSvRua6KSpi6rI3bK9BSxdFFVbeRunOd/YXnLNk2fvG7e0x5fEHRjM6hXPW2js5e2p99gO35qsNWuXtNnp5caWMbqtrWkjz3xVR43fRudTM4CopgfQuu7KSUnxSX+pts2Vb1U5t+zgedBkDdRzXrDFCK1ePDQf2q21HUxeu4GnxSvtmH6Tc49DKj2elV8MrX2NWAykuLIoqYEnf6FvGkaV9k6bFFGONMGZ5sNriMSq7kYyk5uOMMl049Sa/pxVZObk+Lw6FfyZdzxax9IxwZKzJIaUa33R1BdEWocuahb5J5JgAXSEEbxj0K7ujews48Bq0YiM7SFo203C1WSwfepH9KZj3sFcv0VI/pq8my0XKvxG082PMLLxmEd+wONMO/H3XfkotnHPlqL02/jEeEoAoQehQ/xC8prPKw1OzeJHWEgkNNrWu7r2uHyK5zjcjg8aakny5kLMLli7GUlg3pb4dDByTdMu23mmyEZLuE5Qd7gC00+VamyGaPiwPNOC90dN9QaL1y3qjrS6trqNwAheC75pwd+RWPMUcEOvXZicOBPluGOGykg/OFkapCnwSw6SxPRuU8/Wsr0FL2xwJ+hSW8LoHkVySNId0GuK6UCCARsOK5LbSNisnvqTlFRT1ro3LGrDV9Ft7zDORkkp7zcCpbBtSurhVNe8yeow7tuf80WWqIi3nmhERAEREB8QbF9XwbEB9REQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQHl2z0j1r0vLtnpHrXpAEREAXmRgkY5hJAcKEjAr0iA1rUNJtbKWMtEjoXYUcczWnoHasEtpDMXNaMxYOK0HBgaN1Vs11ax3LA19RlNWkbiqO9s/JzszHiMk7wBwaSNrSvH3e1lbnK5GK8p0yzjwIuKoQbW7eyBsLm0PED2b6EdCyR6hPc38j3AtaXtAhIxaR4ilzDBFIyckmB9Thud0VVTcXb4rhr5nOZHK4CNwqSaHf0VWWLnXS3WlHSuGGOHsK23Girl+BaaxqUMvGDo+G0GguNxpuaoEFxHOyGe1JlmObLxK0Y9u7ooaqfex2WpEW9u4NFs5srgCKPr7PVsVXb6lFbxS2cMcbpGSPeZHktBDsKR5fE5vWrpRcnJyeqeepeF86CWdWeNQt5LiN5kbklaKuDcGlxWWysXutXW4ZWXKDmB7jqY49Kwm9gaSY3PdLCKOEzTQg4/Kolrqb44p3fCjzVDNpx2UXFC440pRJpoiniXUcjLTTGxSFzeCSHR7I3Pd7SqJyZHsihc2OW5eGiV2wE7Xu6gkeqTzRvt3Disd3nF27oPUoAninuWsdLRpzB7G+PINpJ3KcLctTlJYrPodqWnNZm0uytm6bLLeQRFrb5jHZWvD8MMlCKneFa6fcaTSGCzbBYxHK+eE91znjfUeNakLstmAa4sZXuCpJa3cOtfZ/NysdHaPZHNB36SUzZdrsh3FTnCqo1GKedMFTtLYqUtMVSP8cSDrz7aXmC/daNyW4lyxjdhg4+kqM+O5yM4IqCCHCtKHpqsNs8yOMjsTI4uJ6SVYSNk4ByGgaansV7dKZe49+1B+UlV1oi55J0Rt7Cb05hFE/htz4AvGLvkVzzLrOt6LJAIrcS2MmD5mAlw/RXrTrqx0TSo7O6kMkkjGySwNpVzZBtZT2gVs1i6J1m2CcVZQZTLSpbur1qaj328pSxxdaU4PsMt2cklqWuCwWGmq+JdprEGkP1Ka0v7d/kw0VkaN5295XN1qk9lPHa3JE2cVErBsA6QvOtXLdAsDdW9sbiJ76OY3DLXetfg5zs7pk0Yh4Vw8ERZsak7goTrGLSemdVqaxSXQlCMrvf067STUck69c8CxsdD0tmpyX1vlc25xJONHb6Ke7RLSF13DG0Oj1KIxys9nPQ5XKi5bbqUL2t1McOMvrEzt6Vf6xPdW7WOhpRjg5x6lKE4UlNKjg/x9xy5CbmrevUpKnZhljzOKuimtJprCUFkkMhieOw/mV5NfOuZ4Ld8dY7eNsbZtzx0O62rJzzaRQcwC+bThagxsmGPfGDlll0i9bosl3wi2GMNlr0gJcksP+X8VL7EW7ctTSceftwPMlW2EzIjmI206Opbl+Fd/HNos1kT9NbTFzgcDlk8J/Iuds1J8rC2OgMrcuHQVc8naq/SNetmyd2KX6CXd3XnuknfR1F2w3bbrxdWV37Pn23R96KrFc2dhRfKilV8zBbTyD6i+VSqAJUr4iA+5ivrdnyryvTdny+tAfUREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREB5ds9I9a9Ly80b6R60LkB6Xyq81SqA9VReaogPVVG1C0F5bOjrR470buhwUiiNewkta4Et2gHEdq5KKknF4pqgNMvC91mWPGURSAkdBGDgoVxK50wexnFqDkbWuY7iexXGtcJupSbBG0B01cBiPWVRuc2FpdEwxuxLY6gkNGyi8OVvRNx+BuEe0rksSw4ttYwRylgzZPpso2n2lhZoOnyPdd29y2WN7OLp8Xshx7xa49KobiS6v8AJHLMWQk0dC2mY9bj0Kw02GOzBGZzqAlsbMWhw2OPQpyrGLba1PguRHPPE+ecuHmtxHI+etA2lBhuIosP2dcxStvLnJJHc1Y6BhGZrfeA6ist3rEjo++cuHekAoT+ssOnNjc8yO4jhJgx3snpDUVVFypp+/8A2I/aeLpsFjaSHMXNfg1owLydyprZpa50srRxJBQtbhQbgrfUIQH8WQuJxDGvFKDdgqd8zp7jylqC57QXSvb7P/urrT7rda1xbLbdtzkopZkK5v2QXzYi+jGEmVwxNad1g6F5vLt7bEsYC6WQhjZB4owTiHO3q5t+WNM4ETZYZBK80LjXM9x6FC5i0Z+iy29lITxJKyUO0t3VU4XbcpJRTenmsHTE9WG3lai1KiclhTPkRrQDMAfZU8zxwuYJjRpcHU6Wg4g9qhWrQW1ricKKXAxsutWbJGCaJhLpInGgdkGahI3JKlavKKbfsPQT028q5JLqXdzeRXwfqVvaRwVc2OGNpNQ5hrU5tpd1bFbjVH3dnPLcNMIEYfQPqI3O2OqN1dy0vUr+Sjohlac1WNYa5a+y3rUuLzEMLdNc4H7QLeM6vhDTgz0KGKeptd6uHYjtyMHSC/T4ca0jx/A3PTuZ5JdG4eqWxM7BkNBVklMAQq/Q9H077S84Ywwhxe0OOwncoOusGnTW8/GLrSEjM1rsCadChP1DUpQJraNrorh3c71CFW7lyahPUsG04vBYcKlcbVtKat1gri1d2uFcMjb9buWWjmST0LM1QB0BaXzDzDfavdPkimNvYRDKyMbXHpKlXZ1u4gZFdNpOCRFGd7RtctSu7kwNdbtaTJISKHoG1W2U5ym/ieWawIaYW4qrVYLPnXKi7SfHNBNJA29dVttR/Drmziuyu5XWq89Q2dm6CygbJJdNMbo34sawjLs6lW2miwy20HCDYYnsrJIX94ydB6FD5p0e6s+GXtj4jmjux7Q3pI61bBxdxJNpJ5ZL2kL2FmVYp3HjWtetEVcDuFVrKg9PUVJfO57a1o5qxQW7zkrWpGBXoMJJIBIxzAAnDpU3pZXbc0lpOwci8yxa5pDI5Hjz9qAydh2kDBr/AErYSSCuHaJcXemyQ6hASwitcaHLvaV0iHnK5naWWlmy6fCwOmY6TI/LTxDAg13Yqy3djXQ+GXaUbnZywuwpSeMo5aX+RtBevnEUPTdRtdVsmXlqTldg+N2D2O3teOlSFcnXFGJpptNUaMwlC9B4KjEFfM5C6cJdV7bs9J9aiMmUqM1bXrPrQHpERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAeJPB6R615XqXwHtHrXhAfaovgXrYgAC9ArzVVmu3txaWzeAWtMpyucfEB+io3Jq3CU5ZRVQRtX1eaXi2unScMs7slxt73utVfY6ld2FuLVrWyXj3VLsS5/SSSpNjE10QAYAwbD01xJK83UTY8z2OAnmBaXkbGe63oXlyv3ZPzVJpUyXBclUi+ZXatdSXL3cMNEZdmfJ4iX03dICrRFHkOWRznHxupWvUp7os/jGUt8LmlYjC0U+kD67G4CtFn85ybbeLdXQrdW6kNllG1/EYc5btDcKdtVMhkgb3XfRh3iFR8ixXM9y1oayIVrlO4qBcmSaJ8bGA3A8Ae4CvT6ehSUXcXef3nGW0sOkAk3VGRHwsDhiexerrgabZiJsYkLsc8T68Jp2NIxoStTuYJRcuzkmFrW0IPecTgaV2UIWHVtRGlac3JJW4mqwu3vHS8Y7FbHbt6Y6tdeHAklU96/rIbIyEPrIBQVxIB6etR9Hc62JvJeIxjyfpmCoHV2qo0bT7vV7xzY8+cd4zkVja7cJHbgtvg5ZvILMWAnFw2Q8ZzI8e8N9OhX3fJtpWnLvNZLF/6HqbCy1LUlVLNvBewtdO1aCxugL54nkewPtblozMJ2iJzfZPWtT5x1n7V12e8BJjhaIIR2eL8qtX8vWk08bOP5WRgPFbV1W0Fc4FNigaxybqNo0Txs8xby0OZhrl6Seo7ilmiSWUVmqU+007lRck0qTaonw7KECyc7gNknoK4lo2ALybnykPmWyHiSZozXYAdyyvhkdWEMLGNAzV3lTtH0y01C7GnzxiUSwv4TSaASbnVUnNJOTxWbS5F6ty8tUfgWDlz5spLS7mce4wGSpcxzh7XSF7juJmvkbIeJK9nDABxYSfGD0qx5h5SvNJtfN2jnOhhaDdwuIzx1NMzKGpZ+UKn03y7XNfcOLY3Y1Fa9SnSLWuLTUsjGpy1uEq1VdTXHtXM22a70mDRYLCOE3lzMQJJ5HE0aPEepObbm3h0yyZpsXlqENo0406Vqh1BxrGw0BNaq0imZe6c+aR9TZ96VsndIiJyteyviJO5VKzJNcUnV148i6V63RaZNPHi3mT9L1jUXk3E05mu4mGN3EAoI9xYela1qF2+4vWvk7rmEhvQMVY3kjLWGrTTMPlqqyK2E8T5j3m+032h19inbzc3k8vbmVXHq0xhhTh2LItrK4aGx5nBxmdTJiMgG/0rZdHEF/JLa6gwfREmOoJc9pG18n6O6i0i0jdxMvFzOBHBYASXt9Gyi2/RrTUvLyva1zmiGQFm17Wkex2npVV2KTwaq8FU0QkpW25YPmZtO0jTo3uuXRPu4WF1MvhFNzulXlhDc30JfpNvb2U0Z7zZG56BuIbSntqksrye30w6fHIWlmXLhsBxI68Vs/L08ttbFghLnnvOmNAXHoxpgqbVxq6oyk3GVcad72UO3oqMJOMY6otKNXhTtTNP0XTDq2rajY3lrJbyOHFc1oHDjcDsY6uAd2KZomm2mmaldNuuNNEI6MiY0niUxDiPFRpWw397cRahDFFbmG6uaBzmEUf0td2dKmwadcyXDpWyhjo/ojOyhc5pxc0dFFark5XVBRfdaq0qKnDBlUnGMG5NRjcjVKvH2Fby/ex3GsC7hzDjAxXLW91lR4S9hoQ9ba6NaBrlxLpetcW1eyYzuZJM9pJkdk2FzA0AU7cVueiazDq8MrmUElu/hygbK0qDjQ4rZYk1qhJ1aebpimY95a8F2KpCcfsJBYsbmqW5qxPYrzGRcQVOtjWEdp9ZUV7FKthSEdrvWUBlREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQHib4Z7R6wsa9zfDPaPWF4CA+1Sq+L4gPQVLq8Qur0MJqyForTpKuDIyNpkkcGMYMznHAADpVLaX1pIZ5YyC2Zxe2pxI6lk3ri7ahKWlSfy4nGZsrLeMOacrCz5FUSyxyOrJNsFKior6Cp09yx9uWE44BprgFAex3tkPYvKv3V3YxwjSuHbwOMxhsTDVjW06arwRE7CrektNMPSvUsLKZY6Cvs1UOS0ZQtLDV1QRXaPQqoJPFyfvIPoYHAvf3AZY3OLaA4Nb7wO/FeLjSopC175MgZSrxg4gdKwy6uWgRRxUhjwcG+IgGlBRSIbq3mkdGHO7jc8h3NB6SVqauRxXdX2nEsSBcWzLWTzccwazEFx3A4YZlqnMT7W+1eGO0nbJbtaGHKD3T7W3Cp6la8z65PC9tnA4OLgS5rwCMhwoR1qj5etc9xNM9ofkYQ2IdL9nyLbZi4w82bxSw9pfZttyXaXEL3wtFpbEw28f/artO05y3aVsek85Xdo+PToOFI1xo2Z4o7HAMJ7VROsXW9sxga17ngSOIwB6x1jeFXvt7vj5WtJmrXLsw3EKNIttp0zxyfWp7quwnbVvQpRXClVgdDe20uo4bh7msvqO+icQXDHvMoMcBiFYWE9sA9zswbQieB4qw/pN3CvQtX0/StVMMBGSKUmgZK8Mlb+k1y9X0/MWlxv1ATNuvLyND8A6Asd3RTLvacDVdt40bWWUs1hxM9yCl3FOvY8M34UbJJpXL13bCKpijceLES0igO51RWnQteGjO0bVmX7ntfDDnMlHUOz6NoG3FXGj6pa6pYsnilFtczExkjbG/3H1wy+6onMPL2pQ2brqWfi28T8xDsDG04ZsNxXJwa7yjRLxaVg+dUd27pJ2XccVN00zz/8WeDrkV/HHdvt+JcNfw2xOIALt4JODsOlahzPb29k5rbaHhQTF0jWu6ziwH9FW9tqb/Liwc5jwxpMEhAGdw2tc7s2KRqzrW5tYDwBPC9lSx/SW4UO41We3J2rkYtPTKTbdam25Y1QkoRpKklFVy4pGlDTfN27XWLHSSMoJqUqScaNbtKmzxanfQxvmtXl1owRyyvYWNcxngztphl2JpDaubI1pZLEQ6rcHMof7FuUsusX2of5O7MMz2niNIGXKWirHM6DtWu7fUe7k+FcUZrW0olNSi6xdcdPuZq9nordSsHXrnOs/L14plcHQOAH/beN/UrC00HT2wNv4rnzOnQvbQ4h7y4d7Iad5rTgQVtWn6dJJaN0y7jjjhuC3ixRtAZIAK1HQVH5i0O1sdQtbbTqQxyMyGKuAG7Dd2rOr05RlKKajGVMeCf8ZnYQtq6rcmqtN6o8dOOeBG06wiM8nkLZkPHxklocwaP3eYYVV5CwWGmSXQdxp7Z7iGNwBdTwOp0hV1rrUukOig1dh8i/BlxQBzCMMRtIVuy/Fppgnvo2sguZCwzQHMHMd4JDXYelLFuvfk6uj8VcORXuXJPSopxqqUfj54+40691mwuGTxRw+UvZncQSYmMGmMbadKwwazeFzoJJ62z6CMOrUEDENI6VIuLS0kOoXJuo3wWElREBR7SfWHK10jTdGBbdzxxuZcNa6KInCMuPd9LlLy01TSk5LFvt45EldjDvKLkl7XXglUy2zYriBsERkElAGzE1LRvDXCqubJsgiEFpDM2zYMofUVc4bXGuJUowwQ5OExsbT3S8ijIwMTj0qRLO1keVr8pbQuIc1pLfSRtXbe1cJOTnl8Kz7Ksz3Ny7iSUcG6955dpqGuOjFy64Lg5jDmcXUMznDA9weFjetTuRbiFl1dwxuJbdEStBHtDAqkl1q1udeurgGQPneWxMMZDSxmArXaT1K00W6dHrlrHE0MjxY8uwJzDcoK44bqHd8WFa4OL405mq9brtJQaeqMa9NONDearyQvpXxeqeGY3MWWIUYB1n1leSvbPD6T60B6REQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQGOb4Z7R6wvAxXuf4R7R6wsMgLoywOLMwpmbtFd4QGU5a0qAdtCcVXSa1YRyywl3fiFQTg1x6AVTT8sTW1ybq2nnunSd1wkdUhu8V31WKQgNLY4S+QHK2NranDbVefut7dtzUI2njxeT6EW32Ilahr0d3Y+WbDQ3VY35/DQ7VDZDHFbtjjhAERpHJjhTcsDjbXAJczK9hpToKk8ZjWtiMhNAA0HZQLztxfuXWnOupKlKYEat5s+3ErnxMAZke3F7Rjj1LE2QChzgU8TXbCss1zTKGsayo2hR5YY3xkOOJxJCqrXxZcGjrrwMmWnfb4Tj00WG7kLo8od3j7DR3j6dy+QEsiaypoBRp6cV7qKmqJUlzoKVRWCycycSkkHpOCrNbNpZW8sz5C0CmZjPbdXAHpVxdzUG2pBotf1aKGY5rl2YNNQwdPWt1jVKScnh2CMEzU4LW71W9lkDianO979obuHb1LZbLTdOsIc4Bbc1DXl7sXZtgUO0njt53OiaGe47dXoIWOe5N5My3oDQniU9olarkpTdF3YLkepYt24W6ySc5ZV4dC7toIbq5kY6YAiRrWPbixtPGSdiy3WoGya63syx0xP0l48Vy02NYoMDDFw4S/LGzYwClCdgovuowBuZzDmaO9UbKe0VTROaTxXI1WLUY4yda404E7StXniuWcOMXMT5Gtdaud9I6nermOxtdi3y28peWNxbSEFjqsnioMuZ+403t30XJ7L/MTta13Dd7L+sYhXsN9JDJaulc4S228nFwJr3u1WTm4JRiq593sLL23jdo01F812HvmDTbvlm5MttIx0U1GywY97DuydCqZNfvr2FtpcyOkjjHdq491vuke0FP5h12fVZ+E4cRwaGiOn5WqmdaxwkTuOWoo9xrQUXYOqWa+GudOFSKTik50csHJrnzRIsrqIVc4UuXyAsbTukDbTrV/fN8nKH2zWmOaPMbd2NW0xOXdRa1cXnCuo7iNoqwiO3dTDNTFx6wra01I3Bcb08V4YKTgUoAe8Cqb1uT79KpZqpZa3C8xR7HVFbbMFjq/Dld5d1yGTROf4Bn3OW3O1xmn3fBfC0X7jSaU0c0tLRV1RhSlNiq9T5e/5BpE+uWrJH3lk8R+Xj7wkiFD3RtzCu5axbag2B3iF1RwDoHg5WtG59d9cFarLuxhcdYySq0nyKJbiCuShOlNTjT+bGnQ6hocb5LFreOZo5Xl7ZTUP7h9k7m0VIy3bqfMl3PKRDA8tDSA7K4NIzB7qb6VwVZFzFBdCNltC+xFCx9H1a8e1gcVsVnrfkrYPiAMbmjLSmJ2BpB2LM9cG4STcZPFxxw4cuJYk6u7Fd6VVDLCvGqqiC+LV7jWpp7sCPS2kx208rKsMQ9mh2g44qXpsFrf2Nxpc0J06ENd5XK/itfE4/EHWCF8uOcWcBzJbQOlcx7C0EAD3cFDtGOnisnw/wCulkDas2NFailOjep3LtEpLvanRRayZ1WJShSf9LThGSda04siM0WK10w6VLcPGoXrqwMcA1srWHujOdp6Fg0e3gZey2+oRPe+AtjhgDtjq0qaYVG5SuZbt9pcX1vdtZJduLHxv2mEjDiRdZ3hUNhrzWyuLgx8DcW2shymQnB4e/aOkK1KUo5NS4196KYvS/FhNasHTh+n8DpRhsW6eyIxyGJraPY40Iofb97FR77mKGKWO1lgbG+EZnF7CQxo2DoNVpDta1eWVk0UzWutw6lm0ZmcIihbXeKFTbK/cyFt/fZI7U1dHAHEmm4VdtScGotp50jSKxftoRUYKSUm5eKWeTfYT9Qms7m+Go3spcyI5beHABoO7INi2DR7SSbWIZTCDbRRcXik0cJDsFFrWg2FtzNfcZrmxGJ7ZY2NIpRprRw3rpcULIGkN2u2/mXbG3c5q5NuWjnzKt1uIwh5cOKp0T6HslfF8qi9A80+r2zw+k+tY1kZ4fSfWgPSIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAxXHwT2j1hRyX0wxpuUi5+Ce0esKOHEFAYZ9QFvkaAMz952BQbi7ae/x8p2EximBUu7tWTESDAjaFV3jo7cmUsaGNFC2mHasG7hflXTJKFVzVFxeB3AqjY27DI7iOke9xc07Bj0rGBmo07jSpXk3dauY8OB2N6FgdcuLw6uI9k7F50YzdaupXKJOc7EAioGxegTQ13LEySNwqMa/kXl0zRWp2KGl5UCMuYMIJUea4wPVgsct7HlILtigi4dcymO3aS3e87FbbsturR1Y5Hm5vC3OWNzloJA6wFq/2u67q97WtdQl0W/bsqVuIt7eBpdOcCCCB1ii1XUdI0CNn+TnmZI2pOfvNNcV6FuEYpqWbyLYUTWGRWTXkUbiAHVO4ncdyl6K5sl6ZRTjMxjacGndRVMro8mSRpD2urswr276qbYZLC/hnnOWJ2JB25SrpwWhpeJrDtNFu45SxpT8Km2x2rOFmpmkaSZJH+Iud0dTdyqNQD4YfLRHO4k1ctr8gydjJIBRjm4PGIIOIxVfc2jS8wNaS6lT3cKrz43e9Vr+EbE3kma/o8DWzkTNdVoLmub7NPaVhhcAu4gcRi5wGI6lIt7J8Azh2Uk0e0dCm3GnFjM+QRMNCwbiDvUp3k5VLoJ4YlTBC2Sb6EEE7HdW/sVtLZwy2zXMLHkGhcRTs27V408QWxlc7PmbgGs2PJ3EKfetbJYFsRyzuaHnMa5OhoUJ3GpKnZmSktWGK7TTtRtHQarJbS0jLvDGcQXHoVtaWVtDZy8bAFgYwDaTtco74jq+oRsYCZGMyF+9oG1zl95kbdWNrkim4sOQseGN73UeoK+TctEE6N0qinUoVbzX8M3fkSVzNCblIDXzySNIO6tKfkWDmjkmy1dxvtNMdnqePEBFIp9/fpsd1rzZ6nbWOkWcLWeXDIGVirsJaCaneVUX/PUMAcxlXO2YLcklFRfI8xzm7krizbqapcC40u9MOowvguoajI/b2s3OC2TT5YbyBoYeLI4DOWjFp/SG5a/qvM13qrOFO1roh4cwqR2HcqmG7urSXiWsz4X7y07eorNe26uKidGsmzda3koKklVdh0CbTrVzH+aaREwAF7dpPugqVo2sWWmXNDbyzzW8dI2sFWsa73j7y1C35ufK0Q6kXcOlHOYNp6VNl5u0qGNvlC8OaO8A3F57VkVm/BruuUk6x4xT5mh37M4UnNaXwrTAseadUsLq4DwGRTOJc8yEB1KeF59S0qN1rJePleS1jXEnKM5ocKDqKjapfTanfPuXtAfLgxmwABfLQsjoJpCWg1fl6t3WvQtWnGNZPvSWPZXOh592+pSpFdyPh9mRtlg9lu43FrCbk0q6J1CSKUBUSy0+O+leLvPlc4v4Da4ncKKBDqTsskdtXhvdUOJoaBXmh31xFeRzNcaDAN3jpVOiSb/TXjxoWeZGlfES9B5XtpL6OODjxvjeCclWPYK9O5dXBAAaMQ0UBO3BVljdPmia84EjE71PYStcI0WLcu1mO7c1yrpUehlX1eQvtVMrFVlj8PpPrWAlZovB6T6ygPaIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAxXPwXdo9YUVSbr4Du0esKLVAfVFvbFlzE5ooHOFKnYpNUquOKaowabectyQVLAW16Niqri0vbfE1cF0Zwa4UcKjoKh3GlQS4s7p6DiFmltV+kGi20lw44xur1bFIltbydhaxuQneStjk0qSM+Co6W7F5baOHsqtbVVqzlEa3bcuzYm5m4gJrQK0hsYoGhrG0AVnwCN1F8dEVarSR01nWbCWVpcwE9QWpXtlcx1Lm0C6XLbEqh1jTnSNc1goelPLo6o6mc8mDya5RmbsJ6F8fwZrfIHEz4VzbaV2K5m0C/c45QKbiqe8066tpSCMr+jaFYnXsLFKnambFyrzI7Tojp9wSYa1jBqQOlgW4WWq6TqGV1tctjeDR0bvF+VcnbLnJa12WSMAg1oSd9Fa2t6HW4Lzme3AhwoG/pBZb+2Um5KtWarNyLwbpyZvg0qziuby9L3zOm7rGEk5R0jc1YPMPniySgUg7jWtO39Jala8yvhDoJZZDCcBld+dfXa62OnDpRwr1nrKzva3W+9jlR9DVC/bSfeRuVtHZtiDpZM2ONTtd7La9C9vgjjlk4rR3Y+PK+uAA2YnoWlQ8xhjzxmmRhxa3bj2LO93MGv1iYDDaHDhMwBH6Z3qcdrNvvOkeP+xCe6jGri9TZnj5o0y0hl8mx0k85JcaYV3Yr5YanqLgZWRl0kuDnkVw90dSstN/Dx7qPuXn5oW2afyxbWjA1oqB0rVCzGLrFOr4yxZinecvE69iNDvINUuaukBoqa50u5biW9q7BJpEThQtwUG45agkBAG1W6XnUgripShyB0UjcOheRWprjVdMm5Ht3kmiwf0/tnGpr6Ex5DVHmc5y40WaHT7icVjjJHSukwfh9YNoS0k9aurXlm0haGtjAA6EpIOUTkrOXdSkpki29KuNL5GuJHNdctPYNi6ezR4AQcow3KVHZsYKAUUlFkHI1Sw5KsYmAGIE9JVzact2MJDmxNBHUrhsQavYLBsxPQF3RHkc1vmY4bdsYAaKAKQ1tF5zP3AN7dq8mu81UiJkzt6V8Ll4qlUB6qpMPwx2n1qJVSoPhjtPrKAyIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiID//Z" alt="" height="285" width="429"></a><br> <br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن زعفرون</b></span></a></span></span><span style="font-size: small;"> که توسط شرکت رایاموبایل طراحی شده است که شامل دستور پخت انواع غذاها بوده و نحوه پخت هر یک از غذاها را کامل توضیح داده است.عکس و فیلم هایی که در کنار دستور پخت هر یک از غذاها گذاشته میشود نیز به سهولت یاد گیری کاربر در آشپزی کمک خواهد کرد.اپلیکیشن فارسی زعفرون را میتوان جایگزینی کامل برای کتابهای آشپزی محسوب کرد که دارای رابط کاربری بسیار مناسب است و در آن از رنگ ها ، فونت ها و تم های مناسب و زیبا استفاده شده است.در این مطلب قصد داریم به بررسی کامل رابط کاربری <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>زعفرون</b></span></a> بپردازیم.<br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن زعفرون</b></span></a> دارای طرح های گرافیکی منظم بوده و شامل عکس های فوق العاده با کیفیت میباشد.برای اینکه کاربر بتواند دستور غذای مورد نظر خود را بیابند و از خدمات زعفرون بهره مند شوند کافیست که از طریق نوار بالای اپلیکیشن که شامل دسته بندی،جست و جو و بیشتر میباشد دستور غذایی مورد نظر خود را برگزینند.پس از اینکه کاربر غذای مورد نظر خود را یافت در آن قسمت نام غذا ، تصویر آن ، نام نویسنده دستور آن غذا ، هزینه پخت غذا ، اندازه سختی غذا و همچنین زمانی که طول میکشد که غذای مورد نظر شما طبخ شود را نیز به شما نشان میدهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ویژگی جالب <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>زعفرون</b></span></a> این است که این اپلیکیشن از شما درخواست میکند تا تعداد نفراتی که قصد دارید برای آنها غذا درست کنید را عنوان کنید تا از طریق این عدد بتواند مقدار مواد اولیه لازم برای غذای شما را محاسبه نماید.حتی شما میتوانید از طریق <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1002.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>اپلیکیشن زعفرون</b></span></a> وسایل و ادوات آشپزخانه که برای طبخ غذای مورد نظر شما لازم است را به لیست خرید شما اضافه مینماید.در صفحه ی اصلی نرم افزار منویی کشویی در سمت راست تعبیه شده است که شامل موارد:همه ی دستورات غذایی،فوت و فن ها،لیست مورد علاقه ها،دسته بندی غذاها،لیست خرید و دایره المعارف و به روز رسانی نرم افزار می باشند. </span></p></span> text/html 2017-01-05T06:53:17+01:00 best-friend.ir سامان حسنی تحلیل سایت های ورزشی http://best-friend.ir/post/111 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">تحلیل سایت های ورزشی</span> </h1> </div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه علاقه مندان به ورزش به دنبال این هستند تا از تمامی اخبار لیگ های خارجی و لیگ های داخلی ، ساعت پخش مسابقات ، جام حذفی ،به صورت لحظه ای و مستمر و تحلیل مسابقه ها و رقابت های پرطرفدار همانند فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، کشتی ، ورزش های رزمی و ... آگاه گردند.برای آگاهی از این موارد نیاز به یک مرجع آنلاین به وجود می آید تا بتواند به صورت لحظه ای علاقه مندان رشته های ورزشی را از تمامی این اطلاعات آگاه نماید.بدین ترتیب از طریق سایت های ورزشی این امکان برای علاقه مندان ورزش فراهم میشود تا بتوانند تا از تمامی اخبارهای ورزشی در زمینه های مورد نظرشان با خبر گردند.در این مطلب قصد داریم تا به تشریح و توضیح چند سایت ورزشی بپردازیم.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br> <br> <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QNvaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bXBNTTpPcmlnaW5hbERvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QUY5NUY1OUVBNEJCRTYxMTg3RTFDREI0QUMxMUNERDIiIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MTMwRUFCNkNCQzdEMTFFNkI0QzJDRDBENEFGQjUxMTAiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MTMwRUFCNkJCQzdEMTFFNkI0QzJDRDBENEFGQjUxMTAiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNiAoV2luZG93cykiPiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpBRjk1RjU5RUE0QkJFNjExODdFMUNEQjRBQzExQ0REMiIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpBRjk1RjU5RUE0QkJFNjExODdFMUNEQjRBQzExQ0REMiIvPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEAAwICAgJCAwJCQwRCwoLERUPDAwPFRgTExUTExgXEhQUFBQSFxcbHB4cGxckJCcnJCQ1MzMzNTs7Ozs7Ozs7OzsBDQsLDQ4NEA4OEBQODw4UFBARERAUHRQUFRQUHSUaFxcXFxolICMeHh4jICgoJSUoKDIyMDIyOzs7Ozs7Ozs7O//AABEIAZACWAMBIgACEQEDEQH/xAC9AAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUBAwYCBwEBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECBAMFBhAAAQMCAgUIBQkGBgEDBAMAAQACAxEEEgUhMVITFEFRkaHRIhUGYTKSU1SB4bIjM5OUVRZxQqLSczWxYnJ0NhfB8EMkgsJjNPGDBxEBAAEBAwcJBQcDBAIDAAAAAAECEVIDIaESE1MEFDFRYZHhkqIVFkHR0pNUccEiMkJyc4GyNPCxYkOCwiOERf/aAAwDAQACEQMRAD8A+qoq7xq22H9XanjdtsP6B2rj8z3Pb0PTUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0LqMW5KxRV3jdtsP6B2p43bbD+gdqeZ7lt6DUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0GoxbkrFFXeN22w/oHanjdtsP6B2p5nuW3oNRi3JWKKu8btth/QO1PG7bYf0DtTzPctvQajFuSsUVd43bbD+gdqeN22w/oHanme5beg1GLclYoq7xu22H9A7U8btth/QO1PM9y29BqMW5KxRV3jdtsP6B2p43bbD+gdqeZ7lt6DUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0GoxbkrFFXeN22w/oHanjdtsP6B2p5nuW3oNRi3JWKKu8btth/QO1PG7bYf0DtTzPctvQajFuSsUVd43bbD+gdqeN22w/oHanme5beg1GLclYoq7xu22H9A7U8btth/QO1PM9y29BqMW5KxRV3jdtsP6B2p43bbD+gdqeZ7lt6DUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0GoxbkrFFXeN22w/oHanjdtsP6B2p5nuW3oNRi3JWKKu8btth/QO1PG7bYf0DtTzPctvQajFuSsUVd43bbD+gdqeN22w/oHanme5beg1GLclYoq7xu22H9A7U8btth/QO1PM9y29BqMW5KxRV3jdtsP6B2p43bbD+gdqeZ7lt6DUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0GoxbkrFFXeN22w/oHanjdtsP6B2p5nuW3oNRi3JWKKu8btth/QO1PG7bYf0DtTzPctvQajFuSsUVd43bbD+gdqeN22w/oHanme5beg1GLclYoq7xu22H9A7U8btth/QO1PM9y29BqMW5KxRV3jdtsP6B2p43bbD+gdqeZ7lt6DUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0GoxbkrFFXeN22w/oHanjdtsP6B2p5nuW3oNRi3JWKKu8btth/QO1PG7bYf0DtTzPctvQajFuSsUVd43bbD+gdqeN22w/oHanme5beg1GLclYoq7xu22H9A7U8btth/QO1PM9y29BqMW5KxRV3jdtsP6B2p43bbD+gdqeZ7lt6DUYtyViirvG7bYf0DtTxu22H9A7U8z3Lb0GoxbkrFFXeN22w/oHanjdtsP6B2p5nuW3oNRi3JWKKu8btth/QO1PG7bYf0DtTzPctvQajFuSsUVd41bbD+gdqx41bbD+gdqeZ7lt6E1GLclsn+2ci8b5s/1rQQ12oHXzIunWUaGs0o0LNLS9mjy2saM22WZeSxSnWiHWi/BPriIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiLResuZLcttS0S8mMkNPoq3SvTBw4xMSmiaow4qmzSq5IZxKppoqqima5iLdGOWW9FAbFmkOVxxCRst6315NBFKk/vYa6KBezPfCWjocMIwF0lRQUrvdAcXEasOhele7WVVRTiUVxTMxbFXLZ7Y+1Ka7aYmaZpmYts5uhMRQZrq74eB7G7l0pONzmF4aB6oLRQ95ay/MnSC4EB+rY6MRAgEucIziOJ2GlQ4BSndqpi2aqY5Yyz7YWa45pWQBJoNaLxaGZ1DM3A4yHC3RXDXu1oSK0SYyAAxiunvDlw8tK8q85osyWxbbNPLkydKxNsvaKCZ7/eOj3VdFQWgd3TqcSaVotgmuxI8bouYKYT3QdJ0/vU1LU4FUe2nn/M3oTzx1pSKNC6cGaeVhoQ0tYNJoMXJz6kddTl7xFFjYAML9I7x5waaP2Kaqq2YiybOWbchozbZkSUqFFifcxMMW6dI9gNH1GEkk00kp/wDJmmic+LAyN5OkgnU4A6PkV1UxM2zFnPbH+xo8uWLISkUeV1y9r42soXVaHVGEA6nV119FFqa6/Jcx0dGuDWscSNGijiaGqRgzMfmpj+pFFvtjrTUUUS3bGMaIC7C1oLi4VqNB5V7hkunyUliEbMOuoJxaOYn0qThTETNtOT/lBo+22G+h6UXp3qs/Yf8AEqqtrnM5gXviLd2JGgtoGvccOAta5wJAOLSaLVOBNVsxMRFMU/mmz80PPS+/Ms0poryKuF5mRmha6BrA5zWSMNS7SBjeHCrcLTXlVn/7f/1f+FK8GaPzTE206UaM2mlbyc7yiiXF7IyscERfOHhgY4EAtP74cARRaQ7NWid+7L8T2ugjJaCAD32uIdQDDoGk6dK1Tu9UxbM00W2WaU2TJNUW2ZZWKLRE65xvfNRsAFWgj6z5cBcKdaiNfmc0rJpITEyNz8LGkF5a9rmtLml1DTunTTX6FKcCZmfx0WU+3S9vNBpdErJZIINDrWm3NwYzxGHHU0wgjR6a8v7NCZjHLLBMyE0kJBbQ01OBpX0gLOrjS0Zqj80U6UcmX2rb0ey1tRQrSXM33UvEwiO3NTFUtqNOgd1xrULVKy4fdQXUlvI90IIfCHt3bXUP1kffGI8neGrmW43f8U0zXTki22mqJy+yE08ltkrJFDgN4TPcmIsdI2PdwPcNDmg49IrzqJd+Jl00ULatuy4taSQ+MbsNDi4Va0Ym8/KrRu+lVNOnTFkW2zP2Wx/QmuyLbJW6AE6lDfLmBfK1kRY0EGF7sJB0d4PAfXXzaVNhxUGOmLCcWGtK05KrE4MxNNtVM6UxH4Ztk0sk5GEWqa4ZC5oeHUcD3wCWgjkdStKqDv8AMpDBccI6rGyF0Ye1odiAweuQRy6wmHgVVxbkpp9k1TEW9f2E1RCzRQIBmMt3FLcMEcTQ6rQRUFzRoNHOxUOoo05u3eh4a9xoYXNw4P3qtdXC4DVzrXD5bNZRbERM/i555zS6JT0VdxOcNkLjZ42bsUYHMb9ZoxaS86NalWjrpzHG5aGuxdylAaUGsBzuWtNOpTEwKqKdKaqJ/bVEz1EVROSyepd2f/68f/rlRLP/APXZ8v8Aii/Wf/m//X/9Hzv+/wD8/vVZIqlQun4eD3bPZCcPB7tnshfL9PV7enudro42LmdzFQlQun4eD3bPZCcPB7tnshPT1e3p7nacbFzO5ioSoXT8PB7tnshOHg92z2Qnp6vb09ztONi5ncxUJULp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09Xt6e52nGxczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MVCVC6fh4Pds9kJw8Hu2eyE9PV7enudpxsXM7mKhKhdPw8Hu2eyE4eD3bPZCenq9vT3O042LmdzFQlQun4eD3bPZCcPB7tnshPT1e3p7nacbFzO5ioSoXT8PB7tnshOHg92z2Qnp6vb09ztONi5ncxUJULp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09Xt6e52nGxczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MVCVC6fh4Pds9kJw8Hu2eyE9PV7enudpxsXM7mKhKhdPw8Hu2eyE4eD3bPZCenq9vT3O042LmdzFQlQun4eD3bPZCcPB7tnshPT1e3p7nacbFzO5ioSoXT8PB7tnshOHg92z2Qnp6vb09ztONi5ncxUJULp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09Xt6e52nGxczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MVCVC6fh4Pds9kJw8Hu2eyE9PV7enudpxsXM7mKhKrp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09Xt6e52nGxczuYr6UqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MB1DUHSEqun4eD3bPZCcPB7tnshPT2Jt6e52nGRczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MVCV9K6fh4Pds9kJw8Hu2eyE9PV7enudpxsXM7mKhKhdPw8Hu2eyE4eD3bPZCenq9vT3O042LmdzFQlQun4eD3bPZCcPB7tnshT09Xt6e52nGxczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kK+nq9vT3O042LmdzGLVp1akqun4eD3bPZCcPB7tnshPT2Jt6e52nGRczuYqmLRTk1rp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09ibenudpxkXM7mKpULp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09Xt6e52nGxczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MVCF1TUnSun4eD3bPZCcPB7tnshPT2Jt6e52nGRczuYqEqF0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6er29Pc7TjYuZ3MVCV9K6fh4Pds9kJw8Hu2eyE9PV7enudpxsXM7mKhAaal0/Dwe7Z7ITh4Pds9kJ6exNvT3O04yLmdzFfSlQun4eD3bPZCcPB7tnshPT1e3p7nacbFzO5ioSoXT8PB7tnshOHg92z2Qnp6vb09ztONi5ncxUJULp+Hg92z2QnDwe7Z7IT09Xt6e52nGxczqyz/AP14/wD1yopErWtlLWgADUBoCL7WonhdRbl1er0v6WWuXT/+TTs/VpWOCPmzzFU0unEDX3GaP4Vj9WeYhrunCukdxmr2VBtJ44HSvc5wkILY2gVbVwLSXCorQHQpEmYwPc6mNrXsmGoEjegBrNfqtotV4uJFUxGHNVPOzZHO3fq3zDr4s+wz+VP1b5i+LPsM/lUOa9hmZatfFRkBdjjadBYS3Q3oWy2msCG20xIje9rpZiKA4S6gLWnRoOsJOLXFNs4dVvtiMuQsjnb/ANW+Yfiz7DP5Vn9W+Yfiz7DP5VAlfZDeiNmKpJirVuEV56nF0LEEVp3XzyVZhJcxpo4OFaDUa1Wtb+G2aao6LMqWLD9W+YdfFmn+hn8qfq3zD8WfYZ/KorJ7ARC3cJDGHB7nUFXECQAUDtHrDlWbdmVY3PmeQyjyyI1OjRgBLf3tazOPZEzNFfRZFtq2dKT+rfMPxZ9hn8qfq3zD8WfYZ/KoFzcQSNgbGzTC3C8nQHaqaAa9fKsW0sEcrZnhwfHI17Q3SCG6cOk9a1FdWjpaExPMliw/VvmIa7s+wz+VP1b5h18Waf6GfyqJJNZTvE0rntfRrTGGhw7rMOvEOULE01pO9j5XyaGYXNa0BodpoWDF3RqqFmMWrJbRVGT8WS2yeaFs6Uz9W+Yfiz7DP5U/VvmH4s+wz+VQZfDt27c7wvpRuMU0kjToJ1Cq2Ws1k0Oie0ujmwbwPOENwVqcQ16ToFFZxZinSiiqeiws6Un9W+Yfiz7DP5Vn9W+Yfiz7DP5VBxWDQKYnFr3HvN0OYfVHrjSOdR5CwyOMbcDK91tSaD9pWqa9L9Mx9uRLHTeXvMedXmc21tcXJfDI4h7cLRWjSeRq7yi+Y+VP+Q2f+p30HL6ctiPlskkuX20shxPfExznHlJAqVJUTKP7Xaf0WfRCloCIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiKkzPzG22tmOtYjNcTTSW8UTg6uOIkPOBgc92rkHQiTMRyrtFGurzhbKS7exz91GZXRsHeOEYiGglbo342NfQjEAQDr0or2iiz5hDE6RjAZ5ojHvIYqF7RKaNcQSNHKt+8ZXCXAOpiw10050HtFquLmC2gfcTvDIYxie86gOfQvEV5DLcy2za44mMe4kUBbJiw4Ty+qUEhFW3+cRWksceHEJW4hN/wC2KSMioS2prikCsUGUREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQQZ/tnIk/2zkQVJ8hZKTXHP7Y/lT9BZLtz+23+VdIiDm/0Fku3P7bf5U/QWS7c/tt/lXSIg5v9BZLtz+2P5U/QWS7c/tj+VdIiDm/0Fku3P7bf5U/QWS7c/tj+VdIiDm/0Fku3P7Y/lT9BZLtz+23+VdIiDm/0Fku3P7bf5U/QWS7c/tt/lXSIg5v9BZLtz+23+VP0Fku3P7Y/lXSLTLd28VxFbSPDZrjFumcrsAq7oCCh/QWS7c/tt/lT9BZLtz+23+VdHVR7i/tbeaKCV/105pFG0FzjzmjQaAcpOhBV2Hk/K7C8jvIHzGWIktDnAjSCNPdHOrxAsoImUf2u0/os+iFLUTKP7Xaf0WfRClVQZRYRBlFhEGUWEQZRYRBlFhEGUWEQZRYRBlFhEGUWEQZRYRBlUE/lQXN2+Wa/uDaPlM7bNuBobI7SXMlDd43Tp0FXyJE2JMRPK5abyzm8922N+b3joY2OwTvbbkDGMJYBgxGrdZK3O8o3zotyc9vTG4APbSOhIGEfuaBh5F0aK6U/6hNCOnrlzc/lG7lnkmdnFwWyANdGWRaY2uxtjLsGKg5DrUTM8ozvMM0nvomzWAbCICGPgkdNUgODC8ECPDpOLl5F16JpSaEKe+ObWEdl4fanMYoGGOaISNieSGtax/f7p1GoUOHIMzvMV3NeT5TNcl3EWsD2S9wvc5rd49poe8fV1VXSIlpoubtfJfDNMPiM8toA8RW72x4WbxzXuILWtOtq6RESZmeVYpiORlFhFFZRYRBlFhEGUWEQZRYRBlFhEGUWEQZRYRBlFhEGUWEQZRYRBlFiqIIU/wBs5En+2ciCciq/1RkHx0fX2LH6o8v/AB0fX2ILVFVfqjy/8dH19ifqjy/8dH19iC1RVX6o8v8Ax0fX2J+qPL/x0fX2ILVFVfqjy/8AHR9fYn6o8v8Ax0fX2ILVFVfqjy/8dH19ifqjy/8AHR9fYgtUVV+qPL/x0fX2J+qPL/x0fX2ILVQLrKo7m6F26R7ZWbvdFp0N3bi86NRxVoarT+qPL/x0fX2J+qPL/wAdH19iDGYZK64kmnhlcyaYBoOItDaUodAOINw1DTznStrMvun3LbieYAxvxRtYKuDcIaWGTRVriMRFFr/VHl/46Pr7E/VHl/46Pr7EtSyFoFlV9vn+TXU7be3u2SSyaGMbWp0V5lPRUXKP7Xaf0WfRCo/Md9eW+YBkE742btpwtNBWrleZR/a7T+iz6IXH+dbyaDOGMZShgadI/wAz15Y9FdVFlE2TbHtseO8UV14ejRNlVvPYeLZn8VL7RTxbM/ipfaKpIby8mLgxrO41zySDSjAXHl5gvHiN1SuFtNVaGlelcfDbze8Tj4Xer3jX3i2Z/FS+0U8WzP4qX2iqOW9u4S0PDKvY2QUFe68Yhyrx4ncczeg9qcNvN7xHC71e8S/8WzP4qX2ini2Z/FS+0VQeJ3HM3o+dbrWfMLtxZA1jnNw6Do9ZwYNZ53Jw283vEcLvV7xrnxbM/ipfaKeLZn8VL7RVJcXtxBK6LHFLg1ujqW15QCaalma6voZZInMaXxaX4QTQUrXWnDbze8Rwu9XvEuvFsz+Kl9op4tmfxUvtFU0txmEUjo3MaSwhpIHdqRiArXmWnxO45m9B7U4beb3iOF3q94l/4tmfxUvtFPFsz+Kl9oqg8TuOZvQe1PE7jmb0HtTht5veI4Xer3iX/i2Z/FS+0U8WzP4qX2iqJl/eSPDI2B73amtaST+wBeTmVyKVDRXVoPanDbze8Rwu9XvGv/Fsz+Kl9op4tmfxUvtFUZvr0BzjGAGmjiWkUJ5CswXd7cSbuIMLsLnUOjQ0Yjypw283vEcLvV7xrvxbM/ipfaKeLZn8VL7RVNd3N3aTbiR0TpGjvhlXYXbJOqo9C0+J3HM3oPanDbze8Rwu9XvEv/Fsz+Kl9op4tmfxUvtFUHidxzN6D2r02/vHBzmsDgwYnkNJAGqp5k4beb3iOF3q94l74tmfxUvtFPFsz+Kl9oqhOY3QrVrRTX3To61ItH5hdgmERAB2FxccIHdLyTU6gGlOG3m94jhd6veJeWl/mM8pY67m0Me4UdpJa0uA6lunnzQRxut7i4l7hkfJXu0bSuEa+7XlXLuzO5jkIY5jsBIbIyoBpytOgr147mXvT0u7V6U4GNo2TM/bFTdO74+jMVTNvPFbpppM64mSGCad7Yy0VLtPeGjmWsT53SStzLijY2QtxEktdTtXOjOsycaNe4nkALj/APcjc3zPC6RrnYa954xUqdGk11pO74vPV31nd8W3lq77pic+pUXL3fWbqgfpBrh08lKrVFdZzK0OZdSEOkEQo4nvHn9HpVFNnGaWzn2jnNbu3EPDBQF2o1I9b5Vobm14yuAhtdBw1FegqTu+LbFkz0/jSd2xbYsmrp/G6pzs6cWiC4lf9W1zzj0YiXCjef1UuLq/hsxILqbG7d1xO1Y2ucR1LlhnN81uFr8LdkFwHRVevEMykj3uHGxzqYqE1cNHPp1qzgYtk2W2z/zWcDGy2W2zF9deLZn8VL7RTxbM/ipfaKpJb28iEZeGfWsEjdB1ElunT/lWvxO55m9B7V58NvN7xPPhd6veNf8Ai2Z/FS+0U8WzP4qX2iqDxO45m9B7U8TuOZvQe1OG3m94jhd6veJf+LZn8VL7RTxbM/ipfaKoDmVyDQhoI1ihr/inidxzN6D2pw283vEcLvV7xL/xbM/ipfaKeLZn8VL7RVIy8vHxPlaGFsZa12g1q+uGg+ReW39254jDW4iaUIOg6tKcNvN7xJwu9XvGvfFsz+Kl9op4tmfxUvtFUUt/dxSvieGYo3FrqA0q00PKvPidxzN6D2pw283vEvC71e8S/wDFsz+Kl9op4tmfxUvtFUHidxzN6D2p4ncczeg9qcNvN7xHC71e8S/8WzP4qX2ini2Z/FS+0VQeJ3HM3oPanidxzN6D2pw283vEcLvV7xL/AMWzP4qX2ini2Z/FS+0VQeJ3PM3oPasjMboguAaQ3Wac/wAqcNvN7xJwu83vEvvFsz+Kl9op4tmfxUvtFUHidxzN6D2p4ncczeg9qcNvN7xLwu9XvEv/ABbM/ipfaKeLZn8VL7RVB4ncczeg9qeJ3HM3oPanDbze8Rwu9XvEv/Fsz+Kl9op4tmfxUvtFUHidxzN6D2p4ncczeg9qcNvN7xHC71e8ToG5rmZc0G6l1j94867lupfKI8yuDIwUbpcOT0/tX1cLp3bDxKNLWTbbyZbXTuuFi0RVrJttssy2oU/2zkSf7ZyLodL5S7Wf2qRZ2jbrE3GYyCAHEdyriGtbWtamq2HJc4qf/gz/AHbuxe25XnzWbttpchhOLCGOpXn1LGJFU02UTozzkWNb7BoY57JC7uB7GkUJrJuaHTQaV5ubCSCSONrt4XxmQkaB3cWKnOBhW92XeYXYsVtdHeANfVjtIHIdC8jKc8BaRaXILBRhDHaBzDR6VimjGibZrieXJZ0ZFthqZl874onx950ziI26AC0DFiqVp3Eu7MoALGmjyCDhPMQrGG08yQSGSO2uMThhNY3EUIw6iOZan5Xnsgo+zuHAaqxu0fs0K0xjWzpTTo5+mDIgsikkxbthfhFXYRWgW/gJjFE5gLny1owbIaxwdU8+NSxY5+0dyyma4tDDI2JwdhbSmn5F5Fh5iaSW290C7WQx/Jo5vQlWumcmjH2+0yITLaeQPLWGkbS99dFANev9i93NlLbytiJBL2h7TUAEaRynnCnNtvMbInQstJ2xuGEtER58WioOknWo78ozuQ4n2dw46qmN2ofIlOumqdLRinLZEZZMiPbWzppWMNWNfjo+mirG4iFie3dFPJEKuEbnNx01hpoSpTcqz1rCxtpchjtbQx1NPyLa208yNZgFvc0IppY46D8noSYxdKZiaZjksnJ/UyWNF7lkttVzayRMHekpShxFuqvoWuCxmnbLgB3keAhh0VD9NdPo0qT4fn5jew2lwRIMLiY3EltcWGp5K6UZl+fsLDwlw7dkFgdG8gEatHoUiMeKLNKmao9vP9sFtNqCLeU00BuJzmDEQO82lW6eXSvMkb4nmOQYXt0OadYKsDYeYiCDb3VCSaYHazrOpajkucE14GfT/wDjd2LdOn+qz+iZEnyp/wAhs/8AU76Dl9OXzvy1leZwZ5aSzWk0cbXOxPcxwA7rhpJC+iLYi5R/a7T+iz6IXO+avL9zmWZNuIpY2NETWUfWtQXHkHpXRZR/a7T+iz6IXm7hlklDmNqKAVQcdB5ZvreF7WywFzz33PxUwUc0tHdBFQ7TpXqPK7zesfby2LXSh0kOAOJLaNa4tprFKal1DrW4LSBHU00A0I+VV1pkd9bmwrgcLKJ8TiGkFwfhAp3tFMKCjuPKuZ3MgkluIMQaG90OAo0UGii1fo2/9/D/ABdi7PhbjYPUnC3GwepBxn6Nv/fw/wAX8qlR+WbqKF7GGDFIxschJfhOFwfioADiJA5V1PC3GwepOFuNg9SDkpPLF5JJNPdywu3je85pc0tpTvDunkHKtzMvzC5xy2k1nTHpewPLg5oAo53LTXQ6PQumNrdUOFlHU7pOkV5K6Vps8tntrdkVDI4VdJIaVe9xxPef2koKIZNnQYGb61NHCTEWvrjbho7+EKB+jb/4iH+L+VdnwtxsHqThbjYPUg4z9G3/AL+H+LsT9G3/AL+H+LsXZ8LcbB6k4W42D1IORt/KuZ20u9juIcVCNOOlDoPIpDPL+Y4g+WSB7ml72+t68g7zjia79oAoKrpuFuNg9ScLcbB6kHK3WVX0t4WMubaCeVgbhaX7xzQNOkjlA00CW/li7gbUOgdJgfGXEvwuEgw94Ya6AdFCr+XK76W/huH0MEAJiioQRI4FrpK4qE4TQc2lS+FuNg9SDkJ/KmZTvDnzwDC0MAGPU3QNYJK1/o2/9/D/ABdi7PhbjYPUnC3GwepBxn6Nv/fw/wAXYt9v5ZzW2bI2K4gAlFHVDjyObzczius4W42D1JwtxsHqQcjd5DcMt3cTcW0WMMjbI4uADWVcAMQJr6SdS3t8vXkbKQG3ZWRs2kyENcwFowYQ0008pKu8yyee9hDBWKRuINlGtokaY30odNWu5VJjspo42RNYcMbQ0VIrRooEHIP8n5g97nunhq4lxoHAVOnZWP0bf/EQ/wAXYuz4W42D1JwtxsHqQcjH5UzCNjo97bvY4hxDg/QRUVBbQ8qHJL4zPt4rq1hncyj2RYmuLKAatPJrXXcLcbB6lAbkdyMx4uvc3jphHTvY3RNgPerTDhbXVrQUV15ZzS6w7yeAFpc44Q4Vc8jE46OWgWj9G3/v4f4uxdnwtxsHqThbjYPUg40eTr8EEXENQaj1uT/6VMjyDNWPLhNAwOfjfu8QJJ10xh4bXloF03C3GwepOFuNg9SDlX5TezXcjTNZunwuBjIeS2NzseGmjQMWvWtrslzhwfSS0bvGlji1jx3SXGnNreVdNyu9OYuu5aPY1hjt2AEGNrsJf+9QlxbpP7FL4W42D1IOM/Rt/wDEQ/xdiyPJt9X7eE+jvdi7LhbjYPUnC3GwepByseU3IuCwTWrrxobhBxVaIx3S0EVr3hUklRv0bf8AxEP8XYupOV3jr+O6dQMia9jGAaSH4fWJcRow/ujSpXC3GwepByth5bzGzmD97BLHia58bsYqWGrdIGjWsnKbmS4fGZrY3DS+TdgvNHytHeeHNdqFCNK6nhbjYPUonhN14gLsAMaAQ5rBR0lWtaN4cVDhpo0IOeuvLGZ3JaXzwDDi0NDgKucXuOrlJWj9G3/v4f4uxdnwtxsHqThbjYPUg4z9G3/v4f4uxP0bf+/h/i7F2fC3GwepOFuNg9SDjP0bf+/h/i7E/R19WnEQ15u92Ls+FuNg9SrH5XnPFSzxVbIS7duc+sJjw4WtMQd6wdpqgp7PyzmNo90scsDpCMLXOx0aCanQANK9S+XcxkjcxrrWIyAiRzGvBdVwkPJo0hWUuUeYTcxyxzgEkmbRSJowBndZiq51RXToW1mS5u2MtkuXSOcAHPIOJoa4u+rOLQXA4SSg5x/lG7Zhx3MDcTg1tcQq46gNGtev0bf+/h/i7F0D8qzq5kEsxawRP3tvCNIqH1aJcJ0kN0Vap9vZXkcEccuKWRjQHyGlXOA0lByH6Nv/AH8P8XYn6Nv/AH8P8XYuz4W42D1JwtxsHqQcZ+jb/wB/D/F2LEnlG7jY6SS5gYxgq5zi4AAcpJC7ThbjYPUtF7l1zc2c9sGgGaN0dXDEBiGGtK8iDlI/J99iY8XEJFQRTFpGvmX0RVUFncsjjY9tXMa1riNAqBTRUq2QQZ/tnIk/2zkQTUVTx12MxfC1+MNuGxC3wj7ExNe6TEBXQ4nTWnIvU2eGCSdsltIYoHhplbpGE6C5w5NOrnSxLYWiKrffSzZtDBBOG27HOZNExoMhlaCaPxeqymojlVqisIomZzzQRRmN27a+VrJpaYsDDWrqatdBU6qrXcZg62jtyxrrsTOoZG0BI1VFBQnTq0V0oWp6KouM6Mli425Frduc9jGzjQHRkYxyDFhOivKrGzLnWkLnPdI5zGkveA1xqK1c0UAPoRLW5EKpMozO+mjnkuQZd3EJA1jRXFikxM7obQ0aO7pPpRbV2iq4M8Y6guYHwDdPlL/XYRF6+BwGkcoXrKrm5uJbp00wla14EQjaN0GGpbhd6znEetXUliWrJFlVd/f3cOZQRxMJtGYeLcGgj607uPTWvdIqaBFlZoqy7zo2s87HW0j44Gh7pGadAALiRTQKHQeWh5l5ucwkkzCCC3nDImvDbiNraylxaJGDvamFp0kaUsS1arKwNSyiomUf2u0/os+iFLUTKP7Xaf0WfRC13xO+H+kf4lBPVRllpmMOY3L5nufbEEBzyaveZHPDg3EQA1hDdFKrFTzlRLWW5kvLkmRzrWIiNgcGisnrPLS0A4W1DdPLVB0aKnqecpU85QXCKnqecpU85QWlwJ3QPFu5rZi07tzwS0OpoJA1qFklvfW1o+K+cXyiaUte5xeSxzyWGp9HJyLQXEAnFT0nUPSVEym7lu8uguJXB0j2nGWigxAkauRB0aKnqecpU85QXCKnqecpU85QXCKnqecpU85QbZ7e58ZhuIWyOYQGzYyN01gbIcUdHVxlzgDo1KyC5ea7v2ZtFbs70Ehb3RhNI8DzI9+nECHhoHIrGp5yguEVPU85Sp5yguEVPU85Sp5yg2Z9bXtxbNFm528aXUjaS0OLmOawuc1zSMLiHKwgbI2FjZXY5A0B7udwGk9K5nNMwu7afd25a5xtp5WREEuMkeDBpr6ToppW/LbmaeGR0jzI1sr2RTUw7xgpR9BQc40IOjRU9TzlKnnKC3KqWW+YjPDMce4xuJfi+rMJia1seCvrCWrtXyrFTzlRBdyeLOtC8GPhxI1lO8HYy01NeZB0aKnqecpU85QXCKnqecpU85QbWw3HjW+ZHIyARvbK5zu455LMBDcbq6AeQU+VWa5yO7kdms9oXgxshjkY0Cjg5znh1TXToAUup5yguFg6lUVPOUqecoNjY7l2eGXdyRW8cZaX1qyZzsOmmI4QzDQaKk1+WzXNNvJXZwbWOXFFHGTOxwAwvOHdiM0xO0VLuTUp1TzlBcKrFvctzszxtkdBI0750hGBtGtDNzR1dJ9aoWup5yoBu8w8ZZbmMss3RyEO0HE5u7OLFiq31iKUQdMsqnqecpU85QXCKnqecpU85QW6qH5nmu+mEdiX24JbBLUaXAtbieK4sJOLUNFOWqVPOVDOaNEjmFjsTDJjbytbEHO3jv8AK+gw/tQbLaXzFbzWtqLZ0kEfduJnlpxVcauDseLutpTQp91mhhlfAyGR8wc1jGNbUuxAHetqQCxtTi08i5/x51xM2G3O6pKxkwcMUuCT7NzIzTQeWupule7/AD9sbpbS3xC4wvELiNDpWGjmNafWogkh3me3hfLuXT3MkbY4wC1wbhfI7E9rnMGJzS0f/wAK9sZLmS1jfdx7qdw+sYOQ1/adeulVz15m7Gzbi2cTJFK1ty6miNgfG2THXVVr9BU22uOIgjnaHNbIMTWu0Gh1VQXiKnqecpU85QXCiZnvOCk3UDrmSgwwtdgqailXVboGsqFU85Wq6lMcDnGXc0pR5IGmuqrg4CurUgtMtilhsIIpnvkkZG1r3yaHOIGknS7/ABUlUGWzzzWNvNOTvXsaX1GHT/p5FfoIM/2zkSf7ZyIJtF4kgilw71jX4DibiANDz6VClzmGK7daFjjIJYoRTUd6MQdX0Le7MrFkr4XztbJGQHNcaaXatetDI3xxRxMDI2hjBqa0UHUvahXGYPivbezjhdIZ6l0hIYxrW69J9Z3+UKagLBaCCDqOgrReXYtY2uLS90j2xxsGirnmg0nUtYzK2bbC5nkZGwuwFzXY24q0piaOnm5UG+K1t4TWKNrCBhBa0DRWtNHpW1RpL+AW0txETO2EOLmxd9xLRUtaOUrNjcSXVtHPIwRGQYgwOD6Dk7zdGrmRMiQiwoVpmTbl84wiNlu97HOJ924tJ9WlNHOipD7S2keXviY57qVcWgk00hblGt8xsrnDuJmvLgXBuo0BppB0ha7S/fc3NxFuTHHbuwY3kBznehmsN5idaJkTVhZUKfMRFfx2QZV0jN5jJIAGLBTQ12lFSpIYpWhsrQ9oIIDhUVHLpSOGOJuGNoY0kkhooKnWVofmVlHK6GSdjJGAFzXaPW1LxdZg6G7t7WOEyG4J+sJDWNa31u8dbqamhEthNRYGpZRUTKP7Xaf0WfRC3vgikOJ7anVVaMo/tdp/RZ9EL1cXToX4Q0HRXWg98Lb7A61EgkbNfT2ht2hsDWkyteXaX1LWEFraOw97l5F78QdsDpUazzS0c+dtpG2okJncDoMh0O08p7tEFjwtvsDrThbfYHWo/iDtgdKeIO2B0oJHC2+wOtOFt9gdaj+IO2B0p4g7YHSgkOtoAKiOp5v/AEVHy91vfWcV3ud3vm4sDjUjTShINF4nzRsUMkszQyJjS57qnQ0CpOhaMtvrVlqI7KIxxROLN24uDmOGktIfUjWgsuFt9gdacLb7A61H8QdsDpTxB2wOlBI4W32B1pwtvsDrUfxB2wOlPEHbA6UEjhbfYHWnC2+wOtR/EHbA6U8QdsDpQeJ5I4L63tXW4MdyS1smI1Dmtc/S0in7u1X0KXwtvsDrVXPfWjcwgdLbuNw84YX94sDsLtX7oOGumimeIO2B0oJHC2+wOtOFt9gdaj+IO2B0p4g7YHSgkcLb7A604W32B1qP4g7YHSniDtgdKDRnN9Y5RZuuJI8btO7iDsOItBce840FAFObb2zwHBoIIqDXnUDMMzhZaSm6gMluWOEwaC7uU72IDkot7MxJaHCOgcAQDUGh9BCCTwtvsDrThbfYHWo/iDtgdKeIO2B0oJHC2+wOtRg+A5g6wMJGGITCSvdNXFlAK10UWfEHbA6VEN9aNzRr3Qlt5JGWMeS/C5jKOc1v7uitUFnwtvsDrThbfYHWo/iDtgdKeIO2B0oJHC2+wOtOFt9gdaj+IO2B0p4g7YHSgMfA+/lsjAW7qNkokJ0OEhe2gFa6MHKpHC2+wOtVUeZWJzOQsZ/8wt3Tn1fhIjo8sFe7VuOvyqb4g7YHSgkcLb7A604W32B1qP4g7YHSniDtgdKDwZYhmTLB0AIkjdK17XEkNaWjvtoMIcXUGnTRS+Ft9gdaqmXllFmbiIXMvLhpcXkvDZBGGg0/dOEEKb4g7YHSgkcLb7A61Xi/y92bjKmRhz8D3PfiAAczAcGGtScL61UjxB2wOlRn5paHMY4XMab1sb3M1ktYS3FppQV0ILHhbfYHWnC2+wOtR/EHbA6U8QdsDpQSOFt9gdacLb7A61H8QdsDpTxB2wOlBI4W32B1rzJY2krCyWJr2HW12kaNOorT4g7YHShv3nRgGn0/MgjTXOSZfccK8MhMrTISBRpOkUOHW44T0LwJskt7nBFFExrYHSvnZQBrG7twHd094SAhQrbwq9FyyGN8jw9zZLtwNDI931m6L24KgtoSxuhSBY5Uy1bAbYbpgHeMj8RADQKvrU+o3l5EFhYRZVPbsmsmMMJqGlgpTTUimghSRaW4FAwUGpUeUZzloDLbLbZzIJA+SOQhzWPazA0vaZO84d4AFWniDtgdKCRwtvsDrThbfYHWo/iDtgdKeIO2B0oJHC2+wOtaL59lY27riVvdbQNFaFznGjWipppPOseIO2B0rVdZzHawOnnbSNtASKn1iGDrKDblz7a/sbe9bGGi4jbIG4sVMQrTENdFOVba3kcdvFHBCI4WtAjZqo2mgKyQQZ/tnIk/2zkQbnWNs55kdGC9z2yk6dL4xRjvkWm7yizumyB7Q0y/aEAEkHXTFXDWmkjSqM//AOg5cDThZv4f5k/7By74Wb+D+ZBfRZZbsk3zy6WQyb2rnHDjpgqGCjNDdGpTFyv/AGDl3ws38H8yf9g5d8LN/B/Mg6aeCK4jMcrcTag8oIINQQRpBBWk5dZmHcGOseIvoSSS51cTi6tTiqa865//ALBy74Wb+D+ZP+wcu+Fm/g/mQXLMktmyF+JwrJviGUjGMNwNI3YaRRvNr5VNggigibFE3CxtaDSdZqdJ9K5n/sHLvhZv4P5k/wCwcu+Fm/g/mRLIdUtLLWBkb4msG7lLnPbrBMhJfWvPVc3/ANg5d8LN/B/Mn/YOXfCzfwfzIq5kyS1e8PaTGWtc1uEAnv6HkucC51QaaSpNtZW9tUxA1LWsLnOc92FlcIq8nVVc7/2Dl3ws38H8yf8AYOXfCzfwfzImR1S0SWcEk7bggiZrcAe1zm92uLCQ0gEV51zn/YOXfCzfwfzJ/wBg5d8LN/B/Miry8yi0uxIHtAMopI4AEkEAGmKoBIA0gV0LMWV27JDK8ukkLxJVziGhzQGNIYKN0Acyov8AsHLvhZv4P5k/7By74Wb+D+ZEsh1Kyuey3znZZhfRWcdvKx8xIDnYaCgLuQ+hdAiouUf2u0/os+iEubaSWQObSlKaUyj+12n9Fn0QpLnsaaOcAeYmiCDwM/O3p+ZQbLI4re5kkgka59HN3eIdwPeZXDuivrH95Xe9i229IVbY2pt764mBjit5qu3QfjLpHPc90lXAYa19VBt4Gbnb0/MnAzc7en5lN3sW23pCb2Lbb0hBC4Gbnb0/MnAzc7en5lN3sW23pCb2Lbb0hBW3OVme2lgmLd1KxzH6ad1wodNF4ssqdDG7BIJjM8yvlJHecaCvdAGpoGhWM8jTDIGbuR5acLHuo1xpoDjQ6Dy6FFyeDg7TdzOYJXvfJJhcC3FIcTsOhtG6dAQZ4Gbnb0/MnAzc7en5lN3sW23pCb2Lbb0hBC4Gbnb0/MnAzc7en5lN3sW23pCb2Lbb0hBC4Gbnb0/MnAzc7en5lN3sW23pCb2Lbb0hBVuys8Yy4e8GURmOJhdoAJxPLRStTQVW/gZudvT8yjyWVx42L+O4ZuTgDgXaQxjZA6MMpTvOcHVqrXexbbekIIXAzc7en5k4Gbnb0/Mpu9i229ITexbbekIIXAzc7en5k4Gbnb0/Mpu9i229ITexbbekIKu8yvfxtZO9rYg9r3DFQOwnE1rqjVWmhb+Bn529PzKN5gsJMyt44reWNpY55OJ1PWjfGCDR40YtIp0KzhcxkTGOe0ua0AkGgqBTRUlBF4Gbnb0/MnAzc7en5lN3sW23pCb2Lbb0hBC4Gbnb0/MowyaUX7rwy4nlmBsbqEMby4O7UVOk86tt7Ftt6QoDYSM6dejdiF9uIS7H3i4OLvVpq086D1wM3O3p+ZOBm529PzKbvYttvSE3sW23pCCFwM3O3p+ZOBm529PzKbvYttvSE3sW23pCCmjyRjb51w2QGQFz91iFGvlaxjnasWkMGtTOBm529PzLVHA85w+9kETYmRmKAseMRx4C90owipq0AadAHpVlvYttvSEELgZudvT8ycDNzt6fmU3exbbekJvYttvSEFS3JpW37rt0uN7mYGxuwkMbzMOGoqRU86k8DNzt6fmXlkJbnMl59WIZIGRF2PvFzHOdpbTV3udT97Ftt6QghcDNzt6fmUXwGIX7b1oa24AeDRxo7GGNLnDnAaFb72Lbb0hVhy8+OMzPiWvYI5Iyx1KtDt3hawjkq0koN3Azc7en5k4Gbnb0/Mpu9i229ITexbbekIIXAzc7en5k4Gbnb0/Mpu9i229ITexbbekIIXAzc7en5lpucvkkwRGYQyFwdEWuAcSzvaiO8OcKxklaY3CORgeQcJJqAeSoqqY28zMxGaSRQuuGwGJ5a7euJHq7kOa0sqT3tOkIPMnl683crIpwDcPa6Z1cGho0hojaAMepxWm28sZhbwCJt2MZwjeAU3bWyGbDG2mE6TTvcikWd35g30hnihfGXtIxyBlAQ7G2MBp0A4QCdelbjNn2MU4QMBJNJDUirqN0s5Glvyg86DXbZBw84lEmKQCSjSQG0lcxzsLWtFBVnIpnAzc7en5lUPt8+jiZOZo3X0Mb4mGMiQSbx7ZAHFzWYWjBpKtcqmvaT8dI1w3h3DiAxxZQa21NKOqAg9cDNzt6fmTgZudvT8ym72Lbb0hN7Ftt6QghcDNzt6fmXiawnMZAkER149BoBp1PBCsN7Ftt6QoWbwcbZmCORoOON5biwh7WPa9zC4VpiAog02WVcNaxQQODoo2gMcTWo110CitlDy4Pgs4ormZskzBRzgRTXoHJWg0VppUxBBn+2ciT/bORB8pdrP7VhXp8leYKn6ln3jU/RXmH3Mf3jUFEivf0V5h9yz7xqforzD7mP7xqCiRXv6K8w+5j+8an6K8w+5Z941BTRW8sz42MGmZxZGToBcNYr8qmHK3NhjMgcx5lex7wMTcLWsLTo0UOI6VYx+UvNETcMbWsbWtBKBp51r/RXmH3LPvGoIEmXDcxuic17gyR8jmklhwOI7rqaO6OXWvFtl75sJcS1kjS5jwKioOHC52pvPpVl+ivMHuY/vGp+ivMPuWfeNQRnZK6Vkk9u4CJjGOZi04iWNc/vahpctGX2bJZYnzsfJBJiDd2f3xoAkIDiwE8tFYforzB7mP7xqforzD7ln3jUEB9g+OO5muIjCGtLoRXRiEjWYanXoJp0rNvlm8Y8SvbFI7d7h7nUY7HUkDnNKfsKnnyX5iIAMTCBoFZG6FmPyd5kicHxxsY4anCRoIQVgyu4ADngsBe6Nxwk4Symk/5TXWosjN3I5gc1+E0xMNWn9h0K7/RXmHXumfeNQ+SvMJNTEwk6zvGoNHlT/kNn/qd9By+nLh8h8rZzY5vbXVxExsMTiXkPBOlpGr5V3CCLlH9rtP6LPohar/7Yf6R/iVtyj+12n9Fn0QpJYwmpaCfSEFRoUGybcMvbgPMj4HVc2SXE2ji931bGlxaWhtKEALpd3HsjoCr7W6c/Mp7OQROZHG2WNzG0NHOe2h7zgaYfRp5EGjQmhW+7j2R0BN3HsjoCCo0JoVvu49kdATdx7I6Agpn7zD9VhLq/v1pT5FGsHTl92Jt4Wid25Mgp9WWsph0Du1qr6bdxMxbsv0gUY2p0+hQ8vuXT3l1bSiJwgEbmPjbSokxa+88fu8/yBBo0JoVvu49kdATdx7I6AgqNCaFb7uPZHQE3ceyOgIKjQmhW+7j2R0BN3HsjoCDmJmZh4tE6JzjbEtL9JDGxhjw9pFMLi5xaQa1H7FYaF7uL+eHN4bM27dzM5rGOwklwLJHufiHdAYWAUPOrTdx7I6AgqNCaFb7uPZHQE3ceyOgIKjQmhW+7j2R0BN3HsjoCDl88GYOt4xYYw/E7EWV92/ADgId69NOocuhWEeLdsx6H4RiBoTWmnVoW7Or/wAPjhMcLXGVzg5xAo1rGOlcaFzKmjdAqp8O5liZK1owvaHCooaEV1IKvQmhW+7j2R0BN3HsjoCCo0KDWd2b90Sst44zvHOxGOR7g3CGfutwU16ySul3ceyOgKv4pxzgWUYiljEZfOA2jovV3eJ1SCX6dFNWlBo0JoVvu49kdATdx7I6AgqNCaFb7uPZHQE3ceyOgIOajM7s3eQJY7dkZaceIske7CQWfutDAPlJKnaFv4lzc2bZkROikje9tG98FhYMNcTq+tpqBya1YbuPZHQEFRoTQrfdx7I6AsbuPZHQEHPNdOM1kB3htjA3DUfViQOdioaa8NFL0LMeZPdnBsjFHut4+ICnfGCKObeHTTCceHUrbdx7I6AgqNCghtw3Ni5pkfA9p3gfiEceFrcO772F2I69FV0u7j2R0BV3FyNzfg5WRiGUE2+EBziWNa5+873d16O78qDToTQrfdx7I6Am7j2R0BBUaE0K33ceyOgJu49kdAQVGhVmYjMuMjNpiLaR7sAkRYt59bvqchj1dWldVu49kdAWmea2gLWPwCSXEImuoMRaMVK6kHKQP8wW4eJWCZu/JfJXG7Ad3Xds7ndFXFoAK8POcPhY2PiDNHI900rgWCRgw4SxpDcNdPcV3Z5u1mXuus03TJt66PcQtNWuFPqquPfcNeLQPkXu+zzL4rB1zaujllLQ6NlK6SzejGG6W9zSgr5cwujOGwWcxZioHObha4EN0uJ0toSehWGhbZM0tGZlDYtYJDM50bntAIbI0YsJ+QVPyKx3ceyOgIKjQmhW+7j2R0BN3HsjoCCo0LTeFwtZDGx0sgbVkbHFpc790YmkECuv0K93ceyOgKFm1zwVpvoo2ukL442tIGuR7Wc7RXToqR+1BBs4XwW8UMkhmkY0B8jjUudymp9KvVCyq4F9l8F29jWulbic0DQDqI0qaggz/bORJ/tnIgmoqvLGzMunRue+XDbxCd7wRWYYtNDqJbr+Re80bM+eCNj3RB7JhHI2ppNh+rJA9GKnpRLVimhUUEWZ76BrmyxjeukD8TntbFqbE4F2nE7SS4aAts8OZC+xvL5ICCZd2XgBuDCI2NxCvf71Qa8iWFq4SqqMqbcsuWslx4hB9eHnF3t4dzz97BWvyVW/MxI6S3a15jY5zxjHJIWHdEj9vWk5GqYtmzkWFQlQqKGDMgI8QlxiZrmd5xAiGEPxuc7lIJoQdGgLdcQZwbxroZG1IqXHEImjC5uHDpxVdQ86lvQ3q4ts0o9q3TQqjLG3UU8bLguMjYpeILnFwpvTuSSaaaV+RHZzIDJO2CR1swOaylPrZA8Bgg5XYxVIlmunRmy23phbooTL66Nu2d1q44pHNdG312xguDX4TrJoKt9KrLOW7sop4ZIby5uLiR1Lp9TiGAlrsBdSPCe7hb+1Vl0CaFT3t1Na5MbWRzxfuszge2pLpgwNwteNby7UtdxcZzcuAit5bWGF4cJhQyOaWOZUxk0d3nB1PQgvEVdZvvLfL4XSwySyl5Ewc7E+lXfWUPPoOAaq+hQrXMM3gdNaSQ76RscksTgTI5rnPLo45qHRUO6AgvllV9td5lNOzHAIYHNq9sgwyMdQVa3C5wfp5dHyqegi5R/a7T+iz6IS6uZYpA1lKUrpCZR/a7T+iz6IXue1Mz8WLDopSlUEbjp/R0KLbZm7i57ZsDYZGASPc0No7EXAE4eXRXSp3h5951fOoltY2LrqYwz47loDZMRc5zW4nEAYzobirq0IN/HT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoNfHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoNT8xfG3FI9jG1AxOoBU+klRMuzYy75kcDbZ0bu/GWhrtJID3NAHrYdBVgcv539XzqLaZdZC4uGwTiS4YWtuKuL3t0FzGOxONNDqgIN3HT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoNfHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoNfHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4edvq+dBVzZ8Ym3N0LfE60eYZXENa+ga2TumukHEKBWAvp/R0KFJleUOFwH3Xdmm3dwN64NdK9rWbpwD+VpAwqxGXUFA+gGgCnzoNfHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoNfHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoK7Ns7ZZW7ZLqNssbnUoQKAta6SpxaP3dHpUxt/O5ocKAEA0I06VozPLbDch9/JhjZio8YhQOaWvqWHUW1BUqKwYY2bqQbvCMFBow00U08yDzx0/o6E46f0dC2eHn3nV86eHn3nV86DXx0/o6FEOZYMyZC6BgnmY57JwGkkMDQ7FTvAaaVU/wAPO31fOobMvsW5k8tnIvZWjGwl1HNYORpOHRiro56oJHHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4efedXzoNfHT+joTjp/R0LZ4efedXzp4edvq+dBBbmbm5i633DWSyMMm+Ab3mtwjvU08uhSuOn9HQtDbCxOYEb/FeMa6jHFxwtdhx4GuNB+7Wil+Hn3nV86DXx0/o6E42f0dC2eHn3nV86eHn3nV86CuZnbXZi6ARASkuh3+EaXMY2ZzNrQ1ym8dP6OhR2ZdlviTsMreNALiyp0Eta1zsNaYsOGvLRTPDz7zq+dBr46f0dCiNzYjMnwblscpbonIAMgDQ44NHew106VP8PPvOr51Gdl1kMwYHzg3hY58UTnEkM7rHuZGXUHICaINvHT+joTjp/R0LZ4edvq+dPDz7zq+dBr46f0dCcdP6OhbPDz7zq+dPDz7zq+dBr46f0dC8y3LpW4JWsewkd17QRXk1rd4efedXzqPdZK+dzXMuXRODXMNGhwIfSuh37wpoPIg0SttJ3bhzWVjaaQsJbha+oJwMcKYqkVp6EZwMDd4yK3iZEMBc1rQGgd0tNP8AytbvLWXs+oE72zXEZjL3uc+R8bQxr6F7jQ0a3vBehkNpv9ybl2IMe7dVIcRM7vve4HE7EW0QbIpre0lAYI2TTk0c7TI88vecS53SpPGz+joUP9LwG4ZO6au6exzGhgFBEKRtB10FNPOrDw8+86vnQa+On9HQnHT+joWzw8+86vnTw8+86vnQa+On9HQtF9mjobfFMxsjHuZHgIFCXuDW4i7QBU6SVL8PPvOr51pubK3o2CecMNwcDG1wucaYqN011BBrsc1ddWsU8IDY5B3W0GihwkaNGghWyq7G2snwiOymY6KCjA1g0Npq5VaIIU/2zkSf7ZyIJtEoFlEGKLKIgxQJQLKIMUCUCyiDFAlAsogxRKBZRBii56XMM0D49w4uMksgezCCAWzNiDBRprhZpIqNqvIuiXlrGNLi1oBcauIFKnVUpCTCntrvOJLS5NA57BSOZ5aG4gwF9MIo5odWnWtEN/mskwjkdJHE94bES1oc6FxkD5XODaAsAaRTR0roVhzWvaWuAc1wo5p0gg86tvQWdKNls0k9hBNLpkkYC51KV/zU9OtSlgAAUGgDUFlRVLNeTWPlTi4KCWC1a9mIVFQ0awoFvP5vntobgXlkxs8bZWtdG+oDhUVopOZ/8Jl/2Y+iF7sGk5Vl9AT/APFi+isTFtdls8nsl10VRh7tFcUUVVTizTbXTFWSKY50bH5v+OsfupOxaWW3mllzLdC+sjNM1rHOdHIaMZXC1ujQKklWuF2yehVuXZdeW93LLKO65rwXA1MjnSvka8jkwsOHT/groRz1dbHFVbPC+VS94/N/x1j91J2Jj83/AB1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSgY/N/wAdY/dSdiY/N/x1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSrpG+bZG4XX9kBUHusladHpbQqNYZb5lsHyvt7+0rPhL8bZHaW106RXTi0qzvreeeynghJjlljexj9Io5wIBqtWWWk9vDI18e6D5XPjhbpEbCGgNBGjWCdHOmhHPV1nFVbPC+VS8Y/N/x1j91J2Jj83/AB1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSgY/N/wAdY/dSdiY/N/x1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSgY/N/x1j91J2Ji83/HWP3UnYp+F2yehMLtk9CaHTPWcVVs8L5VKmdl/mRwlBvLKk0zLl/1b/tI8GEju/wD4wpWLzf8AHWP3UnYvEuXXj82ZdNH1YdG7eV0tYxkjHxBuvvueCrLC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSgY/N/x1j91J2Jj83/AB1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSgY/N/wAdY/dSdiY/N/x1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSq7qHzXdQuglvrLdvpjDY5BUAg4To1HUfQtuLzf8dY/dSdixnFjc3cMbYWY8JkxRuOEEvjfGx1TsOcCpsUcrImMfV72ta1zqHSQKE/KmhHPPWcVVs8L5VKHj83/HWP3UnYmPzf8AHWP3UnYp+F2yehMLtk9CaEc9XWcVVs8L5VKBj83/AB1j91J2LS6280vu2Xb76ydLEwsjrHJhaHEYiBTWaAVVrhdzHoVa3LrwZubrD9Vic7eV0lhibGIcPMHjFzJoRz1dZxVWzwvlUvePzf8AHWP3UnYmPzf8dY/dSdin4XbJ6Ewu2T0JoRz1dZxVWzwvlUoGPzf8dY/dSdiY/N/x1j91J2KfhdsnoTC7ZPQmhHPV1nFVbPC+VSqjbeajdi8dfWTpWsMbKxyYWtccTsIprdQVPoW7F5v+OsfupOxeIcvvGZs+6cPqy6Rxkrpcx7Imsjw/5CwlWWF2yehNCOerrOKq2eF8qlAx+b/jrH7qTsTF5v8AjrH7qTsU/C7ZPQmF3MehNCOerrOKq2eF8qlTNy7zK26F0L2z3u8dNXBJTG+NsLtFNlqlY/N/x1j91J2LxHl943N3XRH1Zc928rpLHRsjbFh5muaXKywu2T0JoRz1dZxVWzwvlUoGPzf8dY/dSdiiNy3zK3MDmIv7TiCCDVshbRwa31SP8gV1hdsnoVazLrwZubsj6svc7eV0ljomRthw66B7S7mTQ6aus4qrZ4XyqXvH5v8AjrH7qTsTH5v+OsfupOxT8Ltk9CYXbJ6E0I56us4qrZ4XyqUDH5v+OsfupOxMfm/46x+6k7FPwu2T0JhdsnoTQjnq6ziqtnhfKpQMfm/46x+6k7F4kk85hzMF5YuFe8cD20HPpbpVlhdzHoUWfxMPeIYQ9tBuXEgCpGnehwxUB091NCOerrOKq2eF8qlCmg82vmjuBfWbpYsTWEMcMLZMIcdLdNMK8PsPNJmfdcfaOmdhoS1+gMdjDW1boFV7uLnPX3RZZ2xMJEjWF7SwVDThkcZAKd+gA/aaal5jtc6a8Tvh3lyYXR4nyAtY/Ux8YaRod+/oqeTmTQ6aus4qrZ4XyqWJbHzXcTQ3MuY2zZodLA0SAAnSQQ1tHcxUvF5v+OsfupOxRH22cC1NhbsLZcUkrrjSGtLpS+NtXUqC12nDq1K5ayQNAcCXUGIgUBPKU0I56us4qrZ4XyqUHH5v+OsfupOxMfm/46x+6k7FPwu2T0JhdsnoTQjnq6ziqtnhfKpQMfm/46x+6k7Fqnt/NNw6F0l7YkwP3kZEcmh2FzNOjmcVaYXbJ6FEvra4kmsnxRucIJ95IcWGjMD2HR+9pcE0I56us4qrZ4XyqUKysPM1kfqL2zBMcUPejkPchBazk5ipmVZjng8wSZVmckMoZb78OhYW6S4NGlyzlltcQNnbLG5mO4kkjq7H3Hmo06ViL/nk3+wb9MLMxZo2TPLHteuFiRi040VYeHGjh1VRNNEUzbFnthaz/bORJ/tnIvRxIv6gBimkEOmBrXuYX97C9zmNbTCfrC5lMPWrC1uXTOmY9mCSCTAQDUEEB7T8rXBeZMts5HY3x1fj3gfidixUIBxVroB0L3b2zYN4WkudK8yPc41JJAHQAAAmRMqAM9GOMOioyZwEbsVC5rpNyygppNdLhyBbPGWC3mkfH9ZC90YY04g8twhzmuwjutLqONNFCt7MutmtDSC9rXOexriaNLzU4QKcp0cy2QWdvbwcPC0sipQNDnaBq0GtR8iZDKhR5vJLu91C12+dJGw4+7vIsde9hoWks0HX6FMtr2C4tWXIcGseATUjukgd13p0rwcttaDdt3bmghjmk1aSCMTQajFpOmlV4Zk+XsLaQgBmHuVdgJZQNc5lcLnDCNJCZCLWu7zY28sjBGHMjc2Mvc7C3G5hl7xoaDCBp5SaLNvnEc0oa5m7jfEydj61oJD3GvFO648g0re+wgfLK91S2cNErKkNOHUdHo0Fe4LK2t5HyQswOlNX0JoTo/drTkTIZVc3P8cMszYK7kMfI3HpDZK0B7uh4wmoNAOdTIcyiIuGzlsUlqXb1uKvcHea/wDYWlen5bZPDg+PFjOJ9S44vQ7T3h6DoWt2T2MjXiaPemQuMjnEguD9bXYcNW0AFNSGVqZncMmYQ2UbC8TMEjZa6KFsjqU//rot0ecZbJMYGzt3uMxBhqCXDmqNIroqNFdGterfKsvtnMdBA1jo/szpOEULaNqdAoToWqfJLKV7HNbuiyQTdwN9dpxNNXNcRhdpoNHOijcylfmvAMgpE2PeOuHvDQ6uoRM0l9D6x0UXu4zJsU9vBGwym5JDZQQIxhPeBftczRpKzZ5VZ2ha6NpMjcVHvcXGshxPIHqtxHXhAWH5Pl76gxEDFvA1r3taH1xYg1rgAa6dHKgzcZtYW0LZpZhu34sDmAvrg9c9yvq00qQJ4tNXBtHYO9o71K0FdehafDbI2rLR8LJIGCjWPAdTp5dOtaTkWVkEGGoLjIQXvPfOgv0u9anKglNvLV8gjbK1z3VDQDWpaASB6aGq2qLDlVhAYt1EG7g1iFXEAkFuKhNK0NK8ylIKDM/+Ey/7MfRCsci/sth/t4voBV2Z/wDCZf8AZj6IW3LpZGZVl4Y4tHCxGg/0rH65/b97pn/Ep/mq/thdqnyq8zCa/mjuKmNoeXNLaCNwmeyNrTQVxRgO5etbOIn2yoFjnd1dXL4nDA3C98ZBqaRyugIfo1ktqtuZ0aKr4mfbKcTPtlBaIqviZ9spxM+2UEvMZLiKwuJbVuO4ZE90TaVq8Alopy6VoyeeeeGV0rjIxsrmwTOaGl8YDaOIAaPWqNXIot7mM9rZz3JLn7iN0mEcuEVovFjmV1cMl3hwyQSuhfgNWktDXVbXTqcgvUVXxM+2U4mfbKC0RVfEz7ZTiZ9soLRFV8TPtlOJn2yg1z3mYNztlu2u4LmAMw910ZjldJIXU1te1o1/4q3XOyZ3dMzEWmuPHHE51e9ilZJKCBSmEbuhU/iZ9soLRFV8TPtlOJn2ygtEVXxM+2U4mfbKDGfXV5bQxuti5gcX43tbjIIje6NtCHes8AKxgdI6CN0rcEjmtL28ziNI6VR5lm93ZsYY++9+8PeNGgRRumOrlOGgUqK8nliZKHuAka14B1jEKoLZFV8TPtlOJn2ygs1Usu7/AMcNucW4xuaY8PdEIia9suOmsykt1r3xM+2VAbnV0cy4T/2946EOr3sbYmz4qUpho6iDo0VXxM+2U4mfbKC0WFWcTPtlOJn2yg1QXmYOzp9u+u4DpAWYe62NrIjHIH01uc5w1/4K4C52LOrp+YG0IpHjkja6vexRMjkJI1YTvNCn8TPtlBaLBVZxM+2U4mfbKDXHeZgc7dbnFuA94MeHuiIRRuZLjpWpkLm6/wDBW651md3TsxNodEeN8TXV72KONkxcRSmEh9FP4mfbKC0VOy8zA5263Ndxjc3d4e6IREx7ZcdK1MpLda2cTPtlQG51dOzI2mqPeOhD697EyJs5dTVho6n7UHRLKq+Jn2ynEz7ZQWiKr4mfbKcTPtlBaKJf3gt24K7t8jH7qV7SYmvAGEPLeevUVG4mfbKcRPtlBEizp9hlUc146S7uX7x7i5rWCkbqSOGBtBG2tWmmpSHeY7R+7bbMlmdI4M7rCMOINIOnX63+PMvEr4nOLpsDnECpe1pNG6RWo1BRTnd5xbrcMowT7jfudRlcEcgBoCcbsfd5NGtBtsvMUzrm0sZoHvlfEwXEwaRhmLW4xhw0oCdPy8yvlWcRPtlOJn2ygtEVXxM+2U4mfbKC0Vfmd1Nbz2DY3hrJp93M3Diqwsedf7veotfEz7ZUe6zK6gltmDvNuJd05xdTD3HvrSmn1UEnJbua6FzI6QyQCSluZGhsmEABxcA1tAXVw1FaKvi/55N/sG/TC3WWZXk01xBMQ19u9je7XSHtxA0dp/ZzrTF/zyb/AGDfphYr/T+6HTuvJjfw1/7wtZ/tnIk/2zkW3M9jM7IktEnfAqWYXYtNNGHDWveFRrC9PzCzZAy4dK0Qy6WP1g6MWinoFSocmUSSyuuWS8LO9p+zq5rXvDWyP0uFSQ2gNAvUuSwSWrLdp3TmNwNezGMLcJjOAY+7Vp9PpqrkTKknMrIP3Zko6rRqP7xwtNaai7RXUpDnBrS5xo0CpJ5AFVzZPI7EGSDDI2OIimENijdir+9ifQYRqVjcw7+3lhJpvWOZXmxCik9Cxy5WluaWTqASaS0ODaOrQgHVTXQ1prXs39oIG3BkG6foa4VNTp0UArooobcrkdJHcOc1kzWjExoc5hkw7pzyMQr3dHIvXg8YtGQNeRIz1ZquGGuL1WtcANDiP8aqfiekxh889KQ/MrNj8Blbio1xA00a84WuNOQnlW2e4ht4jLM4MjBALjqBcQ0dZVY7Io42vFq5w3kQgeHuLhhJGJ+mumg0KTd5c+7LmPmIt37svhpU1jdjGB1dGI0xaCkW+1K4oyaMzP2pkU0c0TJoiHxyNDmOGotIqCvQcCSAQSNY5lVNyrMI4ooYL/dxQMbExoirVrC0gu7/AKxDcJPMSo0+RZk8wYb0vc0tbK94cGljWhpqxrque8Vq7ENarC9ZIx7Q9hDmuFQRpBCj2uZ2N22Z9tK2Vlu4tle2paCBU0dShpy0Ue1yqSzsorW2uHNdC8yY3NxNdiLiWFlR3e9ooVpZlOYQsMNvdRx2z3OcYRCcLWubhLIxvDRtTipXX6NCCyN3ALU3ZeBbhm93nJgpixfsosy3MEIYZXhgkOFhOgE0LqdAKgXmX3ZsPDrUsNu62NtikJDmktwNfoBxUHJoWp+RXEz3SXN3v6uDmxPjrCKNMZaYy890tcRrHpqgtLe5guY97bvEsdSA9ukEjQaHlWYZ4p495E4PYSW4hqq0lrh8hCiw2E8NlFbx3Lg+F2Jry2oLamkZaXVwgGg71dGtQYsiu4pZmxXLmQSxPjdiJfV8jsZexjcG7w1dTvHWgvEVda5ZLHcMnnndLI1uFzm1jDyABikYHODj/wCqKwQUGZ/8Jl/2Y+iFMyi2ZNk9g5xIItoho/0hQ8z/AOEy/wCzH0QpmT3LIsnsGuBJNtEdH+kLH65/b97pn/Ep/mq/thK4CLad1dig2TcpnupmWwLZTVz34Q3eYXGNzg6neo8EKfx8XM7q7VX2PhUF1NJbvdJK3Ex0eJp3Qe90rmgN0iryTpW3Mn8BFtO6uxOAi2ndXYs8fDzO6u1OPh5ndXagxwEW07q7E4CLad1dizx8PM7q7U4+Hmd1dqDVc21nBbyzTvIhjYXSE0Iwgd7RTmWnL7fL5YC21a6FsTix8OEMLHDSQWgemq23dxaXNrLbztduZWOZJqHdIodNdC1ZdcWMULn28jrgTPdI+Ylri95o0mrKN/dpoCCVwEW07q7E4CLad1dizx8PM7q7U4+Hmd1dqDHARbTursTgItp3V2LPHw8zurtTj4eZ3V2oMcBFtO6uxOAi2ndXYs8fDzO6u1OPh5ndXaggSNyluZMgeCbrQwS4QcJe1z2sx00Eta4qdwEW07q7FAk8KdmbJ3PcLklsogxN7zmNexr8PraGuPLToU/j4eZ3V2oHARbTursTgItp3V2LPHw8zurtTj4eZ3V2oMcBFtO6uxOAi2ndXYs8fDzO6u1OPh5ndXaghZnFllvE3jWmVjiS2PCHnuNL3Ow0/daCVKZZ28jGvY8ua4AtIpQg6QdSiZrJltzEw3cjoAwuDZAWtP1jHRubV9Rpa4qXHd28UbY2NcGMAa0aNAAoOVB64CLad1dicBFtO6uxZ4+Hmd1dqcfDzO6u1BjgItp3V2KE1mVHMzAARdmse+wjSQ0SGPHTWGEGim8fDzO6u1QGnKxmhnEjjcgmbh8TaBzmNhMmH1vUAGuiCfwEW07q7E4CLad1dizx8PM7q7U4+Hmd1dqDHARbTursTgItp3V2LPHw8zurtWOPi5ndXaggxNyl2YvhYCLrSx0uEDEWBjnMx00loc1TuAi2ndXYoEXhTczfOx7jcjFIYMTe66RrGPfh9bSGjX/5U/j4eZ3V2oHARbTursTgItp3V2LPHw8zurtWOPh5ndXaggsblJzJ0DQRd6YzLhGkta2R0eOmsNcDRTuAi2ndXYoDDlYzN04e43IJl3GJvdc9jYnSYfW0taBrop/Hw8zurtQOAi2ndXYoLW5ScydCAeL0xmbCNJa1shjx01hpBop/Hw8zurtVe3wsZoZw9xuambh8TdDnMbEZMPreo0DXRBP4CLad1dicBFtO6uxZ4+Hmd1dqcfDzO6u1BjgItp3V2JwEW07q7Fnj4eZ3V2px8PM7q7UGOAi2ndXYhsYQKlzh8oWePh5ndXaouYG3vrd1u98sTHesY8IcaaRpcHUodNQgxcZNl9247xz8RY6J4a/DijJ7zHAa21WYskymOakULGSso4YWtBHID6qrpMot5LszcRMxsjHtmLcO8kMhJNXEUaNOpoWw2UMEBbDcSsAaGmSUjuRNcZXNZgwAVOjTqGjUgtRZW7tTyf2ELPARbTursVXl1la2ohfvZHbpz5I2soGASCmEF2J5bTkLtelWnHw8zurtQOAi2ndXYnARbTursWePh5ndXanHw8zurtQY4CLad1dijXlpljJbZl00vklkw29W4qSBpdrw0boaVK4+Hmd1dqi3stpcSWxlkfGYpccbRg77sLm4TiBr3SdSDxl0OVS79liMLYJMEmFoa0vwtdUGgxCh1qFF/wA8m/2DfphS8sdk1uZ35cBhmc0vEZaWAtaI2huHUKNUSL/nk3+wb9MLFf6fth07r/3fw1/7wtZ/tnIk/wBs5FtzNf6iyL46H2gn6jyL46H2gvlrtZ/asIPqf6jyL46H2gn6jyL46H2gvliIPqf6iyL46H2gn6jyL46H2gvliIPqf6iyL46H2gn6jyL46H2gvl0cckrsMbS92ujQSepb2WE77Zs7WuLpH4Y4wNLhhc7EPZKD6V+o8i+Oh9oJ+o8i+Oh9oL5qywn374JmmJzGPeaivqsc+mjnwrxBaTTuwsABLcbcVRiFcPdABJ08yD6b+o8i+Oh9oJ+o8i+Oh9oL5xJldyDIYm71kTWOc4aPXY19AOWmJa7K0bcTsjkfuWPBLXkVxYf3WDRicdQ0oPpf6jyL46H2gn6jyL46H2gvmbbYPFw9pIZA3G3EKFwxtj08x72lerfL57hkpjad5FgO7pQkPqa6aU0CqD6V+o8i+Oh9oJ+o8i+Oh9oL5iLaY4e7TG5zG4iG95tMTe8Rp06l4kikikdHK0se00c06CD6UH1WDO8ouZmwQXcUkr9DWNdUnlU5fMPKn/IbP/U76Dl9OQUGZ/8ACZf9mPohbcuikflWXljS4cLEKj/StWZ/8Jl/2Y+iFY5F/ZbD/bxfRCx+uf2/e6Z/xKf5qv7YauHn2CoFjkl1a3LpXd5uF7IwBppJK6cl9TrBdRdGqfKo80ZfTG63m7o/GXmrXPMrzGYxU0AioDSi25mzhp9gpw0+wVaIgq+Gn2CnDT7BVoiClvMumurSe1LXME8bo8Q5MQpVeLHLbu3bKZBiknldM/AKNBcGto2un91WmYtunWFw2zOG5dG8QnVR5Bw9a0ZOy5bDLvhI1hlcbdkpLntio2gcSXH1q6zqQa+Gn2CnDT7BVoiCr4afYKcNPsFWiIKvhp9gpw0+wVaIg5yTJLp+Yi7GiPHHK5tO9iiZJEADWmEiSpU/hp9grXPFmZztj2Y+HxRkEO+rEQZKJWubX1i8t5FboKzhp9gpw0+wVaIgq+Gn2CnDT7BVoiDn8yyi7vGMEYDHs3g74q0iWN0LtR1jFUKVFZTRRMiDXERtawE6zhFKrOex374YxabwgGTG2J2F9TG8RGtW6BJSqsbcSiCMTGsoa3eEasVO91oK/hp9gpw0+wVaIgq+Gn2CoDckuhmXF/8At7x0wbTvY3RNgpWtMNG1XRFVLIsy8bLzvOHxuJdi+q3O6aGtDa+tvanVVB74afYKcNPsFWiIKvhp9gpw0+wVaLBQc7Fkl0zMTdnTHjkla2nexSsjjIJrTCN3oU/hp9grXBHmgzp734+HxSEku+rMZZEImtbX1g8OroVugrOGn2CnDT7BVosFBzrMkum5ibv/ANvG+UMp3sUkbISCa0wgMqp/DT7BWuOPMxnbnu3nD43kuLvqjCYoxG0Nr6wkxHUrdBWcNPsFQG5JdNzI3f8A7e8dMG072N8TICCa0w0bVdGqdkWZjO3PO84fG4l2L6rc7pgY0Nr629xHVVBs4afYKcNPsFWYWUFXw0+wU4afYKtEQVfDT7BWu4gvmxYreHHIHNq0kCrajHSpArh1VVwo97JcRxh0DN4cTRIB6wYT3nNHKQgohY+Y3vEhdHFHvC4QkVdgxVaxzm6PV0Gi8vyrPZYtxLIzdSNwSujDsVO/ipvHH1sQFPQpN9nl7awjDbY56ucY9bhHipE0tB+0kFNAPPo0UUg5tclpY22dvyJHMYAXENY4Nj3jRQt3iCJZZbm8MxdcSB8IYGMhY2gGENAOn9h6fQpvDT7BXnLJ78XcltcxPAeZJ8bzUNa4s3cbXCoNKurzUVsgq+Gn2CnDT7BVoiCr4afYKi3mWXc8tpJGxoNtNvSXjTTC5lG01esr5V+Z8UJ7E2+9LRP9eI/VwFjx9Z6MRCCDl+VXdoZKtAjeWmOCOu7jDRQ4cZ/eOk8i1Rf88m/2DfphTchbmbIpG5gHF4wEyP1ukI+tAGJwwg+qRRQov+eTf7Bv0wsV/p/dDp3X/u/hr+5az/bORJ/tnItuZ8yOV5nU/wDw5/u3dieF5n8HP927sX1pEHyXwvM/g5/u3dieF5n8HP8Adu7F9aqlUHyXwvM/g5/u3dieF5n8HP8Adu7F9aRB8tjhzqIDBZSte1hjbIInhwaf2aOXXRZ3ef4nONvOcTcDgYnUI0jm16TqX1GqIPl72589rm8LMwOaGEtjfXA0FobU10UcVqZa54xrWst7hob6v1bqtrsnDUfIvqqIPlrY/MTI902K6DKUwhjtWgbPoXiO0zuJoZHb3DWtOJo3TjQ84q3QvqqIPlk0Ofzs3csFw5vKN04VqcRrRvPpSODPI3Mdw1w7dkFgdG+lW+rqpWnpX1NEHywxeYCKGG5oSXUEbh3jrOhutaDleaEk8HPp0/Zu7F9aRB858sZffxZ7aSS20sbGudie5jgB3XayQvoyLKDn8z/4TL/sx9EL3YEjKsvoSP8A4sWr/SvGZ/8ACZf9mPohTslgikyawc9tTw8Q5dkLH65/b97pn/Ep/mq/thqxO2j0qty7Mby4u5YpTVrWvJaBQxubM+NrCeXExuLT/guj4S32OsqvsbyzvLl8DYSwAOfG4muNscjoHGnJ3m9C25mMTto9JTE7aPSVY8Jb7HWU4S32OsoK7E7aPSUxO2j0lWPCW+x1lOEt9jrKCnvrieCyuJoQXyxRvfGzSauaCQFqyy7nuIZHPk3oZK5kczdAkYA0h2jRrJGjmVveCzs7Sa7kYSyBjpHAVrRoro0rXYOt7tsmKHdyQSGKVmLEA4AO0OGsUcEGjE7aPSUxO2j0lWPCW+x1lOEt9jrKCuxO2j0lMTto9JVjwlvsdZThLfY6ygrsTto9JTE7aPSVY8Jb7HWU4S32OsoOclzC8ZmzLVp+rLo2iOnecx7JHvlxf5HMAVlidtHpWZbyzjzEWJhJBcyJ0tdAkkY+RrcPNRmtWHCW+x1lBXYnbR6SmJ20ekqx4S32OspwlvsdZQV2J20ekpidtHpKseEt9jrKcJb7HWUHPZxfXVpFG6F+AOMmKRwxAFkb3sbQ7bmgKbFJK+Jj31Y9zWuc2p0EipHyLdmdxa5exh3BlfJjIYHU0RsdK81Pobo9Klww2s0TJWN7kjQ5ta6nCoQQcTto9JTE7aPSVY8Jb7HWU4S32OsoK7E7aPSq1uY3hzc2hd9Vic3d07wYImyCbFroXnDzLo+Et9jrKgNu7Q5jwO5NMZhEtdG8bG2ctw66YHa+dB5xO2j0lMTto9JVjwlvsdZThLfY6ygrsTto9JTE7aPSrHhLfY6ynCW+x1lBzkOYXj82faud9WHSN3dNLWMZE5kpd/nc8hWWJ20elIr2zkzB1kISAHPjbLXQXxtZI9uH9j9BVjwlvsdZQV2J20ekpidtHpVjwlvsdZWOEt9jrKDnWZheOzd1qT9WHPaY6aQxsbJGy4tfec4tVlidtHpWWXlm/MTY7kgY3RCWugyMY2ZzcPNhfrVhwlvsdZQV2J20ekqtZmF4c3NqXfVY3N3dO8GNiZI2bFzF7i3mXR8Jb7HWVXtu7N2Ymx3JpjdCJa6DI2Ns5bh5sDtaDGJ20elMTto9JVjwlvsdZThLfY6ygrsTto9JTE7aPSVY8Jb7HWU4S32OsoK7E7aPSVF8Tg3u6xnHvN1gr38dcP2frYeXFqopl/fZXZCRrqPnijMu4BIcWjmqvd3LlsMMpcBLga4viY6ry1n2gAr+6DpCDnrnObs3NIrplvZiVjXSEVlwkBpwMeRUbwFrnacPMt/6ktmvMcxMfdc9jyaMeGOwHd8pHpU8X1oy5gsbSzLmvkMTXhwZE1jAxxIdykh9Q0aSrIWFiJjLum75zaYtOLCP/CCjlz2zjmETZd47FhLWEuJJbiG7I0O5v26Fvy65nuLCCeY/WyMDn0qBX9itCLFsgjNBXQDXRWoGGtddTqWttxk7g9wljpEA6Ql9A0O0CprRBoxO2j0lMTto9JVgLW1cAQ0EHSCCVnhLfY6ygrsTto9JUS+vJbeazY2RrW3E+6kDtZBY93d06O8ArzhLfY6yo12bW2lto3QudxUm6DgdDThc+rqmv7vIgrMtnupjNI+UyQbzBbkgNJDO693dpoLq09AWIv8Ank3+wb9MKZk97ZZo2V8cJj3RbUOdX1hiFfTT5OYlQ4v+eTf7Bv0wsV/p/dDp3Xkxv4a/uWs/2zkSf7ZyLbmQZszzFtzcBzDDHDuXRMLQcYdK6JwLgT640impW91K6G1mmaMTo2OeBzloJXqSGOTDjaHYHBzaitHDUR6V6IqKJPIRknLlUk2Y3MUgiiuGzYY2G4cQ0YC8s77aUr3SXHkAXqDNLtz2to2Z7oZHsibRr3lsu7a7SdTm95W0cMcTQyNoaxoo1oFAAveELNk87006bLNCPtU7czuBlQubguhloRvA1oDn4ixrGsc40r6VoOb5g1sznuiD44pHFtKsaWNjLHVrpEhcaK/pXWmEK2TzmnTl/BGWbVPcX9w2WXBO0sMJliwYTgwNa/62orRx1aVNmzK1toHzXDsBih4iVmtzWc9PkUmSGORhY9oc00qCKg00ha5bK1ne2SaJkj2eq5zQSNNf8UhmqqJiLIssQ2+Y8odI6MzhuFwbidoaSXuj7vPpbWuqmnUqu08wXLpWTXdzE233D3thiaC+SRhNWvJdVh1YQB3ufkXSujY6mIA4TUVFaHnWaKsq+0zMDL33l84RNZLKwuIIDWtmdEzF8lKlYZnlngh3hO+uD9VEBpeN4IcTK6xUg/6dKnSwRTYDI0P3bsTcQrRw1FYFtAJHShjd4+mJ9NJw+rp9CCrzvNZIYJY7SeO3nhc3fGUAvERbic+GNxaJHc3y8uhbWZrHNe2ttZzsuG1e26c3SQGx42u0aqkj0cis6KBc3T7eadkETCIIDcSA90ucS7CKj/QamiCNd5+2GVssbHzWsccrrprGVfG5jmNBeNbRTEVtfn9oJJYovrpIcBwNc2r2vB+zFe84EULda1PzGO5mZDc27ZIHOa0ihe7HuRcVwAGraGi3XGZyRR3pEDXC0DC0FxGJsgqa93RTmSyUthYQyGWJshY6PGAcD9DhXkIFdK9qLbzvddXFs8AbnA6Mt5WPBpX0gtKkoqgzP/hMv+zH0QrHIv7LYf7eL6AVdmf/AAmX/Zj6IVjkX9lsP9vF9ALH65/b97pn/Ej+ar+2E9R4LC1t5XzQxhskvrOqTrJeQATQAuJOjlUhFtzCIiAiIg8SxRzRPikaHxyAte06iCKEFeLa1htWGOFuFpJc6pLiXHWXOcSSf2rciAiIgIiICIiCO6wtX3Tbt0YM7aUdU6wHNBw1pUBxANOVSERAREQEREEe7sba8YI7hmNrSSNJadILTpaQdLSQVua0NAa0AACgA1ABekQEREBRxYWou+M3Y3+3U6yA2uGtK4RStK0UhEBERAWFlEEZthasuXXbYwJ3Vq+p5Q0EhtaAkNFT6FIWUQFhZRBGFhatuzeCMCc1q6p1kBpOGtKkNArSqkoiAowsLUXZvBGN+f3qnWQGk4a4a0AFaVopKIMLKIgIiIIRyyMyzuc4uiutM8BDS1xwiPXTFqGqqMyizZhIa4ljnvaS95OKTEHP9b1qOIxa1NRBX22R5ZahjYIcDI3CRrMby3GBQPwlxBPpKzPlEc8znvmlEb5GzOia7D32BobR7aPA7o0AqeiCu8AysybzdOx4seLeSVxEh5d6+vE0GvOtQ8tZZvjKWOphaxkTXOYxobQg0YRV1WjvHToVsiDxFGyKNkUbQ1kbQ1jRqAAoAF7REBaLmzguXROmBcYH7yOjnNo6hbXukV0E61vRBGtLC0sw4W0YZiDQdJPdYKMb3iaNaNQ1BUsX/PJv9g36YXRrnIv+eTf7Bv0wsV/p/dDp3X/u/hr+5az/AGzkSf7ZyLbmTkUS1zG2unAQl3fYJWFzS3E0kt0V06DrSbMIYTKHB5EABlc1pcG1BdycwFShETPJlS0UE5xYAPcZCGxjEXYTQgHAcOjTR2gre28gddOtGurMxuNzQDoBNNer5EthqaKo9k9TeigyZvZxucyQva9nrMLHVDaF2OmzQHSsyZrZxgkvLsMghNAfXLcdOhS2Oc0Krs9Sai0Q3LJTI0Va6J2B7XChBoCPkIKNu4HXAtmurKY96ANWCuGtdWtVmYs5W9FDkzO3Zfx2FHOneK6BoAo5wJJ/0HUttxeW1sKzyNYcLnBpOkhoq6g1lBvRQbLN7O+mkitS+QRAY5cDhGHH9zGRQuFdIGpSbe4iuY97CcTMTmVIppY4sdr9LUG1aJbO3mk3krA5xYY3A6nMJrhc3UVtc5rakmgAqf2LIIOpBqZaWsbg+OJjHNbga5rQCGj90HmWH2Nk/eF8Ebt9Te1aDipqxc9Fl9zCy4ZbuNJZGOkaKfusLWu0/teFsxtGs0ro+VBrhtYYXSPjFHSkF5rXUA0D0AAaluREFJc20935RNtbtxzS2jWsbUCpLRynQodjfeabOzgtRkoeII2x4uIYK4RhrRXmUf2u0/os+iFLWZptm22YyWZHvh7xo4erqw6MSnS0/wAelkmyz9Mw5/xfzV+Rj8QxPF/NX5GPxDF0CJozenN7l1+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQKk8z+YXZFFbvZCJzO8tILsIDWip5DpUqjRi2a5sj7Pc3hVRi104eHu2FVXVyRpVx/wC7V4v5q/Ix+IYni/mr8jH4hivmOD2NcNTgD0r0rozenN7mNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDE8X81fkY/EMXQImjN6c3uNfh/T4XXifG5/wAX81fkY/EMTxfzV+Rj8QxdAiaM3pze41+H9PhdeJ8bn/F/NX5GPxDFqym3zmbzJJmt/ZcHG613IG8bJ3g5p/d09S6VFNDktqmbMvsXiYimqKMHDo06ZomqNO2yftqlBn+2ciT/AGzkW3MxZZY20laWPJihjMcTTpPffvHlx/aBReZ8sdM+ZplLIZ3Mke1oBJLRhLXYgQWkAaFYok5eVaZmnkyK1+SwubK0SvbvWuaKBvdEjt5Jh7v7zudbBlNmLg3BYDI5pDwfVcS4PLiOeoU5FLIXWV3pVjskifjMk0jnyOcXSENxEPbgc2uHVh0DmXt+VtcyePfPwXJGNuFhoMIjwireYKwRLINZXzq8ZY18dxFK40nLaFmgtbGGiPSa1Iw1K0zeX4pXSSOuJRNPonkGDvirCGluGgHcGrWNatkVSZmZtlW2uRw29xFcmaWaWBoYx0haSWta5jQ6jRWmI6UfksUjmmaeWRjMWEEgOwvJJY6QDEW6dRKslrnj3sL4q4d40tqOTEKVRFNHZQNbvbXM3Qh0bHOIEYrFCdDyMI/0l3KNC9jLYeCxNzOWO2BlfvWGNgG9Lt4S7DTW405ivT8ouLiOISlkJZbcO4NBccQcx4cHVHdrHqWx+UPdYXFvvAZbneFznVMYdK4vJbHXkroRLZ5mi5y61FBJfyMMTXNkoWYqXROLGcNQHHVyD5F5sstjy68dJPd0aXSTx29aNY2gY57nnS7X+9/4Um7y+6kN09m7cbuBluW0IoQXVeTXTTGdHoXu6sJpJpcGEsuLbcFz9OEtLqHDyg4+pDKiXuTQXjNw26Mk2AmAvfV0bJHBxeMFHO0gUxaF6nsLPHcPub0ua/A24jeI8IIBDCe7VrsJ166KTFlszbhkr3twttxbuwBzXkgg4g7F6F4myy7c67MMzIxd7tpOF2LCwYXd7FrcOXkQyplm+23Qht3BzYKMIBJpoBGl1SdBrVSFCsbR8E0zy1sbC2OKJjdWGJtK/wAVP2BTEWEXKP7Xaf0WfRClqJlH9rtP6LPohS0BERAREQEREBERAREQFy3/APods6XJY5m0pBM0u56OBZo+UhdSqXzhaXN3kM8NtG6WWrHBjRVxAcCaBYxItoqjodO4V6G9YNVsRZXTbM8lk5JSsguTd5LZzluEviaCK19UYf8AwrBVnlu3mtsisoJ2GOVkYD2O1gkk0Ks1qn8sW80PPHimMbEin8unVo2c1uQREVeQiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIggz/bORJ/tnIgnLCrrgX4Noe8SJhvGx6RgwOB3p5e9TUocUeZxXTeKeXzPumuiLXEsMZjG+AaQMLByelLEt6F7VKqvv3ObdRFzXvjEUpayMkF0lG0brGnDiooVtDmYlhLzLSrXazhYyshkjOI1doLQ0kaVLeh6Rh2xbpRGS1e1SqpIo85dHYuBcGxv+vbISHnS/vSbTaUWb1mYvuHblsjC2Okj2YsEtS2rWVdRuFoPpqlvQury2aUe3MuqpVUrI74nBIbhsb4Zmgt0ltX1i/8ArDFtsBcNuo2vDmkRSb0GtMOMblzql1HEV0VS3oScPl/FGRbIqCK4zbgRlzYJjeNZgkunkBlXB9XB9Tq0EftUmDNbndCPgbl8sJZHIXNAqKN3jwSdNKnRy/KqwtkVTZz5ncXrZ5rd9tAIHt3TnA/WViIxU5fWAPMtF5NnV00i2ikhDohjj0MLJB3jST9+vqjCQgvFlUFjNc2Uk4mgvLp9zLUXDgT3CCRSMuozB6tG69azlsecx3NtBc718UTGyzTPcCMTosD4ddX0k7w+ZBfIqLMr/NIS28igwCBkjJIJH92R7nMwbvD67i1pp+1SH3+ZGSZkVq9obhMD3t7rtBxtd324aEetzHUUFqi1wukdEwyhokIBcGEloPoJAJ6FsQRMo/tdp/RZ9EKWomUf2u0/os+iFLQEREBERAREQEREBERAXl5wtLqE0BNBr0L0iCryDPG51BLM23fb7qTd4X6a6K15PlVosUosqRbZlm2W8SqmquZop0KZ5KbdKz+oiIqwIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIIM/2zkSf7ZyIJtEWUQYolFlEGKJRZRBiiUWUQYRZRAWFlEGFW39zPHcTtjk3e5tDLEKYg55LhUjlw4Ro9Ks15LGFweWgubUNdTSK66FCVNBf5g+7jABka4D6umFpYYQ/eYi3Qd73dfyLN3mF5G3McMga63ERhGDFTEO83/Ma8quaBKK29CWdKHaTOfeXcePeRM3bmE/ul7allfkB+VTV5bGxtcLQ3EauoKVJ5SvSiomUf2u0/os+iFLUTKP7Xaf0WfRCloCIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIIM/2zkSf7ZyINbc3JitZzCWxXLsBq7S01cNOjDybX7Kr3Lm9vFI8PB3TYhMJRSjqu3YaBrrXnW2PLLKPdhkeiI1jBc4gGpNaEkVBOhbOFg4jisP12HBjqfVrWlK0TImVEy7NeNMZMe7bNEZYyHB3quwSNJGjQaalm4zF8PEvbGHR2lMRc/CS4txlo7p5CKc5K3w2FvBLvYwRRm7Y391ral5wj/Mda8y5bbTSukkaXYy1xbUgY2CjXilDWiT0NUWW/iyojs9DWSPNu+jGvc0VGIiN4jfiBphoStwzi1N9JZk03TaukJFMQcGllNfLrW1+V2LxIHRAiUUk0nSK15+U6+dbhBGJBKG/WNbgDuXDWtOpSyeduZw/ZTPt7FfNnZhlliMGJ8OJzi1/dwtZvHd7D6wH7vp1rZJmrmsleyBzhDIGPJOgMLN7vDgDzTTzLaMpsAws3IwlxeQS46XVxcvLXTzrLsus3bzFHXfHFJ3nUcQMOnTzaKJZPOW4V2f8AX9WmTNRFbXM7mYjbuZoadDmyYcDgSOZyze5sy0vbe0MZebk0DwQAO+2P/wC5b22FuGTRubjbcGsgdqIoGhv7ABoWhuT5ZbxvJj7pq973ucXA4t4XBxNQcQrUIxVZbkbHZnALu3tWd99xi5aFoDXOBLTp72EgJl96bm3EsuFjnSSxtaDr3T3s0V5aMqq+2OS2eCZkD4XCLiIg4ElrPsgGkk68fq15Vve/KvD3TOjLYbZ8kjmNqJGSBzhJTdmoOImtD1K2JbCZZ30F7FvYa4akAO0HQK6vl1a1sF1blzWiRhc/1AHAk6CdHyNKqrmDLI5HYmS0sgLmRrCW6ZQ6MzGSoe8hoNe9qXttvlGW3Dnw25a+KEyvewOcGRioFG1Ok96lBzolqTc5vaW08Mcr2tjnY9zZsQw1Y5jcOjX6/Ut0l/aRbzG+m5IEtAThxDEC6gNBTl1Kvlssou8VmGGPfxb15wim6edLWmQOa2pNThR8OUskuntgkfJAGi4NXGraF7ftHhrmtFacgRbVrFLHNG2WJwfG8Va9pqCDyghe1Fsr2G5DmxAgRhhGIUqx7cTHj0EKUgiZR/a7T+iz6IUtRMo/tdp/RZ9EKWgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIggz/AGzkSf7ZyIJyLwyRkgJYQ4Alpoa0I0ELyLmAvwCRuOpbhqK1GsU9CDai8NmjcKtcHAmgIIIqORN4wBxJFG+tp1culB7RaxPC7Dhe12MVZQg4gNnnWHXMDKB8jWl1cILgK05kLG1F5Y9r2h7CHNcKtI0gg8oXpAXiWNssbo3irXgtcPQRQrOJuLDUYqVpy0WXOa0VcaDVU6NaCvOTskZG24kdIY4eH0UaC2rTipQnFVoOte3ZVbOtZbbSN8HCWUU3jsZLn97Dyk8ynLDnBoJcaAaSTqARLEK4ywy74iZ4dcRNgkJoRgaTWgAHeIcdPpXqbLxLK94eWMlh3ErQBUtqcJaTqIxHkUsGqFzQQ0kAu1DnQshEZlsLZGSOc6TBCIMD8JaWA10jDr0LxNlEMxmLpJA24LN4xpaG0j0NbTD6vOCppc0ODajEdIHLQL0i2I1vauhmlmc/eOlwtGilGMFGjR6SSVJREETKP7Xaf0WfRClqJlP9rtP6LPohS0BERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREEGf7ZyJP9s5EE5ERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQf//Z" alt="" width="353" height="235"><br> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> سایت پربازدید <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1009.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>ورزش 3</b></span></a> وابسته به شبکه سه میباشد که یکی از مهمترین سایتهای ورزشی است که همان سایت فوتبال3 سابق میباشد.تمرکز این سایت بیشتر روی فوتبال قرار دارد.بخشی از <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1009.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت ورزش3</b></span></a> نیز به پخش زنده بازی ها اختصاص داده شده است <b>ورزش3 </b>که دومین سایت پربازدید ایران میباشد از جامع ترین و به روزترین سایت های بروز ورزشی است و به دلیل بازدید زیادی که از <b>سایت ورزش3</b> میشود یکی از سایت های پر درآمد محسوب میشود.چیدمان اطلاعات <b>ورزش3</b> بسیار هنرمندانه و براساس نیاز کاربران ترتیب داده شده است . <b>ورزش3</b> شامل جداول لیگ ها میباشد و درباره لیگ های خارجی و داخلی به علاقمندان ورزش اطلاعات کافی را میدهد .&nbsp; همچنین <b>ورزش3</b> اطلاعات مربوط به جام حذفی را نیز در اختیار علاقمندان میگذارد . <br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br> <br> <br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از دیگر سایت های ورزشی مهم سایت <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1009.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>90 تی وی</b></span></a> میباشد دارای الکسای 74 است و از پربازدید کننده ترین سایتها میباشد. در طراحی <b>سایت نودتی وی</b> از رنگ های مناسب استفاده شده و کاربر سایت دچار خستگی نمیشود.<b>نود تی وی</b> شامل بخش ویدئو میباشد که شامل خلاصه بازیهای انجام شده ایرانی و خارجی میباشد و علاقمندان فوتبال میتوانند خلاصه بازیهایی را که موفق نشده اند را از طریق <b>نودتی وی</b> تماشا کنند را دانلود و مشاهده کنند.همچنین <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1009.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>نود تی وی</b></span></a> شامل لیستی میباشد که تمامی لیگ ها را در آن ذکر کرده است و لیگ های مهم را از دیگر لیگ ها متمایز نموده است و نتایج آن را اعلام کرده است.همچنین این لیست در <b>سایت نود تی وی</b> شامل نتایج در حال برگزاری و همچنین نتایج روز قبل نیز میباشد.<br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سایت دیگری که در این مطلب به آن اشاره میکنیم <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1009.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت طرفداری</b></span></a> است که این سایت نیز مانند <b>سایت 90 تی وی</b> دارای بخش ویدئو میباشد که شامل بخش هایی از بازیهای مهم فوتبال است که علاقه مندان میتوانند در هر زمانی که بخواهد این ویدئو را دانلود کند.<b>طرفداری</b> شامل یک بخش ویژه و منحصر به فرد به نام تایم لاین است که در آن تولد و مرگ اسطوره های فوتبال در روز حاضر را نمایش میدهد که ممکن است برای کاربران جالب و جذاب باشد.بخشی به نام نقل و انتقالات نیز در <b>طرفداری </b>وجود دارد که در آن گزارش نقل و انتقال بازیکنان از تیمی به تیم دیگر را در قالب یک جدول بیان کرده است.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_1009.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>طرفداری</b></span></a> شامل بخش نتایج زنده نیز میباشد که لیست کشورها و تورنومنت های مهم را نیز در قالب یک جدول در این بخش ارائه شده است.همچنین شما میتوانید سایت طرفداری را در کانال <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1024.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تلگرام</span></a></b></span><b> </b>و پیج <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1024.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اینستاگرام</span></a></b></span><b> </b>دنبال نمایید .<br> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">سایت طرفداری</span></b><span style="font-size: small;"> ، <b>سایت نود تی وی</b> ، <b>سایت 90 تی وی</b> ، </span><b><span style="font-size: small;">سایت 90tv</span></b><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">، <b>سایت ورزش3</b> ، <b>طرفدار </b>، <b>نود تی وی</b> ، <b>ورزش3 </b>، <b>90tv </b>،</span></p></span> text/html 2017-01-02T06:32:04+01:00 best-friend.ir سامان حسنی آپارات مرجع دانلود و آپلود فایل های ویدئویی http://best-friend.ir/post/110 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">آپارات مرجع دانلود و آپلود فایل های ویدئویی</span> </h1> </div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;">سایت آپارات</span></b></span></a><span style="font-size: small;"> یکی از سایت های پربیننده ایرانی است که از طریق این سایت میتوان فایل های ویدئویی را آپلود و دانلود کرد و این فیلم ها و ویدئو ها را در دسته بندی های مختلفی ارائه میدهد.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت آپارات</b></span></a> رقیب اصلی یوتیوب و در حقیقت نسخه ایرانی آن میباشد که توانسته مخاطبان زیادی را به خود جلب کند. <b>آپارات </b>توانسته است بخش اعظم بازدید خود را از طریق سایت های کلوب و میهن بلاگ بدست بیاورد.ظاهر <b>سایت آپارات</b> و چیدمان آن از نظر راحتی کارکرد برای همه کاربران مناسب میباشد.یک تکنیک مناسب و ویژه که <b>سایت آپارات</b> دارد تبلیغات در زمان پخش فیلم میباشد که علاوه بر اینکه برای تبلیغ دهنده مفید است برای کاربر نیز باعث ایجاد تنوع میباشد.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjc2NDg0QTREQjYwMjExRTZBMDMzRkYzNjlBRTY0MDZEIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjc2NDg0QTRFQjYwMjExRTZBMDMzRkYzNjlBRTY0MDZEIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6NzY0ODRBNEJCNjAyMTFFNkEwMzNGRjM2OUFFNjQwNkQiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6NzY0ODRBNENCNjAyMTFFNkEwMzNGRjM2OUFFNjQwNkQiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAsgABAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAUGAgMEAQcBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBRAAAgIBAgMDBQsKBAMFCQEAAAECAwQRBSESBjFBUWFxIjITgZGhscFCUnJzFDXR4YKSorIjMxUWYsLSNCRUNkNTs9N08PHiY4OTlCVVBxEBAAICAAQDBQYGAwEAAAAAAAECEQMhMRIEQVFxYYGRIjKhscFiExTRQnKCMwXhUiPx/9oADAMBAAIRAxEAPwD6qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCbzuklJ4uPLTThZNdv1UU2bK669U+6ETMRGXblbxh4zceb2k12xhx99nJ/clf8A3Ev1l+QgwcNu72zPCYr7mU7LJ+vqLGk9LK5w8q0kdtO5YV3qXR18HwfwlTinKSjFOUn2JcWdtOzZ93FwVcfGb0+Avr7ndPCK9fuTF7eWVnTTWq4o9IjG2XIp4/e5Q8kOz4STprnWtJ2OzyyS+Q66WtP1UmvviWkTPjGGwAF0gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYzshXHmskoRXa5PRfCas3Lqw8WzJuekK1rp3t9yXnPn+4bjlbhfK3Ik2m/Qr19GK8Ei1a5b9v21tuZz01jxXizftnqeksqvVfRfN+7qaf7n2P/AJn9if8ApKGC3RDsjsNfja32L5/c+x/8z+xP/SP7n2P/AJn9if8ApKGB0R7T9hq87fGP4PpWHm42bT7bFn7SvVx5tGuK+skbyD6Q/CH9rP4kThSYxLz9tIpstWOVZxxacu72GNZd3wi2vP3FQbcm5N6tvVvylh6gu5MSNa7bJfAuJA0UW5FqqqjzTl3fKzz+7tNtkVjjiPtlz7JzOGCTbSS1b4JLtJXC2G23SeU3VD6C9Z+fwO/EwMTbKXkZEo88VrO2XBR+qQO7dWXXN07drVX2O5+u/qruNdHZ5434+zw97bR2t9s8I9Z8ITt2Vs+zw0nKNctPVXpWP5SHy+tJtuOHjpLuna/8sfylZlKU5Oc25Slxcm9W/dPDurrrWMRD09fY6qx83zz8I+CSv6i3m58chwXhWlE5JZ+fP18m1/py/KaAWxDojXSOVYj0hujm5kXrHItX6cvynRVvm70+plWNeEnzL9o4QMQmaVnnWJ9YWDF6yz69Fk1Qvj3uPoS+VE5gdSbZmtQ5/YWv5lvD3pdhQwRNIYbOz1W5R0T+X+D6gavveOrPZSmoWfRl6L9zXtKRtfUOdt7UG/b467apvsX+GXcWyjJ23fMX0fS09aL4TgzK9bRHy497z9/bbNXH6q+f8fJIJprVPVHpWMrHztss9CyXsn6lkW0vM14mdO+51fCfLav8S0fvo5v3VYnpvWazHvc36kcpjCyAisbf8exqN8XU387tiSkZRnFSi1KL4prijamyl4zWcrRMTyegAukAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABrvuhRTO6evJXFylpxeiWpD/3hs/8A839T85Jbp+G5X2M/3WfN+4tWsTzdfadvTbW02zwnwfT6bYXUwuhryWRU468HpJaozObbfw7F+xr/AHUdJVy2jEzHlIAAgNd19GPD2l9kaoa6c02orV+VmwhOr/wd/aQ+MmIzOF9dOu9azw6pwkFuu1tpLLpbfBL2kfynWfMaP59X14/Gj6cTauGvc6I1dOJmerPP2AAKudGb9tV+540KarlVyS5nGS1Un3ateBWsbpjcXn14+TW4Ut6zui9Y8q8H4svALRaYjDfX3OzXWaRjHH3Zc9GBhY8VGmiuCjwWkVr7/ace5bxtu22xpyK5OU4865IJrTXQlCndafiFH2P+aQrGZ4nb0jbtit5mcxPinNu3vbNxyHj49clNRcvSgktFp+UkvZVfQj7yKb0f+LS+yl8cS6i0Yk7nXGvZ01zjETxeKMYrSKSXgj0AqwQG9uzIzq8Wpc0orRLyy/Md9NWJs2FK66SWi1ts72/ox+QyxMeMLbs67hO1tpv5ta7Cob/vMtzyeWttYtT0qj9J/TfyGWnTm9tludp4eyPBp23bztvMzwjxn2Ne8bzkbpdrLWGPF/w6e7zy8WR4N2HiW5mVXi1evbLTXwXe/cR18Ih7ERWlcR8taw9w8HLzrfZYtbsl859iX1n3E7R0VfKKeRkxg/owi5fC2iyYGBj4GNHHx46Rj60u+T75SOkpN58Hn7e+vM/+fy1+1UMnovKhFvGvha182S5G/d4kFk4uRi2unIrdVi+bL414n0w4d22ujc8V1WJKxcarO+MvyeIi8+KdXfXiYjZ81fPxh88BnbVZTbOmxctlcnGS8qMDR6IAk20ktW+CS7WSNHT+8Xx5oY0op9jm1H95kZRa9a/VMV9Zwjjbi5WRiXxvx5uuyPY13rwa70dOTse7Y0XK3GlyrtlDSa/Z1OEcJImt44TFo+K+bXumLvWJKuyKVqWl1L/ej5CJ3DAnhXcj9KuXGufivB+VFfxMu/DyIZNEuWyD4eDXfF+Rl6ptxd72xTjw512d8Jru9w5e57eLxmPqjl/B5Xe9r0T1V+mfsnyVs79q3KeJYq5vWib4r6L8UcVtU6bJVWLScHo0YnmVtalsxwmHnxMxK6JprVcUz04dmvd2BDm4utuDfm7PgO49WluqsWjxjLeJzGQAFkgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8fYfOM7OysvKstusk3zNJavSK17Ej6QQOd0jh5N8rqrZY7m+aUUlKOr7dOzQtWYjm6u0269drdfjHCcZRvSWflff/ukpynRODlyyeqi49617Df1jm5NdlOLXOUKpRc58r05nrpo9PAl9o2PF2tSdbdl01pK2Xbp4JdyM912fF3SuMbm4Tr15LI9q17V5UMx1ZTO/V+5jZj5PTx88KFj5mVjWK6i2UJx4ppv3mu8+kY9jtorsktJThGTXg2tSCxOjsOm6Nl90r4xeqraUU2vHTUsItMTyR3e7XsmvRxxznGAAFXK5d0/Dcr7Gf7rPm/cfSN0/Dcr7Gf7rPm/caU8Xo/6/wCm/rD6Ttv4di/Y1/uo6Tm238Oxfsa/3UdJnLgv9VvWQABUITq/8Hf2kPjJshOr/wAHf2kPjJrzhr2/+bX/AFQplH8+r68fjR9OPmNH8+r68fjR9OLbPB1f7Dnr/u/AABRwAAAFO60/EKPsf80i4lO60/EKPsf80i1Obp7L/NHpLX0f+LS+yl8cS6lK6P8AxaX2UvjiXUX5p77/ADf2wAHkpKMXKT0SWrfkRVyq91dubpx47fS9J3rW3TurXd+kVA6dyzJZ2ddlN8LJegvCC4RXvHMa1jEPZ7fV+nrivjzt6hYOjKoyz77X211pR/SfH4ivk50hkxq3OVMnp94hyx+tH0vi1FuUnc5/Rvjy/wDq6gAyeMAACi9VUxr3mbjw9rCM35/V+Qiq6522RqrTlObUYRXe32El1Jkxyd4ucHrGrSpPyx7fhOjpDFjducrpLVY8OaP1pPl+LU1zivuexW86+3i0/wAtI/4WDZdhx9tqjOaVmXJenY+Onkh4IlQDKZy8m97XtNrTmZCC3/p6rMrlk4kFDLitWlwVmnc/L5SdBMThOvZbXaLVnEvl3weQmOmdzeFnqmb0x8lqMvBT+bL5DT1HjRxt4vjBaRs0tS+t2/CRvweU15x6vXmK7dfHleF36gxOEcuC4r0bPN3MhCxbXkR3XZYuzjOUHXZ9ePDX5SvSi4SlCXCUW0/Ojyu719N+r/t98PB3Uml5ifCcT6wsHT3+xl9o/iiShx7TT7LAqi+DkuZ/pcTsOvTGNdYnyhevKAAGiQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEbkdQbVjXzouu5bK3pJcsno/cR0YO5Ye4RnLFnzqtpS4NaN8e8pG/8A4zl/X+RE50T/ALfK+vH90vNYiMuzb21K6I2RM9WKz7OKygAo4wAAAAAIuzqTZ6rJVTuanBuMlyy7U9H3EofNtw/3+T9rP95lqxl09rortm0WmeEeC7XbhiZ+05luLPnhGucW9GuPLr3lA7i0bB/07uP/ANT/AMNFX7i9YxmHZ2tIpbbWOUWjn6PpO2/h2L9jX+6jpObbfw7F+xr/AHUdJlLzL/Vb1kAAVRNvU+z1WTqnbJTg3GS5JPiuHgcG/wC5Ym47HZZiycowuhGTcXHj295Ws/8A3+T9rP8AeZ20/wDTWV/6mv4kadMRiXpR2uunReJnPVXnPmjqP59X14/Gj6cfMaP59X14/Gj6cRs8FP8AYc9f934AAKOAIq/qXaKLp0W2SVlcnGSUJPivcJU+c7v+K5f20vjLViJdHa6a7bWi2eEZ4L5gbji7hVK3Fk5QjLlbacePb3lY60/EKPsf80iR6M/D7vtX+7EjutPxCj7H/NImIxbDXRSKd1NY5Rnn6NfR/wCLS+yl8cS6lK6P/FpfZS+OJdSL81O+/wA39sBGdR5LxtnyJRekrF7OPnnw+Ikyt9a26YmNT9Oxyf6K/ORXnDLt69W2ke3Pw4qkADZ7IZV2WVWRtrly2QalCS7mjEAX3Zd9x9yqUZNV5UV/Eqff/ij4olD5em4yUotxkuKa4NEjR1HvNMeWOQ5pdntEpP32ZzTycG3sMznXMRHlZfyE3/qCrBqlj40lPMktOHFV6/Ol5fBFZyN/3fJi42ZDjF9qrSh8XE5sTBy86x14tTtkuMn3LX6UmIpjjJr7KKz1bbRiPDw98tGrfF8W+Lb8Sw9F2xjnX1PtsrTj+i+PxkZm7LueDD2mRTpX3zi1JLz6dhowcuzCy6sqrjKp66eKfBx91Fp4xwdWyI26rRWYnMcMeb6UDnws3HzseORjy5oS7V3p96flOgyePMTEzExiYADi3XdKNtxZXWvWb4VV98peH5QVrNpisRmZVLqq2Nm82KPH2cIQfn7flIgzttsutnda+ayyTlN+VmBtEYh7euvRStf+sRCz9FZLU8nEb4PS2K/Zl8hs3PGf9Vdcf+2cWv0u0iulrfZ71Uu6yM4P3ub5C2ZGN7Tdse3ThCEm/Ouz4zl7vX1xEfmr/B5X+wp/6/1Yn8HdGKjFRXYlovcPQDRgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD59v8A+M5f1/kRM9E2R5MurX0tYS08mjRx9XYM6c9ZaX8LIS1fhOK0a91EPi5eTiWq7Gsddi4arw8GjXGavW6f1u2itZ51j4w+mAoy6s3pfPrfngh/dm8/Tr/U/OU6Jcn7Hb51+K8go392bz9Ov9T84/uzefp1/qfnHRJ+x2+dfivIKN/dm8/Tr/U/OP7s3n6df6n5x0SfsdvnX4ryfNM2cZ5uROL1jK2bT8jkztyeo93ya5VTuUYSWklCKi2n3a9pGJdy4vuRatcOnte3tq6ptMZt5LPsCf8Abu4Pu/if+Gir9xd8XBlg9NW02LS2VNk7F4SlF8PcXApHcTXnPqt21otfdMcps+k7b+HYv2Nf7qOk5tt/DsX7Gv8AdR0mUvLv9VvWQABV81z/APf5P2s/3mdtP/TWV/6mv4kcWf8A7/J+1n+8yX2nDnmdO59Va5rFYpwXi4pPQ1nlHuexsmIpSZ5Ran3oOqSjbCT7Iyi35kz6cmmk12Pij5eS+L1RuuNTGlOFkILli5rikuzimRaueTPu9FtvTNcZrnn7V6BRv7s3n6df6n5x/dm8/Tr/AFPzleiXN+x2+dfivJ833KxW7hk2ReqlbNp+6dd/Uu8X1uuVyhGXB8kVF6eftIstWuHT2vb21TabTGZ4cFx6M/D7vtX+7EjutPxCj7H/ADSJ7p7BlhbXVXYtLbNbJrwcu73EQPWn4hR9j/mkRH1MdVot3dpjl8zX0f8Ai0vspfHEupSuj/xaX2UvjiXUi/Nn33+b+2AqvWz9PDXksf7pYcu/2VmPX322ae4kyA62g+XEs7tZx99J/IRSYm2PJTs5/wDevv8AuVYAGz1wyrrsslyVxlOT+bFNv4CQ2TZrd0yGtXDHr/m2Lt+rHysu+Hg4mFUqsatVxXa12vyt9rK2thz7+6rqnpiOq3l5eqgvaN1UeZ4d2njys5ZRlCThOLjJdsZLR+8z6gcuftmHuFTrya1L6M1wlHzSKxfzhhT/AGHH56cPyvnBfem8eqnZ6HWlrauecvGTKfu213bZlOmx81cuNVn0o/lXed+xdSPbqvu2TB2Y6esHH1o69q0faibcY4Nu5rO3VE6/m49XrC5zhGyEoTSlGS0kn2NM+a5VUacq6qHGFdkox8yfAs24dY0umUMCubtktFZYuVR8uneyqNtttvVvi2/EUiY5qdlq2U6ptHT1YxDowtwzMC32uLY4N+tHtjLzonqOtZqOmRiqUvGuWi96SKzqvEFpiJ5ujZo17ONq5nz5SsmR1pfKLWNjxrb+dOXNp7i0IDKy8nLud2TY7LH3vuXgl3GoCIiORr069f0ViPb4gAJaO/YHpvOJp9PT9ln0HlXNzd6WmpQenIOe9Yv+Fyl70WX8zvzeb3/+Sv8AT+IACjjAAAAAAGnLyqMPGsysiXJVVHmnLyEftHU22bvbKnHc67orVV2pRbS746Npgbd43O7Bjj1Y1Suysuz2VMZy5YJ6czcmdOE8z2CWc63kcef2OvJp3etqzl6gwcfN26Ucq549FLVtlsUm0ocXpqm150aunY7R9ylk7Y5yrsk1bbbKTm3DhrLnfACXBy4W54Of7T7ndG5Uy5LOXuf/ALd51AAcFm9bfXule1Ob+92LVR0ei4cy1flRq3nqHb9m9nHK55WW8Y11pOWi7ZPVrgBKA58HOxdwxoZWJNWVT7H2NNdqa7mjXuW64O2VQtzLPZwsmoR7+L7/ADLvA7Dnys/CxEnlX10J9ntJKPxm+MozipxalGS1TXY0z5fHP267c8nL3qm7KlKb5K4y5Ulq+EuKfDsSQH0XH3fa8mxVY+XTbY+yEJxbfuJmGBveBuGTfjY0pSsxv5nNFxXa48NfMQfT8Oks3Mrv26qeNmY+s1VOUtWtHFvjKSa49xp29rA65zam+WvIhOfvqNzfwMC4nJk7rtmJZ7LKyqqbNNeSc4xej8jZjtm74W612W4cnOFU+STa046a6pPuIHq7aNldq3LcMm3HlNKtRripc3Ku5NAWHF3PbsyThi5NV8orVxrmpNL3GaN9za8bb7oLJrxcq2uaxnOcYNzS7nI4th6ZwtntnnVZE7vaV6Jz5UlF6S19FeQx3Dbdo6rjG6nKk/ujlXz1aNay5ZNekuIGPSe5TnjOjcM6u/NnY3XD2sLJ8ui+g2WFvRavuKn090/skNweXhZ08ueE9JLRKKlJPvS4ljwd0wNw9r9zujcqZKNjj2Jtagatr3rA3V3LDlKXsJKM3KLjxfhr5jvKf0wvufVO64PZGXNOK809V8Ey4AacvEx8yiWPkR5659q70/FeUq2V0ZmRm/ul0LK32KzWMl7yaLdKSjFyk9IpatvwRz4O5YW4Vztw7VdXCXLKUezVcSYtMcmurfs1/TPCfCeSpf2hu/jT+u/9I/tDd/Gn9d/6S14W6YGf7V4l0blQ+WyUexPTXtPcHc8HcFY8K6N0apck3HsT01J65a/vt35fgqf9obv40/rv/SP7Q3fxp/Xf+kud11dFM77ZctdcXKcvBLi3wObbN1w90xnlYkm6lKUG5LR6x8nwjrk/fbvy/BVf7Q3fxp/Xf+kf2hu/jT+u/wDSTeN1fsuTnvBhOUZOXJC2S0rnLs0jLX40d+57ph7VjPKzJONevKuVOTbfckh1yfvt35fgqq6Q3fxp/Xf+kmNn6XpwrI5GVNX3x4wSWkIvx49rJuq2FtMLoPWucVOL8jWpowtzwc/2n3O6Nyply2OPYm1qJtMq37vbeOmZiInnhnm0zvw76Yac9lcox14LVrQqH9n7vp20/rv/AElsxN0wM266nFuVs8dpWqOvBvXhr7h5h7pgZ1l1eJdG6WO1G3l7m/8A3ERaY5K6u4vqiYrjj5tuHVKnEopnpz11whLTs1jFJm4AhlM5mZ8wA4d33SnbcWVs2vatNVV98pfk8QVrNpisRmZUPP8A99k/az/eZaOi0/uOQ+526e9GJUZScpOUnrKTbb8rL10xivH2irmWkrm7X5pdnwGl+T0+8np0RXzmI+DDc+l8HNm7q28e6XGTitYt+LiQ1vRu4x/l21WLy6x+RlyBWLTDip3W2kYi2Y9vFR/7S3j6Nf6/5h/aW8fRr/X/ADF4A65X/fbfy/BSF0jvDfFVLyuf5IkvtHSlWJZHIzJq+2L1hBL0E/Hj2lgAm0yrfu9toxmIifIK91FseduWVVbjcnLCvlfPJp66t9yZYQRE4Za9ltduqvP2q30/sGft2c8jI9nyOtx9CTb1bX+FeBZABM5Nu22y3VbGeXBBbzk8u40JPhRyyfnb/Ie9X0e12lWrj7GyM/cfov4yNz7fb5l1nc5NLzLgidqjHctmdUu2yt1y+slocvbbc7dntnMe7gp2+zp2xbymJ9z5+G9Fr4HsoShJwmtJwbjJeVcGYvsfmPQe8+hbDhxw9rorS0nOKssfjKXEkDRg2RtwqLI8Yyri17yN5hPN4d5mb2meczOQABVEdU4kcjabLNPTx/4kH5vWXuoop9C32yNe0Zcpdns2vdfBHz1dhpTk9PsJmdcx4Rbg3YmJfmZEcfHjz2T95Lvb8hb9v6U2/GipZK+9Xd7l6i80fynnSe3xx9vWVJfxsnjr4QXqr5SdItac4hh3XdWm00pPTWvCZjnMuf8Ap+By8v3arl8OSP5CN3DpXbsmLljx+7Xdzh6rflj+QmgVzLmrt2VnNbTHvfNczDyMLIlj5EeWyPvNd0l5DQXbqrb45O3SyIr+Ni+mn3uPzl8pSTSs5h63b7v1adXKY4T6gALNU90dQ7Nysu7qa3783p8SLmQXSGG6dulkSWksmXMvqx9GJOmVp4vJ7u/Vut+X5fgAAq5wAAAABWuvrZQ2SMI8FZfCMvMlKXxoid42eGzYm373tq5J0qv264vmbS9P9LsZZupdqnuu02Y1WntotWVJ8E5R7vdTaKbuGf1LTsy2/cMb2eIlGpWzg1L0eMVzc2nd4AX+qyncMGNiWtOVWnp/hmuz4Sq9GTng7nn7Jd81uUE/GD5X78Wmcm27r1hjYFFGJge0x4QSqm6pNuL4p6qaN+17b1Bj/ft/upb3CcWqKJR1cpSkuZuEWtEl2IBuePd0rvMdzw4N7dkvluqXYteLh8sfeLjjZNOVj15FElOq2KlCS70ykbjl9ZbpiywsjbuWuxrVxqcXweq9KU2kMOvrLYFLExsb7xTL01pF2QTfbyuMo6eUDs63oniZmDvVPCVUlCb8sXzw9/ijRbVi7z1pGvJXtcV0RnCD10adXOlw8stTTm1dX9QSqw8vF+70qXM5cjhBd3NJylJvTwOzfNk3TAz8Tc9mg7pUVwqlFLV6wjyJuPepR4MBsansPUt2zSk5YuWuehvx01j7umsWN1jHc+tsbAyeONjwUlW+yT5faP3+BG1Zm67h1Xt/9QpVGVTKKcIxcdIcZ6tNy7ie6n6dzMvJq3Xa5cubTprHXlcuX1ZRb4arygWRJJaLgl2I8dVbTThFqXrLRcdfEp39b66h6L29SceDl7KXHy+jPQf13rn/APmr/wCzP/zAPd1xMfbesNtuxoKmGS1zqPBczbhJ6eVSRnuv8DrvAtX/AG0Ixf7cTnpxepN73jDv3PG+7VYcudy5eRaJqTS1cm29ESG/YGbf1PteTRROdNWntbYrWMdJt8WBy7J/+n6tzNrfo0Zfp0ru1/mR+BtE11VgfftkyIRWtlK9tX54cX761Kx1O8rI6qjHbU55ePXCUVDTXmhrZ3+Q3ZO6dcZVE8aWA642rklOFTUtHwfGU2kBN9HZ/wB+2KqE3zTx9aZ+Zer+yyM6KbxN03TbJcPZz5oryRk4/E0cOFhdW9OSlHDxlkRyIxlNRXtIxku70ZR0a1Mads6uw8j+u108+VdKTtq4OWktPWgmuD8nYBIdOabf1XuW3erC3mlWvM+eP7MzXtzeydZXYXZjZ3qLuXN6cPeesTihtXVtmVLf1TyZinzKp6KTWnLwg36ui007Tu2nat83Pfa933ev7vGjRxi1y6uPqxjHVtLXjxA28KP/APQuHBZFXH3a/wAsDv3zqHIwtyw9twK435N8k7IS10UZcEtV2eJz5uBmz60xcyuibxoVpTuS9FPSfBv3Tk2NLO603DJu4yxudVxfdyyVS+AC4uKlFxl2NaNecqPRDeLn7ptkuDrs5kvqycH8hbm0lq+CXaz57kZWdHqvMytgj94nHVyUVzRktIqfBNarmAkul39x6m3PbHwhNylCPjyy5l+zMw2d/wBF6uydtl6OPma+y8OPp1/LE4q9q6teVLfo08uX7TX2T0UmtNH6Dfq6cNO0wyNp6s3PInu1tDqyKuVwhwhL0ez2cW32eUD6FOEbISrmtYzTjJeKfBlB2u+7aJb7tTejhTbOp+WC0192Mkdi3zrlJL+nJ+V0y/8AMM9i6f3LMy8vct5i6p5Nc6lCSSk/aLlcuVdiS4ICPwunMfM6TebTHTOrlOxT17Yw+Z7y4eUmsax9R9IThZ6WTCLg2+32tXpRf6XAhqJdV9P4+RhwxvaYkXKUrZQcoJacZRkpLg14kn0E/ZbRmX2PSr2rer7NIwXMwOzojP8AvWyxok/4mJJ1Nd/L2w+DgcHSn/BdRbrtvZFtzgvqy4fszIPYr9/xp35uz47vqtk4WR5eeOuvMtUmnw1OyG2dXV5P9fjTrlzm3KrhzcrWnGGvq6cNNdQO/Z/+A62zsR+jDKUpRXn0tXxswrf9D61lWvRxtx7F3fxOK96aOJ7V1bl5ct9dPssuuUXCt6Rk1FaejBvsS8e07MDa9/3je6dy3er7vXjNNRa5deR6xjGOrfbxbAnd736e1W1QVHtlbFvm5+XRp9nqsjX1tPThhrX7T/4Dq6twMnLpx5Y1Urp1ykmoLVpSXb8BW/6Lu/8Aydv6pesVxxd/b6u3trrN4jq45zbH4pLI6y3CyLjRVXTr87jJ/DovgITIyL8m125FkrbH2yk9Tpjsm7yeixLV51oiUwOj8uySlmzVFffCLUpv5EW+WHRFu30xmJrHpxlH7HtNm55aTTWPW07p+T6K8rL/ABioxUYrSKWiS7kjVi4mPh0Rox4KFcexLvfi/Fm4ztbLz+43zttnlWOUAAIYKX1FvWbPcLcam2VNND5NINxba7W2uJhsO9Z9e4U0W3TupulySjY3LTXsab4kxu3S1edkyyqLvY2WcbIyXNFvx7UacLp7E2m+GbuGXD+G9a0/QjzeL1fHQ0zXGHoRt7edPREZt046enj1O3qbc79vwY/d3y23S5FP6K01bXlKhDddzhP2kcq3mXHjNte8+Bcs2ra9+x3j15EJTg+aEq5JuL7OzwIiPRNvOubLjya8dIPXT9YisxEcUdts00pNdkdNs8eqvNYNozJ523UZNiSnOPp6dmqfK/iOw04eLVh41eNT6lS0Wva/Fvzm4pLivMTa014VzOPQNOXb7LFts74wbXn0NxzbjBzwb4rt5G/e4lb56bY8pUnlKpkv09lctk8WT4T9KHnXaiIMqrJ1WRtg9JwesX5jy9V+i8W8vuY1nE5YdV7c8XcPvMF/CyuPmsXrL3e0hD6Bk0Ub3tbh2Oa1i++FiKFfTbj3Toujy2VvllHynta7RasTD3Oz3Rs1xWZ+anD3eErT0lu0JU/026Wllero1+dHt5fOiyny+MpRkpRbjKL1jJcGmu9FgwOsMmmKrza/bpcPaR4T91djItXxhj3PaWm0318c8Zr7fYuAIB9Z7by6qu5y+jyr49SL3Hq3LyYurEh92g+DnrrPTydyIissKdputOOnp9st/V27Qsa26iXMoNSyJLs1Xqw+VlZfYz34+9g0iMRh6erXGukVjw8fOX0bauX+mYvL2eyhp7x1kD0luEb8H7nJ/wAbG4JeMH6r+QnjKYxLyN1ZrstE+cgAIZubceX+n5PN6vsp6/qs+brsRdeq9wjj7e8WL/jZXopd6h85/IUo0pHB6fYVmNc2n+aeHuDfhYlmbl1YtfrWy0b8I/OfuI0Fx6V2n7pjvOyFy3Xr0U/m19vwk2nENt+2NVJt48q+qdpqhTVCmtaQrioxXkXAzMa5qyCnH1ZcV5jIyeNnPEAAAAAAAAK31Hse5bxuWJW5RW2Q42acJRfztfHVcEWQAYwhCuEa4LlhBKMYrsSXBIyAAHPuEMizBvrxW45Eq5KqSejUmuHHuOgAUL+hddf8zZ/+TL8pcturzKttorypc+XGtKyUnzaz0733nWAK109sGdRumVuu6uMsqUpRq5eKafbNeHDgkWUAAAABjPn5JcmnPo+XXs17tTIAVvprYc3Fzsvc900lmWylGGj1Wjesp/pd3kLIAAAAAAACv7p0jTl5stww8mzByp8ZyhxTf0uDi035ywACr/2bl3rlzt4yL6/ocVw/TnMmdq2Xb9pqdeHXyuXr2Ses5aeLO8AAABXeqNv6hy7qHtNsq64xftFG11ay14dnacmw7V1XjbnVbuF854qUvaRle7E/RfL6LfiW0AQvVWDumftqxtvcf4k0r4t6Nw8j8NeLOfP2TOxumVte1OMrNErm3yuafGzlflfwFiAEfsW1R2rbasRNOxelbJd85dv5CQAAAAAAAAAAAAAAABSusJ2PdYwlryRqi613cW+Zoupy5u24WfFRyqlZy+q+Ka8zXEms4lt2+2NWzqmMxjHB89xbbacmq2luNsZLla7ddew+lrXTj2kfi9P7Ti2q6qj+JHjFylKWj8VzNkiTa0Sv3W+u2a9MTHT4yAAq5g8aTTT7HwZ6AKjnYssTJnU16OusH4xfYaC15+BVm1ck/RnH1JrtTK5lbflYstLINx7px4xZ5u/RakzMRmv3MbVmPRt2rcHh3aT/AJFnrrwf0js6h2OO41LLxdPvUI8NOyyPh5/AhSU2rdnjaUXvWh+rL6H5jTte46J6bT8vhPkvo3W12iYnkqLTi3GScZRejT4NNdzPC7b109RuUfvWK415LWvN82xf4tPjKbkY1+Lc6ciDrsj2xl8a8UenW0S9zTvptjhwt41awAWagAA24uVfiXxyMeXJbDsfk70/Iy3bf1bg3xUcz/hru9vjB+Z93ulMBWaxLLbopt+qOMeMc30b+q7by8/3qrl8edEbuHVm348XHFf3m7u04QXnl+Qpei8AR0Qxr2GuJzMzb2cm7Ly8jMyJZGRLnsn7yXckvA0ji2kuLfBJdpZNk6WnY45O5R5a+2GO+1/X8nkLTMRDfZspqrmeERyiPwaum9gllTjnZcdMaD1qg/ntd/1V8JN7tnc047fjv07Go2yXcn80y3PdYY0fu2Lp7VLRtdkF+Ujtlqdu4RlLjyazbficO/f1WjVWfqnEz5R5PH7juLbb/ZEeULJGKhFRXZFJL3DIA6FQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxpNaPij0Ac1224N3r0x1feuD+A4bunceXGmyUH4P0l8hLgztp1251hE1ifBEYuLuu3vlhy5FHfWno19Xm7DrycPC3OjkyqW9OzmXLOL8jOwE0p0cKzOPKfD0TXNZzWZjCnbh0hl0tzwpfeK/oS0jNfIyCuovx58l9cqpr5s018Z9OMLaabo8lsI2R+jJJr4TaLz4uzX3144Xjr9vKXzEF8v6Z2a56+w9m331tx/Mcsujdtfq23R91P44k9cOiO+1Tz6o9ymguK6M29etdc/div8pvr6V2WrjOErNP+8m9Pg0HXBPfaY859yjpOTUYpuT7EuLJbA6Z3TMalKH3ep/Pt4P3I9pao2bJty0qVVbXdWk5fBxOXJ6i7Y41f6c/9KMr91rr4x98ufb/ALHwpER7Z4z8G3A2TbNoh7eTU7Y9t9mnD6q7jm3DfJWa1YmsIdjtfa/q+BG35N+TLnvm5vuT7F5kazh3d3a/Cvyx5+Lz9m695zMzPtkJzp2nSFtz72or3OLISEJTmoQWspPRJeJbMHGWLiwp70tZPxb7SO0pm/V4V+9GuOOfJ0AA9BqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA120V3LSevni3F/AR2RsNVurhdYn4TfMvhJUwldVHtkil9dLfVEImInmr1uwZtf8vlsXkej95nHbi5NP8ANqlHytcC0Sy4L1U38BqnlWSWmiS985r9tq/ltMfapNK+EqubsfDyciWlVbl5exe+TfJDXm5I6+PKjoryZx4NJx94pXtoz81uHshEUjxlr23aYYn8Sxqd77+6PmJAwrsjYtYvzozO2la1rEV5NIiIjgAAskAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADCV1ce2SGRmDT945ny1xcn7xsWqWstPkIiYnkMgc1udVDhD035Oz3zkszMifzuVeES2F412n2JNtLtehg76V2zj76Iltvi235zzQYW/SjzSzuxp8HOL9089ljT9VJ+ZkXoNNOwTWJP0o80lLDj82TXn4mmePbDu5l4o54ZF8PVm9PB8UdNW4Lstjp/iX5Ck64UnVPhxagdjhTfHmi0/8SOeymdfbxXiZ2pMM5iYYwnKElJHfGSlFSXYyOOvElrBx8H8ZOueOCG8AGqwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJSUVq3okc08mT4Q4Lx7zy6xzlovVXYa9DO1p5QiZJTnL1m2e11Ssei4LvZ7Ctzlyr3WdFlkMevh29y8WRWueZEZl5KdWNDj7i72cN2RZc+PCPdFHk5ysk5SerZjobRGG9aRHqx0GhloNCV8sdBoZaDQGWOg0MtDoqwZyWs3yrw7wibRHNy6DQkPuFWnbLU1WYM4rWD5vJ3kZRGysuauc65c0HozvoyoXLkmtJ+Hc/McGg0BasWdl1HL6UPV714DGelmnijLFyedezn63c/EWV+zmpx9XX3jOa4nMMLVxLpABcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGb0g35DIxmtYNeQTyHHoNDLQ2Uw1lr3IyiMqtkIxqrcpeeTOG2crZuT9xeCOnKnq1WuxcWc+htEYbUjEZa9DZCiyzjFcPF9hux6FN80vVXYvFnWMptfHCHF9yt8Uap02V+suHj3EkeNJrR8UMqxslGaHmh0X0+zlrH1X8Bq0DSJy34lK/my/R/KdZhUtK4ryGZDG05kAAQ5culae1iuPzjk0JOxJ1yT8GR+hMNaTw9GKTT1XBrsO6mxXV6S7eySOPQzpm67E+58H5hJaMw7ktEk+49AIZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5pR0bRurSjDX3WYzj6XnPbeFenjwKxHEiOLllrJuT7WNDPQcpdpl01x5YJeQyMYPWKfkMiGYAANd0eat++cuh12PSD8vA59CV68m+mWta8VwZsOaEnB693ejojJSWqIVmHoB45KK1YQxulpW/LwRx6G6yTm/IuxGOhK9eENeg0Nmg0C2W+iXNWte1cDYaKODa8TeQznmAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYyWrTMbexI2GE12Ajm1aDQz0GgWyVy04PsNpq0PU2giWwGHOzxtvtBh5N8z0XYjFQb7DLQ2R7EE5w1OtpeJjodBqa4giWOsvFnmhnoe8jBlr0GhscGeaAyw0GhnoNCTLytaTRuNUV6SNpCJAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABjIyPGBjoND0BLzQaHoA80Ghloegyw0PU2jI8aA8bPND09QBLQ9ACA8cdT0AYaDQ9YCXiXEy7wh3hD0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AAAB6AAAAAAeAAD0AAAAB4AAAPQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB//2Q==" alt="" width="450" height="299"></a></p> <p><span style="font-size: small;">محمدجواد شکوری مقدم، دانشجوی برق الکترونیک دانشگاه امیرکبیر موسس سایت پربازدید <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آپارات</span></a></b></span><b> </b>میباشد که قبل از <b>آپارات </b>کلوب را راه اندازی کرده بود که در آن زمان تنها سرویس های اینترنت ایران وبلاگ ها بودند و مردم از این که می توانستند در این فضا بنویسند و باز خورد بگیرند خوشحال بودند به دلیل رواج پیدا نکردن سرویس هایی مانند مای اسپیس و فیس بوک بود که از سرویسی مانند کلوب استقبال شد.در ضمن فارسی بودن کلوب نیز برای کاربران بسیار حائز اهمیت بود.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">بالاخره در بهمن ماه سال 1389 این تصمیم گرفته شد که به درخواست کاربران سرویس پخش ویدئو را به کلوب اضافه شود.به همین منظور بانیان <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آپارات</span></a></b></span><b> </b>قصد داشتند که از چندین سرویس جدید و نوپا در آن زمان کمک بگیرند و با آن سرویس های نوپا تعامل و ارتباط داشته باشند ولی پس از چندی تلاش از این ایده نیز به نتیجه نرسیدند و تصمیم گرفتند به تنهایی یک سرویس جدید ایجاد نمایند.آنها در جلسات تصمیم گیری خود به این نتیجه رسیدند که پتانسیل این سرویس از زیر سرویس بودن بالاتر است. این بود که سرویس را به عنوان یک سرویس جدا ایجاد کردند و آن را <a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>آپارات</b></span></a> نام نهادند.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت </b><span style="font-size: small;"><b>آپارات</b></span></span></a><span style="font-size: small;"> نیز همانند سایت یوتیوب از نظر فرهنگی در ایران تاثیر گذار بوده زیرا ابزار و جنس محتوای آن همانند یوتیوب بوده است . یکی از چالش های جدی در سرویس های محتوامحور در دنیا همان محتواست.با توجه به فرهنگ ما معمولا قرار گرفتن ویدئوی نامناسب روی <b>سایت آپارات</b> تقریبا بی سابقه است.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت آپارات</b></span></a> به دو روش محتوا را کنترل می کند.یک از روشها این است که کل محتوا با توجه به گزارش کاربر کنترل می شود. در <b>آپارات </b>هم اکنون بیش از 16 میلیون دقیقه ویدئوی آپلودشده قرار دارد که کاربر این امکان را ندارد که هریک از آنها را مشاهده کند بنابراین گزارش کاربر در تمام دنیا مهم ترین شیوه کنترل میباشد.در آینده سرویسی با نام <b>آپارات </b>کودک اضافه خواهد شد که این امکان برای والدین فراهم میشود تا قفل کنند و فرزندان شان تنها به کارتون ها دسترسی داشته باشند . راه اندازی این سرویس به دلیل این نیست که صحنه بدی وجود دارد بلکه به این دلیل است که صحنه های خشونت بار مناسب سن کودکان نیست. با این قفل فضا کودکانه می شود و کارتون های موجود کاملا دیده شده است. </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">سایت آپارات </span></b><span style="font-size: small;">، <b>آپارات</b> ، <b>سایت aparat </b> ،<b> aparat</b> ،<b> فایل های ویدئویی</b> ،</span></p></span> text/html 2016-12-29T08:51:28+01:00 best-friend.ir سامان حسنی فیلیمو محصول جدید آپارات http://best-friend.ir/post/109 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">فیلیمو محصول جدید آپارات</span> </h1> </div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه کسانی که اهل فیلم دیدن هستند همیشه بروز هستند و جدیدترین فیلم ها را از طریق اینترنت دانلود میکنند و تماشا میکنند.اگر شما نیز اهل تماشای فیلم های سینمایی و یا سریال باشید برایتان جالب است که بتوانید فیلم های سینمایی و یا سریال های مورد علاقه خود را در هر جایی که هستید بتوانید تماشا کنید و از تماشای فیلم و سریال مورد علاقه تان لذت ببرید.شما میتوانید در تاکسی ، در سفر همراه با خانواده ، در جمع دوستانتان در هر مکان و در هر شرایطی که هستید حتی بدون وصل شدن به اینترنت فیلم و سریال مورد علاقه خود را تماشا کنید . <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سایت فیلیمو</span></a></b></span><b> </b>تمام این امکانات را برای شما فراهم مینماید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkUxMDE2MjU1QjYwRTExRTZBQjM5OUIxRjNFNTQ5Q0Y2IiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkUxMDE2MjU2QjYwRTExRTZBQjM5OUIxRjNFNTQ5Q0Y2Ij4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RTEwMTYyNTNCNjBFMTFFNkFCMzk5QjFGM0U1NDlDRjYiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RTEwMTYyNTRCNjBFMTFFNkFCMzk5QjFGM0U1NDlDRjYiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAxQABAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAUGAwQHAgEBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAEBQYDAgEQAAEDAgMDBQwIAwUHAwUAAAEAAgMRBCESBTFRBkFxIhMUYYGRsdEycoKSslM0ocFCUmIjFQfSM1SiwkOTFuHic4OzNhckJTXw8UR0VREAAgECAgMJCwwDAAEFAQAAAAECEQMSBCExBUFRcZEiMnITFGGBobHB4VJiMwYW0UKSorLiU3OjNGQVgiNUQ/DSY4OTJP/aAAwDAQACEQMRAD8A6qiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiID4SACSaAYklY+1W3xme0PKl18tN6DvEVXFV7T2nPKThGMFPGm9LJFiwrqbbaoyx9qtvjM9oeVO1W3xme0PKq4ir/iG7+DDjZ27FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKnarb4zPaHlVcRPiG7+DDjY7FH0mWPtVt8ZntDyp2q2+Mz2h5VXET4hu/gw42OxR9Jlj7VbfGZ7Q8qdqtvjM9oeVVxE+Ibv4MONjsUfSZY+1W3xme0PKvbXNe0OYQ5p2EGoVZU9pnyMfre8VN2btWebvStytxgowc6p7zS8pyv5dW4qSbdXQ2kRFbkYIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgMV18tN6DvEVXFY7r5ab0HeIquLN+8PtbPQfjJ2S5suEIiKjJgREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAFPaZ8jH63vFQKntM+Rj9b3irj3f/dT/ACpfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBT2mfIx+t7xUCp7TPkY/W94q493/3U/ypfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBROqcRW2nSmJ7DI9vIDTapOZ/Vxufu2c6oOstmubyV7quLXEH6lcbH2fazCuXL0cUFyIqrXK1vURczelBqMHR62S447hzhr7QtB5c4P91b1txVaT3EUQZRkzgwSVqATsr31D6HoFk+rrp2fNQtBU1HwzoFS1jHMJ5WuIodtQrSeyci4yUbeFtNKWKWh7+s5xuX9Dxd6hNIlKYVzU5d6LKTg4SlCWiUW4vhRNTqqhQ3EfEX6G2A9R2jry4edlplp3DvUyq5xkzRXRW36pK+Igv6nJjU4ZqqTs+zC9mrduccUZYqrVqi2fJywxbrTukd/5HH9Af8wfwp/5HH9Af8wfwquzx6Dg23lmc93mmjS0V3rRlgfFI6N3nNNCtD/U5LdtU/yl8pzU29Uq8Bb/APyQP6A/5g/hWWH9xYXuDX2ElTsyPDj4KBUgtdsAqTgBTaSrjw7o9uy26TQZ5BWSQ7eYdwLxc2ZkIxq7T06FScvlPsccpYU9Sq6lhsOJdNvaD8y2e7Y2dpYK+li36VKqKh02KKDqwQWkY15V5tJ3WM7bdxrZyENZX/DecAB+F30FVeb2aopzs10acEtOjuM6bmutNZLoi17+7ZY2U92/zYWF1N5Gwd8qsjFykoxVXJpJd1htJVe4QWrcaxaffy2bLbr+poHSZ8vSpUilDsWmP3CBNOwn/M/3VVoIpNQu3Z3UklcXvcd5NSr7ofDOj2TGTkdon++/EA9xq1tvYuTUIqdvFJJKUsUtL3XrK2Wau1dJUW4qIzaZrGpX+R/6a+KF215dybwMuKl1uwloYDtWrK3LIQNm0Kr2zs61l4W7tiOGNcE1VvTuPSSMrflNuM3V60eERFSkswXl0y0iErxUFwb4Vjj1KGTzQVq8SPhj03PO5zY2yNJLBU+MKoScY2tqaW5DqbC8l7sN4ZlH0q62bs+zfsY5wxSxNVq14jhdu4HStNBfm3Id9mnOtW71uytAeueA4fYBq7wLmt9xpqFxVsbi1uOAowY9xu3vqIm1DULgkukIrtorGOxcru2/rS+UjvNNanXvHR5+P7GCSjrd+QfaLgD7JC3NM424e1GQQsn6iY4BkwyAnuO836VyYwPLBI41qaYmpTKwNxFe4vtzYWUlGkVK299Sr4HU8rOXE9xo7ui5/wABcTzMezSb+R0kczsto92JYQPMJP2TyLoCzecylzK3Xbnp3YyWqS3ybauK5HEu+giIo50Ci+Itei0KwF2+PrnveI44gctScTjjsAUouZfuLqvadXbZRmsdi2jt3WP6TvAKBTdmZVZnMxhJVhFOc+ivlZxzFzq7ba1vQiX/API8giEztLcI3ea7rMDT1V5b+50Waj9PcBvEgP8AdUbw5bi704QzAG3byHlcdtFJxcF6PcgiNz4n8hGI+lX/APVZCtOp+vL5SN1l+ial4EWrR9Vt9Wsm3cGAJLXMO1pHIVuqL0LQJ9GicwPbLBJQlwwII2VClFnto5ZZfMzhFUg+VDov5CXZm5QTevUyO1fV/wBMER6rresry0pTvFRo4xbWjrUj1/8AYsnFILjatGNS76lWruKSKRpeNuxTclk8vcsQlOFZOumr3GeZTak1UtkXETJQC2Hb+L/Yvs2vuhgfM+2OVmzpbfoUBbNe6IOaNm0ha93xDGy2msbiBzHg5c5xw28ikQ2dlm3/AK/rP5Tw7slum5c/uK2EEtsS+m38yn91ap/dIf8A80/5v+6oJzbaVp6s1rsUJdRdXIQN6lWtl5GWh2tPSl8pyuXrq0qXgR1Lhbi4cQzXEQtezdna11c+auYkbhuViXPP2uH/AKzUDydXH7zl0NUO07Fuzmp27Swwio0Va61XdJNiUpW1KTq9IREUM6hT2mfIx+t7xUCp7TPkY/W94q493/3U/wAqX2okXO+zXS8jNpERagrwiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAxXXy03oO8RVcVjuvlpvQd4iq4s37w+1s9B+MnZLmy4QiIqMmBERAEREBguCDRnfVS1GB4nncwtcGyHMBtFd6uklm5xzA4qu65bi0fnfEXulNY3DEA7DULaZOx2fK2raXKSrPpS0srMSuXpt7vN7xr2ctvbxtmmJI5QFsS8VWsLmsit3yl2GACW8c9rp7boxtkzS0LHbBGcK+FbckliyF111FXDa1gzHwBerdyNzFhdcEnB9KOs74WktzQZNM1gXd3NZvhdDLCM3S2HeO9VSa0NN1KyvXdZFA+GV46vNKMpNFvrO7ay/V5hXEuTeVf8AJaJHezKqa9HxBVnje3tJLa3muWOeI3OaxrcMX0GJVmUfq7rHIxl85ojcCW5t7abFH2Y6Zy0+7L7LPclVNecpEXDkEllNcWpyXEbesicwuoadKhzNHItXSrRmo6vDBckls76SFpaDsqrrZajZOa6GOmUNzNIIcC3xjvqs6I1o4khyeYJnAUbhy8q0l65Pqbr0pxhJp7q0Hy1bim6a8NdHcLCOB9Ga9r2umBYajpDb7Kw6xn4ehZfRxuubQODZQHAObXAGlMQrOovih1u3Qbs3P8rK2vtN2LPZXPZh37UZzd2MpRi4y06JOmg+yqlJxeFtayuajxyLO4Nq2yJdRpc6R2XzhmFBlO9a7uJ26pZ3Nu6Ew3QbSONhL8xOwtNBy71i1u10zWHxTW84ilYwBziBVzPRqCS1eotMttHsn1l7TLOWAvplGUEENC0rjawx5Lx1Wg5KN7HPlJ2tPK0anq75e7Cc3Fjbzu86SNrnc5GP0qt8e6h1dtDp7D0pj1kg/A3zfC7xKd0J5fo9pI4ZS+MOpSlASTsXPOIdQ/UdXuLgGsYd1cXoMwHh2qi2VlVPPzdORl5Sl360j8p8zU8NvDuy0d7dNbT5RFdMc45W1xO5XrTtb0eMNjfcMz4bdioFuwSSZK0zYDnVo0jhaKfT5Z7xr+tDsjG+bQAYkb9q01y7C2oubpilGC6UnRFcouVabib4i4z8QadZQdokfWEtqzLjm7gUdp3FttrN6bZkLoaNJY5xGNOSnMvmi6baS6GbOdokjincG5scAV6h0QWl6J7eGKMgZRLQ+bWpp0qVXPO5ftGXuWt2UeT0lpj4T1angnGW89PASyIiwzVNDLYq/wC4wB4cNfjx/WuXENGC6vx3bG70Rts12V8k7AwnZmxoO/sXMpXWrIOrdDSRhLSTg805HN5KLV7Bf/8AH/8AZLyFfm1/t/xQ02yN5eRRNaSHPbUdyuK6fLwHww8FotnM3FkjwfGqDwxbTnVOrY/qzHUudUjALrx2qPt7MXrUrHVXJW6qdcEmq6tdD3lIRkpYop6tZRbr9vNPtphI+6LNObV0skrgHN7laAUVPvLSzE88lm5zrNshbCX+cW7zz7V0njt8Q4dlheRnmexsYPKQ4OPgAXOpp44bXqRUyOwy7cSpux8xdv5brLzxOMnBPfS3TnmYxhLDFU0VI/rnwzNfE4sMWLXDbUHMu4WdwLmzguR/jRsk9pocuJ3dhPaRNfOCySVtch2gHZXurs+kROh0qyid5zIIgefIFA94lHBYlu1mu9oOuTqpTT3kbaIizxNMV3cstLWW6k8yFhee8NnfXDrq4lubmaeY1kme6R57rjVdK/cLVja6fFYxn8y5dmf6DPKVzGSuavKtNsDL4LM7zWm66Lox85Bzsk3FV1Vqi8aLJbWOkRyPODhV1SBjznYtnTuLY3XTYG25o80a8HMDjSvIsXB8drqunxW1wwSZHlrgdwx8SkpLDSNOvBG0hr2k+efNG3vBT+th1srTf+xLH3q0Pai3GLS5LRJ3fF77HUxo5tTI3KDJLRxyhwDsA3btUyCCKjYVqQ6hoL32NzPlNw+sTbhpqKspQOp3CsdjqcN1qeqWcbsxs5xl9CRocP7WYKr23Yx2o3lrtPDLoy856stxlhapi1cKPeoaay+MZc9zOrrTLTGq1peH4JWZXSuw800FQVKoqS3mr9uKjCbilqWg7uEW6tFZl042F9FBE4ysc0E5gNpJHIvGpaFp9+x0OQNvG0zTGoFK+bhuqtvXNQ7BqMcxjdKGQ1ysFXCriMw7oUHZ6v2ye6NuyVsIbi6UEEOr9qvKtBk5zll4XHpk1pZGuJY2jLa8L6eNRFhHKQOrc4uFCejTfzrPcftzp878xu5R3A1qj+ELuWfidwc6reolI7xYr8oO0M3mbGYwwuONYKW49fCe7cISjpVaMhOHuFrbQZJpIZ3zde1rSHgCmUk8nOptEVVdu3Ls3O5LFJ63wHaMVFUSogiIvB6CntM+Rj9b3ioFT2mfIx+t7xVx7v8A7qf5UvtRIud9mul5GbSIi1BXhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREBiuvlpvQd4iq4rHdfLTeg7xFVxZv3h9rZ6D8ZOyXNlwhERUZMCIiAL3E2r8dgxXhYpr4WZHXR9GTzH127+ZTtlZfrs3BNcm3/sl/jq8JyvyatumuWhGa+vo7WM1cBI4dAHfvKpsesX2rh0V29geT/6fI2mB+9vxUjxAHyOZdMJc2WjW/hr9kqO4f00jVW5/MtgZBXDuNC1F++rdq5cfzItrhRAtweOKprZaX2gNibQfDyA90Db4VV7bVZHMMbCW5CQ+NrczswwO5W/M3ePCuf8AEFk+z16d/XOhspaXDnR4kBxo6nrKl2Hebu3bUnpn/sXSXO4yZmOSlJLQtDLPo9xSeOSXO1pDnFsjWgg7ARkUyJY5SXRmoqot+lWVjpUVzBO+4bMA4SvNS4O5qAL5pd1GJuqrQSbOcKw2xl+syja59p9YuD53gI9m7/urqjLkksqnx0yJ0mndc6kTHSPdvNA1WxUf9zs4j09zeR0laczVQ7JVc9aVac/7LJl54bbdMVKaO+Q82oWDLY3GnMfBLCQxpJGVwPndFfNBvX20rNTkjdJ1bzJka6lR5p+lV6JlzcOEcbS7MeRWOF0Gmsignq4GJ0bw0Vo55zdxau7bg4u2+Vjqnv4d0i2rtysrtMKjHDq0NssDv3Egoctmc3dk/wB1Qep8TXGvMEc7ept4iHm3jPnOB+044mir9zOA9zWAjdVZZ4ezxQzxVySsHWely+FcLGzMraljhbpJam23TgqeZ5qUqaEkta3ydifpl1ZTTPhMXVsyseHdIvp0abNi1ZLq51d0UUMbi2ANEuXYMxDG491xWtpFjqOrTCysYzLIcTj0Wg7XOOwBdO0PQrPQdONnEWz3MxD7u4pg5zcWtb3GnYvuavWsralcm9NH1cd1veR0jdndnGi3sWiidHXTQ1Ncuho/DpYw0kEbbeI/iIyk94VK5srRx3qHXX8Vg09C2bmePxv8jVE21rbPjBftXLY1h28qrkufffWPg+b8pxzVzFca3I6PlI1pcHDL51RlpvXWrKB8dhDBKc0gjaJHfipiqXoekWlxqcOFWxHrXV2UbiPpV7zDePCoG38w8dqzF83/AGum/qj5Trk4aJSe7yflILTda02w0+Sznkd2qOd4dC1pMhOY+a0dxTls+d1oHyxlscoqxrsHAHYHjkKrt/bxWWvOvmwQvdMwPZLLL1QY8dF2HKtgatcTn8u4t6s85kbnuBG6pwV5lbyvWLd1fPim+Hd8JEuRwTlHeZLwPBzM5WGlO4VlUDb6xEzVooHVBuehTcaVH0qeWU2xl+pzc6Lk3f8AZH/LX4Sxy08Vpb8eSQnFzGu0yPNXKJ481NoBqCfAVyvVmyHUJ+t/mukcHn8RK67xAwP05wP3mlUaOztLm8fbTMZ1tyMsMzgKiQYtFfxbFb7CnTKtP05eQ5Zq1iaa3EYOH9G1u9uZbmwbGxrnbZXFtQCDyAnFW+6veOW5hBp1o4j7TJHP94NUTw5r9lpEpiufypm0YQ4GlWtDMPApV+su1SQgX8rIiatjtvyhTe5xGYqXmLNu/JO7bjPBzcVdT4D5bjhVIypVcrTulUuNM4k169EmpT5HNq0NLaNYK4hrdislhwbYaY0XBrdXPxH7G+iORTbri0EWXLTIACTtJ7pK2YxDPC10dch5CMQvF3MQsW+VS1ajoSitHBRHpW41qlWW/LSynXXDr9X1q3Y8Hs8ThJcO5MrTUN9bYrwvEcTIm0YKVxJ5SV7Wcz+deauJpUhbWGCfhb4SRCCjV7stYRFEcV6r+laFdXTTSVzeqg9OTojwbVFtW5XJxtx502orvn2UlFNvcVTm/FmrnVNeuZGmsMR6mH0WYV75qVDTCpqF5gjc81BoBtcV9fWM+dULeWbcbVqFuK5MEorvFRKTlJyetl7/AGttJCL28d/KBbFH6R6Tj4KKU4rhfbXjLxkbDFcNySyOBcWubsOWu5SXCdgzTdAtYHUbK9vXS4jz5OljzCgWzrIz6fI+NrJZIqSNY4gA087HmWY7ZXaju/MlLqv8eanx6SztRw2op71SOt47a90MSTyx9gsKTuyRdXR7TmdR1TgQqbwvxBk4uNy/8uDUXuje2uA6w5meByy8U8aXN7po0aOEW0ZIfM5mGdu1jcKYb1TxI5rg9hyuaQWkchGIK0M7CuWrluX/AJIuPB3SHdvf7E46oup31FoaDqbdV0i1vh50rB1g3Pb0Xjwhb6xE4ShKUJKkotxfCixTTSa3dJWeK43STBrHZHOhoHd8qsO4kube2Gl3UJYGNDQ8ggkjlJ5VbeIog67Y8nZHSnfK55qPanyOZLIHtDnYuNSFptmJSy8Iv0SJfdJVROcCSGXiYvP9PL42Lo65h+3RpxLl3W8tfCxdPVXttUzaX/xx8p1yzrDvhERVh3CIiAKe0z5GP1veKgVPaZ8jH63vFXHu/wDup/lS+1Ei532a6XkZtIiLUFeEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQGK6+Wm9B3iKrisd18tN6DvEVXFm/eH2tnoPxk7Jc2XCERFRkwIiIAMSo3iK4aeojrsDj4gs95ddVJHCPOeHOqPw0Vc1u96y8jDdgZWnOVotiWMNp3GtN16OjHzkW/Ks0vR8pIXV3bx6ax87srWO2jHYdihr+7tLlgkt3hxGNBtIPIt2OJ1xbst3s60SbCzzhX7zTz7VG3XCGrW84m05mYHF8Ze0NPecVYu/ZhKly5G23pWKSVeM4ShJ6YpvgI65v7W0LHPJIeaZRtpyleNWPU6eDEARdOaQ8crB0vpW3fcF6xPWSODpOxyl7Kt7nnLI/hfiGbTba2ktaSW9Wn8xmLajL9rkC9LOZTQ+vtd3lxPKhcpKLhLVo0HzTdakktP0uR5YyMgw0BLQSMczq4DvL1Dez205kf/MgdXuYFZtG0mZtzVoLXkls45A0YEO76zcWwxxTW8rBhIzK/nZgK95dcUZtx1qS4zw4OKUi4wTMnhjnjNWSNDmnuEVVQ/cSZkTbHOK1MlPA1SHBWodfYSWbzV9q7o+g/EeA1UT+5rQ6PT6/ek8TVmsnY6nasbL+ZKaXBhbXgJ07jdjGtdF5yrt1BwYGxAMG8DFbWi28Wo6rBazk5Zn0e4HpbCdpUJEaBzd2KmuEXV4isu7J/dK0l/kWLso6JKE2nu1SIfWSnOOJ1VVo3C3u/bvQ3PLzJcVOPnj+FZY+A9DbUPM8rDiWOkOX+yArGiyL2lnH/wCefGT+otegjT03SNO0uN0dhCIQ/wA8gkl1PvEnFbM88dvBJPKaRxNL3HuNFV7Vb451Ds+mNtGGkl26h9BuLvCaLxYhczWYhCUpTlclRyk6um74D7NxtwbSSoijXd1Jd3U11J58zy8987FjEjhsJC+Ixj5JGxsGZ7yGtaOUk0AW3SUYpLRGKpwJFVrfCehcSjzXEd9emzzSPa18jspI5VKf6O4i/pR/mM/iT/R3EXJaiv8AxGfxLh23Kfj2v/0ie+quehLiZ9039Kc8jU6lzThUmhCsH+ouHbO2MdrbxtcBToip8JUXecH6u5jXwxB7nNBcwvaC132hUmih7TTS/V49MvXi0c6URSOdiGk93YulvMWbjat3IXGtLUJKXiPMoSjplFrhRYeF7K61nVn3pbRrTg7kYKq7SMLHlhxymlVuafp1ppdoy0tGZI2DE8rjyuceUqKk1a2uNautNjp1lrGwuO8muYergqzb2X6zLq6lyrL09GWh+Gh3yc6TcdyS8KNXXnBunPJ+8Fzy5dnmzMNHNNWuG0EYgq/cUEjSXUw6bVQ3BkQL3Fctiftq+vLyEu6bOs9RfXVjqbSGunEfXtA2TRuDH+HB3fVg4jMejXsN/bWRmdNmiBArGHOOaj2im3kVJsdRYdQbC8Z7d721bsIdXBzfrXWry2bdW8lu8loeCA4bWnkcOZe9pZl5XMZaT0wampr1XTxHOxSSlTuEFYDiHVGZrqSCxtnYFrYw6QDuFxpVe7aOXRZnmS7dc2zzskpmHfbgoey0/iIXL4b29wicRkJrmHIeYrZvmwxtpcTZwBg3/wC6k3IwuwcOTK3cXzd1PVpPS0OuldxlsjkZIxskZDmOFWuGwhelSOHuLILa+bpt08C3ndSF52MedjSdx8au6zGcyk8tdcJc16YS34nWE1JaNzWFzn9zdT669t9LjNWWzeumH43+aDzN8a6K94YxzzUhgLiBiaAVwC4nrF3LealdXM4LJJpHFzXbRjQN7wwU/YOW6zMSvNcmytHSlq8FThnJ0go7svEjVEomc1rmlgGAEf8AtWW5icIWvdEGgee4ba7yFrsdlOCsWjaJrGq2bpoLfrrZxMZeXNbiNvnELTTuW7ccVycYR1Vk6Lwleoyk6RTfAV3O9uDiSD3VswNl/wAN5LT3cRzKVdwDxW1xay0DmVw/Nj+ty2LbgjiYdGeyGXeJYwfocuPbcp+Pa/8A0ie+quehLiZDajDdTW8d/IGlv8l7m4Uc0mlR3VG0Vg1nQ9X0eyMV5EW280gEUmZrsR06HKTioLqn7l2hOFyOK3JTjvxdVxo8yTi6NNPunQf2uv5DBd6c+uRjhNCeTHovHiV7VH4CFra2gke4CR2JPOrxtxCy+3ct1WZVxLk31i/yWiRYZSeK3h3Y+IrXFNRcA1o0Q1+krmV3K50z3VwJK6hxPH1svVDznRUHhKoUnD1yXuLxQcneVnsqcY5eGJ05JyzMZOVEjc/bY14lP/68njYupqh8C6XDZ6q546UvVPBd3CWq+Kp21NSzdVqwRXjO+Wi426PfCIirDuEREAU9pnyMfre8VAqe0z5GP1veKuPd/wDdT/Kl9qJFzvs10vIzaREWoK8IiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgMV18tN6DvEVXFY7r5ab0HeIquLN+8PtbPQfjJ2S5suEIiKjJgRF8ewPY5jvNcC00wwOCAr2q30Y1SAg/YcG0xrmOVqrL7l02ouznotOXvAq7u4e0lxYXRGsYAb03YBpqOVYhwroYeXiA5icxOd+32loLW18pbhGEY3KRiorkrc75Fdibbba0mHh9ksj3SlobA0fl/eJO9Tiw2tpBaRdVACGVriS415ysyp87mO0XpXFVR0KKe8jvbjhjQIiKOezWdFDE92UZTKS80G128qrcYSFp7JIC4MyOZIRQnMDh9CuJaHbRVaeo6Np2pOa68jMhZQNIc5uytPNI3q8ye2LNq1bjdjNygsLcUnoWrdW4RbuXlJvC1R75RuGdR7FrkObox3A6mXd0vNPhW/8AuZ/L0/0pfE1Tx4Q0Ampt3VGNesftHrLa1TQtM1dsTdQiMohr1fTc2ldvmkV2Lxd2llZZ6zmoxuJQUo3E4qr0NRpp7p8hYuK1K22tLqjjbD0+eqmuD2vPENk4CresxI2eaVehwJwwP/xXf5sn8S2bHhbQ9PmZPaQFkkZq0l73UPrOKl39uZWdq5BRuVnCUVWKpVqm+eIZS4pJtx0NMlkRFmycFzXizUO3azLlNYrf8mPd0fOPfculHEU3qFPB/D5JJt3Ek1J6x+0+srDZebsZW7K7dUpPDhhgSevW9LRwzFudyKjGmurqc3U9wVp3a9YFw8Visx1h9M4MH1q1f6O4e/pj/mP/AIlv6dpVhpkb47KPq2yHM+pLiSBTa4lWOc25ZuWLluzG4pzWGskkknr1N7hxt5SSmnJqi06DbREWeJoUBd8N2F/xRDJdVDLqJxa0YB0sXIfUx7yn15dEx8kUrh04H9ZE7c4At8RUvZ+b7LmI3XVxo4zS1uLOV631kHHd1owajrUnD2kSi9eJbmMFti44mSuDM3dZ9pc50TVJLTW4r2Z5d1jyLhx5RIekT38V0TVdKstYMZ1Bhl6quQBzmgV24NIWh/o7h7+mP+Y/+JXd3bmSuQlblC7hnFxfJjqf+REjlLsWmnGqddZ64sdl0dxrTptxXL725kuJckZOQYFdevNLs76zFlcsL7cZaNzOB6OzpA1UdHwZw5H5lqR/zH/xKHszamXytlwuRnKWJyWFKlH3yTdtTm9DSW6cuhsnxXMEmZri2SMmhxFXDa0rtp2lQruD+HnPZIbY5mEFpEjxsNR9pTK4bWz9rNu07aksClXGktdNVGxYtO3irTTQg+KbaYWTtRtWl01s0mRjdro+Xvt2rml1rV5fPEcWaRz8AAKuJ2UC7PgcDiDtCibThXQrKSSW1tuqkmNXPDnVFeRuPRGPIuuzdq28vbdu9GU8L5DjR6N1OtD5etTm1hkkt0o+n8FvEAvNVf0nYst2mtBve4eIK56BrUdw46dK78+EflE/bYPratyPRNOjh6hrHdUCSGl7jSu6pWFvDGjMmjuGQuZLE4PY9sjwQR6y6Z3aWTzVpwlG4pLTblhjyX9LVvnm3ZnbdVTu6dZ94k1pujaTcXLXAXJYW2w5c7uiHerWq4w4uc4ueSSTUk7STyrtWq8PaVq72vv4nSlgytAe9oArXY0hR/8AoHhb+kd/myfxJs3amVyuXVuUbjm25TcYqlX394838vcuTxJqlKKpyZjHSPbHGMz3kNa0bSSaALtuiaazS9KtrBu2FgDyOV5xefCtC04K4bs7mK6gtSJoXB8ZMj3AOGw0c6inFw2rtOGbVuFpSjCNZSxaKy3NVdR7y9h223Kjb0KgREVUSSJ4r0z9T0G6t2iszW9bD6cfSA7+xcb6925d6Vfk4D4WkkdI60OZ5LjSSQCpNcAHK32VtSGVhO3dUpRbxRwJOj3dbRFzGXdxqUaVpR1OVRX1yxuVkjmN3A0XWeDNVOp6DC+R2ae3rBMTtJb5p77SFi/0Bwr/AEjv82T+JSOk6DpejCUadEYhNQyAvc4EtrTzyd697T2nls3ZUIxuKcZKUXJKndWsWLFy3Krw0euhGcSvLL2I8nVf3iod0zpQWgVqrlc6faXTw+dmdwFAakYd5YxoumjZFT1j5Vxy+0LVu1CEoycoqmhKnjOsoNtvQQPDEJj1Crtpjfh3wrWtW30uytpuvhYWyULa5icD3CVtKHnL8b13HGtMKWk9wTSowiIo56CIiAKe0z5GP1veKgVPaZ8jH63vFXHu/wDup/lS+1Ei532a6XkZtIiLUFeEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQGK6+Wm9B3iKrisd18tN6DvEVXFm/eH2tnoPxk7Jc2XCERFRkwIiIAiIgCIiAIiIAhIAJOwYlF5k/lvr90+JFrPhoN4h0dzsouMdmLXD6lmGq2Bp+aMdmBVOtIuvd1ZBbEdjjSrStiLQdbjmMkdwLhlTRrsMDvV2tk2H86fGvkOHXTpWiLWdSshtk+goNRsz/AIn0FQtOi2oymgqNx5V7awUwXZbFy7SeO5p7q+Q5PMzVdCJFmuaW+5baNnBne7K1lDt8Cz6hqFrptq67u3FkLCAXAFxq40GAVMt2lvFFv/xvqU1x9/21N/xYvfUG7kLUM3YsJycLripVarplTRoO8LrcJSdNBkZxtw7IaNneT/wn+ReRxzw2XhgnkzE5R+U/aTTcud2FldzPayFp6ZoKKw3HBlxFatvGyZ5mOY58WwZQRWitZbDyK+fdr0o/+08K5earRHQlh7Xb1Iz4jA7VnO0qJuG28DJZpiWxMDnPI2gctO6qnZWQtZt3Fcco4FFrBTd4ajM3pWlHClyt83X39rGKvfQcxWSCeK4iE0JzMdWh2bDTlVS0HXbWW4bpMz3y3AzGOV2OYecGk7wFbbdrWRBrRQY4DnXfamy7OVsRuW5TblNQ5TVKNN7iW8ecvmJ3JuMklRV0GRERUxLMN3dwWcDri4dkibTM7bSqj5+K9Cgt4rmS5rFM4sY5rXO6TRUggCoWxrUFvdWRs7igbdO6ptfvkOc2nsrmt9olxp83Vvc7K0l8ZzZWkbCQ4dxW2ztn5fMWsd1zUqtclpKi7xyuTkq4aOh0i11/S7uKOaCRzmTGjCWOG005QpBc30O6uI7XTwHxtY6cRnNmc49MbKb6rpB2qPtHJxy04qDbUsXOddT7x7hNSit+icu+FgnvbaB2WV+U8xWdULiTifJez29uMY3lpftrTBetl5GObuyhNyUYQxVjv10azzduYEnvstrte0pvnT09U+RZrLU7K+LxayiQx0zChFK7Nq5WNcuy8lzq15Ds8CsPC2tWzdRjzUjM35bxyGuz6VY5rYNq3ZnO1Kcpxi5JNprR3jnC/VpOhfURFniQfHODWlzjQAVJ7gWJl5bSAFrq12YFamtzkQR2rPPunhhH4B0n+ReoIMKctMP/AKCtMhs2F+07lxyiq0jh7mtniUqGy+8t46Z30rswKyggio2FaU8Y65gI2bVugUACbQ2dby9mNy3KTrJReKmpp9wRlV0PqIiqz2FqX2rabp+UXlwyJ7yAyMmr3E4CjRitDVNdH6dey6W8SzWVOsG9v2izm3rl2q3x1C57UQc7hR5rUkjlqVe5DYE71tXsxPqYvm20v9jW/vRIV7PKM8EI4qa5fNXyl+1D9xtLtn9XbW8ty8VDwaRhpBLaGtTyblqj9yXipm08QtdGZYs0h6YrQBp6vlxxVPEAudQlcHMewOqHNFGu7wotrVdNhtr6RwpLEw4x1LW9IVo2lSGgnBXFv3eyeCvVOeitZTlXRwNEaWeuYqY0u5RFttf3K0x+XtdrNb5tjm0kbTf9k/QrLp+radqUQksp2yhwrl2OA7rTiuPug62SK1ExcyAOaXONYwcxLurP3TtW7HYXLbm2bZXPWXMrwyJsZIIO8kblwve7mWnblO25WKanXFHvp6fCeo5+anGDpPF3NPGtB15FW9O1u8057bLXpWvcSGtugMtCdgk8qsiy+Zy1zLzwzXRkubLgLKLqt7uBERcT0EREAU9pnyMfre8VAqe0z5GP1veKuPd/91P8qX2okXO+zXS8jNpERagrwiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAxXXy03oO8RVcVjuvlpvQd4iq4s37w+1s9B+MnZLmy4QiIqMmBERAEREAREQBERAF4n/kSU25HeIr2vMorE8b2u8SLWj4znGiultojJcvOSSpx7qtWjatZulZF14LpB0A4EVpuqoCxfA0C3mYHwno4rfnt9Ksr21lzBr42DLXoggmlO6VrU+U5EalIqKJyXTppZXSMc3K4khfG6Zct+0z6Vu2LQ20iaDUNbQHfQrOqW7tbNRuTinGkZSS5O4me1l7bSbT090rrOHLxusRX5kj6tkmctxrSi3uI7Nl9p7baTzHzxZu6A6tFKLU1Q0tQ77sjD9K5Wczdv5yxKbWKM4pUVN06K3GMWlqZU7jTtX07UmGyaC0HKGHEEcy39W4kfZTGwmtS5we1j3twaHOpyler3jSws54CGC5ET/wA4AHAN2Y8uKxR6hp2pwyXszcrZ5TIIzSoNRtWnk2lWUXSlD5HTJpNLd3+Ith2lVfia8/8AbZ4WVBmc2KvpvDVaDtVO4gjvJRGbaMvc2dryBto123FU3u9zr/Rh5SPnVohwsp+mzuh4kimr/LmAI5SKhpp4V1u2JMLa7cfGuZ6HLeWWqhr7OOWO/kzZ5Ggva1jiS6N1cKLpVk7NbNdvJ8ZUzb/7SH5sfsyOWT9q+i/GjOiIsuWJqam9rIGPdQZZGkE7xVVDiK6fpssZkjE+nXcjqAHEAipdEd48CmeOLK9vtJgtrJpM77qMAjY0ZXguPcCi+PdNZY6Lo1m0l3U/lFwoC4htXGrsMStFsW1F2MTlXlOsd7ukW/elGWGKp6x90O0t4LeCWAZ7ee4BjuBixzsOj+F2GzuK6HaoL9u3MuOFxaSszNbJM6uG1r87Tz1U6ou3beG7bda4lLjTOli65xaaph3j494jY6Q4BgLj3hVcUnmM00sx2yvc81/ESfrXZNRaH2FwwkgPjcyo2jMMuHhVAuOELYA9nnfmGwPAI+iile7sVGF64/nSjBf46X4zzmE24pbhVar0yR7Hh7Tlc3EEdxbWoaXdWD8kwFDi1zcQVqUwV/oZGaa1nYtD1Fup6VbXgPSkZSTuPb0XfSFvKj/tvqBAudOecD+dEP7Lx4lbtTvG2NhNcnaxvQ7rjg36Vis7lJWs5OxFc6S6tdyfN+Qm251gnxkS6bt2vFzTWK0rE3nHn/SppkbW0PeKrfCID2SPPSkzHMTyk4qyhrRTa3kJ30WltWlatxtx1QWHiPDlVmJzunWpOzA862RTEA1AWm6QCUihJJGPkWxC+pIoRuqo21IYspc9WkuJn2HORlVU404ndprorG3jEznEPuwSQBHyMJYQRn8StZIAqdgxK5BrtxfXF/d3Mo8+U0O0AA9EDuUVZsTKxvZhzmk42aSo92T5p4zdxxhRa5aO8fIOIJIpnyRsDWygtewHDK77OO5a9/ZTWErG3MJhdI0SMa6hq07DgSthlvqXEMxuSyIFjWscYwyFgDRtIaAO+rHw/wADWVwYLm7PWxxEmUNlZJFK6vRaMjatA+1UrT3s7by1uU5y0R3NbrvIr42JXGqLXukfw3aanejPb2PXQ7OuecjPacMe8rDPwxqMsNGx27H02Zj48itbGMjYGRtDGNFGtaKAAcgAX1UV33pz7f8AqwW4LUsOJ99skLZOWbxTxSl0mjlmr6JqOmAy31vli5ZYxnZ33DZ31n4QZFeamZI3GN9qwmKgxJc1wzd6i6W5rXtLHgOa4Uc0ioIPIQVRNa0CbQNUj1DR2Vtrw9UYRsjlPSbT8JUnKbclm62b6ULkubKOiMu53GenlI2pKcauK110tEPrttew27ny3vaJ5Hvc5jnDM2IHKAR97FXzRNRgbaaXYySF0txZtlic7AvydF+HNSi5beW91LeGF4HaG1Mri485cS4qUvtRu7W40e+Y8yMs2BjJBscWO/MaD9Cm5rJRzGVlbaTlzoSpqnud459fhupqtFoarXQdWReY5GyRtkYateA5p7hFQvSxWosgiIh9CntM+Rj9b3ioFT2mfIx+t7xVx7v/ALqf5UvtRIud9mul5GbSIi1BXhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREBiuvlpvQd4iq4rHdfLTeg7xFVxZv3h9rZ6D8ZOyXNlwhERUZMCIiAIiIAiIgCIiALxMaQyHcx3iK9rzI0uje0bXNIHfFEWtHx6jkcOutAdm2jkPOp/T7i3nibM6dz5nN6FSCGmuLRuVavNBEVjPedZ+bE45oRQ0GbL0sV50Ilk7ZHOrEzpGh2Gm5bSVqDi5RdKayApzrharoLqXkCgJ8K+dY4Hzj4VjbHdTxtkihkex4q1waaEc9F6bZ3/APTy+yVxVy3XTKPGj44y3mb/AA09ztXvKkkdU3AnuqT4hndb6VJMBmyOaS0bSK4qO4btrmLU7qSaJ8bXRNDXOaQCQeSq3+JDTS3bjIwHvlVE8MtrWqNNO5a1d4kxbjYb3UmViaLSb2MzWsjC54zPbWjse+opstpazx2sT83WSAvFcK1UJM3qZ5Y6kFji0U7h5e8vlvhcRH8bfeC0vVUrVtreObvtqlEnvnbTtKqJlubm6mZEC4RudmduANKK3HaedUi8tdWbPPFaSSC1lmJi6tlWvp/Mllf9gN2BZ73fdJXujDyn3Nxqod8wtsL6O2ivntEUNkZJXlxxDDmzDnNcFaOGbuS80WC4kAa55k6I5AHuA8Sp+o3jrXSbiwluGzPuQzqwwk4ZsxJOzYFaeCxThu0Fa4yY/wDMepm3v2kPzY/Zkc8ql1rp6L8ZNoiLME8NjEs0UfK54oN9AXeIKrfuVZ6heW9jb2tu9745Hur0SCA3kxP0qevhqAks36eWtljuA57njM0M6uQOqBjjWi3bx9vPHDcSu6oxFwLSCcXtIpgtDsW5CNhwjJO9KTkoPdSIWZTc02uQlSvCVvgKYQ6UbQQyNyyyfmPA5eQ0ViWhomnu0+N0TniXOXSh4BGEnSG1b64berisV14Z+Q95SnLpvoi+Ib8WVkzAufPI2JjRvNSqzPrzH428LnOjo18TTsOzFWTXbd9xNZZZA0QymR0Z+1Qb+4qPqMl/a39yHvFu+d1JGxgZHNrmFKjkVhsa2o5ODf8A5JSn4aeQ9XHWTpuG/bf++TutJYXRkxvkYDQmrW1AUJ+kiaJ1wPyI24AHzj3SOQKy8DWc3b5ryY5gIi1h5Ok4Yj2Vm1q0ZaX0rKARXB6xpOwVPS8BXSOcw5y5l09UIyjw/O8aPrtqSTaK1pdzHo97b3bXvLWPBeSAA5h6LqY7irXxfqET2xWccrTQCZ7a4kHzPoxURBpVtqsOqxMaCyziD4ZG1oJcXUG8FVKa4uJJM8ry54AbUnGjRlA7wXaWTjdzFrMSfKtKS4a83i0nN3FFyjHVoOjcINy2kkh2vfhzKxOccubcaBcs0XiS/wBPkbHGc7HOA6s41J5F1Gj+yDOKSZQXAfe2lcc/f7O7Ma6b1yMf8a8o9W3iq95GnLN0hQ0A3dxZbaX85rakg1p31qOcScTRoK136pFbTRNc6pMgFN1XUXu/bdyzcglzoSXgPVUqVJnUHZbG4dXLSN3S3YLnHEumSWVpFLT8uflJqQdoHgXSNQYH2Nywt6wGJ/Q2VwOC5hrlxfXLIDI53ZzB2mGImoANAcd6g+7yTtXtKqpx4qHDOPlRVHpT4zNw7w/f31rDLC14spZHsuy52WN+XzWDlxXQ9FsW6fpdvaNZ1fVt6TSKEEmpr3VADWrfTOE9NAdR0sFY2MGHROYk92qtMF1HeQR3URrHM0PbXurp7wW32W3NN06zlLvOh8yk/wDZKDS0R0PxntERZgnhamqwyT6fOyJuaYNzRNPK9vSZ9IW2te/uOz2xeH9W5zmsa8itC4gVphsXXLKTv2lHnOcacZ5m6Rbe8znF/bjV3dsmAtwxpMgcC0jLUuB8Cj7KC9uYHhoc2G3DDhgGscS51K78VMsyXz5onGsTIZLmTuj7IW5d0gsb8RgNc6Oytom90s6fvLbWW1Hv6OAgZhJz3NC003WXLT4+qsYIs2cRsa0O3gCgWwvEEfVQxx7cjQ2vMF7WIvtO7ca1OcqcZPjzVwIIiLmegp7TPkY/W94qBU9pnyMfre8Vce7/AO6n+VL7USLnfZrpeRm0iItQV4REQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAYrr5ab0HeIquKx3Xy03oO8RVcWb94fa2eg/GTslzZcIREVGTAiIgCIiAIiIAiIgC8T/yJfQd4iva8T/yJfQd4ii1rhPj1HH4I7mQOtw1r4ZSK4V2h4BryKLtpHRStdsLXUd9anOHZaXeSlWyPJo7GjGNcT9NFB3bOqu5mDYHGnNVbqGuUXvIrrmhRku/5Ds/D3/wllT4Q8ZUgozhl2bh/T3b4WlSaxOY9td6c/GWEeauAKK4nNNIed0kZ/tBSqieKRXRpfSZ4122d+9y35tvxnm97OfRZzLWYuq1GUH7VHjmIWrAfzovTb7wUnxGwdfbyj/EioedpUZD/AD4vTb7wW4nukGOpHbj5x51zK84ivLwXlg2R8MLHubJk82jXltXU38q6afOPOuQ6jLcXN9cxQMAjbM8EMAaC4OOLjhVZn3fSc73BDykjNuij3zTlfQ5a5gMBRdN4KNeGrQ92T/qPXNotLvZn5Q0Cm1xNArRpt5r+mWDLO1uLfqoq5A5hJ6RLjV3OVabVylzNWI27VMSmp8p0VEmvKRrF2NublLeoX1Fzy84y4psyBL1BB2OayoP0r5p3HevXOoW1vL1PVzSsY+jKGjjQ8qo5bDzkYuT6ukU2+Vvd4lLOW20tOnuFw4il0uOwadVklitzK0B0LnMdno6gq0twpVaen2lhPaMu9I691vMSHSXEr3AtYaOo2Rzu8Vt8R6C7X7OKw6zqoxOyWZ/LkaHAhvdNVItjsbO1Zp1tSNsEQ6uIbQxpDa+Fe9lXYxnl7cZzdydyTnBPkKCjra32c8ynWToqUWndqZIgMrKckbR/ZRaTtXs4bjseSaWcBjS2OJ7mioGLn0y4V3rdX3b11Tvwik11eJVep1pqPWTVIt110KlreoPOuXMcTyJLK2aWNHKZAc3vBVyS6knmMepB+UVozKRQ89KrzqWqug4rutQaOsbHM5uQ7HMb0Mp7wVhmttJujHcWs73m5GZoD60NMWU5CFoMpZ6vK2Y00xtx42tJ5dzlurdGyQ4NFbKZwNWB4Yw7DQCuPhWfiq2EmnG4Daut8TTbldgVs6BAINOaMauc4knbtpipB7A9jmO2OBB76y+ZzDt7RndXzLlO9HktEtaYrgIvh/TI7DRYmuoJr1xmmpTAbGtK5lrcDGaxfRxmrGzPp4V02Cxt9A0u5uqnqoGvlbmNSXb+clcodM+SZ73mrpSXOP4iarW2WnFSTqmqp9x6iu1ylXfJvgbS/wBQ1tkr21hs/wA59dhdsYPDj3l0u+D3WVwGGjzG/KRtrQ0UJwNpXYNFbLIKT3h65+8N2RjwYqwkZgW/eFPCsntXN9bnHKL5Nl4I/wCOt8ZOswww7r0lAseK2y2uWavXChbj5/LQqvX+q3NzcOlJykOzNaMACFrXMZhuJoxUdXK9nNlcQvDhnYXjFw84fWtdBR5yWsiyk3oZ2e1lbPawzDFssbXc4cAVy/itsdjONOBcJbdzwByGKQ5mfRRdA4Un7Rw7YSVqREGH/lks+pRvHHD0Oo2D7+KF0l9asowMNCWVqaj7VMaLL7Mvxyuenam8MJSlbbe5KLpFs7ZiDnaUo60q94ouoalDPoOmW0ZImtOsjk5ic2HcxW/wvxrc6bcRQag90un5RFT4QrUOAG3biqw55NByDYF8WmvWYXrUrVxVhNUfk4ivjJxkpR1o7tBPBcwtnt5GywyCrJGGoI51kXEtM1vVtKdWwuXwg4uj2sPOw4K+8HcT6tqpvJdTczstnEHOexmVxc40Aw3rN3vd/MRk+qnCcNzE8L75PhnIPnJp9wuBIAqcAMSoLiJ5vdLvYYTjFC24ie07QWl4P9lRdhreoG21G7vnGSSGSJ0MJHRa17iwtAH4Spp1iYLi7ijq+OSzZFH3S1sv8SnbP2SsvNXbklO4ubTmx+VnO7fxqiVF4SicPGa6dI1gwnhELjuaC1pP9pWmaSPVetsIWVHbIWMkArlZBXM4nmCrnC35GjX12cHxsDGc5NfG1XXhqxktbN0krcjrgh4by0ptPOpWfzSy1icq0k6xtr1vMebcXckuNkuiIscWAREQBT2mfIx+t7xUCp7TPkY/W94q493/AN1P8qX2okXO+zXS8jNpERagrwiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAxXXy03oO8RVcVjuvlpvQd4iq4s37w+1s9B+MnZLmy4QiIqMmBERAEREAREQBERAF4m/kyV+47xL2hAcC04gihHcKLWfDlWkP0+2vprmVwkiZG5uUggOLjjloQQoHVHufevkczq8+IaNgHIuvjhbh4ODhYQ1HLRfJeFeHZnZ5LCFztlSFoYbcsRlXq7j0U3PlIkstOSpVaxwr/ANt6d/wG/WpVY7e3htoGW9uwRwxDKxjdgG4LIqG7NTuTmtCnKUuN1JUVSKW8gorif/4iT02eNSqxXVpb3kJguG54yQS2pGIxGLaL3lLsbOYtXZJuNucZumuie4fLkXKEordVDmOvtzWNpJtyktJ5wD9ShoR+dF6bfGF1ibhjQ54Wwy22aNpzNGd4x2bQ5YG8F8NNcHC0xaQR+ZLtHrrRy94co68i7p9WP/uIyy00taJw+cedc0ktst3OdlZXmnO4rpS0naNpTnFzrZhcSSTTlKptmZ6GUdxzjKWNRXJ7nCdb9p3FGjSpvlHie1oLeVeRKXP3BXj9C0f+kj8CfoOj/wBJH4Far3gy/wCHc+r8pGeSm/nRKXNbwTx9W4h7Tv5FrWeixxanaSwOzBszC5p2ihV+Gh6QNlrH4CvTNG0uN7ZGWzGvaatIGwhfJ7fy8oSirdzlJrc3e+I5K4mnijoZIQ4yHmK83wa2GopuqvgcWmo2r5L+a3JJi3ds8SoslejYzVu9OrjB1ajr1UJN61KaaTWlbptYdXQbMo8S05JBHG+Q7GNLvAKrIHuAoDgBTvLG9jJGOjeMzHAhwPKCud2anfuXNOG5clPu0bqe7UHCNHvI43ckvfNIRi85sdvSNVZP2/urA37tLvIx/wCrIdBNWjmyNGyvdCt7uGtBfXNYxGu3DckXDWgwyNlisomSMIc1wBBBGwjFaV+8WW1K1cW9zflI7ysmnykSQgZb/kx1yxkgVxO3lX1CSTU7SizN2bncnN/PlKXG6kuKokt5UKv+4V5NDpEFu1lYJ5vznA080Va3vnFUXRNNdqmrW9m3zZHgyEckbek8+BdbvLG0voDb3kTZ4SQ7I8VFRsKw2WiaTp8pmsrWOCUtyl7RjTcrjLba6nJ9S4yd2KlGE9FPVrwHCVis8WijdWbjWta0NaKNaKADkAX1EVKSDknEMXUcQahDsBmc5vMel9a0HjI4ObsK61c8P6Ld3Drm5s45Z30zSOGJoKLGeF+HzgbGLfsPlWjs7fswtwjK3NyjGMW1TWlwkZ2G29K1mhwFMx+hmNpqIpngdwOo4BWNa1jptjp7HssoWwMkOZ4ZgCQKVWyqPN3Y3sxcuwTjG5JySevTrO8E4xSe4UnivgIXb36ho4DJ3dKW12NeeV0fID3Fz64t57aZ0FxG6GVmDo3gtcO8V3dat/penalH1d9bx3DeQvHSHM7aFY5HblyzFW7yd2C0KXz0vKR7uUjJ1i8L8BxGMN6Wb7py86sukt1VnD5bp9aXlyWy0bUnqmt6sF2ylZDhyqz3X7baFMS63kntifshwe0d54r9KmNI0GHS9Li05spmZFK6YSOaASXbBTuK1W28jKOmco9yUH5KkdZW6nqXCmUfh1t3d6vNaXUxc500PaM9AS0EtcKdyoXQcskTIXDp9WcTtLqz0PeoVF6fwbYWWpHU+ulluC7OQS1rCTvaB9an/wDb9Jqo9/buXin1UZXJU3eTH5fAdYZWfzml4SB0fhiOxkuxPlkhlnMkMW0UDi5pd4dinkRUOZzV3M3Osuur3EtSXcRKhbjBUiERFwPYREQBT2mfIx+t7xUCp7TPkY/W94q493/3U/ypfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBfQCTQCp3BSNppLngPuKtHIwbe+pKKCGEUjYGjuK2ymxL95Kdx9TF6qqsvo7hGuZuEXSPLfgIFtndOxETvBTxr460umedE4d6viVjRTvh6zT2s68CpxHHtsvRRVyCDQ4FFYbqGKSF5ewOIaSCRjgFXlUbQyEsnOMXNXFNNp0o9G+iTZvK6m6UoERbNpYy3JqOjGNrz9Si2rNy7NW7cXOT1JHSUoxVZOiNZZWWtzJiyNxG+lB9Km7extoAMrczvvOxK2FeWPd5tJ37uF+jbVfrP5CJPO+hGvdZAfp17T+WfCFjfa3MeL4nAb6VH0Kxou0vd6w1ybtxPu0fkR5WdnuxRV0VgnsbacdNtHfebgVEXdhLbGp6cZ2PH1qqzmycxlk5+0tr58dzpLcJFrMwuaObLeZrIiKvO4RKVNN+CsjImNY1uUYADYp2z9nSzjnSfVq3h04a1xcW8cb19WqaK4itorN1bPujwKK1iANeyZooHdF1N42KRnNizy9mV5XFcw0qsNND3dbPFrNKc1HDhr3SOREVSSQi39ItxJM6Vwq2MYc5Uv1bPujwK1yWxp5myrzudWpNqKw1qlu60RruaVuWHDip3SsorN1bPujwKtyNySOb91xHgK5bQ2bLJqDdzrFcqubhpTvs9Wb6u10Yad08oiKvO4REQBT2mfIx+t7xUCp7TPkY/W94q493/3U/ypfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAUtpdiGtFxKOkfMB5BvUfZwdfcMjPm1q7mCsIFBQK72Hko3JPMXFWNt4YJ+lv8AeImbuuKUF87XwH1EUZqGpOY4wwGhGD37juCvs1mrWWt9ZdejUktcnvIh27crksMSSLmt84gc6BzXeaQeZVlz3PNXkuJ5Sao1zmGrCWneDRU3xFyvYcnp6fESuxaOfp4Cxz/yJPRPiVbCkINTeY3Q3BrmaQ1/e5VHqJtfN2s11E7T1KSlF64vRrOmWtSt41LfVDZsLM3MuOEbMXn6lPNa1jQ1oo0YABYLKAQWzGfaIq7nK2Fd7LyUctYTa/23EpTe70e8RMxddyb9GOhfKF8JAFTgFhu7tlrHmdi44NbvKg57qe4dWR1RyNGAHeXzP7VtZV4KdZd14U6U6TPtnLyuaebHfJ/tEFadY2u6oXsEEVBqFWFlguZoHVjcQOVp2HvKBa94eVS7ZpHfhKrXees7SyWjky091FjXxzWuaWuFQcCCsFndsuo8wweMHt3FbCvbdyF22pwanCa0PfRDlFxbT0NEDf2ZtpejjE/zTu7i1VYbyAT272fapVvOFXlk9rZJZa/WCpburFFbz3YlllrvWQ086OhmW1ZnuYm73Cqsag9KZmvGn7gJ+r61OK2937dMvcn6c6d6KI2ddZpby8YWC9h662ezlpVvOFnRW123G5CVuXNmnF8DI0ZOLTW46lXRbF/D1N09o813SbzFLGDr7ljD5o6TuYLEdmudo7PTl4+r79aFtjWDHuUxEvYQdTasafOd0nc5WyiLb2rUbVuFuPNhFRXeKmUnKTk911Cr9+zJeSjea+HFWBQursy3Qd95oPgwVVt+GLKxl6FxcTTRIybpca30aKIiy5YhERAFPaZ8jH63vFQKntM+Rj9b3irj3f8A3U/ypfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREBJaKyr5X7gAO+pZRminCUd0FSa1+xklkbVN3G3w4mVmaf+6Xe8RiupTDbySDa0Yc6rlScTtKn9RBNlJTkFfpUAqr3hlJ37UfmqGJcLenxEjJJYJPdqERFSksLJbtzzxs+84D6VjWW1OW5iJ5Hjxr3ZSd22nqc414KnmXNdN5ljREW9KcgdSmMt28fZZ0W97atVZ71pZdyg/er4cVgWFzcpSzF5z53WTrxlvbSUI01UQREXE9mzp0xiu2bnnK7vqfVds2l91E0feB8GKsS03u/KTy9xPmxnye+tJX51LHF7rWkKuXLclxK0bA408Ksart4c11KfxFefeFLqbL3cb4qaT7kudLgN3RWdKV+4Bo8alVoaOylsXfecfoW+p2ybeDJWV6Sc/pOpyzLrdl3NHEeTI1r2sJ6T65e8vSjNUnMV1A4bYxm8Jp9SkmuDmhzcQ4VB511sZpXL1+zu2ZRXCmvlqeZ23GMJemmR+sQ5omzDaw0PMV90eDLE6Y7ZDQcwW7LG2WN0btjwQUjjEcbY27GgAd5cewLt/atzBq/+TVXiPXXPqer7vgPa8iRrnuYD0mUr30c4MaXOwDRU95R2lzmW6nc7a8B3gK7X80rd6xZ+delLvRivloeYW3KE5egkSai9aZ/KfztPjUotHWGVtQ77rgfDguW1YY8leW9HF9F1PuXdLseGnGQqIixpahERAFPaZ8jH63vFQKntM+Rj9b3irj3f/dT/ACpfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBEUxY6bGyMSTNzvdjlOwKTk8ldzdxwt0WFVlKWpI53bsbarLd1Ih0Vjfa28jcro205qeJQt9aG1loMWOxYT4lIz2yb2Vh1mJXIVo2tDVd9Hi1mY3HhphZl0iUNuSw/4jcOcYqaVZje6N7Xtwc01CsNvOyeJsjNh2jcdytNgZlStSy7fKttyj3YvXxMj5y21JT3HofCe3tD2ljsQ4UPfVeubd9vKY3eqd43qxrFPbxTsyStqOQ8o5lL2ns9ZuCwtRu264W9TT1pnLL3+rbrpi9ZXEUpJouP5cuG5w+sJHouP5kuG5o8qz/8AT57Fh6rv4o08ZN7VZpXF4GRrI3yHKwVIBJ5gvgJBDhtGIU/2eG3tpGxNp0TU8pw3qvheM9kZZNWlKWKc1KUqalTVQ+2byu4qKiVCyxSCSNsg2OAK9qM0i6BabdxxGLOblCk1qslmY5ixC6npapJb0lrRXXYOE3Hi4CM1a0LqXDBUtFHjub1FK0LQuNJhkJdEercdo2tVVtTZE7tx38vRylz4atO+iTl8yorBPc1MhkUh+jXFfPZTfitm30mGMh0p6xw5NjVW2tj52csLt9Wt2U2qI7yzNpKuKvcRj0m0La3DxSoowdzepNfNi+rUZTKwy1mNqGmmlvfk9bK+5cdyTkzzI8Rxue7Y0EnvKtOcXOLjtJqe+pXV7oBgt2npOxfzblFAEkAbTgFn9u5lXL8bMXVWU69OW53ibk4YYOT+d4kT9gzJZxDe2vhxWwvLG5WNaOQAeBelpLMOrtQh6EYx4lQgSdZN77bIPVXZrxw+6APrW9pM/WW/VnzojTvHYou8dnupXfiP0YLJps/U3Ta+a/onv7FmMtnOr2nO43yLtycJcEno4tBYXLVcuo7sYprvE8iItWVxoavPkgEQ86Q48wWlpLqXgH3mkfX9S8X8/X3LnDzW9FvMF5sXZbyI73U8OCyl/OdbtSFxPkW7kLceinR8eksYWsOXcd1xbfCWFa9+zPZyjcK+DFbC8yNzxuZ94EeELT34Y7VyHpxlHjRAg6ST3mmVlERYMuAiIgCntM+Rj9b3ioFT2mfIx+t7xVx7v/up/lS+1Ei532a6XkZtIiLUFeEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQGK6+Wm9B3iKrisd18tN6DvEVXFm/eH2tnoPxk7Jc2XCERFRkwIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgPrSA4E7ARVWZpBaCNhFQqwt+y1MwsEUoLmDzSNoVtsbPWsvOcLrwxu4eVvOO/xkbNWpTScdLjucJMqM1pzckTftVJ7yyP1i2DasDnO5BSiirieS4lMkm07ByAblO2ttLLyy8rNqauSuU5ulJJ11nHLWJqalJYVHfMa2LO8ktZKjFh85u9a6LPWrs7U43LcnGUXVNE2UVJNNVTLHBcRTszxuqOUco51lVZjkkidnjcWuHKFvw6zK3CZgf3RgVo8rt2zNKOYXVz9JKsX5UQbmTknWHKW9ukui0W6vanaHN7y+O1i1A6Ic481FP/ssnSvXw49PEcuou+gzbn/kSeifEq2FIT6vJI0sYwNDhQk4nFR6z+2c5ZzNy31LclBSTdKa96pMytqVtSxKlaH1rnMcHNNHNNQQpuy1CO4aGPo2UbRyHmUGmzEbVGyOfu5SdY8qEudB6n8jOl6zG4qPQ1qZaEUJBqtxEA1/5re7t8K3GaxbO88OYeao+haOxtjJ3Uqz6qXo3NHh1EGeWux3MXRN9Fqfqll8T+yfIsb9YtmjohzzzUH0rvLaGTiqu/b70lLwI8KzdfzJcRvrUvb+O3aWto6U7G7udR8+q3ElWx/lN7m3wrSJJNTiSqrO7djhcMqnV6OskqU6K+UkWsm61ufRXlPr3ue4veaucakrLaMz3UTfxAnvYrCsttP2eYS5cxbWg51RWZR66Erj5OOMpvXorpJkk8LUddHQsa+E0BO7FRX60/4Q8K8yaw97HM6sDMCK12VWqltrJUdLjbpo5EvkK5ZW7Xm+FGg45nF28k+FfOZEWRq26lkWK0m6+3ZJykUdzjavN/P1Fs5w849FvOVE2d++1a5gbna41xNKL5eXz7rKC3KG8gxxK0UttW3kqKT7S4YKUfO1Yq6u6QllZdbq5Fa97eNZeonZZWO3OB+leUWdi6NNbjqTWq6C0Iokay8ADqhh3U/Wn/CHhWuW2sj+I/oS+Qrey3vR8KNG4ZkuJG7nHxrGslxL10zpaZc2NFjWUu4XcngdY4pYeCugsY1wquuiqERF4PQU9pnyMfre8VAqe0z5GP1veKuPd/8AdT/Kl9qJFzvs10vIzaREWoK8IiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgMV18tN6DvEVXFY7r5ab0HeIquLN+8PtbPQfjJ2S5suEIiKjJgREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAFPaZ8jH63vFQKntM+Rj9b3irj3f/dT/ACpfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBT2mfIx+t7xUCp7TPkY/W94q493/3U/ypfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREBp6tqcWlWL76ZrnxRlgcGbaPcGVFd1V60/U7HUoBPZTNmZygec07nN2hRnG//bV1zxf9Ri5raXl3ZTCe0ldDK3Y5pp3jvCtsjsuObyspqWC7GcopvTFqidGRruYdu4lSsWq907OiqXDnG5vpY7G/hPaX4NmhaS13pNHm8+xW1V+Zyt3LzwXY4XrW6mt9HaFyM1WLCLSfeTR27bt+UxP2MAoQHDoY15qrL1s8UjWTUkztJAjFCHClRicQvDty7m74NfEfcSNhFgbJO64liIa1rWNdGcXHpF4ObZ91fIJZ3El1HxlxYxzW082uZxxOFRRfMD06Voo+M+1NhFqNuLhzjEQxsplLARVwDAxrycaVPSWaCR7jIyShfE7KXDAGoDgacxRwa3t/vb4TRlRbf6Ve/dHtBP0q9+6PaC79gzf4F36DPHXW/TjxmosF3f2ViwSXc7IGnYXkCvMOVSX6Xej7A9oLi2uahcajqdxcXDiSHuZG07GsaSA0KVktkXr02r0Z2IRVayjRvuKpzu5mMVyWpt7zOrWeo2F80us52ThvnZCCRzjaFsLjmm6hcabexXlu4tfG4ZgNjm16TT3CF1IcQaYQDncKitMp5V9zux71ma6mM78JL5sauNNx0PlrMxkuW1Brukiijv1/TPiO9hyfr+mfEd7DlE/r85/z3foM69da9OPGSKKO/X9M+I72HJ+v6Z8R3sOT+vzn/Pd+gx11r048ZIoo79f0z4jvYcn6/pnxHew5P6/Of8936DHXWvTjxkiijv1/TPiO9hyfr+mfEd7Dk/r85/z3foMdda9OPGSKKO/X9M+I72HJ+v6Z8R3sOT+vzn/Pd+gx11r048ZIoo79f0z4jvYcn6/pnxHew5P6/Of8936DHXWvTjxkiijv1/TPiO9hyfr+mfEd7Dk/r85/z3foMdda9OPGSKKO/X9M+I72HJ+v6Z8R3sOT+vzn/Pd+gx11r048ZIoo79f0z4jvYcn6/pnxHew5P6/Of8936DHXWvTjxkiijv1/TPiO9hyfr+mfEd7Dk/r85/z3foMdda9OPGSKKO/X9M+I72HJ+v6Z8R3sOT+vzn/Pd+gx11r048ZIoo79f0z4jvYct2CeO4hbNEaseKtJFO4ud3K37SUrtqdtN0TnFpV759jchJ0jJS4GZEWvJLOXyiIta2FoJzCuYkZqbRTBeDcT/lydENlc0RwkVcWmlTWvJtXhW294+4jbRas887Y3StAjYxtQHipc6pAbgeXk5197U83Aja2seR5ceUvZl6LebN4U6uVK6N3wDEjZRab7qZsTro0ELHZTGR0sodkJzV21xXuOWcPh63KROCaAUykDNStTVfXbdK6N3jWtDEjZREXg9BERAFPaZ8jH63vFQKntM+Rj9b3irj3f/dT/ACpfaiRc77NdLyM2kRFqCvCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIDFdfLTeg7xFVxWO6+Wm9B3iKrizfvD7Wz0H4ydkubLhCIioyYEREBBcbf9tXXddF/1GKqaJwRqGoZZr2tnbHEVH5jh+FvJzldHc1rhRwDhUGhFcRiF9U/LbTu5fLuzaSjKU3NzelqqS0LvHGdiM5qUtxUoaWmaPp2lRdVZRCOvnSHF7vSct1EUGc5Tk5Tk5SetydWdUklRKiNY2LXMET3l0Da5Y6AUwIAzctK4L0LeSuZ8xc9rcrHZQKV2nuk0WdF96yW/wCAYUeOrAldKDi5oZTdlLjX+0vkUPVRRRMcQ2IBvpADLj41kRfMT/8AXcFDA61BcXteWvL+sDqA0OUMIpuoF7hi6sOJdne85nuOFTSmzuALIiOTapUUR9qd5Sp3lfEXyrB9qd65/wAR8FX7byW70yPr4JnF5iBAexzjUgA7RVX9FJyedu5Wbnbo8SpKMtTR4uWo3FR95o53oPBOoz3cc2pRm2tY3BzmOIzvpjlyjYN9V0PK3cPAvqL7nM9ezU1K5RYVSMY6kLVqNtUW7rbPmVu4JlbuC+ootWez5lbuCZW7gvqJVg+ZW7gmVu4L6iVYPmVu4JlbuC+olWD5lbuCZW7gvqJVg+ZW7gmVu4L6iVYPmVu4JlbuC+olWD5lbuCZW7gvqJVg+ZW7gmVu4L6iVYPmVu4JlbuC+olWD5lbuCZW7gvqJVg+ZW7gvqIgMEls5z3uZIY+sAbIKA1pursOK8x2bopTI2XDABpaCQwbGB22i2UXrHKlK9zUhhRrOtJXSiXrzmaKNzMaaYnEd3kX3sMIkbIwljmBwbQmlX0xoTTkWwidZLfpuaNB8wo1jZ1BjdITC52dzKDE1zHHcXYr1FbFjmF8heIgRGCAKVGXE8uCzomOVKV8B9woIiLyfQiIgCntM+Rj9b3ioFT2mfIx+t7xVx7v/up/lS+1Ei532a6XkZtIiLUFeEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQGK6+Wm9B3iKritCKt2jsztk4S63q8Ca5uKte+jvYzHVJrDir3aFXRWhFB+Hf5H6f3jt271PreYq6K0Inw7/I/T+8O3ep9bzFXRWhE+Hf5H6f3h271PreYq6K0Inw7/ACP0/vDt3qfW8xV0VoRPh3+R+n94du9T63mKuitCJ8O/yP0/vDt3qfW8xV0VoRPh3+R+n94du9T63mKuitCJ8O/yP0/vDt3qfW8xV0VoRPh3+R+n94du9T63mKuitCJ8O/yP0/vDt3qfW8xV0VoRPh3+R+n94du9T63mKuitCJ8O/wAj9P7w7d6n1vMVdFaET4d/kfp/eHbvU+t5irorQifDv8j9P7w7d6n1vMVdFaET4d/kfp/eHbvU+t5irorQifDv8j9P7w7d6n1vMVdFaET4d/kfp/eHbvU+t5irorQifDv8j9P7w7d6n1vMVdFaET4d/kfp/eHbvU+t5irorQifDv8AI/T+8O3ep9bzFXRWhE+Hf5H6f3h271PreYq6K0Inw7/I/T+8O3ep9bzFXRWhE+Hf5H6f3h271PreYq6K0Inw7/I/T+8O3ep9bzFXRWhE+Hf5H6f3h271PreYq6K0Inw7/I/T+8O3ep9bzFXRWhE+Hf5H6f3h271PreYq6ntM+Rj9b3itpFM2fsrsl2VzresxQcKYMOtp11veOV7M9bFRw4aOuuoREVoRwiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiID/2Q==" alt="" width="407" height="271"></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سایت فیلیمو</span></a> </b>محصول جدید <a href="http://www.itgheymat.com/SN_997.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>آپارات</b></span></a> میباشد.یکی از امکانات ویژه ای که فیلیمو دارد این است که همراه با سرعت اینترنت شما کیفیت پخش فیلم و سریال را تنظیم میکند بدین وسیله شما میتوانید در فیلم خود را در فیلیمو بدون وقفه ببینید.<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فیلیمو</span></a></b></span><b> </b>دارای بهترین آرشیو فیلمهای ایران و جهان است . این آرشیو عبارتست از : فیلم سینمایی ، سریال ، مستند و فیلم های تئاتر ، که شما میتوانید در هر زمان و هر مکانی گزینه مورد نظرتان از آرشیو فیلیمو را داشته باشید و حتی بدون برقرار بودن ارتباط اینترنتی به تماشای آن بپردازید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> <br> نکته دیگری که برای شما کاربران حائز اهمیت میباشد این است که <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فیلیمو</span></a></b></span><b> </b>چندین برابر حجم یک هارد و سی دی راه داراست و این خود یک مزیت محسوب میشود.از امکانات و قابلیت های فیلیمو میتوانیم از پشتیبانی فعال و ترافیک رایگان آن نام برد که در هم اکنون مشترکین آسیاتک از این امکان بهره میبرند.فیلیمو دارای پشتیبانی فعال میباشد و پشتیبانان <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سایت فیلیمو</span></a></b></span><b> </b>در هر شرایطی آماده پاسخگویی به کابران میباشد.بنابراین کاربران فیلیمو میتوانند در صورت بروز کوچکترین مشکلی با پشتیبانان فیلیمو تماس حاصل فرمایند و مشکل خود را رفع نمایند.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">شما کاربران <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فیلیمو</span></a></b></span><b> </b>میتوانید انواع فیلم ها را در دسته بندی های مختلف و منظم براساس ژانر و نوع فیلم ها جستجو نمایید.شما میتوانید توضیحات کامل فیلم و پیش نمایش آن را برروی فیلیمو مشاهده نمایید.همچنین گالری تصاویر و بخش هایی از فیلم نیز از طریق فیلیمو برای شما قابل مشاهده میباشد.همچنین شما میتوانید در انتها به نقد و بررسی فیلم از طریق فیلیمو بپردازید.فیلیمو دارای نسخه ios برای نصب بر گوشی تلفن همراه میباشد که در هرزمان و مکانی که هستید میتوانید از <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_998.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فیلیمو</span></a></b></span><b> </b>استفاده کنید.فیلیمو دارای نسخه قابل نصب برروی webOS است که قابل نصب بر روی تلویزیون ال جی میباشد.</span></p></span> text/html 2016-12-28T10:17:16+01:00 best-friend.ir سامان حسنی تابناک پربازدیدترین وبسایت خبری اصولگرا http://best-friend.ir/post/108 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">تابناک پربازدیدترین وبسایت خبری اصولگرا</span> </h1> </div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سایت خبری تحلیلی تابناک یکی از پربازدیدترین وبسایت خبری اصولگرا میباشد که منصوب به آقای محسن رضایی است که رده سنی بازدید کنندگان این سایت بالای 55 سال میباشد.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> دارای رتبه 640 در جهان و رتبه 8 در ایران است و حدود 26 درصد از بازدیدکنندگان از طریق موتوهای جستجو وارد سایت تابناک میشوند و عده ای دیگر از بازدید کنندگان به صورت مستقیم وارد سایت تابناک میشوند. رتبه گوگل سایت تابناک 5 است و هر کاربر به طور متوسط 6 دقیقه در <a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> میمانند و این رتبه از گوگل و این متوسط زمانی گفته شده جز رتبه های خوب و متوسط زمانی های مناسب محسوب میشود.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از ویژگی های بارز سایت تابناک سه زبانه بودن این سایت است.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی بازدید میشود.نکته قابل توجهی که درباره زبانهای رایج سایت تابناک میتوان به آن اشاره کرد این است که با توجه به اینکه این سایت پربازدید در کشورهایی مانند سوریه و امارات متحده عربی رتبه بالایی دارد بنابراین در بخش عربی خود تعداد بازدیدکنندگان قابل توجهی را داراست.معمولا یک سری افراد به دنبال دریافت آخرین اخبار روز میباشند بنابراین متناوبا به سایت های این چنینی مراجعه می نمایند و همین امر موجب پربازدید شدن این دسته سایت ها می شود. <a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> هم اکنون پربازدیدترین سایت خبری ایران است.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">در این بخش به بررسی چگونگی طراحی این سایت پر بازدید میپردازیم.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> دارای گرافیک و ظاهر ساده و مناسبی میباشد و تمامی نکات سئو در طراحی این سایت خبری تحلیلی به طور تمام و کمال رعایت شده است.شرکت ایران سامانه که در زمینه طراحی سایت فعالیت میکند قالب آماده ای را ترتیب داده است که بسیار ساده و مناسب میباشد.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> نیز در طراحی خود از این قالب آماده استفاده نموده است که در این قالب کدهایhtml و چیدمان اطلاعات در صفحات در عین سادگی با در نظر گرفتن نیازهای کاربران و ویژگیهای مفید برای سئو انجام شده است.<br> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br> بخش دیگری از <a href="http://www.itgheymat.com/SN_999.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تابناک</b></span></a> که میتوان از آن سخن به میان آورد بخش نگاه شما میباشد که در این بخش مخاطبان این سایت میتوانند دیدگاه خود را نسبت به تمام مسایل با در نظر گرفتن یک سری شرایط به آدرس های negaheshoma@tabnak.ir و یا www_tabnak_ir@ ارسال نمایند.فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که مطالب ارسالی شما حتما باید ویرایش شده باشد و مخالف با اصول اخلاقی نبوده همراه با نام و نام خانوادگی و اطلاعات دقیق ارسال شود.ماهیت مطالب ارسال شده میتواند در قالب های عکس ، فیلم ، گزارش خبری ، گزارش تحلیلی و یا حتی ایده و کاریکاتور باشد.<br> </span></p></span> text/html 2016-12-27T11:40:13+01:00 best-friend.ir سامان حسنی تسنیم سایت پرمخاطب و فعال خبری http://best-friend.ir/post/107 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">تسنیم سایت پرمخاطب و فعال خبری</span> </h1> </div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همه افراد علاقه دارند از خبر های روز آگاهی یابند . بعضی از افراد جویای لحظه به لحظه خبرهای ایران و جهان هستند و علاقه مندند که&nbsp; از همه رویدادهای جهان به صورت لحظه ای آگاه شوند.بنابراین به صورت متناوب به سایت های خبری مراجعه&nbsp; میکنند و از اخبار روز و یا رویدادهای اتفاق افتاده در جهان سیاست ، بین المللی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ورزشی ، اجتماعی و دیگر زمینه ها باخبر میگردند.<a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت&nbsp; تسنیم</b></span></a> میتواند در همه این زمینه ها شما را آگاه نماید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkRBMzcyRjlGQjYyRjExRTZCODE4RUJBNkJFMDVGRDJDIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkRBMzcyRkEwQjYyRjExRTZCODE4RUJBNkJFMDVGRDJDIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6REEzNzJGOURCNjJGMTFFNkI4MThFQkE2QkUwNUZEMkMiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6REEzNzJGOUVCNjJGMTFFNkI4MThFQkE2QkUwNUZEMkMiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAhQABAAICAwEAAAAAAAAAAAAAAAYHBAUBAwgCAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAABBAECBAMDCQUFBgYDAAAAAQIDBAURBiExEgdBURNhcSKBkaEyQlJiIxSxwdGCFXKSorJD0lNjoyQW4cIzg0QXk1RVEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwC1QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADTbq3LT23iZL9lUWTi2tD4ySKnBqezzAzpMrjo8hHjJLDG3pmLJHXVfic1PFDLPMl3OZS7lnZiad365z0kbK1dFaqfVRnkjfAuLYHcavnomY7JvbDlm8Gr9VsyJ4t/F5oBOT5c5rGq96o1rUVXOXgiInNVPoqvuvvlW9e28ZJxVNMhM1f8Akov+b5gLKx2ToZSslvHzss11VWpIxdU1auioZR512dvLIbXvepCqy0pVT9TVVeDk+83ycnmX3hM5js5QZfx0qSwv5pycx3i17fBUAzwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8vc1jVe9Ua1qKrlXkiJ4nnzf26pNyZt8jF0o1lWKoz8KLxevtcegLNeOzWlrSa+nMx0b9F0XRydK6L8p563js+/tfILDKiyUpVVatlE4Ob913k5PFAI+fUckkUjZI3KyRio5j2roqKnJUVD5AFkY7vBej29YqXGrJlmM6KltETR2vDqkT7zeftK5kkklkdLK5XyPVXPcvFVVeKqps9v7Zy24p5ocbH1ugjWR7nLo3hybr5u8DWzwT1pnwWGOimiVWyRvTRzVTmiooHwbfbO6cptq8lug/VjtEmru16JG+Tk8/JTUAD0ftbduK3NTSek9GzsRFnquX8yNfd4p7Tdlddo9pPx1J2etorbN6P04I14dMCq12qp5uVqL7ixQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQDufvpcNW/pGNkT+o2W/nPReMMa/+Z3gBPmua5OpqoqLyVOKHJRmwO4djATJQyLnTYqV3FV1V0Ll5ub+HzQu6tZr2oGWK0jZoZUR0cjF1aqL4oqAdoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYeWxNDMUZKGQiSavKmiovNF8HNXwVPMzAB593rsTIbYsq9EdYxki/k2kTlr9iTTk79pG61ae1YjrV2LJNM5GRsbxVXOXREPUNqrWuV5KtqNs0ErVbJG9NWqi+ZFsB21wWCzT8tWc+RURf00MmipEq81Rea+zUDP2VteHbOFjppo61L+ZblT7UipyT2N5Iavfnb2puSJ12miQZdjfhfybKifYk/cpMwB5cv0LmOtSU70LoLES6PjemioSXtztFdx5hJLLFXGU1R9l3g532Ytfb4+wt7dWy8PueBG22rFajTSG3GidbfYv3m+xTN25t+lt7FRYynqrI9VfI5NHPev1nu0A2TWtY1GtRGtamjUTgiInghyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAabdm46+28LNkZdHSp8FeJftyu+qnu8VPOt67Zv3Jrtp6yT2HrJI9fFVLm7t7eyeWxEFqhrKlBzny1m8Vc1yJ8bU8VbpyKSAEs2Rv+9tib9PKi2cXK7WSBV4sVeb4vJfZ4kTAHp7F5bH5emy7j5mzwSJwc1eKL91yc0VPIzCsOzOCvwwWMzNJJFVsflwV+TZNOcqp7OSFngAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHy97I2K+RyMY1NXOcuiIntVSGbj7qbexHVDTd/UracEbEv5aL+KT+AE0VURNV4IRzN9wdrYXqZYttnnb/8AHr/mP19unwp8qlP7i7h7kz3VHJP+lqu4fpq+rWqn4nfWcRkC1Lve9etUo4zVng6aTivyMT95n7e7x0b1tlTLVv0Pqr0tsMd1Roq8utFTVE9pTgA9UoqORFRdUXiip5HJBO025n5XCuxtl3VaxujWqq6q6FfqL/LyJ2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACse4XbFLPq5nAR6Trq+zSbwR/ir4k+95p4lnADys5rmOVrkVrmrorV4Kip5m92XtaxubMx026tqx6SW5U+zGi8ve7kham9+2lLcDnX8eraeT+2un5cv9vTk72m42VtSDa+IbURUktSr6luZPtP8AJPwt5IBtnuo4jGq5emClSi5JwRrGJ/4FOw93c1FuGe+5vq4uZyNSi5fqxt4IrF8H6c/M3neXcj4oYNv13aLOiTW9F49KL8DF968SpQPTGC3Dis/SbcxsySMX67F4PY77r2+CmyPMWHzWSwtxt3Gzugmbz0+q5PuvbyVC39p92MXleipmOnH3V0a2RV/Jev8AaX6q+8CfA+WPa9qPYqOa5NWuRdUVPYp9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABp8zu3b2EYq5C7Gx6a6QtXrkVU8Ohuq/OV7nO9U7+qLB1EjTklixxd70jbw+dQLUs26tSJZrUrIIm83yORqfOpA9xd4cPRV0GHjXIzpw9VdWQovv5u+QqXK53L5mb1slaksu8Ecvwp/ZanBDBA3m4N57h3A9f19lUg+zWi+CJP5U5/KaMAAAAAAAsHso53/c9xuvwrReqp7Ulh0/aXSU72RgVczkLHgyskev9uRrv/IXEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHm/eeQlyG6MlYl11Sd8bUXwbGvptT6DSk37q7XlxOcfk4WqtLJOWRHInBkv22L7+aEIAAACQ7a33n9uORlWb1qmurqk2ro/5fFvyFp7d7r7ey3TDdVcbadw6ZV1jVfwyfxKLAHqeOWKViSRPbIx3JzVRUX5UPs804fc2dwkiPxtySFPGPXqjX3sdqhPMP3snYjY8zRSXTg6auvSvv6HcPpAtoEcxHcDamX6WwXmRSu/0Z/yna+XxcF+RSQsex6dTHI5F5Ki6oB9AAAAAAAAAAAAY9m/RqMWS1YjgYn2pHtan0qBkAieS7obOoaoltbcifYrNV/8Ai4N+kimR73PXqbjMcieDZLD9fl6GaftAtc1+S3BhcVGsmQuw10Twc5Or5GpxKJy3cTdmV6my3XQRO/0q/wCW3T+Xj9JHXySSOV0jle5ebnKqr9IFw5jvRiK6rHiasl1yf6kn5Ufyc3L8xBM53I3VmOqN1r9JXdr+TW/LRU8nO+svzkXAHLnOcqucquVearxU4AAAAAERXKiImqrwREJLtnt/uDcTmyQxfpqSr8VuZFRun4G83fIW5tft3gdvI2VGfrLyc7UyIqp/Ybyb+0CrNu9sdyZtGzyRpQqO4+tOio5U/DH9ZSf4ns7tuoiOyD5chInNHL6cf91nH/ET0AaD/sLZ3pel/Sa/Ty16V6v72vV9JUfcradPbWXiSgqpTuMWSONy6qxzV0c3VeaeRfZRvdvLtyW6EpQ/EzHsSDhx1kcvU/8AaiASjslSVmLv3XJp60zY2r5oxuq/S4so0eysMuF21Sovb0zIz1J0/wCJJ8Tvm10N4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGJlMXSy1CXH3o0lrzJo5q80Xwc1fBU8Cht6bGyG17Wq62MdKv5FpE4f2JPJ37T0IY96jVyFSWlcjSavO1WSMdyVFA8ugkG9tqTbXzDqiqslSZPUqyr4s1+qv4m+JHwAAAAAAZtHNZfHO6qNyauvlG9yJ8qa6GEAJfS7rbyqoiPsstNT/AH0bVX529Juq3e3Kt4WcfBJ7WOcxfp6itgBa7O+EWn5mKdr+GVP3tO1O+FH7WLl+SRv8CowBbq98KHhjJvlkb/A6nd8IPsYp/wAsqf7JU4As2fvfeVP+nxkTfa+Rzv2Ihq7XeHdk2qQpXrov3Y+pfneqkGAG8vb43ZfRUsZOfpX7MbvTT/l9JppZppndU0jpHLzV6q5fpPgAAAAAAAA5a1z3I1qK5y8EROKqBwCY7e7W7kzCNmsMTHVV4pJOi9ap+GPn8+hZu3e2u28H0yrF+utt/wBewiO0X8DPqoBUu3O3+4twK2SGD9NUXnanRWt0/CnN3yFp7Z7XbfwqtntN/qNxvFJJk+Bq/hj5fOTJERE0RNETkiHIHCIiIiImiJwREOQAAB1zzw14XzzvSOGJqvke5dEa1qaqqgaPe254ttYOW5qi2pPy6ka+Mi+PubzUq/thtybPbgdmLqLJVpP9aR7+PqTqvU1vt0X4lMbN3cj3D3e2vj0d+nRfTrNd9WOJv1pXeWvNfmLo2/hKmBxMGMqJ8ELfifpor3rxc93tVQNiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMdxNuszu27DWt1t1EWxWd46sTVzf5mnnw9VHnDemJTD7nyFJqdMSSrJCn4JPjaie7XQDSAnHavb2MzuQvw5OBLEEddOlFVUVrnOT4mqnJdEJFmOylaRyyYa8sOvKGwnUifzt4/QBUoJTlO2m78bq5aa2o0/1K6o/h/Z+t9BG7FS1Vf0WYXwvTh0yNVq/4gOoAAAAAAAAAAAAAARFVdETVV5IhsKe385eVEqULE2vJWxu0+fTQDXgmOP7T7vuaLLBHTYvNZnpqn8rOpSTY3sjGio7KZFXebK7NP8AE/8AgBVBscVt3N5h6MxtKWxrze1ujE973aNT5y9cT292niul0NFk0rf9Wx+a75nfD9BIo444mIyNqMYnJrURET5EAqLC9lr8vTJmbba7F4uhg+N/u61+FPpLEwWzdu4FifoKjPV8bEnxyL/M7l8huwAAAAAAADhVREVVXRE4qqgOXFSrt67iv7sySbR2yiyw9Wl2w1fgd0rxRXJyY3xXxUkeXsZfdayYrBvWpidei7ll/wBRPtRVk+17Xcjd4DbmK29SSnjYUYnOSVeMki+b3eIGHs7aFHa+OSCLSW5LxtWtNFevknk1PBCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY9+/TxtOW7dlSGvA3qkkdyRP4lN7l7t5u/O+LDL/T6aLox6IizOTzcq6o33IBdgPN7N67sY/rblbPV7Xqv0KbvG9292U9EsPjusTwlbo7+8zQC9QVhQ73U3aJkcc+NfvQvRyfM7pJRi+5G0MmqNZdSvI7gkdlFjX51+H6QJOUr3orJHuWvYT/AF6zdfexzkLnilimYkkL2yMdyexUci/KhUPe5yLl8c3xSu9V+V//AIAc9kJGplMlH4ugY5Pc1y/xLgKH7TZD9HvCGJy6NuRvgX36dbfpaXwAOmxTqWW9NiGOZvlI1HftQ7gBoLuwtoXdVmxcKOXm6NFjX541aaSz2d2nNqsK2K6ryRsnUif30cToAVlN2Qx66+jk5W+SPja79ioYb+x8+v5eVZp+KJf3PLZAFRf/AEff/wD6sX/4nf7R9N7H2/tZWP5Il/2y2wBVkXY+H/Wyrv5Ik/e8zIOyeEav51+zInk1GN/cpY4AhNftDs6JUWSOefTwfKqf5Ok2lbt9s2tp0YuFypyWRFk/zqpIgBhV8LiK2n6elBFpyVsbU/cZiIiJoiaJ5IcgAAAAAAAAAAAAAAHXPBFYjWKZOqN31m+Cp5L7DsAHyxjI2IyNqMY1NGtamiInsRD6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGj3rl3YbbF67GvTMkfpwr+OT4G/NqBVPc/eUmayjsZUeqY2i9W8OUkqcHPX2JyQg4VVcqqq6qvFVUAAAAAAGdjc7mcU/rx1yasvPSN6o1fe3kvynbn9x5TcNiGzk3tkmhjSJr2tRurUVXaqicNeJrABk4y/NjchWvwLpJWkbK3+VddPlPTGOvQZGjXv1l6obMbZGL7HJrp8h5eLZ7P7sjdCu27b9JGK6Sk5fFq8Xx+9OaAWiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHWtiBJ0rrI311b1pHqnV0ounVp5AdgAAAxchkqGMrOt5CdlaBnN8i6J7k819xE17kOyUyV9s4qzklVyNWy9qxQN1XTqVeK6e/QCbA4b1dKdWnVp8WnLX2HIAAAAD5e9kbHPe5Gsaiq5yroiInNVUD6Bj0b9LI1m26MzLFeTXpljXVq6LopkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAg3eNzk2giJydaiRfdo9f3E5In3Px772zbiMTV1dWWERPJi8foVQKBAAAG1we1s7n3OTF1HTtYuj5V0bGi+SvdohtL/bLeVGH1n0fWanNIHtkcn8rV1AiwPuaCevIsU8bopG8FY9FaqfIp8AAAAOytZnqzx2a0joponI+ORq6K1yclQ6wBe2wu4VTcUEdG65IcuxvxNXg2XT7cft80JoeWIZpq8rJ4HujljVHMe1dHIqclRULy7cb5buKn+hvORMrVbq9eXqsTh6ie37wE1AAAAAAAAAAAAAAYmWyMOLxtnIz/APp1Y3SOTz6U4J8q8Biprc+NrT3WNjsyxtfLGzXpa5ya9Ka+QH3fv1MdTlu3ZEhrwN6pJHckQgmJ7oW89uiDFYmgi0XuX1JZVX1PTb9aTRODTB7qbhihzmOxV+J82JiRLNyvG7oWVVVUamvk3Qztvdx9ny5CpjcdjJabplSCKRI40RvUvBq9DldoqgWGVZt/K3I+4O47MySXZK0EvpQs4vc2N7eiONCZ1d64a1uWxtxrlbbgTRr1+o96Jq9jV+80h23/APpe8GThXlO2RU+VGPA23bzfOX3Jdu1L9TpbCqyMnYmjY0VdEhfr4+ROnKqNVUTqVE1RE8TQu3BtfE55MGjo61++vrSdDURqyO4J6jk+27w1Mjdc2Wh2/cfhonTX1Z0wtZp1J1cFe1F5q1OKAVluXMQPy7v6iz+vZvrVtfFxq5aVTyYqM4zSJ9rw1Nrt3be98tkq1jcT3U8PA5JUoRqkTF6eLGejFonTr5kQ25ufL7SkmT+kxy2pXKrp7EciTJrzTq4cDfSdzd/XU0o4xseviyCST/MqgXACjrm9O52MVti+6aCNV1T1YGoxfZ9QsPZe/IM9hLN2+jas2OTW4qL8Ct0VyPbr56cgJcDV7e3Ji9x0lu42RXsa5WSMcnS9jk8HN9pnW7UFOrLbsO6IYGOkkcvg1qaqB3Go3XiY8xgrVCS2tFkreM6ORrU08H6/ZXxM3GZCDJ4+vkK2vo2o2yx9XPRya8SD70wG6d35Z1Cm9KeGpIiLJMqtbLMqauVGtRVd066J4AZ/bXbCYHHzq6+y5NYf8bIJEfAxG8Gqmn2l8VJmURb2XvvaUq3aXqOYz/5FJyuTT8TODtPehucF3nu12tgztX9SjeC2IdGSfzMX4V+gC3gaDbW9sLuaSWLGrL6kDEfIkjFboironHimpvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHVZrxWq8taZOqKZjmPb5tcminaAPMmfxM+GzFrGzIqOryK1uvizmx3ytMAufuxs9+TpNzdCPruU26WGt5vhTjrp4qz9hTAHpPadOrS25joKjUbF6Eb9U+057Uc5y+1VU25Ce1O4WZXbrKMjtbeM0ici81jX/03fNw+QmwGBk8Fh8tH6eSpxWU8Fe1OpPc7mhBM92Zx1jqlwlh1STmkEur41X2O+sn0llADzhndm7iwCq7IVHJD/wDsR/HF/eby+U0h6oexkjFZI1HscmjmuTVFT2opBtzdpsHlGvnxemNuLqqI1NYXL+Jn2f5QKQBt9wbVze3pvTyVdWMVfgnb8Ubvc9P2GoAG72TfsUN1Y2euq9Tp2xOan2mSL0OT5lNITPtThHZLdEdpzFWvjkWd7vDr5Rp8/H5AL3B8veyNjnvcjWMRXOcvBEROKqpi4zL4zLQLYxtmO1Ci9KvjXXRU8F8gMwAAAYWRzOKxboW5C1HWWy7oh9RdOpxmIqKmqcUXkoHIAAAACI905p4dnWHQ+MsSSf2OtFX6UQzNv7425l6EUkdyKvKjUSSvM9GPY5E4p8Spr70NzksdUydGahdZ6lew1WSN5cF8UXzQq6/2Rteu5cdkY/QVfhbO1yPRPLVmqKBI945ftvaiR2alhuzQoqRNgVXy6Lx0R0a8vepHNhYmpnN0pnKONbjsPjUVIE1VyyS8mq5zubk5rpyM7D9mqFN36nMWHX/TRXJVhRWNcqcdFcq9S/Qb12/9mYSr+kRX1FrJ0JQSFzJGqn2enRE+XUCKb92fHgsxT3Li5PSjmtx+rCrvibK53V1M8VR2i6obKtTkd3ksSsT4I6/qPX2Ojaz9ppYMrle427qjWxOhw2OkSdY+aNa1ddXu5K9+miEwsbx2hhcnat3op6WTsNa2dJYX9bmxpo1GLxaqe5QIv3Y2ayq526KL+hXyN/Vxq7j1rwbJGq/sMWj3oy1enDBYox2ZYmI186ucivVOHUqJ4nNrN5HuTuWri68TocLWkSWRnj0NXjJKvLVU4IhbjaNJjWsbXjRrURGp0JwROCeAFUr3rtO4vxMTve9f9k+073WkTT+lRp7pF/2S1P0dP/cR/wBxv8B+jp/7iP8AuN/gBUt3vDLkak1GbDxyssMWNWOerkVXJonDpN5sXYDo9q3qmbYsT8x0q6JF0fGxiax6/i1XXQmOUtUMTC21LSdLCi6yPghSRY0T7Tmt+LT3ESz/AHfwdWo5MOj7l1yKjOpqsjYv3n9Wir7kAgla/mO2+6LNVjmWmInTLFr8EjFTqjcun1XJqbi53C3DvGpJt7H4xiS3W9DnMc5VRqfEvFdETlzUkXa7C2pq9zceZj9W7lX6xvlRFVYk49SIvLqd9CG631eymF29PbwVVq2OUkzGt1iZ4ydOnxAVtge4uf2nUXCXKSTJWcqRsm6mPjTXi32pryNmve/IeGLi/vu/gT3aFq/l8BWvZumyK5InFXNTV7E+rJ0r9Xq8jdfo6f8AuI/7jf4AVH/3l3E3e79Hhq/6SF/B8kLVaiJ+KZ/L5Db4rsvQ/TI/M3JZbb+L0gVGsRV9rkVXe8sljGMTpY1Gt8kTRD6A0W1dn4va8E8VBXvWw5HSSSqiu4JojeCJwQ3oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwqIqaLxRSl+5mwXYmd+ZxcarjpnazxN/0XqvP+w76C6T4mhisQvgnYkkUjVa9jk1RWrwVFQDzjtLctnbeZivw6uiX4LMXg+JV+JPenND0TQvVchTiu05ElrztR8b08UUpPuD2+n29O6/j2ulxMq8+awuX7D/w+Sjt3v8Ak27P/T76q/Ezu1XxWFy/bb+HzQC9AdcE8NmFk9d7ZYZWo6ORq6tci8lRTsAAADouUql6s+rciZPBImj43pq1U+Uqfevaeaoj8jt1rpq6fFJSVdZGJ4rGv2k9nMt8AeV2xSOkSJrVWRXdKM049Srppoeg9gbYTbmAiglajbtj822vj1qnBn8qcDum2Rt+XcEO4PQRlyJVc5reDHv00a9zfvNOzd25a+28LLkJNHTL8FaJftyLyT3JzUCHd294pXrrtyhJ+fMiLec37Ma8o/e7x9hWu3tyZXbt5LmOl6FXhLEvFkjfuvaYN25Zv25rlp6yT2HrJI9fFzuJ0gei9pbxxe56fq1nenbjRP1NV31mKvinm3yU3Vq1BTrS2rL0jghar5Hu5I1E1VTzLisrfxF2O/j5VgsRLwcnJU8WuTxRfIl28+5U24sNVx0EbqyuTqyKJyc9v1Wt/D4gaPeW57G5czJceqpWj1jqRfdjReHyu5qSPYXc2xiHMxmae6fGro2KZfifD+9zP2FfgD1NXsQWYWWK72ywytR0cjF1a5F5KinYUPsHuBa25YbSuOWbESu+NnNYlX7cfs80L0r2ILMEdiu9JYZWo+ORq6o5q8UVAOwAAARLuHjNy5KjUi2898czJVdM5kvpfD06Jquqa8Su8vhO5WGx0mRvXpmVodOtUsq5fiXpThr5qBeJgZHBYbK6f1GlDaVvJZGIq/PzKO28u+txzTQYvIWHvgaj5Ouw5iIironNSZ7Q2zv+juGtYzNiWSizr9RFsLI3i1Ubq3XjxAsShjaGNgSvQrx1oU49ETUan0HGQxeOycPoZCtHai+7I1Hae7XkZKqicVOGyRuXRrkcvkiooGJjMLisREsWNqx1WOXVyRt01X2rzUzQcOc1qauVGp5rwA5Bw1zXJq1Ucnmi6nIA1FnaW2rVtLljG15LCLr6isTVVTxXwU23Lipw17H8WOR2nkuoHKI1rUa1ERqJoiJwREQKjXIrVRFRU0VF5Khg56jZyGGuUqkvoWLETmRS6qnS5fHVvEi2ytlbhwWVfcyeS/WwuiWNsfXI7Ryqi66P4eAE3RNOCcjkHy57WJq5Uanmq6AfQB8q9iORquRHLyTXiB9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADrnghsQvgnYkkMrVa9jk1RUXmioUvv7tpPhnvyWHY6fGLq6WNPifB+9We3wLsOHNRyK1yIqKmiovFFRQKI2H3Ct7blbSudVjEyO+JnN0SrzfH+9peFC/TyNSO5RlbPXlTVkjF1RStt8dqGy+pk9tsRsnF01DkjvHWHyX8JCtrbwzW0Lzoka51dX6WqMuqcU4Lpr9VwHoYGq29ubE7ippax0yOVET1YXcJI18nt/ebUAAABFd+bJj3VSYscqw3qqKtdVVfTXXm17fbpzJUAPL+Txd/E3ZKOQhdBYiXRzHeKeCovii+Zinozdmz8Zuel6Npvp2Y0X9PaanxsXyXzb5oULn9v5Lb+QfQyEase3VY5E+pI3wexfFANab2LZefm28m4Ia6yVOpU6W8ZOhvOXp8W68Du2PtCfdGWSFUVlCDR9uZPBv3Gr95x6Cr1oKteOrAxI4IWJHHGnJGtTREA8tAtfuF2wa5JMxt6LR/F9qk3x8VfEn7W/MVQqKi6KmipwVAO+hRs5C7DRqsWSew9I42p5qp6UwWKjw+IqYyNeptWNGK7zXm5flUhPavZC4yv/AF3JR9N6w3SrG5OMUS/aVPBzv2FigAAAIf3Xf0bLtJ96SJv+NCYEH7wP6dnub9+xEnzar+4COdjmf9XlpPKOFvzq9f3FtlWdj4/ysrJ5uib8yPUsLP5yngcVNk7mvpQpwY36znLwa1PeoEKs9udx5q9Pby+akghlke6OtE5z+hir8LeKtanDyIxvjZMu0asGQp5WWVZJPT6HqrJNdFXqarXcU4GXFvXuHu+3LXwEaVoWr8SxIiem1eXXM/x9xrt57NzmLxLMvnsity5LK2JsSOc9Go5Fcq9b9PLwQCcdsdz5LKbcuPyDlszY5ytZIv13t6OtGuXxVNOZWsdvcW99xtqSXFZLZe702yPVsUbU1d0tankiFg9lItNv3ZFT69pU/usZ/E1e+e2lqnYdnds9erXLNLVYuj43a9XXCvPT2AZmG7Zbhw2XpX4sm2xDDK108Wr2as+1prqimh7tZK/X3X6VezLCxK8erWPc1NV6vBFJP257jS5mVMNmNEvo38iwnD1elOLXJ979pC+7T/U3pO1OPTFC3/Dr+8DOp4/fu96UL4JVq4usxsMPXI5jXqxNFcunxPVV5qpHMjW3Ts/Ktimmlq2W6SRSRyKrHt15ovJU95fmAqR0sJQqxN6WRV400Tz6UVfpKv73qn9VxqeKQP8A8yASm9nrOV7XT5dy+lalqr1uj+H42u6FVunLVUI12atXrmZvPs2JZmxV00SR7nIiuf5KvsNi78nsv5dcCf4pTXdj2/8AWZR//DiT/E4CO7kz+Tpb1vSwzyvZBcc5kHqP6F6XcG6IvI2eb2jv/I46bcmTn6ndKzuqdao9kafF8LE+FOlPA1CxNvdx3RPTqbLlFRU9nql47hekeAyT1+zUnX/luApHa28N3QRyYPFSPsS3tI6yPXqdE9V4ujV3Lh58PE7d07M3bgqjcxkbX6hr3IksjJXOcx7uXV1aePih29ooGy7wje5NfRglenv06f3lg93F02XOnnNCn+LUDB7Q7jyWVoWqV+R1haSs9GV/F3Q7X4XO8dNOBYRWHY+NP0WUl8Vljb8zVUs8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGN27Bw25mLLI39NfRujLUacV8kkT7SEnAHn2/g927EyTbjOuJI3fl3IdXQvT7rvf5OLF2f3UxuWaypmFbRv8kevCGRfY5fqr7FJzPBDYidBYjbLFImj43ojmqi+CopXe5uztC312cBJ+jnXVf00mqwqvk1ebPpQCx0VHIiouqLxRUOSj6O5N9bDlSlkIXyU2rokNjV0ap/wpU10+RSxNu9yttZtrY3TJRtrwWvYVG6r+B/1XASwHCKjkRUXVF5KhyANPubbGN3Lj1pXm6K1eqGdv143ebf3obgAazb2Ax+38ZHjqLdGM4ySL9Z715vcbMAARW32427a3DHnHRq1zV65ardEikkTij3J+1PElQA45HIAAAACDd26OSv4KtVx9aS091hHPbE1XKiNa7iuhM7dyrSgdZuSsggZp1SSL0tTXgmqqdVDK43JMe+hZjtNjXR6xOR2ir56AQfs/icljKWRbkK0lV8krFYkrVaqojV5akg39gLOf21Yo1NFstVssTV4I5WLr06+1DbVMzirtiSrUtxT2ItfUiY5HOboui6ontM0Ckdo57c+y1sUZcNNPHO9HuYrHtcj0Tp4Oa1yKmhv97u3DuTZ1CVcZIy1PZdItaNrnOZG1HNar9URdVLPAFabSo7kxHb28lSvLXyzbDpYYnM+NyJ6f2Xc0VEU1k3cfuFFE6vLiuiwqaJL6EuqL59PIt4AU3252TnZNwQ5rJQPqV6zllRZE6XSPci6I1vlx1UxN87f3DkN5XbUGPsS11kY1kjWKrVa1rU1RS7zWzbjwNey6pPkK8dhruh0TpGo5HL4KmoGdAzogjZy6WNTT3IVX3cw2ayebqrQpTWYoq+ivjYrm9Svdw1QtgAV3msZk/wD6pp42CrK+4rIGPrtaqvTR3U7VvyGP2fw2Vxk2SXIVJavqNj6FlarUXRXa6almACj8Ft7P/wDfde/PjrEddbyyulcxUajVcq6qpbO7WTybZyUdaN000ld7I42Jq5yuTp0RPlNuAKh7UYDNY7ckk9+lNWiWu9qPkYrU1VW8NVJX3WpX7+2W1aFeSzK+wxVZE1XKjWo5dV0JmAID2hxWQxmKvMv1pKskk7Va2VqtVURumqak+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6bdOrdgdXtwsnhfwdHIiOavyKQHPdnMPcV82ImdQlXikTvji1/wAyFiACmoq3c/ZbtIWvu0WfZbrYi0/s/XabzD95qL3JBnKb6cycHyRaubr7WLo5CyTWZTbWBy7dMjRhsL99W6PT3Pbo76QGM3LgcsjVx96Gdzk1SNHIj/7jtHGzK/vdmtvyuWShZsUX82oipI1F+XR30nTFtbuZg9ExOZjyEDeDYLKry/8Ac6tPkcBYwICzeO+8cumZ246eNOCy1FVfl0+M2NXuXt5+jb7LOMkXm21C5qJ/M1FQCWg11PcWBvIn6TIV5teKI2Ruvza6mwRUVNUXVF5KgHIAAAACId1Xo3ZdtPvPib/jRSuti5O1tPO0ZLjujG5qFqvev1elyq1r/ex3P2Fn9wcFkc/t5cdjkYszpmPX1HdKdLddeJp8r2/nyOxqGJejG5fHRp6L9fh6tfjYrvJUAiuy8vDhshurOyNSVKqL6bU5OdJM5GN18lU7F7lbqSgmZ/XY9WrJ0/0pE/O6eXVpz0+U2m2e2OVgw+ZxuVfHD/UWRJBJG7r0fE5z0V3LhqqDE7c7kYan/S6tfHTV2OX0rMqNc5qOXVdNdFX5UAy6W/8AKv3RjILPpsw+YgbNAit0cxXtVFar/HpkaqGHgO5uTv7uSlaWNmImklZC7o0VGsRVaqv+TibjuBsm/n6GPdjfTbfpL0ucq+m1WOT4tNOWjk4GlzHbDKSbcw9THemmQp+p+rcr+lFWX4l0dpx0XgB2VN/7ptYvOZuCCOWjSekVJiMXVOp/13qnNGM4r7zO2Bn935yaO5bt07OOd1pYgj0bPE77HU1E4IqmfDt7cOC2lRx23VgW/E7ruMnRFjlV6L6iar7V4ew1exNj7gxe4bGbyfo02Sten6SsurHK9deTeCNaBMdy5yDAYWzk5lTWJukTF+1IvBjfnKAmbSs4ufLz3erNS2+r9Noqqsa6q56rppr1KWv3E2vubc9mrUpJFHjK6o973v0c57uCr0/hbyNnb7d7Zkw8lGChDHYWBY47PSnWj+nRH9XPXUDCm7hQ09iVc+rUntztbA2LXgs6Jo/q9iaakXyO8u5NDFV87aWtBTuORIIVYnUqKnU1ennoqJ5n0zt9l6+1LWMzVmvTjjnZZozuk1jSRyem+N/D4Udw4+ZH94LnIsPjqeWydW22sqsrVar2yORjW6epI9nD8KAS/Pdx8xWjxFCqtevev1op7dqZF9KJZuXBeSacVOML3DzKZO7iL09XILHXmlq3qyfAr441lbr5pwOcvsXM3kw2fwb4v1larXa+vPwRVjanSvxJpy4Kim1qYve9ynkosrXo1VmqPhqx10airK/h1OemqomgEWx+/wDuJlsZcs0YIXx0k9SeyjETpbpr0o1y6KvDU2FLulk27MnylqKOTIMspUgciaMcrmep1uan3UNrtXZuZw+z8tip0j/W3fU9Hpfq34o0Y3V3vNVT7X5V+zrGJtPjhvpa/VVlR3UxdGJH0uVE4agbDb13uffhjyFpa7aVqF8kSdLUe1elXRO6PJy6eJh4nuZknbUzF7IJH/U8fIyKFqN6W6y/Czqbr9lzXamz2rBvnELXg3FYrV8LSjVnWrmK932Y2q/yQgmQwsWV7hz4bGTpJRu2UlmWJdWI1E9STlwXp1UC1tkX8zk8BDkcw5iz2lV8bWN6ESPk3VPbzN+fEEMcEMcETeiKJqMY1PBrU0RD7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxJDFKmkrGvTyciL+0+wBqbW1NtW11sYys9fvJG1q/O3Q6otn4eu7qqevU9kM8jU+bqVDdgDEgoPg00t2JETwkc137WamUcgAAAAAAAAAAAAAAAADEyuKo5ejJQyEfrVpdOtmqpyXqRdU8lQjdftVs2vZbYStJIrF6kjkkc5mqebfEl4A4REaiIiaInBEQ5AAAADDy2KpZjHy468z1K06Ij2oui8F1RUVPaa7b2ytvbdkfNjYFSeROlZpHK9/T91FXkhvQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf/2Q==" alt="" width="421" height="280"></a></p> <p><b><span style="font-size: small;"> <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تسنیم</span></a> </span></b><span style="font-size: small;">از سایت های پرمخاطب و فعال خبری است که اولین صفحه سایت شامل عنوان های مختلف خبرها است که به فرم ها و دسته بندی های متفاوت به کاربران ارائه شده است.ساختار نمایشی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تسنیم</b></span></a> بسیار ساده میباشد ولی جدا از سادگی برای مخاطب سهل الوصول است.ویژگی بارز و قابل توجهی از سایت خبرگزاری تسنیم که میتوان به آن اشاره نمود 5 زبانه بودن این سایت است. این سایت علاوه بر فارسی به 4 زبان انگلیسی ، اردو ، ترکی و عربی نیز قابل بازدید است.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تسنیم</span></a> </span></b><span style="font-size: small;">دارای طراحی گرم بوده و در همان ابتدای ورود توجه مخاطب را به خود جلب میکند و یک سایت اطلاع رسانی با پوشش طیف متنوعی از رخدادهای ایران و جهان است. از نکات قابل توجه درباره <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تسنیم</b></span></a> تنوع در اخبار و فضای آرام بخش ، در طراحی و ساختار این سایـت بوده است که سایت تسنیم را از دیگر سایت های خبری متمایز کرده است.در طراحی این سایت علاوه بر حفظ مدل های آشنا برای مخاطب سایت های متداول خبری، سعی شده از برخی ابتکارات نیز استفاده شود.&nbsp; <br> </span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">رنکینگ الکسای یک سایت معرف تعداد بازدیدکنندگان یک سایت در ایران و جهان میباشد.در واقع الکسای یکی از سایتهای رتبه بندی و ارزش گذاری یک سایت است طبق ارزش گذاری سایت الکسا ، سایت تسنیم رتبه 33 را در ایران دارد که جز رتبه های بالای در بازدید سایت محسوب میشود.رتبه جهانی این سایت نیز 1974 میباشد که باز هم از نظر جهانی رتبه مناسبی برای بازدیدکنندگان سایت دارد.بنابر این آمارها این نتیجه حاصل میشود که <a href="http://www.itgheymat.com/SN_1000.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت تسنیم</b></span></a> جز پربازدیدترین سایت ها در ایران و جهان محسوب میشود. </span></p></span> text/html 2016-12-25T10:33:52+01:00 best-friend.ir سامان حسنی پیگیری نبض اقتصاد با سایت ایران جیب http://best-friend.ir/post/106 <div class="box-title"> <h1> <span id="ctl00_cphleft_lblTitle">پیگیری نبض اقتصاد با سایت ایران جیب</span> </h1> </div> <div class="full-width news-date-cm"> <div class="cm-date-news"><br></div> </div> <span id="ctl00_cphleft_lblData"><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span style="font-size: small;">سایت ایران جیب</span></b></span></a><span style="font-size: small;"> یک سایت اطلاع رسانی از قیمت طلا ، ارز ، خودرو و .... است و اخبار روز و قیمت آهن آلات ،مسکن ، خودرو و لوازم دیجیتال از دیگر بخش های این سایت است.در حقیقت سایت ایران جیب را میتوانیم اقتصاد آنلاین بنامیم زیرا ما را از قیمت لحظه به لحظه همه ی کالاهایی که قیمتشان در نوسان است آگاه مینماید.کاربران میتوانند برای مشاهده لحظه به لحظه نبض اقتصاد به <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سایت ایران جیب</span></a></b></span><b> </b>مراجعه نمایند.سایت ایران جیب دربرگیرنده بیشترین موارد مهم اقتصادی پر مخاطب میباشد.همانطور که میدانید اقتصاد کشور حول محور قیمت دلار و طلا میچرخد که این سایت قیمت لحظه ای دلار و طلا را به ما عرضه میدارد.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAoAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkQ4NEM5MzJGQjNDQTExRTY4QzMyQjZGOTQ1NDMwMjcyIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkQ4NEM5MzMwQjNDQTExRTY4QzMyQjZGOTQ1NDMwMjcyIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RDg0QzkzMkRCM0NBMTFFNjhDMzJCNkY5NDU0MzAyNzIiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RDg0QzkzMkVCM0NBMTFFNjhDMzJCNkY5NDU0MzAyNzIiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYFxIUFBQUEhcXGxweHBsXJCQnJyQkNTMzMzU7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCw0ODRAODhAUDg8OFBQQEREQFB0UFBUUFB0lGhcXFxcaJSAjHh4eIyAoKCUlKCgyMjAyMjs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAGQAlgDASIAAhEBAxEB/8QAmwABAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDBAUBBgcBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMQAAICAQIDAQ4FAwMBBAgHAAECAAMEERIhEwUxQVFxkbEiMlJykjNTFAZhgaHRYoKyI0KiFSTBwpNU8dJDw0RVFgfhc4PTNIQ1EQEBAAIABQQDAQAAAAAAAAAAARECITFRYRNB4RIDgaHxIv/aAAwDAQACEQMRAD8A/VYiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgJXbfXUQHJ1PZoCeyWTHmfFT2T5RAt+sp/l7pj6yn+XumZIga/rKf5e6Y+sp/l7pmSIGv6yn+XumPrKf5e6ZkiBr+sp/l7pj6yn+XumZIga/rKf5e6Y+so/l7pmSIGsZtBGoLaH+Jj6yn+XumYq/hr4BJQNf1lP8AL3TH1lP8vdMyRA1/WU/y90x9ZT/L3TMkQNf1lP8AL3TH1lP8vdMyRA1/WU/y90x9ZT/L3TMkQNf1lP8AL3TH1lP8vdMyRA1/WU/y90x9ZT/L3TMkQNf1lP8AL3TH1lP8vdMyRA1/WU/y90x9ZT/L3TMkQNf1lP8AL3TH1lP8vdMyRA1/WU/y90x9ZT/L3TMkQNf1lP8AL3TH1lP8vdMyRA1jNoPYW90x9ZT/AC90zFX6P5nymSga/rKf5e6Y+sp/l7pmSIGv6yn+XumPrKf5e6ZkiBr+sp/l7pj6yn+XumZIga/rKf5e6Y+sp/l7pmSIGv6yn+XumPrKf5e6ZkiBr+sp/l7pj6yn+XumZIga/rKf5e6Y+sp/l7pmSIGsZtBGoLEHs80x9ZT/AC90zFX8NfAPJJQNf1lP8vdMfWU/y90zJEDX9ZT/AC90x9ZT/L3TMkQNf1lP8vdMfWU/y90zJEDX9ZT/AC90x9ZT/L3TMkQNf1lP8vdMfWU/y90zJEDX9ZT/AC90x9ZT/L3TMkQNf1lP8vdMnVfXaSE11HE6gjtmGX4fxX9keVoGuIiAiIgIiICIiAmTM+Knsnyia5kzPip7J8ogUTLmdSxcK7FqyW2fVu1dbsQqAqhs85mI01A4TVK8jFxsqvlZVNd9WoOy1Q66ju6MCIHzWN9y2VZT35mSGwFr6hYmnLHMGNeErFbcNx2cBoeM+gr6hj2ZBxV3DIWhMk1ldDy31A07hOo0M9u6dgXU102Y9Zro05C7FHL07OXw838pHG6dj42VkZamy3IyiN9trlyEBJWpO4qLrwA/OPQcTpn3rTlc85eP9LsahaKdxNz/AFDmsApYtfnIR523UTsX9Vxac89PeyunIFS3g3sK0ZGYodrHtI04zRbiYt11eRbUj30/CtKguv4K3aBPMnBwswKMvHqyQnFRcivpr3t4OkDkZX3r9v4yU2c/mpc1ik17Ty1qflu9gLA7Qx7nb2iY+u/eC4+O+R0o15K4WSaswcxASqqrf4111YMW01HdneHSOkBw4wcbeNNG5Nevm8F/09yRr6J0epldMKjfWda3NaFl46jYSPNAPZpA2K25VbTTcAdD2jUaz2IgRr+GvgElI1/DXwCSgIiICIiAiIgCQoLMQqjiSeAEzZGdVRetTEaja1v8VsblVn8dz8JZmYtWZi3Yl2vLvQoxU6EA90TG3QsTIubI6ifrr2RawzjlqqKdwASs6a7jrqe73oHtPXen35y4NbHnPqF1AGrKXBXQnd/objppK8rraU5+JSgD42UQi2g8Gd2KDZw47Cvnce7Ln6Upuptrt5S4gP0la1qVrYjaWYk7n4E8Ce7rJYnR8DEKvXXuuBZzaxJJdyWd9uu0FiT2CBnzeqth9UNLiy2r6Q3iqtQT5jkPZrw4Kv4/rJ/8kt3U8ajHsJqK2m4aaAnlVXVnUjX0bNZbkdG6VlXPfk4y222LssZi3nJ6pAbTb+EVdKx8asLh6UWIWam0qrmveFDBQdNeCgedrA0HJo2Uurqy5J245B1DkqXAUj8BKcHOry12hg1iolrFNdhS3dsZSe/sMpp+3uj1UpT9OHCdhdnJ17rDztFY/wAdJpw8DCwazXh0rQjEEqmvcGg7deA7ggXxEQEREBERAREQI1+j+Z8pkpGv0fzPlMlAREQE5fVuv0dKzMLGvpsZM5+Xz19CskqqhvxJadSYc/o+L1DIpuybLiuMd9dC2baeYNdtrJpxddeGvD8IGfP+4sTDRrRo6Y+QcbMVmFdqaaaulb8bANw7O5Myfd+NddmY9NAN+IxCJbfVTzFV2qdgbCNm0r2Nx00M6ON0LpWOiL9OuRYjm36jJAuuNjHc1jWONdxI7kpx/tro9V9uTdT9flXsGsyc3bfZ5voqpZQFA/AQGF9wUZXSr+pmm6urFRns3IBu2As3KO4hxw7QdJS3XEfqTfTZFVmMvTjk7C6BBcbAKw9g12kjhprO0QCNCBpppp3NO9My9K6WtL464WOtFhDWVCpAjEdhZduh0gcvF+8ukZD9PpBJu6jXW+lZV1qa0lVSw666llI7PDO7M1XSul02LbThY9ViksrpUisCeBIIXXWaYCIiAiIgRr+GvgHkkpGv4a+AeSSgIiICIiAiIgIiICIiAiIgJfh/Ff2R5TKJfh/Ff2R5TA1xEQEREBERAREQEyZYY2ptGvmnu6d0TXM93xl9k+UQM2y71P8AcI2Xep+omiIGfZd6n+4Rsu9T/cJoiBn2Xep/uEbLvU/3CaIgZ9l3qfqI2Xep+omiIGfZd6n6iNl3qf7hNEQMtaW8tdE7g7oktl3qfqJbV8JPAJOBn2Xep+ojZd6n6iaIgZ9l3qfqI2Xep+omiIGfZd6n6iNl3qfqJoiBn2Xep/uEbLvU/wBwmiIGfZd6n+4Rsu9T9RNEQM+y71P1EbLvU/UTREDPsu9T9RGy71P1E0RAz7LvU/URsu9T9RNEQM+y71P1EbLvU/UTREDPsu9T9RGy71P1E0RAz7LvU/URsu9T/cJoiBlrS3bwTunujvmS2Xep+oltXof1N/cZOBn2Xep+ojZd6n6iaIgZ9l3qfqI2Xep/uE0RAz7LvU/3CNl3qf7hNEQM+y71P1EbLvU/UTREDPsu9T/cI2Xep+omiIGfZd6n6iNl3qfqJoiBn2Xep+ojZd6n+4TREDLWlvLXROGg7o70lsu9T9RLafhJ7I8knAz7LvU/URsu9T9RNEQM+y71P1EbLvU/UTREDPsu9T9RGy71P1E0RAz7LvU/URsu9T9RNEQM+y71P1EbLvU/UTREDPsu9T9RGy71P1E0RAz7LvU/US7EDC19w080d3XumSntPxm9geUwNEREBERAREQEREBM93xl9k+UTRM93xl9k+UQPIiICIiAiIgIiICIiBCn4SeASchT8JPAJOAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIEKvQ/qb+4ychV6H9Tf3GTgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIEKfhJ7I8knIU/CT2R5JOAiTSvcNddJ7yfx/SBXEs5P4/pHJ/H9IFcSzk/j+kcn8f0gVxLOT+P6Ryfx/SBXEs5P4/pHJ/H9IFcSzk/j+kgRoSO9A8ntPxm9geUzye0/Gb2B5TA0REQEREBERAREQEz3fGX2T5RNEz3fGX2T5RA8iJC7ncpuRs5unmczUJr/Lbx0gTicrE6xkXrhM1KGvLvtoNqswBFYcrbUpXir7O6fHLcXPymzMrFykrDY9YtBr3LqCW83/LpuA09MebA6ET5kfeJTByL76q1yURHopLNUGL1taVfmgcEC+muqt/pm/G+4sfK6rR0+jluttbNZYHGotVUflov+oaNxP/AOMDrxOLf9wW1Ov+FSmTbbj4vE68ym0Y7G3h6JJ14Qv3BaWsBpTTDda8zQtqWe98YGnh2apu87wQO1EHgdIgYOpG5ekO1O4WKqNqmu7QOpbTTj6Ospzco53SbMitvp6RbrqxdRbSj6Ebq13oLB3hrOlT8JPAJH6hQ+2kbwrlLihGlZ03ed4xA4fT78tMrpK5j2pZbXkhqSXZdhb/AKffqo87b2FtDLOrdR6iMjLwqa2FYqDVsitzAV22NbuA27D6Gmuuomu7rFidQOFXWrpt3Czd261tbr3Bpw786FVosqSxSNrqHXQ6jQjXUaR7jn9M6tb1DNyauSUx6+NNu11JG7aN28AHePOGncmTI+6savOqxFAU82xMkW7gQtbBC1ZUaHt3fp2zo29UwC9uMzta6K2+tEdyQCFcLsU7iu4bgvZ3Ywm6ZbTTfirUFoBqqIA1rLEBqwe4deBEDLgdYy8tM2z6RtMcM2OgDoz6b9tZ5g9JgobUcPOldfWRb1FbK7i+AKtbkRCOUwBZjdvr3cewbW/p7s6K9QxzXbZc4r5CtZapOpWsFvPOncO0zOnXemchslmahOaa23oQ28KLCxCbuAQ6knsHbA5o+5cgPio6MQLnXLsWqwLyg4Wu0aqdqsh3a/lOmOqcrExcrIqdKb2YWu2pNaeca3YKnY2g7g01m970r277Au9giantZuwD8TMmd1THxaHtIN4WwU2KhUBWI3f5GcqqjQ90wOfidXyqsO7IuV87W4V471hUSw2a7RVuVG0B0B118JlHT+uZvUepYpoUNSOZTloisAhQtuc8xde0KF49uoM135eLdiHJux6nsovbGorc8dhsWhmX+lu5N9F+OuPbThrtOJqn0+0qVYDVRtHHzu0EdsDPndZxqMY2BmXXIOJu2ltti66nYOJHCZV+4rrGxnTDsXFvsSprXVgQ7ivzdunmlWcjjw4aSzpmVXcRmZWIuL1F1ZmUKd4qQqrPuIGvpdzjL8V8Tq2/KspSzk2PTRYdSSmg84a9moMH8Y/+WysnrOPXhqWpR7KMqojimxmV7GbTQr5q7Np8M3V9PyV6vZnHIJodAoxvO0B9b0tNZoWzDxaErR66qV0StQQFB3bAB/UdPDKl6hUcu6hmQV1LSVt3dr2vZXs73amnhjoezLmdfopVVx0+oyTcaTilgloIJGuzRmOunDh3deA4z2nr2LkZS42OLLLLLETY1bV7VK7nbcw0bb3fx4S3qeT9Nj5GVh1rdmU7a30G4qG0Pn6EHQKd3gkq3Wzp1bdTaq4GrfdeONJDcPNY6cOPegYl+5sZlIVXfJ0ZRjitgpsWzlheboy6nueObs7quJhG2u1gttdXNrR2FYs9LzUdzprqvHvTQhpFLVVAcujzOWBooKDcFA/CZ6MmjLxMW+6tWuurGRXQPObXRS2zXTXTcIHLs+4CbMa9qbUdKb2fGVbGDsyo1ADBBrv47dRN2L1W1ukW9RyqdpoV2ZUBUOtfHcgt0I1/GWZ/VLMZqKqkBbIflm21tlVTHTRbCu47m181e7357kWY+Tn14FtaXpsa9t3nbbKmQKCv9evGBzU+4si26+ivGsbMxmcnFQEeZy3dDZuQ8dVX0Tx3DSS6f9yPn5WNXRRvpt1W20LYBvU2BmRmG3auwEg8fOE6Cr08bsIV1rj5HHQEbbGcFiOHbqF1/I96WYGZhZVH/QuGpr0TaoKgaDUeawHAjiO/Auq9D+pv7jJyFXof1N/cZOAiIgIiQvvqx6muubZWg1ZuJ0HZ3IE4lBzcdDYtzil6QDarkDaG3FePYdQpPCSoy8a+lLqrAa7NQhPmkka6jRtDqNOIgWxMXUepJjdPysrHKXWYoGqalgGbaQDs4+iwPCU4nUsu/KOIyJzDjm9HKW1DdzDWFau0bwOHbA6cTn9H6o/U67buUKq6m5JG7c3OThcOHDarcFPd7Z0ICIiAiIgQp+EnsjySchT8JPZHkk4F1Xo/nJyur0fznOb7l6VzHqrtDvUSr9wAjh+cslvIdWeazlWddoXQF61ZvRRmAY+AMymcrqPXarC1TvfWzKyHYQpXUdoB1497Wan17VZLXR6v9z4fTm+nqVsvMPo0V9zXsLt3BOT/AMn9y3qH+orxWbXdWtYfTvAEnxzg4dXTcKxrS+VkWliRY9oDaHho3mnWaz1fDA4UWv8Ag17DyATU+q9C6bpdM6x9wdQvy0HUyq49mxCKk1YDgW7Jrt6h9x4bVsuYMncwHLsQDXjp2rpOZjZ/S8YH6fpyJvOrefYdfD50v/5rG7foKdR6JYM2h/My+LboePd9V0jrgz6SzIVsrIFqHtBPZof9QM6tdqWDVG1HZPiMb7mqx10vbDwd3cY8sE9/Tt8c2r1y+wbqmrdSNVsqIdSPwYSX61+NfWSh/TM+c6D1TPyfuG2vKLrjfT6Y5YgI9m4M+1e+Fn0b+mZz2mLhLMXDye0/Gb2B5TPJ7T8ZvYHlMiNEREBERAREQEREBM93xl9k+UTRM93xl9k+UQPJVl4tGZjWYuQC1Ny7bFDFSQe5uUgy2IGP/icL/p/in6R+ZRrbYdraacfO4jThoZAdFwQQVFnpKz7rGcsqalayXJOzVtdom+IGKro3TaqLcdad1VyCpw7M55YBVUUuSVVQToB2SWT0rDyEVdnLdK2qrtr811RwFYA/iF0muIGM9I6cWsY0gmzXUatoCSGJQa+aSQCSO7PR0jp4athVxq7DubzjuNmtnHzzvJbzu7xmuICIiBCr4SeATNkdJwsh7LLBYrXDS3lWvWH4bfOCMATpwmmr4SeAScDnr0DpS0iha3Cgja3Ns3gBeWFD7t23bw010k8zphv2ci36fbS+MQF3Dk2bdwUajaw2jaf0lfWunZPUKqUx7VqapzYNxYDdoQlmqcda284DsPdmDIHV7eoJfV9QtSXqy1tUQDUvLFznay6E7WCqQddeA7DA0N0XofTqamZb1SkcqrbZfY2j8WQLWWYhtup4SFeJ9t3lMemxiuRpbXUltoq3H/IpUA7VfzdwHbw1mpF6lkdNYOqm253/AMeTurPIZm2Kxp4q23SZcT7fvx3oV71sqrsqyLDtIc2U18pVUdmz9YK242D0vpS7Kl5YynFfns1hdm3ME1ct26sdOyQs+3ekWtuOPtB18ytmROI2toiEL5y8G4cRKOoHqeRbXTTjjm42Wt9bvqKWpRG03WcfPJbTQeSZKsLrtmYa3POpekLlNkmytd+oKrVyid+nE6gjvEwOhR0Lp+Lli9XfmbgyVvYzL5ilFCozH0AeHelt/R8S+9rWNirb/wDyKUdlrt4bf8iKdDwGh78owOn9Ux7q1yMlLsep3dW882MrKVWrR921V19YnhKupdM6xlX5FmNZjVLfT9PozW6lQ29HfavaOIIHaD2wNT9FxrMiuxgv01TNYlCqR/lchmcvu7PN4KAJby8HpdV+S5ZFOjX22M1jaDs1ZiToNeE49nTuvV5NFOHbXX/hdLmRHqxqQ4f4I3NuO5gdO3h3BOng9MZOmnBzyuQrMxKasyhSeCBn846fjAsuxcDqtVV762Iynl2Iz1ko/pLqpUlW07Jmv6N0r62mwtZRY5blVVWPWpYJozKEIAOwcZZ1TpbZPT0wsQrUlbAitiyoQuu0bk84bW0Yad6Zmxur5GSLEYH6MKlf1SFEtsNdld7gJq206qR34GhPt7pddq5FVbC5NWrL2WOgYtzNxQvofP8AOP48ZS/ScHDSnJybHNtdvMtsqV9LXZ3t0NFW7UBmJXUHSSaj7l5KJTbhUOlZQhRYULHT/JptG3bpwX8fwl/03Uf+ONDvVkZFjObeYzrXtdi2xGTzwFBAECX0fT87TOqd/wDOqnm0W2Vh1A80tsZddB35nP250pFBTm1ipdo1tsZBWDv2FHYrt1HZLEq6h0/p+LVjhctsZQt6HVC66EDlkBtNDp3OImejF6+nnWX6pfcr2IW32VIH3bUYhFIZfNYacO53YFVnTulG1szNzGe1v+rsal3qrKuOQjqtbnTzfN114zq3dNxLK6qmQoMcaUGtmrZBpt0VkIOhHbOHf9vdZanKopvxkqvRqMddLNaajZzl0fQ7iCdANBoO/OnR07OpwLakyeXk2WC1Dq9iIQVJTc53lX2nd2dvCPQSToPTEZmAtbmOLLFa+1ld100LqzkNptHbMtGP0m/IDW5XPzs0tejY5eluWVVeyttwTRB6R4mTtr6xSrFNq2XGuumjFUtUmj77bbWsC6blOnZ4OMdM6Rl4WUj7qkpSs1WGovuvC8KmtVgFBQd0H8IE1+2ejIwZKrEK6bNt1o2hQwXb5/DQMQPCZswen4fT6jTiV8uskEjUt2DaBqxPAAaATRECFXof1N/cZOQq9D+pv7jJwEREBIXU1X1PTcoeqwFXQ9hBk4gczI6FRZWKamC1s4tu5wa9rGQaVhnd9dq97ySvG+2OnVYy03NbewZrCxtsUB3J3FFD+bwYjwTrxAxVdH6dVgv09KiMa301LsWOgVR55O7gFAHHhpPG6Jgs62E3mxVNfM59u4oTu2s2/UjWbogUY2DiYrM2PWKt6ojBddCKxtTh2agcNZfEQEREBERAhT8JPZHkk5Cn4SeyPJJwIZiZVnTsmvEYJkvW60s2ugcqQp4fjPzKyrM6X0S/INTG+qvVNytu38ANde92z9Vq9H85jzF62xZcU4nLPDS4WMdPx2kTem/xl4c2ptjL8Vo+3PrcQ5uVa7XMvNtsYE6Ky71ZOBa3Xu7dNJ1/tbNZ8a7Ez7AXwrNiu51JQgjTU9uhE+ir+wPuGmhsenOxEq3FqDst31DXcqKwcaqvc1lvQfsHrPRXutrycG+686vddQ9j9uug1fQcePZGu/xuU1tlyx78Ang+vgGvknoOB32P9Jn1VfT/ALnB452Ig7yYx/7XmhMLrv8Ar6hUfBjgf96b83ZrydnxqnBA0873TFluCiM2rDapOhBHYNZ9mcDrXc6mB/8A10/eV2dM666lf+WAB4H/AKas8D4ZPN2/Z83470rptfV+bmZZNlrl3ZW3hQg1ChXUEbt3aD2Lxnd+zekdTGf1DCx1azEqWp+DAhLXG7brwHo9pHen0Vf/ANsXqve2nqhrD2c4ViivYlmmm6tOxTpOt0j7SzOkVWV43V7v89huvdqqmZ3YAEsxBPYJibYuZzYlsuVfSft3Kq6vTmZabVxVZkO4Nq7jZw07w1n0L+kZZSliVqtj81wOLkBdfyHCQf0zJttdrmrbajPafjN7A8pnk9p+M3sDymRGiIiAiIgIiICIiAme74y+yfKJome74y+yfKIHkREBERAREQEREBERAhV8JPAJOQq+EngEnAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQERECFXof1N/cZOQq9D+pv7jJwEREBERAREQEREBERAREQERECFPwk9keSTkKfhJ7I8knA9DMOw6T3e/fkYgS3v343v35GIEt79+N79+RiBLe/fje/fkYgS3v343v35GIEt79+RJ14mIgJ7T8ZvYHlM8ntPxm9geUwNEREBERAREQEREBM93xl9k+UTRM2Qqtcu4A+ae0a90QESHJq9RfEI5NXqL4hAnEhyavUXxCOTV6i+IQJxIcmr1F8Qjk1eoviECcSHJq9RfEI5NXqL4hAnEhyavUXxCOTV6i+IQFPwk8Ak5VVVUakJRewdwSXJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgKvQ/qb+4ycqqqqKcUXtbuD1jJcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEICn4SeyPJJyqqqo1ISi+iO4O9Jcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTiQ5NXqL4hHJq9RfEIE4kOTV6i+IRyavUXxCBOJDk1eoviEcmr1F8QgTntPxm9geVpXyavUXxCTx1Vbm2gLqo7Bp3TA0xEQEREBERAREQEz3fGX2T5RNEz3fGX2T5RA8iIgIiICIiAiIgIiIEKvhJ4BJyFXwk8Ak4CIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgQq9D+pv7jJyFXof1N/cZOAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgQp+EnsjySchT8JPZHkk4CI4xoe9ARPdD3p5oe9ARPdD3jPND3oCI0PeM90PegeRPdD3jGh7xgeRPdD3jPICe0/Gb2B5TPJ7T8ZvYHlMDRERAREQEREBERATPd8ZfZPlE0TPd8ZfZPlEDyIiAifKHq/VLcnKpTMSoE2cpnapFUVZC17fOQmpimoHM3bjxE3jqwswMIJkmpr7dmRc7VNYlYaxDZuCivazpor7dCIHcifKDr/Vvpzkag5KhVrw9o0sQ0tab9um/wBIdw6dybf+Yupws3ZkLkvVsGJc20lyyLZaAEADcvUngOA7YHeifM29YzkturTJ31Y+84txCH6plNQFZIXRtN7DzNP0m3o3UcvJygl1m/m02W3VaKORYlorWvzRrxX1uPDWB2YiIEKfhJ4BFV1NylqbFtUHQlGDAEdzzYp+EngExZHSaE6fZjYT/wDHqzi57FLDiCHYk7gRrpx4wOhqNdNeI4kd3SJwbLXsv5p6li0XFq9an0s1UljSNyNX6e4zo4iZ9mr35tV9RDoPpq9nna7ddxd+K+WBt7O2JzKOm9Xw6xRj5tZqBJ3X1NZZ53Hi3NHdk8pOrOq0YV9Ou0Jfc3CxG7S6qFZTqO4YG8ugOhYA8OBI149njgEMAVOoPEEcQZyr+ldTyLar3yq0tpfUnlaq6KytWpAcaaEanj3eEngdKz8Pp5xTm820BRW7IdgVRt27N2oDDt0I/CB0yQNATprwGvfniMrjcjB1PYVOo4cDxE5OXg5tmO1eVfUuPShdnZTyzrqpXZu3hVQnjv1np0+hwq687G0K+YbE0rt2DcGRUdCNumvbA6oZSSoILDtAPEflPZw2ppqyxkZnUccXApbkAqEG07FrKAuduu3tOvbLs7H67ks1aZVeDQrNttUMz2anWv0WXZtHaNfO8EDrRoZycfA63WbLKupVWpfo4WylnVT3Sjc3dow07Tw7knZ0yy/C+hbM2W1vvBoGwKOO1dgbXTXj2wOnE5P0X3BWxKdQrcWMXbdV6Oo0Cpq50H7eGOrVX2W0Y7ZqUUXsgCNqthdOJCFGXcG7oMDqhlOmhB1Go0PaO/K3ysWtmSy6tGQbnVnUFVPdOp4CcqvHva1q6c6qmzF0x61BDsFAWxtwUroWCa7TrJ5WJ0bqrWHHtqOdkVDbcrEtsRtNwCOvokQOsGU66EHTt0Ouk9nIXCt6ThZYovqr59itTZYAgr81K9zlieY3m6/jGHidcNqnM6hWTXa1r00qfORjoqkluC6DgNIHXgkDt4dyc6yjq99wIeimuksa7SptZtx4MoDKEIXhx11mReldcvVKcjMaumu3mlw2+1tH3ou5QoGgGne49nCB3InPy6er33FKjj1Uo/MrtsU2E6abRy1ZNCp146zzDo66mSpzMqq/HAIYJXy2JA0U9rcCeJgbqvQ/qb+4yW5d+zcN+m7bqNdOzXTt0kavQ/qb+4zBZ025+u1dQX/HVWhDncDzDtKgbNuq6bvW496Bsuyq6b8ehgS2SzKhHYCilzr+QlQ6phNfRSlgc5IJrZTqOBI7fxIIExZXTep5rpXdctSUPcy5AAdnS4Ogr5ei7dqNprr3JDF+1qcdqWOS9v0zGygsiBg57CxTaGAPELoIHXXIoes2o4etSysy8dCp2sDp6pHGSW2pqxarq1RGosDAqR393ZOPb9u32iwN1G3Zdbz7quXXync7QwdO6p2jzde3XvzTd062vpdmDiHc95ffczCsq1pLNaoQacCeCiBvWytnatWU2JpvQEFl17Nw7RrKsjNqx8d73DFK2CEbSDqzBOG7TUatOW3Qcir6m6rIbIy8xWra1ttXL5mzfYOWNTt5a7V/ebP+LBw7sa/Iay3KcWPeQqneoTaVTs4CteEDoEEHSY8bqVGTl3YlasLKNdxOmh2ua+H5iVp0s/RCh7ibxccnngD4pc2Bth4afxlY6KyObaMt6rrVZcmzYrczexckDhsOpOmkDp6ROZhdHejJrybs63MWn4SOF0UhOTruXt83t/HjK7un9XyClLZZx66bLX+qQ7nsWwOq1msgBdgftOvEDSB0svJTDxbMm0EpUNzBe3TXThLHZa1ZrGCKvFmY6AAd0kzjN0K9lTEa93xzzLMjJLaWWM6cpV5YG3hoG1PdEss6XlHpV+NY31OTfdzmsBFOrbgytoRYo02jzdDA6gtraxqgwNigMy93QyU4dXRupb6FsvC0ULj1W1jzucMduZzdeGw7gBoO0ds7kCFPwk9keSTkKfhJ7I8knAsr9H85OQr9H85GzKor4O417w4mBbEyN1Ff9FbN4SBOR1HK629rvXYq4ir5uLj6C9+PH/LZ5qwN/V/uHp/Sk0tY2Xk7Uor85yx7F0HdPemarrPW7UVk6ate7jpfeFbj31RW08c+H6Y/3Ges5HUasRCqM1dWPkWBWrU9nfOvfPdnYu6p93MjKuLhVagjcbXYjUdo0EvBnNdLo33b1HrIyTi42OPpLmocNc2pK/610T0T3Jru+5MvCuWvqWMlNdnw8hHL166gaOdoKcT3RpPhuhdP+4+gpauHbha36cxrd7nUEnhpt9ab7m+5sxgcrNwgu3ZsWkkaahuIZ+PERwOL9Boz6rdFb/G7dgbsPst2GaZ8B0KrK6VjNi3Zn1eNqOTW41CDurqddRr2d6dqnrpor2IxYdwMd2n4AnjpI0+mlD+mZxsP7m5mdRi5OysZLGuk6nVnClto/ITsv6ZgRntPxm9geUzye0/Gb2B5TA0REQEREBERAREQEz3fGX2T5RNEz3fGX2T5RA8iIgRNVTbt1anfpv1UHdp2buHGRGPQGd+Wu6xVR+A4qmu1dOzQayyIHmg3BtBuA0DacQO9rIcijmJYK1D1hghA02h9C2nh04yyIEQlYCgKoCcUGg0X2e9PQFBJAALcWIHEns4z2ICIiBCr4SeARdXzabKtdvMVl1I3abhproe2KvhJ4BJwOM322lqVpfktYKqqqFITYQleu7Ta/Avrp/2GaU6blUYbUY2UEsNtlqtywF0sLMa2UN2Dd2g6zoRA53T+k2YARa8ktWlRTlldFLk7t7ecddPH3yZlv6Z1y/mumXXjPeyMVq3bVKbRv10DPwX0eHhnbiBzcPpGRj5XPtzrMivUuKWUaKxGh2MzMyqe3Tv+KV39I6jY7WnqNjMBYaqlXlKGcaDVlZuA8HgnWiBzun9LvopdM/KbPN1aparjSvzRtOikt2/+mWZXR8DJoqoNYrSjhTs4bAe0Lpw4zbEDin7ctepK7c+y0VpsrZ0DMu4tv0LMfSDacde5xmjP6O2bsqOU9eMhRuUFBYGvgClmo017uoM6UQORZ0jqd1TUnqDY9GoVKq01OxVCDWwMjjXTdoD29+X1dLvTHuV8x7Mi6sVnIK7SNpOhCow7/rToRA5OP03rVb3E9T0R7NyBqha23aF4s5UDXTXQDQTcMKpkp+qAyrqDuS6xRuD+svqzREDmZPQaLcr6ui18W4utjtXr5xGu7Xzv9WvHufhxksTpV9FyW25Zv2I6/DCHfadz27gx8493h4p0Ygctuk5rlN+cpCOLARjor71/17w/pEcCdPyk1weol3u+rWmy7hYgrFqgAsUVWfbwAbjwnRiBzcXpWVTfVZZnPZXTrsx0rWqvRh2FUOn6Stul9WGYLqeolK9LCQyFwOYRtVa2bTzdNdSfAAJ1ogZ8SjKqDHJyTks2mh2LWBp3lXXtmiIgQq9D+pv7jJyFXof1N/cZOAiIgJ4SACzHQAaknuAT2IHCfr+S4Bw6hkMTkaLUQf8AGuq0ZDBtPMZh3O3uayDV9Tx+oJYuI9+FTYco2Iygh7amS1KkZtSu87uOmmpn0GpiB85n9c6wmMuRXinFP+IDFfY11ljbyUq46MPR17G7ZcM37jqsvutxWFThuQjcsipi2lXw23Mu34nboeyd3WIGTpVFuPhLVcNr8y1iBx4PY7g/mDNcRAREQERECFPwk9keSTkKfhJ7I8knA533BmZ+J0wvg4z5TM2xxW6o6A/6hv4HjPz3q/3V1Xp1aJ9G9GZkHShbWD8B6T7UPfOgHdn6naKmx2W5S1Z9IAEn9OM+F+9en9NyMerKwcbIs6jh2Kyao/nVa/5K114a90eCB8on3l934jczMyEyqAQLqQtYZQT36+KnwzvU5vWspFyKKVux7hvrc3bdVYDbw2+PWfPZ9zZeLXi0Yzm5KzVwqcaa8C1hKDaABrp359J0rqX270vpmPgvVmZD467Ws5QUMSS3BTrp2wAb7h11GLQCe6bj/wCpIv8A/ULf+wxge5rax/7k0N9z/bf/AJPM91f/AFZSfub7cP8A8Hm/7P8A1YFJr6/3UxB/+o5/7s8KdcAJP0gAGpO6zhp+UvX7h+2W13Yeb/t/7Fkx1r7UsVkbEzirAqw0B4Hge5IPkMj7m63lWMemlKMZDtDsF88/19/t0E6PRvuLrmc74Jqo+uoG5ubuQMnZqNuvnA+MTnU2Y/S8ixBU/wBOrWLim5SN1TncvnbT5w7G78+h+ysfAObk9R6piXBXSurERKnHBQ29vN04HgPxlGzpdf3JkdXw9asFnps5ikmxtg00ZwNBxCmfoj+mZn6aenaf9HjmnXtJrKH8yRND+mYHk9p+M3sDymeT2n4zewPKYGiIiAiIgIiICIiAme74y+yfKJome74y+yfKIHkREBERAREQEREBERAhV8JPAJOQq+EngEnAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQERECFXof1N/cZOQq9D+pv7jJwEREBERAREQEREBERAREQERECFPwk9keSTkKfhJ7I8knAmjhRoZ7zR+MriBYbFPaNZE8k9qA/kJGIHu3G+UvuiecrE+SnuiIge7MUdlS+6J6BjjsrA/ISMQJ7quzYPEJLmr3jKogW81e8ZWx1YnvzyICe0/Gb2B5TPJ7T8ZvYHlMDRERAREQEREBERATNkLuuXiR5p7Dp3RNMz3fGX2T5RAr5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIEOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIFVVYNSec/YP9RkuUPWf3jFXwk8Ak4EOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIEOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIEOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIEOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcses/vGTiBVXWCvpP2t/qPrGS5Q9Z/eMVeh/U39xk4EOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIEOUPWf3jHKHrP7xk4gQ5Q9Z/eMcoes/vGTiBDlD1n94xyh6z+8ZOIEOUPWf3jHKHrP7xk4gVVVg1Idz+iP9R70lyh6z+8Yp+EnsjyScCHKHrP7xjlD1n94ycQIcoes/vGOUPWf3jJxAhyh6z+8Y5Q9Z/eMnECHKHrP7xjlD1n94ycQIcoes/vGOUPWf3jJxAhyh6z+8Y5Q9Z/eMnECHKHrP7xk8ddtzcSfNHade6YntPxm9geUwNEREBERAREQEREBM93xl9k+UTRM93xl9k+UQPIiICIiAiIgIiICIiBCr4SeASchV8JPAJOAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIEKvQ/qb+4ychV6H9Tf3GTgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIEKfhJ7I8knIU/CT2R5JOAiW1AFeI7sntXvCBniaNq94RoveEDPEnkX4+PU117pVWg3M7kKAB3yZyR94fbjLuryecOz/FVZZ+qIRA6cTmH7v6Fw2ta4I7Ux7WA/AlUPH8JfhfcnRM2xqaLxz6+L0ujV2AH/VssCtp+MDZEsqtouXdUyuBwOmh08Ms0XvCBniaNq94Sh/SMDye0/Gb2B5TPJ7T8ZvYHlMDRERAREQEREBERATPd8ZfZPlE0TPd8ZfZPlEDyIld+w0WBwxTY24Ju3aaf6dnna+CLyFmhjQz5Suvqop6VYtFlgoxqkXHuqc/9QrgObSxXlkL2O3/AKdvTbqKMvJv+mvxash0x6cXlWAsQX1vYvoCzcfRPBRx4wO9oe9Gk+VFJPTM26nFysbm3UPRgpVerVrWy+ceHnMwBL6cOwcZrcrh9ayOocqy2ltz5DvQwasCpFTkWkgPvIA2adpPZA7+hjQz5jIxOpPaxSq4ObbWzzodLaGuVqUTjoxFWo0Xs4juwmH1Hmaiq0aup6YdG0prGTY7q/qa0leDdzzfwgfTxB7YgQp+EngE8ryMe0sK7Uco2xgrA6P27T+P4T2n4SeATBb9vdNss5iiyo7uYBXY6qLPXCg9sDpaSgZuIz2Itqu1KlrQvnbQvpa6d0d6Y6cDCxUfBfKsa25OZq9rc0LWeLoSxIAY68JCno2IadKL2s3uTkuG3tZowZlB3eadyjWBuys/GxMNs65jyEAJZQWPEgDgPDJfV0bK7N3m2lAnA6k2ejOd0jM6Y1r4+Kt+68s787zlDp5prB3MNQBroPHLLen9OutvZrLKnVwNeYVWu19rhqhroGJ0gdORFiNY1QPnoAzDvBtdPJOXR0zAKpWudk3LxrCDJdkO30lIBP56mTTCxsbLpyLsw8/dYzIWCJYeJP8Aj1PoAmBqfqFSZ4wNjmzl86ywDzETiBub8SJp1G7br5xGun4d+cfJ6b00U3XHIyXSmtmaunIYkVuN21QDrow7OM5rW4TBXa7qGyuj6oBAyuVZ92juLNWfUDQdyB9NXfTZVXcrf47dOWTw117O2Vrn4rpdYrE145K2vtO3cp0YA6cdD26TKKOnXV4daXXYhenTHrS1qrGrADEMNTrt7shV03Eu1qS+50NjtctjFndkBq1FhPAD8O2B0zYgsWosOYwLKvdIHaZ5zq96Ju1a3UppxB28TxE5ud0/Dx8dr8nJzWrrK7tt1jHViFGoXwy89Hw0xqcZC9deO2tZDkE7jxVjqNQe9A9s6z06rJfFe3bdWyIy7W9KwqqgEDjxYa96aWyKFtFJccwkLsB1ILAsu4dzUKe2czqFXSTl3WZHNXIIrLNWSDtr1uXbp/p1r4/iJZb07pObzs7ex5wAssqsI02jQgbOzhwaB0wQRuBBXTXXuad/WeAgnQEE6a6A8dD2Ti9WwsJMGnFOTdjY9aOK+RqzkldNWYcSNCfN04/lPacbpuBk0Y5TKe/qFXK3uxbaigcGIbRPw0gddbqXsepLFa2vTmICCy7uzcO5rFdtdo3VncOPEa9w6f8AZOW3SsGmvINmRks67br7VscOQnoecO3TSS6V07piYluPhve1TrtYWWOWUEl/MZuziSeEDpJfQ7WKlis1J0tAIOw9ujd6Krqrt3KcPsYo+h10YdonFyuk4KUXYz9Q5bOeZkFyGsZ3HLrY6sCO38zNdXSqMDFWjCueiy20P9QwNxdwun+TsBBA74gdBbanBKsDoxTt/wBQ7V8M8S6p3srRgz1ELYoPFSRqNfynMt+363FJ+pua2h1sW25jaQycRtDMAvHt744TT03pOL04Oaiz23bedbYxZm2jQeAfhA1Veh/U39xmDr3WE6RgvfojXsr8iuxtiFkUudzdwADwnsm+r0P6m/uMXVVX1PTcoeq1Sjoewqw0I8UDiN9wZjo9mJQl4c2VYyLuLNbXSL9eB0KtroAOP4zdjdVqOC+Vk2AmuzlWBKrK2D8AKzU5d93nDwy1uldPdmY0jc67GILDhoF4bSNDoANw4yNvSqDgPg44Wmuw7nLpztSTqzHmNxb8SYFg6hilvTAr21utv+lhcdtentHsmPI6tYmbdUGpooxbKabXuDsXsuAcKuwgINDpq2uplT9EwMNa8zJtc19PStadNQFpp4qjqjaWHXjqR+U0Y9PTOrpX1NsdgW0279yFhW2qF1VtrAHiuusDNb1/Ip6RgdUelCuYqq9YJBW20f4tpJ9Dd6XeHGdN82mi2jGyXUZNw4KoO3UaA9/QFjoNZlr6T0XGsqxVpG61LEpqdnddmmlgUOzKvBobAw+onDyK3Bx8Ntahs1fdU23Tmv5wGq8R3dIGnOynxUpZFDG2+qkg68BY20kad6c/I+5sKsVumpqN/JsdlIAXhow3FPS183t1mjJ6MmVa/Nuc4ttqZD0DgeagUKVtDBlXzAdB45VR0z7dosQUVqDZcUCB7GVr6wWO9dxUsu3taB0b8mui6imwMDks1dbAebuVS+1j3NQDpKk6liPlnDDHm6lVYAlCyrvK7wNu4Lx2666TzL6Tg5tgsyqmsYabfPcAEdhCqwAP4yqjpvSOk7bKaRQNwrrGrsFa1tuiKxbbuY8dIF2V1PCxEZ73ICOK2CqWO4rzOxQTwXzj3hJvl0q1aqyuLHFeoYcCy71Gnd3DjMbfb+BfdZkZy/VX2sCW86sAKNihVRtOC6jXtOp7kto6PjV5bZ1v+bKJGx9CioqqUQLWGK6qp9LtgWY+ctl91Nm1GS9qKRx1fbWtp/PQmapmHT8QZv1yppfoQTqdCSAu7b2btBpqJpgQp+EnsjySchT8JPZHkk4FtXo/nJkgdvCcbrn3DgdEx6zmO9RyCwqdUZxqumuuwHvz4zqv/wBxek41RsXJuzL29DHRWr/NmsUAD8jGB+ktkUr2uJw+sfdNfT1s0qZQpCrc2jBtfURTqT4dBPift7/7i9K6lmpidRx3w2uO2q3eLKyx7FbzVK69+fUrm4pDE4eWrdmgx7ewE6Hiq9oj8D5Edcv6v1J7Ot0XthV6tRVssevmA8CyKvn+E8Pw0nVu+4FXGsOLj5b2KjcpRj2Ku7TzR5wGg1nVfLrPBcTN0/8AyGHlYTJbq9yWijPVUBDVCtRW2vdbV9eHhms9mcPnvtfO61hYL43UOn5LDfzKWrrBYl9TYH3Mvd00l3VvqOpWVOOnZqNSv+K9RXXajbg2tbGzvDuz6AXrr/8A52Yf6K/+26Wc+vaQelZhGh14Ug/l/wBRJlcRx+hZv3AiA9RqfHyk0AuUqGcd/RSw4d3XgZ9Zh/cdnLC5VYewHTenmgjvlTrofATPgOofe3Qej2nBxKL801Eix3u1KsdNymxhYWI004cB+MvxfvnpWYNuLg511wXdZXUiWbQeHardn5SD9Mxeo0ZLbU1Daa6HSTf0zPzir7huuzMQ1dL6mDTkJaFWoDfpquxtW7Dun6O3FiSNNe5CvJ7T8ZvYHlM8ntPxm9geUwNEREBERAREQEREBM93xl9k+UTRM93xl9k+UQPIiICIiAiIgIiICIiBCr4SeASchV8JPAJOBky+m4+U/NbWu/YaxavaEPpDa2q8QSNdNRrwlWD0ajCsZ67HYNvITRVANpG5hsVT/pHl7Z0IgY8fpHT8azm0VlLNrJv3sW870m84nzv5dsyX/bWNkhjk5F9r2beZYSoJC7dNoVQEOi6FlGs68QMON0XpuJknKoqK3txZy7tuIG0MwZiCdOGsrs+3umObH2PzbAw5jWPZoX7WC2My6/lOlEDH07pOF01NuKrBiqq9jszs20aAksTNup788iBmzOn0ZbCxtUvRWWu5eJUN2+a2qn8xKD0HphJO21SV2nZdanDhrwRwOOmpnQiBj/4nAOLZiFGNNxDWA2OWJGhHn7t3c78jl9Ix8y9bbrLTWNpfHD6VOU9FmGmuo/Aibogc1/t7pdqIt6Paa1ZFc2OG2uSzcVYak68T2y5OkdPrxhi11slStvUq7hw2mmvMDbuzh2zZEDnnoeC24Wb2QgKihymxQG4Bk0Zt29tdxOus31qtaLWnBEAVR3gBoJ7EDE/Run2OWZbCCxc182wV6nt/xh9vHujSSPTMdaba8dnx2tcWcxW3MGU7l2izcNP46aTXEDlJ9s9IAJsSy53DC1ntsO/f6e4BtND3tNJbV0HplQQIlu2sKqobrWQBPRXYX00E6EQERECFXof1N/cZOQq9D+pv7jJwEREDDnYWXe9nLemzHvrFduNkqzJwJO5dh7uvHwCZExutYtIFtxyeVXalIxwd5ewjl8w2udeWOxvHOzEDlYOD1P62vM6hcr2UgrtQf4zuRVLJ5xI1I1Oss6fgZeHcyvaHxa1s5KICCxtsNp3gt6S9g0HdnRiBw3/56/Tko9Tb73BvCgCmwFKq9VYf5B6Q7w7Z6/R+prnLl4+RUETZbyLUZmsuWo0M7urgAlTx29pAnbiB83/xPXLMi6lcgiiylEyL8gNuZxy/NrCWcV81vO4eke2aq+k9T/wUZGQr0YxV62UHQ7bq7tjBnLHYqbUPe7Z2ogIiICIiBCn4SeyPJJyFPwk9keSTgU5+E+d0+3GrvbFtf4d6AEow7DowII74n5b9x/aWVg9f6ZnfcWWmdVmOaGdEFKK1ajlBtTp50/WxtNZUsV17o4H8ph6h0Tp3UsZ8TOZ8jHs9Kp21HDsPZwIgfl33t0vpma/T6el1V1dRy7lSpKRxdX4bvN4bVIn6JV0bq4RFeytnVFWy1ifOZRoWChe6ePbKum/Yn230q85OAtlWRptFxsLOAe4rNrp+U6Z6VUf/AIzJ/wDEP7QMZ6J1Q/8AtqvEf2kG6D1Y8PqKfE37TcekVf8AnMj/AMQzz/h6/wDz2T/4hgYD9v8AV+5kU+Jp4/2/1hkdOfV56squCw2kggHaV46H8Zv/AOHT/wA/lf8AiH9pIdIrH/xuSfDYf2gfmP2T03p/TreoYvVErPVMS9haLB5yog03gt/pbXWaPtv7Uo6p9y9Vu6Tl29PxsVa6ufj7bFd7BragLDb3AeHYZ9p1T7F+3Or2rf1EWX3qNou3lXIHcLLoSPDN/T/t/pnTMZcTAazHx04rWj6DU9pPDiT34GPp32R0/Czas6zLzM3Io4p9RcSm71tiBRO2/pmRrxq62DC+1tO4zkg+GSYgsSIHk9p+M3sDymeT2n4zewPKYGiIiAiIgIiICIiAme74y+yfKJome74y+yfKIHkREBERAREQEREBERAhV8JPAJOQq+EngEnAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQERECFXof1N/cZOQq9D+pv7jJwEREBERAREQEREBERAREQERECFPwk9keSTkKfhJ7I8knAREQEREBERAREQEREBERAT2n4zewPKZ5PafjN7A8pgaIiICIiAiIgIiICZsgkXLou7zT2EDujvzTM93xl9k+UQK97/LPjH7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECG9/lnxr+8b3+WfGv7ycQIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECqp35Sf4z2Duj95Le/yz41/eKvhJ4BJwIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECG9/lnxr+8b3+WfGv7ycQIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECG9/lnxr+8b3+WfGv7ycQIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECG9/lnxr+8b3+WfGv7ycQIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECqpn2/DPa3dHrH8ZLe/yz41/eKvQ/qb+4ycCG9/lnxr+8b3+WfGv7ycQIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECG9/lnxr+8b3+WfGv7ycQIb3+WfGv7xvf5Z8a/vJxAhvf5Z8a/vG9/lnxr+8nECG9/lnxr+8b3+WfGP3k4gVVO/KT/ABn0R3R3vDJb3+WfGv7xV8JPZHkk4EN7/LPjX943v8s+Nf3k4gQ3v8s+Nf3je/yz41/eTiBDe/yz41/eN7/LPjX95OIEN7/LPjX943v8s+Nf3k4gQ3v8s+Nf3je/yz41/eTiBDe/yz41/eN7/LPjX95OIEN7/LPjX95PHJNzart80d0HunvRPafjN7A8pgaIiICIiAiIgIiICZ7vjL7J8omiZ7vjL7J8ogeREQEREBERAREQERECFXwk8AkwCeyQq+EngEz9S6dX1HHFFlj1bWDqyaekOzUHtga4nJHS+r1sTX1RiHZns31r2kaaLqTtHH8uEt6j0vIznRDklcUMj2VlQW3J2aNqPS7oIgb1srbTaytuG5dCDqvfH4SAysY3tjC1Oei72q3DcF9YjvTkX0jFYDIz/o2RQKCAW/xV6E8dFG5tPR4+AzdkY2Hcv1lDpTdfy1TLA3bgWGxCOG5W7NIG0MpJAIJXgwB7D28YZlVSzEKqjUseAAHdJnNXpfU6rd+PnlUbVrt9Svucjbr2jh3hrwnr4HUra+Tbmc+u3zbnCLXomhB2qu4MW17pgdFmVVLsQqKNxYnQADjrrK8TLx8yhcjGfmUuSFfQjXadp7fBMwwOoNhii7KBu3OHblBq3rbUBGrY+r+MxVU5WPl14VXUluvpqBGI1Yr1qBJX/IN5A7B4IHaLKGCkgM2u0E8Tp26Ty22qlDZc611rxZ3IUD8zObhYOZjPU/UM0XCsCuhAioNxTZ2j8BD9JzLQofOVlV1sDDHTfvXsfdv9L8dPygdMMpbaGBYAHbrx0PYdJ729k5ddGZZlXMubXVlDQXUqou2IxLVDVipHd7kVdOyMR677+oH6bGJblLWtVehABDbD2fufyDovfQlTXPYi0rqWsLAKAOB1bsiu2q3XlOtm3TXYQ2m4ajXTvjjOemGl1WVgjKFq2ampAONWjsWPmlSSrnt1EjT0JKcfMxK7yteWlaDRQGXloKtSwbVtwHEwOorK2u0g7TodDroR2iezk4eNXVmps6i1orV2OMNOOuiu9hBP+ocNR4JlxqepdRNmWnVlGGyWV/4lP+MlyWUM2zXaNAH01ED6Dtnm5d2zUb9NduvHTs10nJ6jim6ivBPUBWr1hbxYAS6cW5gbUaHze/oZNum9SZuZVlDHsBCKqoLBylKkL5wXTXQ6jTu6QOmzKg1chRqBqeHE8AJ7OTR0O9LlfIznuFYTbUEFa+a2/UqrFeJHbpLXxup5N+v1NNVVLNy3RBa5JPd3aCtlXzeGsDokgdp014DwmJwh0PqVyLRlZrLjpbzgFY2WE7w6LvYJpt0/Xs4Tuk6mBCr0P6m/uMnIVeh/U39xk4CIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiBCn4SeyPJJyFPwk9keSTgIk0r3DXWe8n8YFcSzk/jHJ/GBXEs5P4xyfxgVxLOT+Mcn8YFcSzk/jHJ/GBXEs5P4yDDQkd6B5PafjN7A8pnk9p+M3sDymBoiIgIiICIiAiIgJnu+MvsnyiaJnu+MvsnyiB5ESNhdUZkUO4BKqTtBI7mvHSBKJzaOrW209Lu5AC9SA3+f8MmtrdANPO9HTuTzpnXKep5mVRjbGqoRHptDhjYGLqW2j0RqnDXwwOnE4VvXuoVc5HxUL49qpa685kRGR2Lsq1mzQFNN23ae4Zpxusm/KrrCIaLbTj13IxOtq1c4sBppsI4DuwOpE4133C1Tj/ACmRbZj4h3HU2VWihuZw4KWOo07k8X7hcvYpoXTEda80hjwZ7nxl5XDiNU3ce5A7UQeBiBCr4SeASchV8JPAJOBXkULkY9mO5KrahRivaAw0nKbomYlmO2PkKq4egpU7xqqoyAOF0HHd3Owdk7MQOfldHGWuPzsiwPipojqF15nD/KSwJJ1HYeE8yOm5Rx6cTEvWminYd7LusD1MLFYf6fOI46idGRaxEKhjobDtQd86FtPEIHFX7cyHd3v6jcrcwWUmo+chAUE73847tvnDsm63plj41WPVmW0crdq6Km5iwI46roPS4AS23qFFdq1N/rbQNqum3aXL9vYNOMttycamrnW2pXUNutjMAvnejx/GBx1+2WWwIudcmKtary1I3Mytv3MdNBx7gnZ5FPN53LXnbdvN0G/Tvb+2QrzMW1nSu1S1Tip+5o5OgXj28eHCUL1bFdWKbty3fT7GGxiwYKxAPHQawM1PQmppXFqyXTHq3NUQAX3u25iVI2afl3TLqul5VYRD1LIapAqisLUuoXvsqBtT3TLqepYWQlzY9nNbH4W1AEWK2moRkYBgx7gIlVPWsKw1paxx7LrGqqSwEbnUldobTbuOno66wLWwX+pycmu90sya0rUbVKpy921l4anix11mavpmezM+VnNabSedUi7atu3YFVGLkd88dD3Zo/5TBBvBtCnGJWzd5upUFjt19LsPZ3jKqetY+VVktiKbbcWtLTWdRuWxOYu1gra6/gDAzUfbVdV1NrZuRaKOKq2waktvJLKoPpftNd/T8hrLLqMpldwdiMBtXX+aAWEDUlV101lozk+joyyuiX8vhqPN5mnafw1nmN1HGyuYaG311hSH7N2/dw0bQj0YEMPpYxL3uF72CxdprYKF4ndq20ase3TWWXYFbY/Ixz9Iu7d/iRND3wyMu1gfxk0y6XRWB1Z9QKwQX1HpLoDxK92UZPV8LGvGM7f52AatDqN41APLJGjbddTp2QKX6JzDvuzLbLeAFhWsaINw2BVTb/rPHtks7p2dmO1QzDj4TaFkrUGw6DbyyW4bD2nu/lNaZmI+m21STwAJ0Ou7ZptOh9LhLoHIo+3rMdxZR1LJSzZy2OlZDDgFLIV2ll04NN+HiPjB9975DOQSzhF007y1qo4zREBERAhV6H9Tf3GLr6cel773WqmpS9ljnRVUdpJMVeh/U39xmDr3SreqYLY9d3JYK+1SoZHZkKpvDeqTqIGp+o9PrZ1fIrU1JzbAW9FNN24/lxk8fJx8qvm47iyvXTcARxHhAnEPQMsoareXk1bnuOrms2NbStDVnaPMHDXcJfZT1LG6Nctl9gvNu6nabMh1rJGlXMReYdePnacNfwjqOzM9/UMHHuSi+9K7rNNiE8Tqdo8Gp4cZyKbutvfQRSQzV49WdcwKlLVO64KrLo6leGo4AngZoyen9UTOyLsGxUTMsosssLAMgqAresqyPvRl7NCCDA6AzsIrW4vr23I1lTbhoyINWZT3gO2Wo6WItlZDI4DKw7CDxBE+f8A+E6nkdHxOl3pTSMIKRcHNm9qwdq7di6K/Y/8eE2579S+v6f9OSupH1NChzWFJG9jYF2eaNQA3hEDp2W11BTYwQMwRSx01Zjoqj8SYexEKh20Lnav4nvTldTuy73GLVjM99OVTbUDuFb01lHZ2t2lF46jTt4TnjofX7wq5VyKwyOel62l9gbbv8xkHncOBBGncgfTxOf1KvqlmVj24NaaY7F2L2lA6upRqygQ/gQfwlPT8Xrf1v1Oe9dYJbmV0uWqcEbUC1lV0I01LMS3c7IHWicLMHXc6y9Onnk4wtU13O70WHbWVZVUoTtFmja9jaETRU3U8rNXVE+josUjIsTZYSqEWqlbproz6aNqIHTSyty4RgxrbY4B9FtNdD+PGSnOpx8+nqVm3aMO618h3B1J1rWtaiunDRvO11nRgQp+EnsjySchT8JPZHkk4F1Xo/nJynmrVS1jeivbObb9wINxSo7VGrO2gAHfJ7kDryvIyKcdOZc4RddBr2knsCjtJnGx+t25wY4j1WheDGtw4Hh2E6TndQ6TZnmywWmp7COZdS2rHTVSurbtBw0Omnejh1Hmf95X5eQ/TuhLW1yg83JtOqVr2EhQfPbwcPxmdn6glBfJ6vlsK1LuyGuoaKNToEr4D85go+y8TDsa7Htya7mBDWJZtOh01GoXgOAkcnoQZhjW/X5FVysHsOQ5rHb5r+cO3wTX+fRnij9v9YyOuYTZH/JZYuqco9VdzLtX/wBmW83iWA7ZpyOsfcPSMhTi23dSx3XdZiXHW4HcE1os0GvstKsb7L6bQCtGPYgOgbbbcNdOzXaw1mg/ZeC41bE5h04b3ubX8POeTMXFdTo/3pVm1Lav/UUtw4Dbap9UqeBP4cPzn0mLm4uXXzcewOuuh7hBHarKeKn8DPgcLo+NgVljiVdMZyRZUbFOpXggL7tNeJ4dydJce9QGCsQRqD2jTwyK+ylL+mZ87i9UysbKxqxS1q5Fy02fwVg3+Q8OwEfrPoX9MwPJ7T8ZvYHlM8ntPxm9geUwNEREBERAREQEREBM93xl9k+UTRM93xl9k+UQPJF0DoyElQwIJU7WGveI7DJRAwp0bDrqxKka4JgHdjjmvw4bfO4+cNDpx7klb0vEsvN6g02MU5pqJTete4qh26cNX1PfmyIGD/hMLYy78jdZpzLefZzGVQVCM+7UqAx4fn2xZ0TBKsKQ2OWXYpqYqE1UVlkXXRWKDbu7dJviBibo/TmZ2NZO/XQF20QsQ7NXx81mYAkjuz0dI6eCjCs61nU6ux3kMbQbePnkOxbj3ZsiAiIgQq+EngEnIVfCTwCTgIiICczrdvTa6d+Vj05l9e3lUWqrMQ7BSU3KT+J0nTnP6r1CrDUbES3N4ciph5zBmCvs0GvAak6fnAoNfQRgZJxMXFsFdfMtprRApCed2qunDjp+ME9MzOpvz6AGo5YotLsFtJI81q1O07GYDzge2SoyOm14uTf01UexKuY6gsUZUB1VSdRp2jh3ZbT1Gt8y6l6lSpSgx7O0u7EBgRpw2swgVdOfFvxhS3TBjVZNliGkVo1elXDW7Z5o1I0Gs9FfSRjLaMRgnL1GAKtDtdghY4w83XXu96W9Pzsu9EN+IaTbZYvmEMqLXw1sOo9Ig6aCWfXf4Rb9Nb9QUD/S6LzgpbZofO2/j2wIMMGuq3EGExoWxK2qWkGti+3RlX0Sq/6j3JhyL+hdMzWqTFpxr6aheLECUqdW2bSy6a9/SdR8qxWsAxrXCWJWGULowfTV1870U186czqOd03F6o7XUDn11K4udjy2YnaE2a7S+38NdPwgWs323n5i4/8AgybbC7vWoV0dl8wtaBqrMNDpulYempEwsXpmOabrbaLqV2Vpup4+js0bVRqJfhdT6HZljGwDW9j723VKCBtOhG4d/Th3NPyh8/ONtVdOPSzNddVYXZl0arUgpop9Je/AyLdi5tdVufhmoLza7MYseXuxv8iK9JADDTUrqOEtsq6ean+p6bjM2IlLbeWhAruJ126rwKsG4fvPK+o5tybc3DrrTS76gEsGDUkEAKN2u9SP9U05Obn1Y5ZMZTcppV3t82p+bwJQrubzGPHUQI7cOzl4dmFS2Gbba6E2KVDVAtqKyNOOj9ki13RenYVd/wBGMarKIU1LjgP3W/yV1qW0UDU8OEkua2NWpapOQGvVNuuoNSltdW7jFX4+CUW9Tw8jBoycmpsl+ayJ9GXY6r6diGtlcpt9KAu/+n6XxsytKn5baUMpCV1gah2r7EGpOjd8zsowdFdexgGHgPGci3L6Lj1pk1LW9V3mlnJ5fLVvO2czVB5+nZ3Z10YOiuBoGAIB/EawPYiICIiBCr0P6m/uMnIVeh/U39xk4CIiBzOr9QrqS/CN64N9lIbHybiVrLEkEBhpxXTj4Zm6J1TBXCrx8Y2XtWl1t+rB3U1njuI0B3n0D3RO4CR2SrIxqMpCl671I0PEqSNddpKkHQ90dkDnYvV6+odSxfo2ZsMq5aweg5KI4HhTXjJdH6i1/wD0lpazJq5zXsf9G24qiP3iVOo/ATpJXWhYooUvxbQAa6d+elVJJI4kbSew6d7X84HOyOvYeMNbdUXm3UHdw1tpXftX2+5MNnXTR1KrEy7jUFtFzkjRVx7amK13so2qUs0Xj28J1qul9PpOtdI4Ky+cWcaOdznR2PFj2t2magAF2Dgmmm3uadmkDgW/dtFTvXZQabjUtmPVYSHfdy+0BT5v+TtGvY3ekz14ZlOOuMGS5raufs4hF59dRUkgebarEqe6s69WJj03NfWmlrgKXJJIUf6V3E7V/BeEnsTmc3aOZpt393TvawJREQERECFPwk9keSTkKfhJ7I8knA433Xg5GR00ZVGTmUHE1dkwdC7qdNfNb0tvbPyTq1vVeudSp6ThZuZl4NwDKcsFNWUa2ErwB2T94UkVlgCxHYo7s+Z+7uidQ6yuJlYNPJ6j06w2YzWFTU4bTfXYAddDoOMuR+X9R6H1X7Hy8bqmHli0b9pKarqNOKOvqt2T9EqXp7VJYLsta7kW1FbKuDeeN/H/ACA92cyv7Y+6up5mK3X8ZK8DDdbmxsdw5utTXbuJ4Kvfn2oyshWLL0pgx7WBr1kHzjU9MPbZkN4crIP/AL2VNX0nj8Un8ci7/wDen1X/ACGb/wDLbPeWR/5LO/8AldnvJKPleV0Xu1ufDdcf/ew1fQxXY4o3GtGcgXWa6KN3ZzdZ9V/yWd/8qt95P3j63KYgt0p9R2ElCZB+N9I6F1D70uv6jl5fJprfl1poW2rpqFQHgFXgO2R6b0XNx+sZHTM+jM6hTj1gquC7aqX41kqraAHiD+M+zu+2/urpudlW/b2MrYOa7XHDyHC8m1/SZCOBHDgJ2ftLovVOkWZfUOo0c/qfUSpvNRVakRPRrQa/jxMD5vpH2XZldRoF/RszGw9we27KyyCFHc5aMST+E/S2ADEDsHATyu/IZgGxmQHtYsp0/Wev6ZgeT2n4zewPKZ5PafjN7A8pgaIiICIiAiIgIiICZ7vjL7J8omiZ7vjL7J8ogeREQEREBERAREQERECFXwk8Ak5Cr4SeAScBERATD1TqFmKnLxkNmY+001lWIYbgH4r6q6ntm6NYHLozcJsbJu6ZWv1CVC1vMID7AdB3GPYQJbT1C5sy6u2vZR5i4zBWLFiQr7+5oGYfrNqVVVljWioW03FQBrpwGunbJawMOBldStRDl4yobLLFY1t5tapwXdv0LbiO5LPrL+QG+lf6ooLDi7l1GrbdOZ6Go7ZqiBne/JVrAuKzhLERGDqN6NpusGp4BO8eJnM6h1LFxOrWD6ZTkJSpTJClmLMfh6INfR1M7chyKOcMjlpzwNot2jeF727t0gYsTrOBk5QxsRbG372azlsqAqeOpYD0u2QfK6s1lVdK1DW66qw2K+hFerIy6HhuHDj3Z0xw1A4anU6d892IHFrzuqtXpn0UrWouGQhViS1RDV7dGZdHBHdmrJzeoY2ObDjl2r5alxx5jWLoSqpxXY5Guvcm9gGG1gGB7QeInupgczGvzufUla1DDc2gBVIK8ogDbodujnXtnnUsulcTGbMwGuttcFcUbHdCAWZgdwB2jvGdNVVRtUBVHYBwEjbRReoW+tLVBDBXUMAR2HRteMDlv1LptAXLxKhrd8Sw1sCa1O3joCw88jThOsjbkViCu4A6HtGvGRSmmt2srrVHfQO6qAx07NSO2TgIiICIiBCr0P6m/uMnIVeh/U39xk4CIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiBCn4SeyPJJyFPwk9keSTgehmHAHSe7378jECW9+/G9+/IxAlvfvxvfvyMQJb378b378jECW9+/G9+/IxAlvfvyJJJ1MRAT2n4zewPKZ5PafjN7A8pgaIiICIiAiIgIiICZ7vjL7J8omiQeqt9N6htOzUawKYlv09Hy18Qj6ej5a+IQKolv09Hy18Qj6ej5a+IQKolv09Hy18Qj6ej5a+IQKolv09Hy18Qj6ej5a+IQKolv09Hy18Qj6ej5a+IQM9Pwk8Ak5b9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviECqJb9PR8tfEI+no+WviEDPV6H9Tf3GTlv0+P8ALXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAz0/CT2R5JOW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqiW/T0fLXxCPp6Plr4hAqntPxm9geUyz6ej5a+IT1Kq0JKKF17dBpAnERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQP//Z" alt="" width="417" height="277"></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">حال به قسمت های مختلف <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت ایران جیب</b></span></a> میپردازیم.قسمتی از این سایت مربوط به قیمت لحظه ای طلا ، سکه و ارز میباشد که شامل قیمت سکه ، قیمت طلا و نقره ، بازارها و شاخص های مالی مرتبط ، قیمت انواع ارز در بازار تهران ، نرخ ارز مرجع بانک مرکزی ، میباشد.قسمت دیگر <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت ایران جیب</b></span></a> مربوط به قیمت خودرو میباشد که شامل دسته بندی قیمت خودرو هاییست که در داخل و یا در خارج تولید میشود ، قیمت خودروهایی که وارداتی هستند ، قیمت جهانی خودرو ، قیمت خودرو در مناطق آزاد ، قیمت لوازم یدکی خودرو مانند لاستیک خودرو و یا باتری خودرو میباشد.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قسمت بعدی <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت ایران جیب</b></span></a> مربوط به قیمت آهن آلات میباشد که شامل قیمت تیر آهن ، میلگرد ، پروفیل ، ناودانی ، صفحه ستون ، نبشی ، ورق سیاه ، تسمه و همچنین ورق گالوانیزه است.سایت ایران جیب شامل قیمت مسکن در کلان شهرهایی مانند تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و مشهد میباشد .شما میتوانید در همین قسمت در <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت ایران جیب</b></span></a> قیمت مصالح ساختمانی از قبیل سیمان ، گچ ، انواع دیوارگچی و پانل گچی ، انواع آجر فشاری و بهمنی ، انواع آجر سفال تیغه ، انواع بلوک تیغه و انواع شن و ماسه را مشاهده نمایید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همچنین <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت ایران جیب</b></span></a> مانند سایت آی تی قیمت که یکی از سایت های معتبر اعلام قیمت کالاهای دیجیتال و آی تی است در زمینه اعلام قیمت کالاهای دیجیتال مانند موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، دوربین عکاسی ، تلویزیون و کنسول بازی فعالیت دارد.در حقیقت میتوان گفت تفاوتی که میان سایت آی تی قیمت و <a href="http://www.itgheymat.com/SN_993.aspx" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>سایت&nbsp; ایران جیب</b></span></a> وجود دارد این است که سایت آی تی قیمت سایت بورس کالاهای آی تی است و تنها کسانی که تمایل به اطلاع از قیمت کالاهای آی تی هستند میتوانند به سایت آی تی قیمت مراجعه نمایند در حالیکه سایت ایران جیب علاوه بر کالای دیجیتال در زمینه قیمت سکه و طلا و ارز ، قیمت خودرو ، قیمت آهن آلات ، قیمت مسکن ، محصولات کشاورزی ، مواد غذایی و کاغذ نیز قیمت گذاری را انجام میدهد.&nbsp; </span></p></span> text/html 2016-12-21T06:56:17+01:00 best-friend.ir سامان حسنی تعمیرات پرینترهای کانن http://best-friend.ir/post/105 <p id="h.p_bbaM86K5u77D" class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن</a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای کانن</a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای canon</a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای کانن</a> ،</p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرگاه پرینترهای کانن</a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینتر canon</a> ، <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای canon </a>, <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای کانن در محل</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای کانن غرب تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینتر کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کنون</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در جردن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در ولیعصر</a> , <br></p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در جنت آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در پونک</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در سعادت آباد</a> , <br></p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><br></p><p id="h.p_JHUyABX3u77H" class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای canon</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای کانن canon</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرگاه پرینترهای کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن</a> , </p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در صادقیه</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx"> تعمیرات پرینترهای کانن در بهشتی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در غرب تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در گیشا</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در مطهری</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانن در یوسف آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx"> نمایندگی تعمیر پرینترهای کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای کانن در تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی مجاز تعمیر پرینترهای کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینتر کنون</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات تخصصی چاپگر کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینتر</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای hp</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای اچ پی در محل</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای اچ پی غرب تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینتر اچ پی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچپی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی در جردن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی hp در جنت آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای hp اچ پی در سعادت آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی در صادقیه</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی در غرب تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی در گیشا</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی در مطهری</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی در یوسف آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیر پرینترهای اچ پی</a> , <br></p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینتر</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای samsung</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای سامسونگ در محل</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای سامسونگ غرب تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینتر سامسونگ</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در جردن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در جنت آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در سعادت آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در صادقیه</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در غرب تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در گیشا</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ samsung در مطهری</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای سامسونگ در یوسف آباد</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx"> نمایندگی تعمیر پرینترهای سامسونگ</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای سامسونگ</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای سامسونگ در تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی مجاز تعمیر پرینترهای سامسونگ</a> , <br></p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><br></p><p id="h.p_mZTN64Rvu77E" class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای اچ پی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر پرینترهای hp</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای اچ پی hp</a> , <br></p><p id="h.p_JHUyABX3u77H" class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرگاه پرینترهای اچ پی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای اچ پی</a></p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای اچ پی</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی تعمیرات پرینترهای اچ پی در تهران</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">نمایندگی مجاز تعمیر پرینترهای اچ پی</a> , </p><p class="zfr3Q" style="direction: rtl;"><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر چاپگر کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر چاپگر canon</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات تخصصی چاپگر کانن</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرگاه تخصصی چاپگر کانن canon</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر کانن</a> ,<a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرگاه کانن</a> ,</p><a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیر canon</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرگاه canon</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کنون</a> , <a href="http://www.itgheymat.com/p_40667.aspx">تعمیرات پرینترهای کانون</a> ,